Báo cáo tài chính là gì ? Quy định của pháp luật về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì ? Quy định của pháp luật về báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần phải biết. Những lưu ý từ kinh nghiệm dịch vụ kế toán LawKey.

Báo cáo tài chính là gì

Theo khoản 1 Điều 3 luật kế toán năm 2015, Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

BCTC vận dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chuẩn xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Mục tiêu của Báo cáo tài chính

BCTC sử dụng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và những luồng tiền tài một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Quốc gia và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra những quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

– Tài sản;

– Nợ phải trả;

– Vốn chủ sở hữu;

– Doanh thu, thu nhập khác, tầm giá gia công kinh doanh và tầm giá khác;

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

– Những luồng tiền.

Ngoài những thông tin trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp những thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về những chỉ tiêu đã phản ánh trên những BCTC tổng hợp và những chính sách kế toán đã vận dụng để ghi nhận những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày BCTC.

Đối tượng vận dụng

Đối tượng vận dụng lập BCTC bao gồm:

– Đối tượng lập BCTC năm:

Hệ thống BCTC năm được vận dụng cho tất cả những loại hình doanh nghiệp thuộc những ngành và những thành phần kinh tế. BCTC năm phải lập theo dạng gần như.

– Đối tượng lập BCTC giữa niên độ (BCTC quý và BCTC bán niên) bao gồm:

+ Doanh nghiệp do Quốc gia sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị sở hữu tiện dụng công chúng phải lập BCTC giữa niên độ;

+ Những doanh nghiệp khác ko thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích lập BCTC giữa niên độ (nhưng ko phải).

BCTC giữa niên độ được lập dưới dạng gần như hoặc tóm tắt.

Lưu ý:

Doanh nghiệp cấp trên sở hữu những đơn vị trực thuộc ko sở hữu tư cách pháp nhân phải lập BCTC của riêng đơn vị mình và BCTC tổng hợp.

Những đơn vị trực thuộc ko sở hữu tư cách pháp nhân phải lập BCTC của mình thích hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợp BCTC của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Quốc gia.

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế uy tín

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Căn cứ vào khoản 3 điều 29 luật kế toán 2015, Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Nơi nhận Báo cáo tài chính

Với thể tổng thể nơi nhận Báo cáo tài chính của những doanh nghiệp qua bảng sau:

Nơi nhận báo cáoCÁC LOẠI DOANH NGHIỆP (4)Kỳ lập báo cáoCơ quan tài chính (1)Cơ quan Thuế (2)Cơ quan Thống kêDN cấp trên (3)Cơ quan đăng ký kinh doanh1. Doanh nghiệp Nhà nướcQuý, Nămxxxxx2. Doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoàiNămxxxxx3. Những loại doanh nghiệp khácNămxxxx

– Đối với những doanh nghiệp Quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Quốc gia Trung ương còn phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

+ Đối với những loại doanh nghiệp Quốc gia như: Nhà băng thương nghiệp, đơn vị xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, đơn vị kinh doanh chứng khoán phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính nhà băng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).+ Những đơn vị kinh doanh chứng khoán và đơn vị đại chúng phải nộp BCTC cho Uỷ ban Chứng khoán Quốc gia và Sở Giao du chứng khoán.- Những doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với những Tổng đơn vị Quốc gia còn phải nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).- Doanh nghiệp sở hữu đơn vị kế toán cấp trên phải nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.- Đối với những doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC thì phải kiểm toán trước lúc nộp Báo cáo tài chính theo quy định. BCTC của những doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào BCTC lúc nộp cho những cơ quan quản lý Quốc gia và doanh nghiệp cấp trên.- Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.- Đối với những doanh nghiệp Quốc gia sở hữu 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho những cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và những văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.- Những doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài) sở hữu trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao còn phải nộp BCTC năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao nếu được yêu cầu.

Trên đây là những quy định của pháp luật về báo cáo tài chính. Nếu sở hữu thắc mắc hoặc tham khảo dịch vụ kế toán, dịch vụ làm báo cáo tài chính, hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Một số hành vi vi phạm và mức xử phạt liên quan tới Báo cáo tài chính