Thay Thế Quy Chế Cho Vay Của Tổ Chức Tín Dụng Đối Với Khách Hàng Mới Nhất

Một số đề xuất kiến nghị sửa đổi quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
Tác giả : TS. Lê Thị Ngân Hà

TÓM TẮT

Bài viết tập trung phân tích những bất cập, hạn chế trong Quy chế Cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2002/QĐ-NHNN, đồng thời đối chiếu so sánh với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài đối với khách hàng. Từ đó, bài viết nêu lên những điểm còn chưa hợp lý trong dự thảo. Trên cơ sở vật chất đó, tác giả kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

Đang xem : Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng mới nhất

TỪ KHÓA: Quy chế, Cho vay, Tổ chức tín dụng, Khách hàng, Góp ý sửa đổi Luật, Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam.

Hiện đã sở hữu dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động tiêu khiển cho vay của tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế đối với khách hàng do Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Nhà băng Nhà nước làm đầu mối tập trung chuyên sâu lấy quan niệm của những cơ quan ban ngành sở hữu tương quan và đặc thù quan yếu là lấy quan niệm góp ý từ phía những TCTD. Nội dung của Dự thảo cơ bản thừa kế những nội dung của Quy chế Cho vay, cạnh bên đó, những điều luật còn chưa ổn, xích míc cũng đã được sửa đổi, bổ trợ. Đặc thù một số ít pháp luật trọn vẹn mới đã được đưa vào nhằm mục đích phân phối nhu yếu thực tiễn hoạt động tiêu khiển cho vay của TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế. Tuy nhiên, cũng sở hữu vài yếu tố trong dự thảo cần phải xem xét lại. Bài viết tập trung chuyên sâu vào 1 số ít hạn chế của Quy chế Cho vay, nghiên cứu và phân tích, so sánh với dự thảo để từ đó yêu cầu một số ít yêu cầu .

*

1. Đối tượng ứng dụng trong Quy chế Cho vay

Quy chế Cho vay kiểm soát và điều chỉnh quan hệ cho vay giữa TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế đối với khách hàng ko phải là tổ chức tín dụng nhằm mục đích phân phối nhu yếu vốn cho sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà sản xuất, góp vốn đầu tư tăng trưởng và đời sống nên đối tượng người sử dụng được vận dụng trong quy chế này gồm :

Thứ nhất là chủ thể cho vay : theo quy chế hiện hành, chủ thể cho vay là TCTD được xây dựng và triển khai nhiệm vụ cho vay theo pháp luật của Luật Những tổ chức tín dụng năm 2010 < 1 >. Quy định này tuy ko sai nhưng với vai trò là văn bản hướng dẫn thi hành thì sở hữu phần ko rõ ràng. Theo lao lý của Luật Những tổ chức tín dụng năm 2010, những chủ thể được phép thực thi nhiệm vụ cho vay rất rộng. Nếu địa thế căn cứ theo khoanh vùng phạm vi hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước, chủ thể cho vay gồm : tổ chức tín dụng là nhà băng nhà nước, tổ chức tín dụng phi nhà băng nhà nước, tổ chức kinh tế tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Ngay trong mô phỏng tổ chức tín dụng là nhà băng nhà nước cũng gồm ba loại là nhà băng nhà nước thương nghiệp, nhà băng nhà nước hợp tác xã và nhà băng nhà nước chủ trương. < 2 > Nếu địa thế căn cứ vào hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng, chủ thể cho vay gồm : nhà băng nhà nước thương nghiệp trong nước, nhà băng nhà nước thương nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng phi nhà băng nhà nước trong nước, tổ chức tín dụng liên kết kinh doanh, tổ chức tín dụng 100 % vốn quốc tế, nhà băng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức kinh tế tài chính vi mô. <3 > Đối chiếu với khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Quy chế thì lao lý tương tự chưa phản ánh được đúng chuẩn chủ thể cho vay trong quan hệ cho vay thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh. Sở hữu thể thấy rằng, mô phỏng nhà băng nhà nước chủ trương sẽ ko là đối tượng người tiêu sử dụng vận dụng bởi tiềm năng hoạt động tiêu khiển của nhà băng nhà nước này nhằm mục đích ship hàng những chủ trương kinh tế tài chính, xã hội của nhà nước, do đó hoạt động tiêu khiển của nhà băng nhà nước thường được kiểm soát và điều chỉnh bởi quy chế riêng. < 4 >
Ngoài ra cũng cần xem xét chủ thể cho vay là tổ chức cho thuê kinh tế tài chính. Bởi theo pháp luật, tổ chức cho thuê kinh tế tài chính chỉ được cho vay bổ trợ vốn lưu động đối với bên thuê kinh tế tài chính < 5 >. Vì thế, hoạt động tiêu khiển cho vay của tổ chức cho thuê kinh tế tài chính cũng bị số lượng giới hạn ở 1 số ít nội dung. Một là, chủ thể vay ở đây ko phải là mọi cá thể, tổ chức nêu tại khoản 2 Điều 2 Quy chế Cho vay mà chỉ những cá thể, tổ chức nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là bên thuê kinh tế tài chính mới được cho vay, thường là những doanh nghiệp vay vốn Giao hàng sản xuất, kinh doanh thương nghiệp do đặc trưng của hoạt động tiêu khiển cho thuê kinh tế tài chính. Hai là, mục tiêu cho vay của tổ chức cho thuê kinh tế tài chính cũng ko nhằm mục đích phân phối phong phú nhu yếu vốn vay hợp pháp của khách hàng được nêu tại Điều 7, Điều 9 Quy chế Cho vay mà chỉ nhằm mục đích bổ trợ vốn lưu động cho bên thuê. Ba là, vì mục tiêu bổ trợ vốn lưu động nên thời hạn cho vay và thể loại cho vay cũng là thời kì ngắn, phương pháp cho vay do đó cũng đơn thuần hoàn toàn sở hữu thể là cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi, nếu vận dụng những lao lý tại Điều 8, Điều 10 và Điều 16 Quy chế Cho vay rõ ràng là ko tương thích .
Tương tự, so với nội dung hoạt động tiêu khiển cho vay là một phương pháp cấp tín dụng nhằm mục đích cung ứng mọi nhu yếu vốn tiền tệ cho khách hàng thì nội dung hoạt động tiêu khiển cho vay của tổ chức cho thuê kinh tế tài chính được hiểu rất hẹp, ở đây giống như một hình thức tương hỗ vốn, san sẻ khó khăn vất vả trong thời khắc tạm thời của tổ chức cho thuê kinh tế tài chính đối với khách hàng thuê kinh tế tài chính. Do đó, nếu đưa chủ thể này vào đối tượng người tiêu sử dụng vận dụng như dự thảo hiện tại để từ đó vận dụng những pháp luật về điều kiện kèm theo cho vay, phương pháp cho vay, thời hạn cho vay … sẽ ko phối hợp và hợp lý. Với lẽ trên, chúng tôi yêu cầu nên lao lý chủ thể cho vay đơn cử gồm : tổ chức tín dụng là nhà băng nhà nước thương nghiệp, nhà băng nhà nước hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi nhà băng nhà nước là tổ chức kinh tế tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế tài chính vi mô và Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế .
Thứ hai, chủ thể vay : khoản 1 Điều 1 Quyết định số 127 / 2005 / QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Quy chế Cho vay của TCTD đối với khách hàng lao lý : “ khách hàng vay tại TCTD là những tổ chức, cá thể Nước Ta và quốc tế sở hữu nhu yếu vay vốn, sở hữu năng lực trả nợ để triển khai những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà sản xuất hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp Giao hàng đời sống ở trong nước và quốc tế ”. So với Quy chế, chủ thể vay được liệt kê trong Dự thảo đơn cử hơn gồm : “ Tổ chức trong nước ( trừ tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế ), hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác và cá thể trong nước ; Tổ chức, cá thể quốc tế là người trú ngụ hợp pháp tại Nước Ta ; Tổ chức, cá thể quốc tế là người ko trú ngụ ”. < 6 > Tương tự, về cơ bản cả dự thảo và Quy chế lúc lao lý về chủ thể vay đều gồm hai nhóm là tổ chức, cá thể trong nước và tổ chức, cá thể quốc tế. Tiêu chí phân nhóm dựa vào quốc tịch của chủ thể .

Một là, để ký kết hợp đồng cho vay hay chuyển giao tài chính tín dụng, TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế cần xác lập rõ tư cách chủ thể của khách hàng vay : hộ mái ấm gia đình là người nào, ở đâu, năng lượng hành vi, năng lượng pháp lý, người đại diện thay mặt là người nào, sở hữu thẩm quyền đại diện thay mặt ko ? Ở góc nhìn pháp lý, việc này bảo vệ tính hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng, bởi lẽ một hợp đồng sở hữu hiệu lực hiện hành trước hết phải bảo vệ điều kiện kèm theo người giao ước hợp đồng sở hữu năng lượng hành vi dân sự. < 8 > Ở góc nhìn nhiệm vụ, việc này bảo vệ cho TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế biết rõ khách hàng vay là người nào để tịch thu nợ. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố rất là nan giải trên trong thực tiễn bởi thiếu hẳn cơ sở vật chất pháp lý pháp luật tư cách thành viên hộ mái ấm gia đình ( xác lập theo sổ hộ khẩu hay dựa vào quan hệ hôn nhân gia đình – Giấy đăng ký kết hôn, quan hệ huyết thống – Giấy khai sinh, Giấy xác nhận nuôi con, Giấy ghi nhận gia tài – Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất … ). < 9 >
Hai là, hợp đồng cho vay chỉ phát sinh quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hộ mái ấm gia đình hay ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ lúc mục tiêu sử dụng vốn là vì quyền lợi chung của hộ. < 10 > Điều này cũng rất khó xác lập lúc đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình nhân danh hộ để xác lập trả tiền giao dịch vay vốn .
Ba là, trong trường hợp gia tài là tư liệu sản xuất, gia tài chung sở hữu trị giá to của hộ mái ấm gia đình được đem bảo vệ vay vốn thì phải được những thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên chấp thuận đồng ý ; đối với những loại gia tài chung khác phải được đa phần thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý chấp thuận. < 11 > Nếu ko, hợp đồng bảo vệ tiền vay rất dễ bị vô hiệu. Tuy nhiên khó khăn vất vả trong việc xác lập tư cách thành viên hộ mái ấm gia đình như trình diễn ở trên, cùng với những chưa ổn, xích míc giữa những pháp pháp luật lý về gia tài đã gây khó khăn vất vả, rủi ro đáng tiếc cho TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế. < 12 >
Bốn là, trong trường hợp khách hàng vay mất năng lực trả tiền giao dịch, TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế hoàn toàn sở hữu thể sẽ xử lý tài sản bảo vệ để tịch thu vốn. Lúc này lại tương quan tới vấn đề tài sản bảo vệ nào được xác lập của hộ mái ấm gia đình hay của riêng thành viên để từ đó xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ. < 13 > Đây cũng là một thách đố, bởi pháp luật dân sự hiện hành cũng ko lao lý tiêu chuẩn đơn cử để xác lập gia tài chung của hộ ngoài quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ mái ấm gia đình, gia tài do những thành viên góp phần, cùng nhau tạo lập nên hoặc được khuyến mãi ngay cho chung, được thừa kế chung. < 14 >
Năm là, đối với tổ hợp tác, tựa như như những yếu tố đặt ra đối với hộ mái ấm gia đình, những pháp luật về tổ hợp tác trong Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng còn mập mờ, chưa đơn cử như : về thời kì xây dựng, chính sách công khai sáng tỏ tổ viên, người đại diện thay mặt và gia tài của tổ hợp tác, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự lúc tổ hợp tác tham gia trả tiền giao dịch … Chính vì thế, việc xác lập tư cách, năng lượng chủ thể, thẩm quyền đại diện thay mặt, xử lý tài sản bảo vệ của tổ hợp tác cũng gặp vấn đề vất vả và rủi ro đáng tiếc ko kém .

Ngoài những rủi ro đáng tiếc nêu trên, việc ko ghi nhận hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác trong những quan hệ pháp lý tố tụng, quan hệ kinh tế tài chính theo Luật Doanh nghiệp năm năm trước, Luật Đầu tư năm năm trước, Luật Thương nghiệp năm 2005, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã gây khó khăn vất vả cho việc xác lập tư cách và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của hai chủ thể vay vốn này trong trật tự tiến độ thẩm định và thẩm định vay vốn và tịch thu nợ < 15 >. Không những thế, xét về ý nghĩa thực tiễn của pháp luật về tư cách chủ thể hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác trong quan hệ vay vốn, như nghiên cứu và phân tích ở trên thật khó để xác lập đúng mực chủ thể này, trên thực tiễn lúc thẩm định và thẩm định những nhà băng nhà nước vẫn nhầm lẫn giữa hộ mái ấm gia đình theo sổ hộ khẩu và hộ mái ấm gia đình theo cách hiểu thường thì ; nhầm lẫn giữa tổ hợp tác với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp lý dân sự với những chủ thể sở hữu tên là “ tổ ” như tổ trồng cây thử nghiệm, tổ tình thương, tổ đáp ứng vật tư, tổ làm đất … < 16 > Hơn nữa, thực tiễn cho vay tại những TCTD cũng cho thấy, số lượng những trả tiền giao dịch tương quan tới hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác thực thi với tư cách chủ thể vay vốn là rất ít .
Tóm lại, để bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêu khiển cho vay, hạn chế thấp nhất những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn sở hữu thể xảy ra, ngăn ngừa những tác động tác động xấu tới kinh tế tài chính – xã hội, chủ thể vay vốn cần bảo vệ những đặc thù ko thay đổi, vững chắc và đặc thù quan yếu là tính rõ ràng trong việc xác lập tư cách pháp lý và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Chính cho nên vì thế, chúng tôi cho rằng, chỉ nên xem xét tư cách chủ thể vay vốn của hộ mái ấm gia đình và tổ hợp tác dưới góc nhìn cá thể vay vốn. Thực tế giao ước hợp đồng tín dụng lúc bấy giờ tại những TCTD cũng xác lập rõ chủ thể hộ mái ấm gia đình, tổ hợp tác vay vốn trong hợp đồng là những cá thể hay nhóm những cá thể đơn cử để từ đó xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ .
Đối với tổ chức, cá thể quốc tế, việc quy định phân thành hai nhóm người trú ngụ và người ko trú ngụ là ko thiết yếu. Bởi một là, về cơ bản, những lao lý về hoạt động tiêu khiển cho vay như điều kiện kèm theo vay vốn, phương pháp vay vốn, hạn mức vay vốn … đối với hai nhóm này là như nhau, ko hề sở hữu sự phân định, độc lạ. Hai là, xét về đặc thù, chủ thể vay là người trú ngụ sở hữu độ an toàn và đáng tin cậy và ko thay đổi hơn là người ko trú ngụ, vì thế những điều kiện kèm theo, phương pháp cho vay và những nội dung sở hữu tương quan sở hữu phần đơn thuần hơn. Tuy nhiên đó là những lao lý đơn cử sẽ được kiểm soát và điều chỉnh trong Quy chế Cho vay nội bộ của những TCTD, còn với vai trò là pháp luật khung mang tính đặc thù xu thế thì Quy chế Cho vay chỉ pháp luật những nội dung cơ bản nhất .
Với nghiên cứu và phân tích trên, theo chúng tôi, chủ thể vay nên pháp luật gồm : “ Tổ chức ( trừ tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế ), cá thể trong nước ; tổ chức, cá thể quốc tế và những chủ thể khác theo lao lý của pháp luật dân sự ” .

2. Điều kiện vay vốn

Về cơ bản, chủ thể vay vốn phải thỏa mãn nhu cầu năm điều kiện kèm theo : năng lượng chủ thể, mục tiêu sử dụng vốn hợp pháp, sở hữu năng lực kinh tế tài chính, sở hữu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà sản xuất khả thi và sở hữu hiệu suất cao, hoặc sở hữu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp Giao hàng đời sống khả thi và tương thích với pháp luật của pháp lý, thực thi những lao lý về bảo vệ tiền vay theo pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước Nước Ta < 17 > .

Đối với điều kiện kèm theo thứ nhất, chủ thể vay phải sở hữu năng lượng hành vi và năng lượng pháp lý. Tùy theo chủ thể là cá thể hay tổ chức, trong nước hay quốc tế mà lao lý về năng lượng chủ thể là khác nhau. Văn bản pháp lý chính lao lý về yếu tố này là Bộ luật Dân sự năm 2005 hiện đang trong trật tự sửa đổi, bổ trợ, do đó ko tránh khỏi những đổi khác trong nội dung lao lý. Vì thế, chúng tôi chấp thuận đồng ý với dự thảo chỉ nên pháp luật khái quát mà ko cần phải liệt kê đơn cử năng lượng chủ thể như Quy chế Cho vay. Hơn nữa, để xác lập rõ năng lượng chủ thể của từng chủ thể, TCTD cũng cần phải địa thế căn cứ vào những pháp luật chuyên ngành như Luật Doanh nghiệp năm năm trước, Luật Đầu tư năm năm trước, Luật Hợp tác xã năm 2012 …. Do vậy, Quy chế ko cần phải lao lý đơn cử .
Đối với điều kiện kèm theo thứ hai, cả Quy chế Cho vay và dự thảo đều pháp luật “ mục tiêu sử dụng vốn vay hợp pháp ”. Chúng tôi cho rằng, lao lý tương tự là chưa rõ ràng. Theo cách hiểu của lao lý, chỉ cần mục tiêu sử dụng vốn vay ko vi phạm pháp lý, ko rơi những trường hợp bị cấm thì chủ thể vay hoàn toàn sở hữu thể vay vốn. Cụ thể, mục tiêu vay vốn phải ko thuộc trường hợp nhu yếu vốn ko được cho vay lao lý tại Điều 9 của Quy chế Cho vay. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động tiêu khiển cho vay cho thấy, sở hữu trường hợp mục tiêu vay vốn còn phải tương thích với chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, chủ trương tiền tệ vương quốc. Sở hữu thể dẫn chứng trong năm 2011, để thực thi chủ trương thắt chặt tiền tệ, Nhà băng Nhà nước nhu yếu những nhà băng nhà nước triển khai giảm véc tơ vận tốc tức thời và tỷ trọng cho vay trong nghành phi sản xuất và vận dụng tỷ suất dự trữ buộc phải đối với những nhà băng nhà nước thương nghiệp. Tương tự, những mục tiêu vay vốn này tuy vẫn hợp pháp nhưng những nhà băng nhà nước đều buộc phải ngừng hoặc giảm cho vay. Ngoài ra cũng cần quan tâm mục tiêu vay vốn đối với chủ thể vay là tổ chức. Mục đích vay vốn do người đại diện thay mặt của tổ chức thiết lập phải tương thích với mục tiêu xây dựng hay hoạt động tiêu khiển chung của tổ chức, bởi nếu trái thì mặc dầu là hợp pháp cũng khó hoàn toàn sở hữu thể vay vốn. Với những nghiên cứu và phân tích trên, chúng tôi đề xuất kiến nghị nên lao lý rõ : mục tiêu sử dụng vốn vay phải tương thích với lao lý của pháp lý .
Đối với điều kiện kèm theo thứ tư, dự thảo đã sửa đổi pháp luật theo hướng rút gọn : “ Sở hữu giải pháp sử dụng vốn khả thi ” thay vì lao lý đơn cử “ sở hữu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà sản xuất khả thi và sở hữu hiệu suất cao, hoặc sở hữu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, giải pháp ship hàng đời sống khả thi và tương thích với lao lý pháp lý ”. Chúng tôi chấp thuận đồng ý với cách sửa đổi này với những nguyên do sau đây :
Thứ nhất, ko phải chủ thể vay vốn nào cũng lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư như vay vốn nhằm mục đích bổ trợ tài chính thời kì ngắn để tìm nguyên vật liệu, sản phẩm & hàng hóa, trả lương và những giá thành sản xuất kinh doanh thương nghiệp. Thường lúc sở hữu mục tiêu sử dụng vốn là dài hạn, chủ thể vay mới lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư như vay vốn nhằm mục đích shopping máy móc, những loại xe thương nghiệp, trang thiết bị văn phòng, kiến thiết xây dựng hoặc tu sửa lại cơ sở vật chất kinh doanh thương nghiệp. Do vậy ko thiết yếu phải lao lý chủ thể vay cần sở hữu dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .
Thứ hai, xét về tính khả thi và hiệu suất cao của giải pháp sử dụng vốn, tính khả thi của giải pháp được hiểu là năng lực thực thi trên thực tiễn của giải pháp, nói cách khác giải pháp sử dụng vốn đó sở hữu tiến hành, tổ chức và triển khai được trên thực tiễn hay chỉ ngừng lại trên giấy. Việc đặt ra điều kiện kèm theo về tính khả thi của giải pháp sử dụng vốn giúp TCTD nhìn nhận được năng lực sở hữu tịch thu được vốn hay ko, việc giải ngân cho vay tài chính cho mục tiêu, giải pháp sử dụng vốn tương tự là thiết thực và sở hữu ích. Trái lại, tính hiệu suất cao của giải pháp lại bộc lộ tác dụng mà giải pháp đem lại như : khối lượng loại sản phẩm, nhà sản xuất được tạo ra ; doanh thu, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn góp vốn đầu tư ; thời hạn hoàn vốn hay thời hạn tịch thu vốn góp vốn đầu tư. < 18 > Tương tự, nhìn nhận tính hiệu suất cao của giải pháp giúp TCTD Tóm lại sở hữu tịch thu vốn được ko thiếu, sở hữu đúng hạn hay ko. Sở hữu thể thấy rằng, đối với mục tiêu sử dụng vốn nhằm mục đích ship hàng nhu yếu sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà sản xuất của những tổ chức, cá thể thì tính khả thi, hiệu suất cao của giải pháp sử dụng vốn đặt ra là thiết yếu và phối hợp và hợp lý, nhưng đối với những mục tiêu cho vay nhằm mục đích ship hàng những tiềm năng chủ trương kinh tế tài chính, xã hội của nhà nước như cho vay để thiết kế xây dựng những khu khắc phục và xử lý rác thải, cho vay kiến thiết xây dựng khu dự án thủy điện … thì yếu tố hiệu suất cao khó hoàn toàn sở hữu thể nhìn nhận được. Với những nghiên cứu và phân tích trên, chúng tôi cho rằng lao lý điều kiện kèm theo “ sở hữu giải pháp sử dụng vốn khả thi ” là tương thích .

3. Những nhu cầu vốn ko được vay

Như đã nghiên cứu và phân tích ở trên, chủ thể muốn vay vốn tại TCTD phải thỏa mãn nhu cầu năm điều kiện kèm theo vay vốn, trong đó phải cung ứng điều kiện kèm theo mục tiêu vay vốn vay phải tương thích với lao lý pháp lý. Đây là một trong những điều kiện kèm theo quan yếu lúc TCTD triển khai thẩm định và thẩm định khách hàng vay, bởi nếu mục tiêu sử dụng vốn vay là phạm pháp thì hệ quả pháp lý là hợp đồng cho vay cũng vô hiệu và đương nhiên TCTD cũng gặp rủi ro đáng tiếc trong yếu tố tịch thu vốn. Chính do đó, trước lúc xem xét với mục tiêu sử dụng vốn tương tự, giải pháp sử dụng vốn sở hữu khả thi ko thì TCTD cần xem xét tính hợp pháp của mục tiêu sử dụng vốn. Do đó, để bảo vệ tính thống nhất trong cách hiểu và hợp logic, chúng tôi cho rằng nên sửa tên Điều 9 Quy chế Cho vay “ Những nhu yếu vốn ko được cho vay ” thành “ Những mục tiêu sử dụng vốn ko được cho vay ” .
Không những thế, vài yếu tố về nội dung của điều luật này cũng cần được làm rõ. Về cơ bản, nội dung pháp luật của dự thảo thừa kế Quy chế Cho vay. Tại Điều 8 Dự thảo lao lý : “ Tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế ko được cho vay đối với những nhu yếu vốn : Để thực thi những hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp mà pháp lý cấm ; Để shopping những gia tài và những ngân sách hình thành nên gia tài mà pháp lý cấm tìm và bán, chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi ; Để trả tiền giao dịch những ngân sách cho việc thực thi những trả tiền giao dịch mà pháp lý cấm ; Để cung ứng những nhu yếu kinh tế tài chính của những trả tiền giao dịch mà pháp lý cấm ; Để trả nợ những khoản vay thuộc nhóm nợ xấu ” .
Xem thêm : [ Review ] 7 Loại Kem Trị Nám Nhật Bản Tốt Nhất 2021 : Transino / Shiseido / H2 /
Sở hữu thể thấy điểm sửa đổi ở đây là : Thứ nhất, Dự thảo đã bổ trợ thêm một trường hợp là “ Để thực thi những hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp mà pháp lý cấm ”. Thứ hai, Dự thảo đã sửa chữa thay thế pháp luật “ Việc đảo nợ, những tổ chức tín dụng triển khai theo pháp luật riêng của Nhà băng Nhà nước Nước Ta ” thành “ Để trả nợ những khoản vay thuộc nhóm nợ xấu ”. Quy định tương tự đã xử lý được sự mập mờ giữa việc được phép hay ko được phép cho vay đảo nợ, đồng thời xử lý luôn được yếu tố cần phải sở hữu pháp luật riêng về hòn đảo nợ vì luật đã ko kể thuật ngữ này. Theo Quy chế, yếu tố hòn đảo nợ được xếp vào điều “ những nhu yếu vốn ko được cho vay ”, thế nhưng nội dung hòn đảo nợ lại lao lý “ thực thi theo lao lý riêng của Nhà băng Nhà nước Nước Ta ”. Chính vì thế thật khó để hiểu được hòn đảo nợ sở hữu bị cấm hay ko ? Thực tế thì cho tới nay ko tìm thấy bất kể văn bản hướng dẫn nào của Nhà băng nhà nước về hòn đảo nợ, nhưng về quan lăn tay huy và nguyên tắc triển khai thì hòn đảo nợ trong TCTD bị cấm < 19 > ( trừ 1 số ít trường hợp như TCTD cho vay lẫn nhau để bảo vệ bảo đảm an toàn trong mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước, chương trình cho vay tương hỗ lãi suất vay của nhà nước … ) .
Đảo nợ được hiểu là việc vay mới để trả một hoặc nhiều khoản nợ hiện sở hữu < 20 >. Theo nội dung lao lý của Dự thảo, hoàn toàn sở hữu thể hiểu, pháp lý được cho phép TCTD cho vay hòn đảo nợ với điều kiện kèm theo đây ko phải là nợ xấu ( nợ từ nhóm ba < 21 > ). Nói cách khác, TCTD hoàn toàn sở hữu thể cho khách hàng vay vốn mới để trả nợ cũ cho chính TCTD đó hoặc TCTD khác với điều kiện kèm theo nợ này nằm trong nhóm một và hai, tức nợ sở hữu năng lực tịch thu. Quy định tương tự cũng là phối hợp và hợp lý và tương thích với thông lệ quốc tế. Nói tương tự, ko phải bất kể khách hàng vay nào sở hữu nợ nằm trong nhóm một và hai đều hoàn toàn sở hữu thể vay vốn mới để trả nợ cũ. Cần chú ý quan tâm là, nếu hòn đảo nợ mà nhằm mục đích mục tiêu che giấu nợ xấu, để giao dịch trả tiền những khoản nợ vay ko sở hữu hiệu suất cao của những TCTD khác, gây méo mó chất lượng tín dụng thì đây là hành vi bị cấm. Bởi năng lực tịch thu vốn vay trong trường hợp là rất thấp thậm chí còn là mất trọn vẹn do chủ thể vay ko sở hữu giải pháp sử dụng vốn khả thi, hiệu suất cao ( vốn được sử dụng để trả nợ cũ ), từ đó gây rủi ro đáng tiếc cho TCTD. Nếu hòn đảo nợ nhằm mục đích tương hỗ, giúp sức những khách hàng vay tháo gỡ khó khăn vất vả, kinh doanh thương nghiệp hiệu suất cao, từ đó làm lợi cho chính TCTD, hoàn toàn sở hữu thể tịch thu vốn, lại củng cố quan hệ với khách hàng vay thì đó là hành vi được cho phép và nên làm. < 22 >

4. Cơ cấu lại dư nợ cho vay

Trong Quy chế Cho vay ko sở hữu pháp luật nào về yếu tố này trong lúc thực tiễn qua trật tự hoạt động tiêu khiển tín dụng của TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế đã và đang phát sinh một số ít nhiệm vụ nhằm mục đích cơ cấu tổ chức lại khoản vay như cho vay trung, dài hạn để cơ cấu tổ chức lại khoản vay thời kì ngắn, cho vay bằng ngoại tệ để cơ cấu tổ chức lại khoản vay bằng đồng Nước Ta < 23 >. Do đó, để tạo cơ sở vật chất pháp lý triển khai hoạt động tiêu khiển tín dụng, nhằm mục đích tránh thực trạng TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế cơ cấu tổ chức lại khoản nợ nhằm mục đích che giấu nợ xấu, che giấu tình hình hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp và kinh tế tài chính ko lành mạnh của khách hàng vay, Dự thảo đã lao lý bổ trợ thêm nội dung mới này tại Điều 14 < 24 >. Chúng tôi cho rằng đây là pháp luật tương thích, thiết yếu phải sở hữu, nhất là trong toàn cảnh kinh tế tài chính lúc bấy giờ lúc mà nhu yếu cơ cấu tổ chức lại dư nợ là sở hữu thật và ngày càng tăng. Việc phát hành lao lý mới này đã xử lý được yếu tố là giúp hoạt động tiêu khiển này được triển khai công khai sáng tỏ, sáng tỏ thay vì để nó núp bóng, biến tướng từ đó gây khó khăn vất vả trong việc quản trị nhà nước. Tuy nhiên, về nội dung lao lý, chúng tôi sở hữu vài đề xuất kiến nghị sau :

– Thứ nhất, cần phải thống nhất trong cách hiểu và sử dụng thuật ngữ cũng như đặt tên điều luật. Nhiều quan niệm cho rằng nên đặt tên Điều 14 thành “ Tái cấu trúc khoản vay ”. Nếu để tên là “ Cơ cấu lại dư nợ cho vay ” dễ gây nhầm lẫn với điều luật “ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ ”. < 25 > Ngay cả trong bản thuyết minh của Dự thảo, ban soạn thảo cũng sử dụng từ ko thống nhất, lúc thì “ cơ cấu tổ chức lại khoản nợ ”, lúc “ cơ cấu tổ chức lại khoản vay ”. Theo pháp luật của Dự thảo, để “ cơ cấu tổ chức lại dư nợ cho vay ” sở hữu ba nhiệm vụ là : Chuyển dư nợ cho vay thời kì ngắn sang dư nợ trung, dài hạn tại chính TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế cho vay ; Thay đổi đồng xu tiền nhận nợ ( Chuyển dư nợ vay bằng ngoại tệ sang đồng Nước Ta ) ; Tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế xem xét quyết định hành động cho vay để trả nợ trước hạn, nợ tới hạn khoản vay bằng đồng Nước Ta tại TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế khác – đây chính là một hình thức của hòn đảo nợ .

Tương tự, thực chất của “cơ cấu lại dư nợ cho vay” là làm thay đổi tính chất khoản nợ, từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, từ nợ ngoại tệ sang nợ nội tệ, từ nợ của TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài này sang TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài khác. Kết quả của hoạt động này là cả khách hàng vay lẫn TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài đều khắc phục được vấn đề khó khăn của mình. Khách hàng vay giảm được sức ép về thời hạn và số tiền trả nợ. TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài khắc phục được vấn đề nợ xấu và sức ép trích lập dự phòng rủi ro. Với phân tích trên, chúng tôi cho rằng nên đặt tên điều luật là “Cơ cấu lại danh mục nợ” bởi những nguyên nhân sau:

Một là, rõ ràng hiệu quả của những hoạt động tiêu khiển này làm biến hóa hạng mục nợ của TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế ;
Hai là, lao lý này cũng sở hữu nội dung giống với lao lý tại khoản 23 Điều 3 Luật Quản lý nợ công năm 2009 : “ Cơ cấu lại hạng mục nợ là việc thực thi nhiệm vụ nhằm mục đích cơ cấu tổ chức lại từng khoản nợ trong hạng mục nợ, gồm sở hữu hòn đảo nợ, quy đổi, tìm và bán lại nợ, hoán đổi đồng xu tiền, lãi suất vay và những nhiệm vụ khác để hạn chế nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ, hạn chế rủi ro đáng tiếc ”. Sở hữu thể thuận tiện nhận thấy, nội dung của “ cơ cấu tổ chức lại hạng mục nợ ” bao hàm nội dung “ cơ cấu tổ chức lại dư nợ cho vay ”. Nói cách khác, khoanh vùng phạm vi nhiệm vụ được thực thi trong “ cơ cấu tổ chức lại hạng mục nợ ” rộng hơn nhiệm vụ trong “ cơ cấu tổ chức lại dư nợ cho vay ”. Đây cũng là điều dễ hiểu và hoàn toàn sở hữu thể lý giải do đặc thù độc lạ trong quản trị nợ công và nợ trong mạng lưới hệ thống TCTD. Do sự khác nhau trong tác động tác động, tác động tác động của nhiệm vụ cơ cấu tổ chức nợ tới kinh tế tài chính, xã hội mà nhiệm vụ cơ cấu tổ chức lại nợ trong mạng lưới hệ thống TCTD sở hữu phần thận trọng và ngặt nghèo hơn. Điều đó cũng nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước. Thiết nghĩ, sử dụng một thuật ngữ pháp lý đã sống sót, phối hợp và hợp lý về mặt nội dung, tương thích với cách diễn đạt của điều luật, vừa tạo sự như nhau trong cách hiểu, thống nhất nội dung giữa những văn bản quy phạm pháp luật là điều nên làm .
– Thứ hai, tiếp theo quan niệm trên, từ việc đổi khác tên điều luật thành “ cơ cấu tổ chức lại hạng mục nợ ” nên sở hữu phần lý giải khái niệm này trong phần “ lý giải từ ngữ ”. Tương tự vừa hoàn toàn sở hữu thể tạo thuận tiện cho người đọc trong việc hiểu luật, vừa hoàn toàn sở hữu thể tránh thực trạng nhầm lẫn hai khái niệm như nêu ở trên .

– Thứ ba, từ khái niệm “ cơ cấu tổ chức lại hạng mục nợ ”, ban soạn thảo dự thảo cũng nên xem xét lại nội dung những nhiệm vụ nhằm mục đích cơ cấu tổ chức nợ. Tậu bán nợ cũng được xem là nhiệm vụ làm đổi khác hạng mục nợ của TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế. Vấn đề này cũng đã được lao lý tại Quyết định số 59/2006 / QĐ-NHNN của Nhà băng Nhà nước về việc phát hành Quy chế Tậu, bán nợ của những tổ chức tín dụng. Do vậy, nếu trong điều luật lao lý “ cơ cấu tổ chức lại hạng mục nợ ” mà thiếu nội dung này là một thiếu sót to .
Tóm lại, để bảo vệ hoạt động tiêu khiển cho vay của TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế là một kênh tín dụng chính phân phối vốn cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, ko hề thiếu một Quy chế Cho vay hoàn thành xong về nội dung, tương thích với thực tiễn. Chính vì thế, với những yêu cầu trên, chúng tôi mong ước triển khai xong khung pháp lý về hoạt động tiêu khiển cho vay của TCTD, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế nói chung, đồng thời tăng tính hiệu suất cao của hoạt động tiêu khiển quản trị nhà nước trong nghành nghề nhà sản xuất tiền tệ và hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước nói riêng .

CHÚ THÍCH

* ThS Luật học, giảng viên Khoa Luật Thương nghiệp, trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh .

<1> Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN.

<2> Khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật Những tổ chức tín dụng năm 2010.

<3> Điều 6 Luật Những tổ chức tín dụng năm 2010.

<5> Khoản 5 Điều 112 Luật Những tổ chức tín dụng năm 2010.

<6> Điều 2 Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài đối với khách hàng.

<7> Xem Tờ trình về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

<8> Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2005.

<9> Lê Văn Đài, “Ko nên quy định hộ gia đình là một chủ thể của quan hệ dân sự”

Theo góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự của Hội luật gia Nước Ta

<10> Khoản 2 Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2005.

<11> Khoản 2 Điều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005.

<12> Theo pháp luật đất đai hiện hành, giấy chứng thực quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình cũng chỉ ghi tên chủ hộ mà ko ghi tên những thành viên của hộ. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 quy định “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người sở hữu tên trên Giấy chứng thực hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên”. Thế nhưng, Bộ luật Dân sự năm 2005, khoản 2 Điều 109 lại quy định: “Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung sở hữu trị giá to của hộ gia đình phải được những thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với những loại tài sản chung khác phải được số đông thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý”. Thắc mắc đặt ra ở đây là: tài sản sở hữu trị giá bao nhiêu được coi là sở hữu trị giá to; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sở hữu được coi là tài sản sở hữu trị giá to ko, nếu là tài sản sở hữu trị giá to, vậy việc đem tài sản này làm tài sản đảm bảo tiền vay sở hữu cần phải được tất cả thành viên của hộ gia đình đồng ý hay chỉ những người sở hữu tên trên Giấy chứng thực đồng ý.

<13> Khoản 2 Điều 110 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung ko đủ để thực hiện nghĩa vụ chung của hộ thì những thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình”.

<14> Điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2005.

<15> Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định: “Đương sự trong vụ án dân sự là tư nhân, cơ quan, tổ chức bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người sở hữu quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. Tương tự, hộ gia đình và tổ hợp tác ko thể là đương sự tham gia tố tụng, ko thể là chủ thể bị kiện trong vụ án kiện đòi trả nợ từ TCTD.

<16> Bùi Xuân Hải, “Bàn về tư cách chủ thể hộ gia đình và tổ hợp tác trong Bộ luật Dân sự năm 2005”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 03, năm 2013, tr. 41.

<17> Điều 7 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN.

<18> Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ nhà băng thương nghiệp, Nxb. Thống kê, tr. 161.

<20> Khoản 21 Điều 3 Luật Quản lý nợ công 2009.

<21> Xem Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản sở hữu, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

<23> Xem Bản thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài đối với khách hàng.

<24> Tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài được thực hiện việc cơ cấu lại dư nợ cho vay trên cơ sở vật chất đề nghị của khách hàng vay, cụ thể:

1. Dư nợ cho vay được cơ cấu tổ chức lại gồm :
a ) Tại tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế cho vay :
– Chuyển dư nợ cho vay thời kì ngắn sang dư nợ trung, dài hạn tại chính tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế cho vay nhằm mục đích triển khai giải pháp, dự án Bất Động Sản sản xuất kinh doanh thương nghiệp đã được vay vốn thời kì ngắn trước đó .
Xem thêm : Anessa, Perfect Uv Suncare Skin Care Milk Aa 60M l, Perfect Uv Sunscreen Skincare Milk

– Chuyển dư nợ vay bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (thay đổi đồng tiền nhận nợ);

b ) Tại tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế khác :
Tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế xem xét quyết định hành động cho vay để trả nợ trước hạn, nợ tới hạn khoản vay bằng đồng Nước Ta tại tổ chức tín dụng, Trụ sở nhà băng nhà nước quốc tế khác .

<25> “Dự thảo Quy chế Cho vay vốn: Cho vay khả thi hay hiệu quả”

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính