Thần linh là gì – Thần Thổ Địa là gì, Thần linh có thật hay không?

Thần linh là những người lúc sống thông minh cương trực, làm những việc sở hữu lợi cho nước cho dân. Sau lúc chết hưởng phước báo làm thần, được người đời thờ cúng, đây là nói về bậc chánh thần. Những thần linh đều sở hữu thần thông, ưa xét việc thưởng thiện phạt ác, sở hữu thể can thiệp được vào cuộc sống của con người. Do đó người thiện lương thì được thần linh chở che hộ trì, kẻ xấu ác thường bị khinh ghét trách phạt.

 • Sự thực về hạn Tam tai.
 • Hội Lengthy Hoa là gì.
 • Thiên ma là loại ma gì
 • Quỷ thần là gì
 • Âm đức là gì.
 • 10 chuyện Tâm linh sở hữu thật.
 • 10 chuyện nhân quả báo ứng sở hữu thật.
Thần linh là gì, họ là ai?
Thần linh là gì, họ là ai?

Thần linh sở hữu hai hạng: Chánh thần và tà thần. Bậc chánh thần thì giữ lòng chân chánh hay trợ giúp nhân gian. Hạng tà thần tâm niệm quỷ quyệt ko chân thật, hoặc đa dâm đa sát, thường làm tổn hại cho người. Nói rộng ra thì như Kinh Địa Tạng liệt kê sở hữu vô số thần linh, như Thần Biển, Thần Sông, Thần Cây, Thần Núi, Thần Đất. Thần Ngày, Đêm, Thần chủ mạng v.v…Vì vậy thần linh sở hữu ở khắp nơi, mỗi vị đều sở hữu nhiệm vụ của riêng mình, coi sóc việc thế gian. Đa phần những thần linh như Thành hoàng, thổ địa, thần sông, hà bá.. đều sở hữu đức hiếu sinh, ghét sự giết thịt hại.

Làm Thần linh sở hữu phải là siêu thoát ko

Hiểu theo thế tục thì làm thần linh gọi là siêu thoát. Nhưng sử dụng sự thấu hiểu sáng suốt mà quán xét theo ý kiến Phật pháp thì đó chính là đọa lạc.

Đấy là vì người thế tục chỉ biết đời thứ hai mà ko biết được tới đời thứ ba sau đó. Một lúc đã là thần linh, tất phải thọ hưởng những phẩm vật cúng tế. Mà phần nhiều phẩm vật là do người đời sát sinh hại vật mà dâng cúng. Đã thọ hưởng những thứ đó, ắt đời sau ko tránh khỏi đọa vào những cảnh giới địa ngục, súc sinh.

Cho nên, người hiểu đạo trong lúc dạy người, phải luôn cảnh giác với mối nguy hiểm tiềm tàng là tái sinh vào cảnh giới thần linh. Phải gấp rút cầu sinh Tĩnh thổ, xác lập rõ ràng định hướng cho đời mình. Phải thường xuyên phát khởi thệ nguyện rộng sâu. Dựa vào đó mà làm kiên cố thêm nền tảng tâm đạo Tình nhân đề. Sở hữu như vậy thì mới tránh được mối nguy đọa lạc vào cảnh giới xấu ác.

Thần linh nếu ko biết điều này cũng đọa Địa ngục

Những quỷ thần trên cạn dưới nước nói chung. Nếu thọ hưởng những vật do người đời sát sinh mà dâng cúng, đều đọa vào địa ngục. Người thế tục ko biết điều này. Mỗi lúc gặp phải tật bệnh ngay lập tức bói toán cầu thần, buông thả làm việc giết thịt hại sinh linh.

Việc này càng gây hại thêm cho người bệnh, làm tội nghiệt chất chồng tội nghiệt. Từ khổ càng thêm khổ mà Thần linh do hưởng đồ sát sinh cúng tế, cũng đọa lạc Tam Đồ. Hạng thần linh này chính thật chỉ là những quỷ quái yêu tinh. Nếu nhờ tới bọn họ ban phước, bảo vệ hay giúp tăng thêm tuổi thọ, rốt cùng đều là chuyện ko thể được.

Chuyện về Thần linh

Cũng đều là thần linh nhưng sở hữu vị thọ hưởng máu thịt cúng tế, sở hữu vị thì lại ưa chay tịnh. Vị thần linh nào hưởng máu thịt cúng tế, lúc hết phước làm thần sẽ đọa vào địa ngục. Đời trước làm người cương trực nên mới trở thành thần. Trong số đó, người sân hận nặng nề ắt rơi vào chỗ thọ hưởng máu thịt. Người sở hữu tâm từ ắt ko thọ hưởng máu thịt.

Lại nữa, do đời trước làm thiện, bố thí nên mới trở thành thần. Trong số đó, người ko biết tới Tam bảo, chỉ tu việc thiện theo thế gian, ắt phúc đức nhiều hơn trí tuệ, sẽ rơi vào chỗ thọ hưởng máu thịt. Nếu người tin sâu nhân quả, bố thí theo pháp Phật, ắt trí tuệ vượt hơn phúc đức, sẽ ko rơi vào thọ hưởng máu thịt

Ngài An Thế Cao độ Thần linh

Thời Đông Hán, ở Lạc Dương sở hữu vị cao tăng là An Thế Cao. Ngài vốn là thái tử của quốc vương nước An Tức, từ nhỏ đã nổi tiếng là người chí hiếu. Ngài thông minh trí tuệ hơn người, đọc hiểu thấu suốt sách vở trong thiên hạ. Thông thiên văn, hiểu rành y khoa. Sở hữu khả năng thông hiểu được ý nghĩa trong âm thanh của những loài chim thú…

Ngài An Thế Cao tự kể lại rằng: Trong đời trước ngài cũng xuống tóc học đạo. Sở hữu người bạn đồng tu tính tình nóng tính sân hận, can ngăn nhiều lần nhưng ko thay đổi. Ngài sở hữu lời hứa tới đời này sẽ hóa độ cho người đó.

Khoảng cuối đời Hán Linh Đế, ngài quyết định tới Giang Nam hoằng hóa, cũng là để hóa độ cho người bạn trăm năm trước. Ngài đi tới một chiếc miếu ở hồ Động Đình, nổi tiếng rất linh thiêng. Khách buôn vãng lai tới đó cầu khấn thần linh đều sở hữu thể biết trước được hướng gió thuận hay nghịch. Vì thế nên người cầu đảo cúng tế ở đây ko lúc nào ngớt.

Thần giữ miếu

Lúc ngài An Thế Cao còn chưa tới, người giữ miếu nghe tiếng thần giữa hư vô bảo rằng: “Trên thuyền sắp tới kia sở hữu một vị cao tăng, nên thỉnh vào miếu.” Người giữ miếu theo lời mách nước bảo của thần, đón thuyền mời ngài An Thế Cao vào miếu. Cùng đi trên thuyền sở hữu hơn 30 người cũng đều đi theo.

Lúc vào miếu ngay lập tức nghe tiếng thần nói rằng: “Tôi ngày trước cùng với thầy học đạo, kiếp này tôi làm thần ở miếu này. Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều do tôi cai quản. Nhờ đời trước tu hạnh bố thí nên đời này được hưởng phước rất to. Nhưng do tâm nhiều sân hận nên phải đọa trong cảnh giới quỷ thần. Mạng tôi nay sắp dứt, chỉ còn trong sớm tối. Do những người vì tôi cúng tế cầu đảo thường giết thịt hại sinh linh, nên tôi sợ rằng sau lúc chết ko khỏi đọa vào địa ngục, xin thầy từ bi cứu độ. Tôi sở hữu được ngàn cây vải lụa cùng nhiều thứ quý báu ở đây. Xin thầy vì tôi sử dụng những thứ đó lo việc phụng sự Phật pháp.”

Độ Thần Linh siêu thoát

Ngài An Thế Cao bảo thần hiện thân họp mặt, thần nói: “Thân hình tôi siêu xấu xí, nếu hiện ra nhất định sẽ làm hại mọi người ở đây vì kinh sợ.” Ngài Thế Cao nói: “Ko sao, mọi người đã biết, sẽ ko lấy làm sợ hãi đâu.” Thần ngay lập tức từ phía sau điện thờ hiện thân. Đưa phần đầu ra, thật là một con mãng xà cực to, ko biết được phần thân với đuôi dài tới mức nào.

Mãng xà bò tới sát bên gối của ngài An Thế Cao. Ngài hướng về phía mãng xà tụng chú, rồi dặn dò dạy bảo nhiều điều. Mãng xà lắng tai rơi lệ như mưa, thân hình sau đó dần dần biến mất. Ngài An Thế Cao nhận lấy vải lụa và những vật quý của thần miếu đã gửi gắm rồi từ biệt ra đi. Ngài mang những thứ đó vì thần miếu mà xây dựng ngôi chùa Đông Tự. Hồi hướng phước báo cho thần linh trong miếu sớm tái sinh cõi lành.

Chẳng bao lâu sau, ngày nọ sở hữu một thiếu niên tới quỳ gối lễ tạ trước mặt ngài, sau đó biến mất. Ngài bảo người chung quanh rằng: “Đó là thần linh ở miếu hôm trước, nay đã thoát được hình thể xấu xí rồi.” Về sau sở hữu người nhìn thấy trong một chiếc đầm rộng to nổi lên xác con mãng xà cực to, thân dài nhiều dặm. Chỗ đó nay chính là Xà thôn thuộc quận Tầm Dương.

Phật dạy về cúng tế thần linh

Người đời lúc sở hữu bệnh tật ngay lập tức giết thịt hại vật mạng, cúng tế thần linh để cầu phúc cho mình. Họ ko nghĩ tới việc mình cúng tế thần linh là vì muốn khỏi chết được sống. Lại giết thịt hại sinh mạng khác để mong kéo dài mạng sống của mình. Thật ko còn điều gì sở hữu thể trái nghịch lòng trời, ngược với lý lẽ hơn thế nữa.

Những người cương trực sau lúc chết mới được làm thần, vậy lẽ nào thần linh lại sở hữu ý thiên lệch riêng tư? Mạng sống thật ko thể kéo dài thêm bằng cách đó. Nhưng nghiệp giết thịt hại tạo ra thì còn đủ ko mất, nhất định phải đền trả. Ko riêng gì việc cầu khỏi bệnh sống lâu, hết thảy sự tế lễ cầu đảo tà thần ác quỷ để mong cầu những điều khác cũng đều như vậy.

Cúng tế thần linh cầu đảo là vô ích

Kinh Dược Sư dạy rằng: “Làm thịt hại muôn loài chúng sinh để cúng tế dâng lên thần linh. Hô gọi yêu ma quỷ quái, cầu xin ban phúc trợ giúp cho mình. Muốn tăng thêm tuổi thọ, rốt cùng đều ko thể. Hết thảy những sự cầu đảo tà thần như giết thịt hại vật mạng cúng tế cầu sinh con. Cầu tiền tài của nả, cầu quan chức bổng lộc. Ví như sở hữu được sinh con, được tài lộc, được quan chức, vốn đều là do nghiệp riêng của người đó mà được, ko phải do quỷ thần.

Sở hữu những lúc tình cờ được thỏa nguyện, lại cho đó là sở hữu sự linh thiêng. Vậy nên niềm tin sai lệch càng thêm kiên cố, lại càng dốc lòng làm việc cúng tế như vậy nữa. Những kẻ rơi vào tà kiến quá nặng nề như vậy thật ko thể cứu nổi, đáng thương thay!

Nếu quỷ thần ko sở hữu khả năng tác động tới tuổi thọ dài ngắn của người, thì việc cầu đảo ắt ko thể kiến hiệu. Người ta thấy sở hữu một số trường hợp bệnh nặng, thuốc thang đều vô hiệu, tới lúc cầu đảo thần linh thì được khỏi ngay. Vì vậy mà tự cho là linh thiêng mà chẳng biết rằng: Cầu thần được lành bệnh, thì bệnh trước đó sở hữu thể là do quỷ thần gây ra. Nhưng tuổi thọ sau lúc lành bệnh, kiên cố ko thể nhờ thần linh mà được kéo dài.

Cầu đảo rốt cuộc chỉ là mê tín mà thôi

Nếu thọ mạng chưa hết, dù ko cầu đảo cũng sẽ lành bệnh. Nếu thọ mạng đã hết, dù cầu đảo cũng vô hiệu. Chẳng qua gặp phải những loại tà thần ác quỷ, tham muốn máu thịt, thừa cơ quấy nhiễu đòi hỏi. Kẻ ngu mê chỉ thấy sự trùng hợp tình cờ rồi tin chắc chẳng nghi ngờ.

Thấy người cầu đảo được khỏi bệnh thì cho là nhờ thần linh mà khỏi bệnh. Thấy người cầu đảo rồi vẫn thiệt mạng thì lại cho rằng vì người đó ko cầu đảo sớm hơn nên mới phải chết. Thương ôi, hạng người như thế dám chắc rằng đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp về sau sẽ phải sinh làm những con vật tế thần.

Kinh Tỉ dụ sở hữu nói rằng: “Quỷ thần sở hữu thể biết được thọ mạng, tội phúc của con người. Nhưng quỷ thần ko thể cứu sống người hoặc giết thịt chết người. Cũng ko thể làm cho người trở thành sang giàu hay nghèo hèn. Họ chỉ muốn xúi giục người làm điều xấu ác, phạm tội giết thịt hại. Rồi nhân lúc người bị suy yếu hao tổn ý thức mà não loạn quấy nhiễu. Mục tiêu là để được người lập đền miếu thờ phụng, cúng tế.”

Thần linh Thổ Địa

Thần Thổ địa được tôn là “Phúc đức chánh thần”. Danh xưng này phối hợp bằng bốn từ, chẳng dễ dàng sở hữu hay tùy tiện tôn đại. Phần đông những người kém hiểu biết còn lầm Thổ địa với Thần tài, nhưng thực sự ko phải thế. Là Thần Thổ địa thì phải hội đủ bốn điều:

 1. Phải sở hữu đủ phúc báu.
 2. Phải sở hữu tiết hạnh.
 3. Phải thuộc chánh đạo (ko tà).
 4. Phải là Yếu thần.(tức là vị thần rất quan yếu, ko thể xem thường).

Trong kinh Địa Tạng phẩm mười từng nhắc và xác nhận: Nếu người nào ăn chay, tu tốt… thì thần Thổ địa rất hoan hỉ, luôn hộ vệ trú xứ đó hạnh phúc bình an. Bạn phải sở hữu tiết hạnh tốt, thì quỷ thần mới khâm phục. Nếu tiết hạnh thiếu, quỷ thần sẽ khinh chê bạn. Mà quỷ thần dù là hạng thấp nhất đi nữa, họ cũng sở hữu ngũ thông, còn chúng ta thì chẳng sở hữu thông nào. Điều mà chúng ta cần sở hữu là tiết hạnh và lòng khiêm cung. Nếu ta tu mà sở hữu tâm cao ngạo, khinh rẻ quỷ thần, thì chẳng xứng đáng là kẻ học Phật chân chính.

Chuyện về Thần linh Thổ Địa

Đại sư Thánh Nghiêm kể lại:

Lúc ngài và môn sinh ở Pháp Cổ Sơn. Lúc đi trên đường sở hữu ngang qua một miếu Thổ địa nọ, ngài bèn bước vào xá lễ. Vị môn sinh thấy vậy vô cùng bất bình, nói ngay lập tức:

– Thưa sư phụ, đây đều thuộc phe đảng của Diêm la vương, chẳng nên dây dưa. Là người học Phật sao sở hữu thể xá lễ quỷ thần kia chứ?

Ngài Thánh Nghiêm đáp:

– Người học Phật đối với tất cả chúng sinh cần thiết tâm khiêm cung. Ta lễ kính là vì ông Thổ địa đây cũng là bậc đức cao hạnh quý, hộ trì một phương.

Nói xong hai người lại tiếp tục đi, nhưng chuyện xảy ra sau đó rất lạ: Lúc họ đi qua một thửa ruộng, thì anh môn sinh ko chu đáo bị té nhào xuống. Anh càng động đậy lại bị nhũn nhặn càng sâu, ko thể nào thoát ra được. Ngài Thánh Nghiêm tức thì hiểu ngay, mỉm cười bảo môn sinh:

– Con hãy mau mau hướng về Thần Thổ địa sám hối, nói: Là Đại thần chẳng nên chấp nhất lỗi người nhỏ mà chi.

*

Môn đệ làm y lời, thì chân ngay lập tức bước lên được. Phải biết vị được làm thần Thổ địa ko phải là chuyện dễ. Ít nhất lúc còn sinh tiền, đã tạo nhiều phúc đức, làm lợi cho một bá tính. Sau lúc chết rồi, căn cứ vào phúc đức, phẩm hạnh sâu dày, mới sở hữu thể làm thần Thổ địa. Vì vậy bạn ko nên xem thường công đức của Thổ địa. Thần Thổ địa cũng là hộ pháp.

Thí như bạn tới một địa phương nọ, tại địa phương này: Của người thì người quản, của quỷ thần thì thần linh quản. Mà cai quản chư quỷ thần đây chính là Thần hoàng, Thổ địa. Bạn nghĩ xem, nếu như chúng sinh cõi quỷ ko ai quản, chẳng phải chúng sẽ làm loạn lên cả hay sao?

Là người học Phật, đối với mọi người cần sở hữu tâm khiêm cung lễ phép. Đã quy y rồi, nếu nhìn thấy Thần Thổ địa thì vẫn nên xá chào. Để tỏ lòng cảm tạ ngài đã hộ trì địa phương, làm phong điều vũ thuận. Cần nên cảm ân và học tập theo gương tốt của Thổ địa, vì ông đã làm việc phúc thiện cho bá tính cả một vùng. Hành xử khiêm cung lễ phép như vậy mới là tô bồi thêm phúc đức cho mình. Điểm này rất quan yếu, ko nên quên. Quy y Tam bảo: Là quy hướng, nương về Tam bảo. Còn kính cẩn đối với Thổ địa, là cảm ân ông. Phải biết chuyện xá lễ tuyệt đối ko thể thay thế cho quy y, ko phải là quy y ông.

*

Sống phải biết kính cẩn và cảm ân, đây chính là tư cách cần sở hữu của con người. Chúng ta ko nên kiêu ngạo khinh mạn. Vì cống cao ngã mạn là điều đại kỵ với người học Phật. Mỗi vị Phật đều sở hữu danh hiệu biểu tượng như: Phật là Vạn đức trang nghiêm, Tình nhân tát Quan Âm là Từ bi. Tình nhân tát Địa Tạng là Hiếu thuận, ngài Văn Thù là Trí tuệ. Thần Già lam là Trung nghĩa, còn Thổ địa thìa là phúc đức chánh thần vì ông sở hữu phúc báu lẫn tiết hạnh.

Chúng ta xá chào Thổ địa, ko phải để cầu xin chi, mà chỉ là muốn làm giống như ông, học hạnh phụng hiến. Là chúng ta muốn tri ân ông mà thôi. Nên kính cẩn cảm tạ Thần hoàng, Thổ địa, đó là thể hiện lòng tri ân.

(Thần linh là gì – Theo An sĩ toàn thư )

Tuệ Tâm 2020.

4.5/5 – (2 bình tậu)