Quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp – Tư vấn 24/7

Mỗi doanh nghiệp lúc hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều sở hữu cơ cấu tài chính riêng cho doanh nghiệp mình. Để tài chính của doanh nghiệp luôn ổn định, thăng bằng được những khoản thu, chi cũng như đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp thiết yếu quy chế quản lý tài chính riêng cho doanh nghiệp của mình.

Để xây dựng một quy chế quản lý tài chính cụ thể mà vẫn đảm bảo được những yếu tố cấp thiết để quản lý đơn vị, Đơn vị Luật Thái An sẽ xin gửi tới độc giả một số tri thức và kinh nghiệm về quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

1. Căn cứ để xây dựng quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Quy chế quản lý tài chính được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là những văn bản pháp luật sau:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Kế toán năm 2015
 • Những Luật Thuế hiện hành và những văn bản hướng dẫn thi hành

Ngoài ra, để xây dựng quy chế quản lý tài chính còn căn cứ vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp như:

 • Điều lệ của doanh nghiệp
 • Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp
 • Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và những yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp

2. Quy chế quản lý tài chính là gì?

Quản lý tài chính luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tồn tại và phát triển vì nhiều mục tiêu khác nhau như mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu… nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là tối đa hóa giá trị tài sản cho những chủ sở hữu. Quản lý tài chính doanh nghiệp chính là nhằm mục tiêu này.

Nó là sự tác động của nhà quản lý tới những hoạt động tài chính của doanh nghiệp thông qua cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp. Cơ chế này chính là tổng thể những phương pháp, những hình thức và phương tiện được vận dụng để quản lý những hoạt động tài chính của doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu nhất định.

Do đó, mỗi doanh nghiệp thiết yếu quy chế quản lý tài chính riêng của doanh nghiệp mình. Quy chế quản lý tài chính là tổng hợp những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, được ban hành để xây dựng nên hệ thống những quy định, quy trình cụ thể về việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

Quy chế quản lý tài chính
Quy chế quản lý tài chính giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý doanh nghiệp – Nguồn ảnh minh họa: Web

3. Vai trò của quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Quy chế quản lý tài chính là khung pháp lý rất quan yếu nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp diễn ra theo đúng ý muốn quản trị của chủ doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra.

Quy chế quản lý tài chính cũng là phương tiện pháp lý quan yếu của Giám đốc tài chính trong việc duy trì hoạt động hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.

4. Nội dung chính của quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp là gì?

Lúc xây dựng quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp cần phải quan tâm một số nội dung cơ bản sau:

4.1. Quy định về vốn và tài sản

Vốn của Đơn vị là phần vốn tham gia hoạt động gia công kinh doanh bao gồm: Vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn huy động, vốn vay (vay tín dụng nhà băng, tín dụng thương nghiệp và vay thông qua phát hành trái phiếu) và vốn khác.

Tài sản bao gồm tài sản một mực và tài sản lưu động.

4.2. Nguyên tắc quản trị trong Đơn vị

Ban Tổng giám đốc đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ những chỉ tiêu, doanh thu, giá tiền và giá thành sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả doanh nghiệp.

Những cấp quản trị đơn vị gia công kinh doanh trực thuộc phải tính đúng, tính đủ giá tiền kinh doanh, đảm bảo những giá tiền này được trang trải bằng doanh thu song song hoạt động gia công kinh doanh phải sở hữu hiệu quả.

Những cấp quản trị của đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những khoản doanh thu, giá tiền và kết quả kinh doanh trong phạm vi ra quyết định của mình.

4.3. Những loại giá tiền và cấu thành những loại giá tiền

Những loại giá tiền bao gồm:

 • Mức giá gia công của doanh nghiệp: gồm giá tiền vật tư, lương nhân lực và giá tiền gia công chung;
 • Mức giá tiêu thụ sản phẩm: gồm giá tiền lưu thông sản phẩm, giá tiền trực tiếp tiêu thụ sản phẩm và giá tiền tương trợ advertising và phát triển;
 • Mức giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Mức giá hoạt động tài chính: gồm giá tiền liên doanh liên kết, giá tiền thuê tài sản, giá tiền vay nợ, giá tiền tậu, bán chứng khoán;
 • Mức giá hoạt động thất thường: gồm giá tiền nhượng bán thanh lý tài sản một mực, giá trị tổn thất sau lúc đã giảm trừ và những chi chí thất thường khác.

Mức giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

(i) Mức giá vật liệu, vật liệu, nhiên liệu, động lực (gọi tắt là giá tiền vật tư). Mức giá này được quản lý trên cơ sở: mức tiêu hao vật tư và giá vật tư.

 • Mức tiêu hao vật tư:
  • Tổng Giám đốc đơn vị phê duyệt hệ thống định mức tiêu hao vật tư đối với từng ngành hàng cụ thể và cấp thiết.
  • Những cấp quản trị của đơn vị phải lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra và cải tiến những khâu: dự trữ, cung ứng, sử dụng và xác định vật tư, việc quyết toán, đối chiếu vật tư sử dụng với định mức tiêu hao phải được thực hiện định mức tùy theo quy trình gia công kinh doanh.
 • Giá vật tư: Những cấp quản trị của đơn vị phải đảm bảo giá vật tư tậu vào là giá thực tế của thị trường trên cơ sở hai yếu tố: chất lượng và tối ưu.

(ii) Mức giá phân bổ dần: Những giá tiền phát sinh và liên quan tới nhiều chu kỳ gia công kinh doanh phải được tập hợp và phân bổ theo đúng tính chất và đặc điểm, ko phân bổ tràn lan hoặc trao lại tùy tiện gây ra tình hình lỗ giả hoặc lời giả.

(iii) Mức giá kế hoạch tài sản một mực: ứng dụng mức khấu hao theo quy định hiện hành sở hữu tính tới yếu tố hoàn vốn và tái đầu tư.

(iv) Mức giá tiền lương và những khoản phụ cấp sở hữu tính chất lương:

 • Giám đốc đơn vị phê duyệt định mức quỹ lương, đơn giá tiền lương và định biên lao động.
 • Mức giá này phải được quản trị chặt chẽ và ko ngừng cải tiến định mức để ưng ý với tình hình thực tế phát sinh, trở thành đòn bẩy kinh tế thực sự đối với người lao động.

(v) Mức giá bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí Công đoàn: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

(vi) Những giá tiền dịch vụ tậu ngoài và giá tiền bằng tiền khác:

 • Những cấp quản trị phải lập dự toán theo đúng thủ tục ban hành và được cấp quản trị cao hơn sở hữu thẩm quyền duyệt trước lúc thực hiện.
 • Những cấp quản trị phải kiểm soát những giá tiền này trên cơ sở: tối ưu, tiết kiệm và chất lượng.

4.4. Tính giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ giá tiền của doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành việc gia công hoặc để gia công và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. Mức giá gia công hợp thành giá thành phẩm nhưng ko phải toàn bộ giá tiền gia công phát sinh trong kỳ đều được tính vào giá thành sản phẩm.

Giá thành sản phẩm phản ánh lượng giá tiền để hoàn thành gia công hoặc gia công và tiêu thụ một đơn vị hay một khối lượng sản phẩm nhất định, còn giá tiền gia công và lưu thông sản phẩm thể hiện giá tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để gia công và tiêu thụ sản phầm trong một kỳ nhất định, thường là trong một năm.

 • Toàn bộ những khoản giá tiền phát sinh phải được kết chuyển cho sản phẩm, dịch vụ gia công và tiêu thụ trong năm tài chính để xác định hiệu quả gia công kinh doanh.
 • Những cấp quản trị của đơn vị phải xây dựng kế hoạch và kiểm tra giá thành trong phạm vi điều hành gia công kinh doanh của mình. Song song luôn tìm mọi giải pháp để hạ giá thành sản phẩm trên cơ sở vẫn đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình.

===>>> Xem thêm:

 • Quy chế quản trị nội bộ
 • Quy chế quản trị hành chính
 • Quy chế quản lý tài sản
 • Quy chế quản lý hợp đồng
 • Quy chế đầu tư xây dựng
 • Quy chế quản lý nhân sự
 • Quy chế lương thưởng
 • Quy chế văn hóa
 • Quy chế về quy tắc xử sự với khách hàng
 • Quy chế bảo mật thông tin nội bộ

5. Mẫu tham khảo quy chế quản lý tài chính của đơn vị cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN …

—0o0—

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—0o0—

……., ngày … tháng … năm …….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế quản lý tài chính)

 • Căn cứ Luật Kế toán số: 88/2015/QH 13 của Quốc hội nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2014/QH13 của Quốc hội nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Căn cứ những Luật Thuế hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đơn vị Cổ phần …;
 • Theo đề xuất của phòng kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy chế quản lý tài chính tại Đơn vị Cổ phần ….

Điều 2. Quyết định này sở hữu hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

Điều 3. Những Chánh Văn phòng, thủ trưởng đơn vị sở hữu liên quan sở hữu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (thực hiện)

– Lưu VT, Thư ký đơn vị

GIÁM ĐỐC

(ký và đóng dấu)

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN …

(Ban hành tất nhiên Quyết định số: … ngày … tháng … năm … của Giám đốc Đơn vị Cổ phần …)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi ứng dụng

Quy chế tài chính này ứng dụng cho tất cả những đơn vị và người lao động sở hữu liên quan trong mọi lãnh vực hoạt động gia công kinh doanh của Đơn vị.

Điều 2. Mục tiêu xây dựng quy chế

Thực hiện thống nhất chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính đảm bảo tuân thủ những quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Quốc gia sở hữu thẩm quyền

Sử dụng và quản lý sở hữu hiệu quả những nguồn lực tài chính đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nhằm góp phần từng bước tăng thu nhập cho người lao động, gắn chất lượng và hiệu quả lao động với việc phân phối thu nhập. Khai thác và mở rộng, phát triển nguồn thu nhằm tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động và đầu tư phát triển

Thực hiện quyền làm chủ, chịu trách nhiệm của Đơn vị trong việc tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của Đơn vị để tăng nguồn thu nhằm từng bước tăng thu nhập cho người lao động

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Điều 3. Quản lý, sử dụng vốn

Vốn của Đơn vị là do những cổ đông của Đơn vị góp dưới những hình thức theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc Đơn vị sở hữu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn theo Điều lệ Đơn vị quy định.

Việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp như liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, tậu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác, Tổng Giám đốc phải lập phương án trình Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông để quyết định tùy theo quy mô sử dụng vốn đã được phân cấp quyền hạn tài chính theo Điều lệ Đơn vị và quyết nghị Đại hội đồng cổ đông của Đơn vị.

Tổng Giám đốc Đơn vị sở hữu trách nhiệm sử dụng vốn Đơn vị để phục vụ kịp thời nhu cầu gia công kinh doanh đúng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Trong trường hợp sử dụng vốn của Đơn vị khác với mục tiêu của kế hoạch thì phải tuân thủ nguyên tắc sở hữu hoàn trả.

Việc sử dụng vốn để đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ những quy định hiện hành của Quốc gia về Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tậu sắm đổi mới kỹ thuật, thiết bị, tậu sắm tài sản một mực của Đơn vị. Trong trường hợp sử dụng vốn vay hay trái phiếu để đầu tư xây dựng cơ bản, tậu sắm tài sản một mực phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả đúng hạn từ nguồn khấu hao và hiệu quả của công trình xây dựng cơ bản và tài sản một mực đó.

Điều 4. Tăng, giảm vốn điều lệ, huy động vốn

4.1. Tăng, giảm vốn điều lệ

Mọi trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của Đơn vị đều phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông để quyết định, phải được cơ quan Quốc gia sở hữu thẩm quyền chấp thuận và phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Phương thức tăng, giảm vốn Điều lệ của Đơn vị thực hiện theo những quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đơn vị.

Lúc thay đổi vốn Điều lệ, Đơn vị phải công bố công khai vốn điều lệ mới trên những phương tiện đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Huy động vốn

Ngoài số vốn điều lệ ban sơ lúc thành lập, Tổng Giám đốc Đơn vị được quyền huy động vốn dưới hình thức: phát hành trái phiếu, vay vốn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết và những hình thức khác. Việc huy động vốn phải tuân theo những quy định của pháp luật và Điều lệ Đơn vị .

Lúc phát hành trái phiếu, vay vốn, nhận góp vốn liên doanh liên kết và những hình thức khác để huy động vốn, Tổng Giám đốc Đơn vị phải lập phương án trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông để quyết định, phải tuân theo những quy định của pháp luật và những quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Đơn vị.

Riêng những trường hợp vay vốn để hoạt đông gia công kinh doanh thường nhật và dự trữ xăng dầu thực hiện theo quy định và Điều lệ Đơn vị

Điều 5. Quản lý, đầu tư, tậu sắm, sử dụng tài sản và thanh lý tài sản

5.1. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, xây dựng, tậu sắm tài sản phải thực hiện theo phân cấp của Điều lệ và những quy chế, quy định hiện hành của Đơn vị. Lúc đầu tư, xây dựng, tậu sắm tài sản sở hữu giá trị trên 200 triệu đồng, Tổng Giám đốc Đơn vị phải trình Hội đồng Quản trị theo quy định của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tậu sắm đổi mới kỹ thuật, thiết bị, tậu sắm tài sản một mực và những Quy định của Đơn vị.

5.2. Tổng Giám đốc Đơn vị thực hiện trích khấu hao tài sản một mực theo nguyên tắc mức trích khấu hao phải đảm bảo bù đắp cả hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình của tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5.3. Tổng Giám đốc Đơn vị được sử dụng số khấu hao tài sản một mực để tái đầu tư, thay thế, đổi mới tài sản một mực và sử dụng cho những yêu cầu kinh doanh khác.

5.4. Tổng Giám đốc Đơn vị thực hiện việc kiểm tra lại tài sản trong những trường hợp sau:

 • Tiêu dùng tài sản để góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần .
 • Điều chỉnh giá để đảm bảo giá trị thực tế theo quy định của Nhà Nước và Điều lệ Đơn vị.

5.5. Lúc xảy ra tổn thất tài sản (mất mát, hư hỏng làm giảm giá trị tài sản) dù do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, Tổng Giám đốc Đơn vị phải xác định giá trị tổn thất, nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau:

Đối với những tổn thất được xác định rõ do cá nhân tập thể nào gây ra, thì cá nhân tập thể đó phải bồi thường. Mức bồi thường do Hội đồng Quản trị quyết định hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ưng ý với pháp luật và điều lệ Đơn vị.

Hội đồng Quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định việc xử lý bồi thường những trường hợp tổn thất tài sản dưới 50 triệu đồng.

Tổng Giám đốc Đơn vị được sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp những thiệt hại về tổn thất tài sản mà Đơn vị phải chịu sau lúc trình Hội đồng Quản trị thông qua.

5.6. Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản một mực

 • Tổng giám đốc đơn vị lúc thế chấp, cầm cố những tài sản thuộc quyền quản lý phải sở hữu phương án trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
 • Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Đơn vị được ký kết những hợp đồng cho thuê tài sản từ 02 (hai) năm trở xuống. Những trường hợp khác phải trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước lúc thực hiện.
 • Doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản và giá tiền phát sinh trong quá trình cho thuê tài sản được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Đơn vị.

5.7. Thanh lý, nhượng bán tài sản một mực

 • Tổng Giám đốc Đơn vị trình Hội đồng Quản trị phương án thanh lý nhượng bán những tài sản sở hữu giá trị còn lại trên 50 triệu đồng.
 • Lúc thanh lý, nhượng bán tài sản, Tổng Giám đốc Đơn vị phải thành lập Hội đồng thanh lý để định giá tài sản thanh lý, tổ chức bán đấu giá công khai.
 • Khoản chênh lệch giữa số tiền thu được do nhượng bán tài sản với gía trị còn lại của tài sản nhượng bán và giá tiền nhượng bán tài sản được hạch toán vào kết quả kinh doanh của Đơn vị.

Điều 6: Quản lý những khoản công nợ và xử lý công nợ

6.1. Tổng Giám đốc Đơn vị sở hữu trách nhiệm tổ chức việc quản lý nợ chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên đối chiếu, tổ chức thực hiện việc thu hồi nợ. Hàng tháng, quý phải sở hữu xem xét, phát hiện, phân tích đánh gía những khoản nợ phát sinh và tồn tại để xử lý kịp thời.

Đối với những khoản nợ được coi là khó đòi phải sở hữu Hội đồng xử lý để kiểm tra xác định rõ phần ko sở hữu khả năng thu hồi, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân tập thể và kiến nghị những giải pháp xử lý để Hội đồng Quản trị quyết định phương án xử lý những khoản nợ này.

Chênh lệch giữa khoản nợ ko thu hồi được và khoản đền bù trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu sở hữu) được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ khó đòi, nếu thiếu được hạch toán vào giá tiền kinh doanh hoạt động kinh doanh tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và theo qui định hiện hành của Nhà Nước.

6.2. Hội đồng Quản trị quyết định xử lý những khoản nợ khó đòi hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Tổng Giám đốc Đơn vị xử lý những khoản nợ khó đòi phát sinh trong quá trình kinh doanh, phải đảm bảo yêu cầu về thủ tục thời kì theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Quản lý giá

Trên cơ sở những quy chế định giá tậu, giá bán hàng hóa, vật liệu, vật liệu, vật tư, bán thành phẩm, giá dịch vụ do Hội đồng Quản trị ban hành, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Đơn vị :

7.1. Quyết định giá tậu hàng hóa, vật liệu, vật liệu, bán thành phẩm phục vụ cho quá trình gia công kinh doanh theo nguyên tắc tạo nguồn ổn định và giá thấp nhất trên cơ sở những phương án giá do những phòng ban chức năng tham vấn đề xuất.

7.2. Quyết định giá bán sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trên nguyên tắc phải ưng ý với những quy định của Nhà Nước (đối với những mặt hàng Quốc gia quản lý giá), giá thị trường (đối với những mặt hàng khác).Với mục tiêu phải đạt tiện lợi cao nhất cho Đơn vị, trên cơ sở những phương án giá do những phòng ban chức năng tham vấn đề xuất.

Điều 8: Quản lý doanh thu

8.1. Doanh thu từ hoạt động gia công kinh doanh dịch vụ chính: là toàn bộ tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cho thuê kho bãi, cung ứng dịch vụ sau lúc đã trừ những khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại theo đúng quy định chế độ tài chính kế toán của Nhà Nước.

8.2. Doanh thu tài chính: là toàn bộ tiền thu được từ hoạt động tiền gởi nhà băng, thu lãi cho vay, lãi từ đầu tư trái phiếu, tín phiếu, cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập từ hoạt động đầu tư tậu bán chứng khoán; lãi chênh lệch tỷ giá và những hoạt động tài chính khác.

8.3. Thu nhập khác: là những khoản thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản một mực; chênh lệch do kiểm tra lại vật tư, hàng hóa, tài sản một mực đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào Đơn vị liên kết, đầu tư dài hạn khác; những khoản thu tiền phạt, nợ đã xử lý nay thu hồi được;những khoản thu nhập khác.

Tổng Giám đốc Đơn vị, Trưởng những đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm cá nhân trực tiếp và liên đới trong việc quản lý doanh thu tại đơn vị mình phục trách. Nếu xảy ra thiệt hại vật chất (tiền hàng) thì phải bồi thường toàn bộ sự thiệt hại theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu ko phải là trường hợp bất khả kháng.

Điều 9: Quản lý giá tiền gia công kinh doanh

Tổng Giám đốc Đơn vị xây dựng kế hoạch giá tiền gia công kinh doanh, xây dựng đơn giá tiền lương, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt làm căn cứ để điều hành và đăng ký với cơ quan sở quan.

Những khoản giá tiền gia công kinh doanh được tính sổ theo phân cấp quyền hạn do Đơn vị quy định và phải sở hữu chứng từ, hóa đơn theo quy định của Nhà Nước.

Những khoản giá tiền gia công kinh doanh của Đơn vị bao gồm:

9.1. Mức giá vật liệu, vật liệu, bao tị nạnh: là giá trị toàn bộ vật liệu, vật liệu, bao tị nạnh sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

9.2. Mức giá viên chức: là toàn bộ tiền lương, tiền công, những khoản trích nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

9.3. Khấu hao tài sản một mực: Việc tính toán khấu hao tài sản một mực theo quy định của Bộ Tài chánh ban hành.

9.4. Mức giá thuế, phí và lệ phí: thuế môn bài, thuế sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, liên quan tới phí và lệ phí khác.

9.5. Mức giá dịch vụ tậu ngoài: là giá tiền sửa chữa tài sản một mực, nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, huê hồng đại lý, huê hồng môi giới, tậu bảo hiểm, thuê kiểm toán báo cáo tài chính, tư vấn, giá tiền quảng cáo, giá tiền ưu đãi, giá tiền bảo quản, phòng cháy chữa cháy…và những dịch vụ khác.

9.6. Mức giá bằng tiền khác: là khoản chi ngoài những giá tiền dịch vụ tậu ngoài như: lệ phí cầu đường, giá tiền tiếp khách, giao tiếp đối ngoại, giá tiền hội nghị, giá tiền tuyển dụng, giá tiền tập huấn bồi dưỡng tăng tri thức, công việc phí…

Tổng Giám đốc duyệt chi trên cơ sở đề xuất của những phòng ban nghiệp vụ liên quan và phải sở hữu chứng từ, hóa đơn và mức chi ko được vượt quá định mức của Đơn vị và những quy định của Nhà Nước.

9.7. Mức giá của Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát: Những khoản giá tiền tối ưu phát sinh do hoạt động của những thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát lúc thực hiện trách nhiệm của mình được tính sổ vào giá tiền quản lý của Đơn vị.

9.8. Những khoản chi khác được tính vào giá tiền kinh doanh của Đơn vị:

 • Những khoản trích lập dự phòng theo quy định của Nhà Nước.
 • Trợ cấp thôi việc căn cứ vào hợp đồng lao động và theo quy định của Luật Lao Đông.
 • Tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại của người lao động theo chế độ quy định hiện hành.
 • Mức giá cho việc bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà Nước.
 • Mức giá cho lao động nữ theo chế độ quy định hiện hành.
 • Mức giá bảo hành sản phẩm.
 • Những khoản trích trước như: giá tiền cho việc tậu bán trái phiếu, cổ phiếu, dự phòng giảm giá những loại chứng khoán, giá tiền cho thuê tài sản, giá tiền nhượng bán thanh lý tài sản, giá tiền cho hoạt động liên doanh góp vốn cổ phần, khoản tổn thất tài sản còn lại sau lúc đã bù đắp những nguồn theo quy định, giá tiền dự phòng chênh lệch tỷ giá, những khoản giá tiền khác.

Điều 10. Những khoản chi ko được hạch toán vào giá tiền hoạt động kinh doanh của Đơn vị

Đơn vị ko được hạch toán vào giá tiền kinh doanh, giá tiền hoạt động khác mà phải lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế và những nguồn quỹ của Đơn vị cho những khoản chi sau:

 • Những khoản lỗ do liên doanh, liên kết, lỗ từ những hoạt động đầu tư khác.
 • Chi đầu tư xây dựng cơ bản, tậu sắm tài sản một mực, những khoản đầu tư khác.
 • Mức giá lãi vay vốn đầu tư và chênh lệch tỷ giá phát sinh trước thời khắc đưa công trình vào sử dụng.
 • Những khoản chi thuộc nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng.
 • Những khoản giá tiền ko tối ưu theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 11: Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và trích lập những quỹ

Lợi nhuận là kết quả hoạt động kinh doanh của Đơn vị, bao gồm lợi nhuận hoạt động gia công kinh doanh, đầu tư, và lợi nhuận từ những hoạt động khác.

Tổng Giám đốc Đơn vị thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và trích lập những quỹ theo Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông như sau:

 • Quỹ dự phòng tài chính.
 • Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Quỹ đầu tư phát triển
 • Trả cổ tức.

Điều 12: Sử dụng những quỹ

12.1. Quỹ dự phòng tài chính

Tiêu dùng để bù đắp những khoản chênh lệch từ những tổn thất, thiệt hại về tài sản do thiên tài sản một mực, địch họa, hỏa hoán vị, những rủi ro trong kinh doanh ko được tính vào giá thành.

Lúc chi phải sở hữu phương án chi và những chứng từ sở hữu liên quan.

Mức chi do Tổng Giám đốc đề xuất Hội đồng Quản trị phê duyệt và Tổng Giám đốc thực hiện.

12.3. Quỹ phúc lợi

 • Tiêu dùng để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng những công trình phúc lợi tập thể của Đơn vị.
 • Chi cho những hoạt động phúc lợi xã hội, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của Công viên chức chức lao động trong Đơn vị.
 • Đóng góp cho những phúc lợi xã hội.
 • Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho người lao động đang làm việc, đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức gặp hoàn cảnh khó khăn và chi cho công việc từ thiện xã hội.
 • Những khoản chi khác theo Thỏa ước lao động tập thể hàng năm.
 • Lúc chi phải sở hữu đề xuất của Công đoàn và những phòng ban nghiệp vụ sở hữu liên quan.

12.4. Quỹ khen thưởng

 • Chi khen thưởng thường kỳ hoặc đột xuất cho người lao động.
 • Chi khen thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Đơn vị sở hữu sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh doanh cho Đơn vị.
 • Chi khen thưởng cho những cá nhân, đơn vị ngoài Đơn vị sở hữu mối quan hệ tương trợ mang lại tiện lợi cho Đơn vị.
 • Lúc chi phải sở hữu đề xuất của phòng ban nghiệp vụ liên quan.

12.5. Quỹ đầu tư phát triển

 • Để đầu tư mở rộng và phát triển gia công kinh doanh.
 • Để đổi mới, thay thế, hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc.
 • Nghiên cứu những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn tăng chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Bổ sung vốn kinh doanh.
 • Trích bổ sung lãi cổ tức.

Điều 13. Quản lý và sử dụng quỹ đầu tư phát triển

Hàng năm Tổng Giám đốc đơn vị lập kế hoạch, phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển trình Hội đồng Quản trị và đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Những nhu cầu đầu tư đột xuất, Tổng Giám đốc Đơn vị phải lập phương án trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước lúc thực hiên .

Lúc đầu tư xây dựng cơ bản, tậu sắm, sửa chữa tài sản Tổng Giám đốc phải tuân thủ theo quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tậu sắm đổi mới kỹ thuật, thiết bị, tậu sắm tài sản một mực của đơn vị.

Phân cấp quyển hạn tài chính đối với những dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo Điều lệ Đơn vị và Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14.Thẩm quyền duyệt chi

Tổng Giám đốc được duyệt những khoản giá tiền những hoạt động thường xuyên của Đơn vị dưới 100 triệu (trừ những khoản chi lương, giá tiền hao hụt trong định mức, vận chuyển XD, tiền tậu hàng, thuế). Những khoản giá tiền sở hữu giá trị từ 100 triệu trở lên phải trình Hội đồng Quản trị duyệt thông qua trước lúc chi.

CHƯƠNG III CÔNG TÁC KẾ TOÁN – THỐNG KÊ – KIỂM TOÁN

Điều 15. Đơn vị phải tuân thủ mọi chế độ kế toán, thống kê và lập sổ sách, báo biểu theo đúng pháp luật. Năm tài chính của Đơn vị khởi đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính năm của Đơn vị phải được một Đơn vị kiểm toán độc lập xác nhận trước lúc trình Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai.

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điều 16. Hằng năm Tổng Giám đốc Đơn vị xây dựng kế hoạch tài chính ưng ý với kế hoạch gia công kinh doanh trình Hội đồng Quản trị thông qua, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch và định kỳ báo cáo cho Hội đồng Quản trị .

CHƯƠNG V

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ HOẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

Điều 17. Những đơn vị hoạch toán phụ thuộc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo ủy quyền và phân cấp của Tổng Giám đốc Đơn vị. Riêng Đơn vị con thực hiện chế độ kế toán tài chính theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Đơn vị và Quy chế Tài chính của Đơn vị con do chủ sở hữu ban hành.

Điều 18. Những đơn vị hạch toán phụ thuộc sở hữu trách nhiệm thực hiện đúng những qui định của Quốc gia, của Đơn vị, chịu sự kiểm tra giám sát của Đơn vị và những cơ quan chức năng của Quốc gia.

CHƯƠNG VI

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 19: Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị Đơn vị

 • Thực hiện chức năng quản lý Đơn vị, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát những hoạt động tài chính của Đơn vị.
 • Trình Đại hội đồng Cổ đông việc thực hiện kế hoạch gia công kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, chia lãi cổ tức, phương hướng nhiệm vụ phát triển và kế hoạch hoạt động gia công kinh doanh của Đơn vị.
 • Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua những phương án gia công kinh doanh, huy động vốn tăng Vốn điều lệ, phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu do Tổng Giám đốc đề xuất.
 • Ban hành và kiểm tra giám sát việc thực hiện những định mức kinh doanh – kỹ thuật và những Quy chế của Đơn vị.
 • Trình Đại hội đồng Cổ đông phương án xử lý lỗ của Đơn vị ( nếu sở hữu).

Điều 20. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Đơn vị

 • Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý việc sử dụng vốn trong kinh doanh theo phương án sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn được Hội đồng Quản trị thông qua; thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo Quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Cổ đông và Hội đồng Quản trị về việc huy động và sử dụng những nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh.
 • Xây dựng những định mức giá tiền ưng ý với điều kiện gia công kinh doanh của Đơn vị và quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính và những thông tin khác.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và kế hoạch tài chính hằng năm ưng ý với kế hoạch kinh doanh trình Hội đồng Quản trị thông qua.
 • Thực hiện những trách nhiệm khác theo quy định của Quốc gia và theo Điều lệ Đơn vị.

Điều 21: Trách nhiệm của Kế toán trưởng sở hữu trách nhiệm

 • Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của Pháp luật về kế toán. Tuân thủ chế độ tài chính, kế toán doanh nghiệp theo những quy định pháp luật hiện hành.
 • Kiểm tra, giám sát về công việc thực hiện tuân thủ theo quy chế của Đơn vị đã ban hành.
 • Tư vấn cho Tổng Giám đốc phân tích hoạt động quản trị tài chính kế toán, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán tài chính theo yêu cầu quản lý của Đơn vị.

CHƯƠNG VII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Xử lý vi phạm

Những cá nhân, tập thể sở hữu hành vi vi phạm Quy chế quản lý tài chính thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý. Nếu vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Đối với khoản chi ko đúng chế độ cá nhân nào quyết định chi sai phải đền bù những thiệt hại cho Đơn vị, những khoản chi vượt định mức được duyệt phải xác định rõ trách nhiệm và trình Hội đồng Quản trị xử lý. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm về những quyết định xử lý của mình trước cổ đông.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Quy chế quản lý tài chính của Đơn vị Cổ phần … đã được Hội đồng Quản trị thông qua và ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu sở hữu trường hợp cần bổ sung, sửa đổi, Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua trước lúc duyệt ban hành.

Điều 24. Ngoài những quy định trong bản Quy chế quản lý tài chính này, Đơn vị Cổ phần … phải thực hiện toàn bộ những quy định về tài chính hiện hành của Quốc gia.

Trên đây là phần tư vấn về “Quy chế quản lý tài chính” của Đơn vị Luật Thái An.

Nếu bạn cần được tư vấn từng trường hợp cụ thể, hãy gọi điện tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT – trạng sư sẽ giảng giải cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

6. Dịch vụ tư vấn xây dựng, soạn thảo quy chế quản trị nội bộ

Việc xây dựng những quy chế quản trị nội bộ ưng ý với tính chất của từng doanh nghiệp cũng như ưng ý với quy định của pháp luật là điều ko hề dễ dàng bởi vì bản thân người xây dựng ra quy chế cần phải hiểu rõ cả doanh nghiệp lẫn pháp luật.

Đơn vị Luật Thái An với hàng ngũ trạng sư giàu kinh nghiệm, khách hàng của chúng tôi chủ yếu là doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi sở hữu thể hiểu rõ những vấn đề pháp lý thường xảy ra trong quản lý nội bộ đơn vị. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng là doanh nghiệp xây dựng được hệ thống quy chế quản trị nội bộ toàn bộ, xác thực và hiệu quả nhất.

6.1. Quy trình tư vấn xây dựng, soạn thảo quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp

Quy trình tư vấn để xây dựng, soạn thảo quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp của Đơn vị Luật Thái An gồm những bước sau:

Bước 1: Nhận những tài liệu, hồ sơ của doanh nghiệp và những quy chế hiện sở hữu.

Bước 2: Ký phối hợp đồng dịch vụ pháp lý và triển khai công việc.

Bước 3: Soạn thảo quy chế mới hoặc sửa đổi, bổ sung những quy chế cũ chưa ưng ý.

Bước 4: Gửi những dự thảo quy chế nội bộ để lãnh đạo doanh nghiệp cho ý kiến.

Bước 5: Tiếp nhận ý kiến đóng góp của phía doanh nghiệp. Trong trường hợp cấp thiết sở hữu thể họp bàn với doanh nghiệp để thống nhất.

Bước 6: Hoàn thiện những quy chế để Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ sở hữu doanh nghiệp ký quyết định ban hành/thông qua.

6.2. Kết quả tư vấn xây dựng, soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp

Kết quả xây dựng, tư vấn, soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp là khách hàng nhận được bản quy chế đạt được những yêu cầu sau:

 • Quy chế được xây dựng ưng ý với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
 • Quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính sáng tỏ, xác thực, rõ ràng, toàn bộ.
 • Quy chế ưng ý với của pháp luật sở hữu liên quan, định hướng bộ máy doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật và trên cơ sở những quy định pháp luật ko cấm.
 • Những quy chế được ban hành sở hữu thể thực hiện ngay mà ko cần thêm bất cứ văn bản hướng dẫn hoặc giảng giải yếu tố.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo quy chế doanh nghiệp

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

 • Giới thiệu tác giả
 • Bài viết mới nhất