Quan hệ tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp?

Khái niệm, chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp

 • 1 1. Quan hệ tài chính doanh nghiệp là gì?
 • 2 2. Quan hệ tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là gì?
 • 3 3. Những mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp
 • 4 4. Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp
 • 5 5. Quản trị tài chính doanh nghiệp

Tài chính đối với một doanh nghiệp là một vấn đề khôn xiết quan yếu. Bởi lẽ, mọi vấn đề đều phát sinh trong hoạt động kinh doanh đều liên quan tới tài chính. Ở một mối quan hệ khác nhau thì thực chất tài chính và phương thức điều chỉnh sẽ khác nhau. Vậy, quan hệ tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp là gì? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

1. Quan hệ tài chính doanh nghiệp là gì?

Trước lúc hiểu về khái niệm quan hệ tài chính doanh nghiệp là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khái niệm doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp là gì?

Thứ nhất, doanh nghiệp được hiểu là một tố chức kinh tế thực hiện những hoạt động gia công, cung ứng hàng hóa cho người tiêu tiêu dùng qua thị trường nhằm mục tiêu tao ra những khoản lợi nhuận.

Thứ hai, tài chính doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế, là một phạm trù khách quan gắn ngay tắp lự với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ. Là những quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị phát sinh gắn ngay tắp lự với việc tạo lập, sử dụng những quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải mang một lượng vốn tiền tệ nhất định, đó là một tiền đề cấp thiết. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình hình thành, phân phối và sử dụng những quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Trong quá trình đó, đã phát sinh những luồng tiền tệ gắn ngay tắp lự với hoạt động đầu tư vào những hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp, những luồng tiền tệ đó bao hàm những luồng tiền tệ đi vào và những luồng tiền tệ đi ra khỏi doanh nghiệp, tạo thành sự vận động của những luồng tài chính của doanh nghiệp.

Theo đó, quan hệ tài chính được hiểu là những mối quan hệ phát sinh giữa doanh nghiệp với những tổ chức kinh tế hoặc với Quốc gia… Bản tính của những quan hệ tài chính này chính là việc thực hiện những quyền và nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với những tổ chức mang liên quan tới tài chính. Tùy theo từng mục tiêu mà sẽ phát sinh những mối quan hệ mang những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều tuân theo những phạm vi mà pháp luật quy định.

2. Quan hệ tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quan hệ tài chính doanh nghiệp tiếng Anh là Company monetary relations

Những thuật ngữ tiếng Anh mang liên quan khác:

Quan hệ tài chính doanh nghiệp Company monetary relations Quốc gia Authorities Chủ thể Topic Kinh tế Financial system Những tổ chức xã hội Social organizations Người lao động

3. Những mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp

Thứ nhất, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Quốc gia

Quan hệ này được thể hiện trong việc doanh nghiệp thực hiện những nghĩa vụ tài chính với quốc gia như nộp những khoản thuế, lệ phí vào ngân sách..

Xem thêm: Sức khỏe tài chính là gì? Kiểm tra sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Thứ hai, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với những chủ thể kinh tế và những tổ chức xã hội khác

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với những chủ thể kinh tế khác rất rộng rãi và phong phú được thể hiện trong việc tính sổ, thưởng phạt vật chất lúc doanh nghiệp và những chủ thể kinh tế khác cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhau (bao gồm cả những dịch vụ tài chính).

Ngoài quan hệ tài chính với những chủ thể kinh tế khác, doanh nghiệp mang thể mang quan hệ tài chính với những tổ chức xã hội khác, ví dụ như doanh nghiệp thực hiện tài trợ cho những tổ chức xã hội…

Thứ ba, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh nghiệp

Mối quan hệ này thể hiện trong việc những chủ sở hữu thực hiện việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn ra khỏi doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

Thứ tư, quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với những chủ sở hữu của doanh nghiệp

Mối quan hệ này thể hiện trong việc những chủ sở hữu thực hiện việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn ta khỏi doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

Thứ năm, quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp

Xem thêm: Cam kết kì hạn là gì? Cam kết kì hạn và Quyền tài chính

Đây là mối quan hệ tính sổ giữa những phòng ban nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong việc hình thành và sử dụng những quỹ của doanh nghiệp, cũng như lúc phân phối kết quả kinh doanh và thực hiện hạch toán nội bộ doanh nghiệp.

4. Chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp

Thứ nhất, chức năng của tài chính doanh nghiệp

Tạo vốn và luân chuyển vốn: Là để đảm bảo vốn hoạt động của doanh nghiệp luôn mang đủ và ổn đinh, đáp ứng kịp thời cho gia công kinh doanh

Phân phối lại thu nhập: Nhằm cân đối lại nguồn vốn cho tối ưu, biết cách sử dụng đồng tiền lời sao cho mang hiệu quả nhất, qua đó xúc tiến hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp

Kiểm tra giám sát quá trình luân chuyển vốn: Nhờ mang chức năng này mà phòng ban tài chính doanh nghiệp mang thể đưa ra được những đề xuất thích hợp tới người quản lý doanh nghiệp liên quan tới những vấn đề tăng tính hiệu quả trong việc kiểm soát đồng vốn.

Thứ hai, vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp huy động vốn để đảm bảo hoạt động thường ngày

Vốn tiền tệ là tiền đề cho những hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Quá trình kinh doanh thường tạo ra nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng như đầu tư vào phát triển kinh doanh.

Xem thêm: Cục Tài chính doanh nghiệp là gì? Chức năng và cơ cấu tổ chức.

Vai trò của tài chính là tổ chức huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh và đầu tư được thực hiện thường xuyên và liên tục. Từ đó quyết định sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

 • Cải thiện hiệu quả trong kinh doanh

Tài chính giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn. Ngoài đó việc huy động nguồn vốn kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp tận dụng thời cơ trong kinh doanh.

Lựa mua những hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp mang thể giảm mức giá sử dụng vốn. Điều này góp phần rất to vào việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sử dụng đòn bẩy kinh doanh và đặc trưng là đòn bẩy tài chính thích hợp là những yếu tố làm tăng đáng kể tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Việc huy động tối đa vốn hiện mang trong kinh doanh mang thể tránh được tổn thất do đình trệ vốn, tăng vòng quay tài sản, giảm số lượng cho vay. Từ đó giảm những khoản tính sổ lãi, góp phần to vào việc tăng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp.

 • Tài chính doanh nghiệp mang vai trò trong việc sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả

Việc tổ chức sử dụng vốn một cách hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, những yêu cầu của luật kinh tế đã đặt ra những tiêu chuẩn rất khe khắt cho mọi doanh nghiệp.

Gia công phối hợp với bán những sản phẩm mà thị trường cần và chấp nhận, ko bán những gì họ mang. Để đáp ứng nhu cầu này, những nhà quản lý doanh nghiệp phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Phương tiện hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình huy động và chuyển đổi hình thức vốn tiền tệ. Thông qua tình hình thu chi hàng ngày, tình hình thực hiện chi tiêu tài chính và báo cáo tài chính mang thể kiểm soát kịp thời và tổng thể hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Chứng minh tài chính là gì? Chứng minh tài chính so với chứng minh đã gửi tiền

Đó là cơ sở để nhanh chóng phát hiện những thiếu sót và tiềm năng chưa được khai thác, đưa ra quyết định thích hợp để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

 • Vai trò của tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thậm chí còn quan yếu hơn, bởi vì:
 • Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan và thúc đẩy tới tất cả những hoạt động kinh doanh.
 • Quy mô kinh doanh và nhu cầu vốn ngày càng tăng.
 • Thị trường tài chính đang phát triển nhanh chóng với nhiều phương tiện tài chính để huy động vốn.
 • Thông tin tài chính cung cấp một cơ sở đáng tin cậy để những nhà quản lý kiểm soát và điều hành những hoạt động trực tiếp trong doanh nghiệp.

5. Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa mua và đưa ra những quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đó là tối đa hoá lợi nhuận, ko ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng khó khăn của doanh nghiệp trên thị trường;

Quản trị tài chính mang quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp và giữ vị trí quan yếu hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp. Hồ hết mọi quyết định khác đều dựa trên những kết quả rút ra từ những kiểm tra về mặt tài chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp;

Trong hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, mang nhiều vấn đề tài chính phát sinh đòi hỏi những nhà quản lý phải đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện những quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, mang như vậy doanh nghiệp mới đứng vững và phát triển;

Để tồn tại và phát triển trong hoạt động kinh doanh thì những hoạt động của doanh nghiệp phải được đặt trên cơ sở về mặt chiến lược và mặt chiến thuật, về mặt chiến lược, phải xác định ra mục tiêu kinh doanh, những hoạt đông dài hạn nhằm phát triển doanh nghiệp và chính sách tài chính của doanh nghiệp.

Ví dụ: việc quyết định đưa ra thị trường sản phẩm mới vào một thời khắc nào đó, việc tham ra liên doanh, việc sử dụng vốn cổ phần của doanh nghiệp thay vì sử dụng nguồn vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, việc quyết định phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn góp đều là những quyết định mang tính chiến lược;

Về mặt chiến thuật, phải xác định công việc trong thời hạn ngắn những tác nghiệp thể để phục vụ cho kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp. Ví dụ việc đưa ra những quyết định thay thế một tài sản nhất quyết mới, việc lựa mua địa điểm thuê địa chỉ, việc xem xét giữa đi thuê hay tậu một căn nhà, xem xét giá cả của hàng hoá lúc mới bán ra ở thời khắc đầu vụ, việc hạ giá theo mùa… đều là những quyết định về mặt chiến thuật.

Những quyết định về mặt chiến lược và chiến thuật được lựa mua chủ yếu dựa trên cơ sở phân tích, cân nhắc về mặt tài chính.

=> Từ những vấn đề trên mang thể rút ra:

– Quản trị tài chính doanh nghiệp là một phòng ban của quản trị doanh nghiệp thực hiện những nội dung cơ bản của quản trị tài chính đối với những quan hệ tài chính phát sinh trong hoạt động gia công – kinh doanh nhằm thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp.

– Quản trị tài chính doanh nghiệp được hình thành để nghiên cứu, phân tích và sử lý những mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, hình thành những phương tiện quản lý tài chính và đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn và mang hiệu quả.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về quan hệ tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò, chức năng của tài chính doanh nghiệp. Trường hợp quý khách hàng thắc mắc với nội dung trên xin vui lòng liên hệ để được trả lời cụ thể.