Publicly Listed Company – Tra cứu từ định nghĩa Wikipedia Online

Publicly Listed Company là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Publicly Listed Company – Definition Publicly Listed Company – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh
Publicly Listed Company
Tiếng Việt
Công Ty Yết Giá Công Khai

Chủ đề
Kinh tế

Tên gọi khác
Công Ty Đại Chúng

Định nghĩa – Khái niệm

Publicly Listed Company là gì?

Công Ty Đại Chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cô phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán.

Theo Luật chứng khoán năm 2006 qui định như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  •  Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỉ đồng Việt Nam trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Publicly Listed Company là Công Ty Yết Giá Công Khai.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Publicly Listed Company

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Publicly Listed Company là gì? (hay Công Ty Yết Giá Công Khai nghĩa là gì?) Định nghĩa Publicly Listed Company là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Publicly Listed Company / Công Ty Yết Giá Công Khai. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục