Quy định về thế chấp tài sản theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Nền kinh tế ngày càng phát triển, những hoạt động tín dụng ngày càng sôi nổi và vay và cho vay là những nhu cầu thiết yếu của tư nhân, tổ chức. Thế chấp tài sản là một trong những giải pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự lúc tư nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động vay vốn tại những tổ chức tín dụng. Quy định pháp luật về thế chấp tài sản được rất nhiều khách hàng quan tâm. Vì vậy, NPLaw thông tin tới quý khách những vấn đề liên quan tới vấn đề này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thế chấp tài sản là gì ?

Khoản 1 Điều 317 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) tiêu dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và ko giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).”

Những khái niệm về tài sản thế chấp. - thế chấp tài sản - nplaw.vn

Những khái niệm về tài sản thế chấp.

Từ khái niệm trên, hoàn toàn sở hữu thể thấy rằng thế chấp tài sản sở hữu vai trò trong việc bảo vệ quyền hạn của bên nhận thế chấp lúc sở hữu sự vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ của bên thế chấp .

Hồ sơ ĐK thế chấp tài sản

Thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản phụ thuộc vào loại tài sản mà người thế chấp muốn đăng ký. Thông thường sẽ sở hữu những thành phần hồ sơ cơ bản sau:

 • Phiếu nhu yếu ĐK

 • Hợp đồng thế chấp sở hữu công chứng xác nhận

 • Bản chính giấy ghi nhận quyền sử dụng / quyền sở hữu tài sản thế chấp .

Phí công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản được tính dựa trên trị giá tài sản hoặc trị giá khoản vay .

Những vướng mắc thường gặp về thế chấp tài sản

Nhiều cá thể, tổ chức triển khai thường hay muốn thế chấp tài sản để vay vốn làm ăn, để tậu đất, tậu nhà hoặc nhiều mục tiêu khác. Nhiều nghi vấn đặt ra rằng :

Tài sản đang cho thuê sở hữu thế chấp được ko ?

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 321 Bộ Luật dân sự năm ngoái về quyền của bên thế chấp : “ Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông tin cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được tiêu dùng để thế chấp và phải thông tin cho bên nhận thế chấp biết. ”. Tương tự, tài sản đang thế chấp vẫn được cho thuê nhưng chủ sở hữu phải thông tin cho bên thuê về việc tài sản cho thuê đang được tiêu dùng để thế chấp .

Tài sản gắn liền với đất sở hữu được thế chấp ko ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 318 Bộ Luật Dân sự năm ngoái quy định : “ Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận hợp tác khác ”. Tương tự, tài sản gắn liền với đất, ví dụ như căn nhà nằm trên đất, theo quy định pháp lý căn nhà vẫn thuộc tài sản tiêu dùng để thế chấp .

Sở hữu được thế chấp tài sản để vay vốn ko ?

Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Pháp luật Việt Nam cho phép thế chấp tài sản để vay vốn. Việc vay vốn số tiền bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào trị giá của bất động sản được thẩm định.

Thế chấp tài sản hình thành trước hôn nhân gia đình ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, tài sản trước thời kỳ hôn nhân gia đình là tài sản riêng của vợ chồng. Tương tự, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ việc thế chấp tài sản trước thời kỳ hôn nhân gia đình ko cần sở hữu sự đồng ý chấp thuận của vợ hoặc chồng. Lúc triển khai trả tiền giao dịch thế chấp tài sản cần phải sở hữu giấy xác nhận đơn thân của vợ hoặc chồng .

Một số yếu tố cần trả lời về khắc phục và xử lý thế chấp tài sản

Hợp đồng thế chấp vô hiệu lúc nào ?

Căn cứ tại Điều 117 Bộ Luật Dân sự năm ngoái, trả tiền giao dịch dân sự sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành lúc sở hữu vừa đủ những điều kiện kèm theo sau :

 • Chủ thể sở hữu năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với trả tiền giao dịch dân sự được xác lập ;

 • Chủ thể tham gia trả tiền giao dịch dân sự trọn vẹn tự nguyện ;

 • Mục đích và nội dung của trả tiền giao dịch dân sự ko vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội .

 • Hình thức của trả tiền giao dịch dân sự là điều kiện kèm theo sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành của trả tiền giao dịch dân sự trong trường hợp luật sở hữu quy định .

Tương tự, Hợp đồng thế chấp vô hiệu lúc ko cung ứng được những điều kiện kèm theo nêu trên, đơn cử : Ko phân phối về điều kiện kèm theo chủ thể ký kết hợp đồng thế chấp ; Mục đích và nội dung của Hợp đồng thế chấp vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội và hình thức của Hợp đồng thế chấp ko phân phối theo quy định pháp lý .

Những hậu quả lúc những bên thế chấp tài sản mà ko sử dụng Hợp đồng thế chấp

Về nguyên tắc, hợp đồng thế chấp hoàn toàn sở hữu thể được giao ước dưới nhiều hình thức khác nhau, miễn sao những bên hoàn toàn sở hữu thể chứng tỏ về quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, so với việc thế chấp quyền sử dụng đất, theo quy định tại khoản 1 Điều 502 Bộ Luật Dân sự năm ngoái quy định hình thức về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Tương tự, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Trường hợp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ko được lập thành văn bản thì sẽ ko phân phối về điều kiện kèm theo hình thức trả tiền giao dịch dân sự dẫn tới hợp đồng bị vô hiệu .

Những điều quan trọng cần biết khi thế chấp là gì? - thế chấp tài sản - nplaw.vn

Những điều quan yếu cần biết lúc thế chấp là gì ?
Hậu quả pháp lý lúc hợp đồng thế chấp bị vô hiệu :

 • Hợp đồng thế chấp vô hiệu ko làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của những bên kể từ thời kì trả tiền giao dịch được xác lập .

 • Lúc hợp đồng thế chấp vô hiệu thì những bên Phục hồi lại thực trạng khởi đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp ko hề hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả .

 • Bên ngay tình trong việc thu huê lợi, cống phẩm ko phải hoàn trả lại huê lợi, cống phẩm đó .

 • Bên sở hữu lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường .

Làm gì với tài sản thế chấp sau lúc chấm hết hợp đồng ?

Sau lúc kết thúc hợp đồng thế chấp, Bên nhận thế chấp sẽ trả tài sản thế chấp lại cho Bên thế chấp. Đồng thời những bên làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền.

Hợp đồng thế chấp và giấy vay nợ viết tay, loại nào bảo đảm an toàn hơn ?

Theo quy định pháp luật, hợp đồng thế chấp tài sản và giấy vay tiền (hay còn gọi là Hợp đồng vay tài sản) là 02 giao dịch dân sự khác nhau. Lúc xảy ra tranh chấp, Hợp đồng thế chấp và hợp đồng vay tài sản đều sở hữu trị giá pháp lý để Tòa án khắc phục những vụ án tranh chấp giữa những bên. Vì vậy, sự an toàn của 02 giao dịch dân sự này là như nhau nếu Hợp đồng thỏa mãn những điều kiện sở hữu hiệu lực của giao dịch dân sự.

Sự "đảm bảo" khi thế chấp tài sản nên lưu ý những vấn đề nào? - thế chấp tài sản - nplaw.vn

Sự " bảo vệ " lúc thế chấp tài sản nên chú ý quan tâm những yếu tố nào ?

Tài sản được ủy quyền sở hữu được sử dụng để thế chấp ko ?

Tại Điều 581 BLDS 2015 quy định hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền như sau : “ Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc làm nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu sở hữu thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý sở hữu quy định ” .
Tương tự, người được ủy quyền được quyền đại diện thay mặt người ủy quyền sử dụng tài sản để thế chấp tại nhà băng nếu được người ủy quyền đồng ý chấp thuận và sự chấp thuận đồng ý được bộc lộ trong Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền .

Tư nhân muốn thế chấp tài sản cho doanh nghiệp để bảo vệ những khoản tạm ứng, giao dịch trả tiền. Hợp đồng thế chấp này sở hữu phải công chứng ko ?

Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Đất đai năm ngoái, Điều 122 Luật nhà ở năm trước thì Hợp đồng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất phải được công chứng, xác nhận .

Doanh nghiệp cần làm Hợp đồng thế chấp thế nào để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ ?

Nhằm bảo vệ quyền hạn cho doanh nghiệp, Hợp đồng thế chấp tài sản cần phải sở hữu đủ những nội dung sau :

 • Chủ thể ký kết Hợp đồng

 • Tài sản thế chấp

 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thế chấp

 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận thế chấp

 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thứ ba giữ tài sản thế chấp

 • Kết thúc tài sản thế chấp

 • Hiệu lực của thế chấp tài sản

Một sổ đỏ chính chủ hoàn toàn sở hữu thể thế chấp tại nhiều nhà băng ko ?

Căn cứ Điều 296 BLDS năm ngoái : “ Một tài sản hoàn toàn sở hữu thể được tiêu dùng để bảo vệ thực thi nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm, nếu sở hữu trị giá tại thời kì xác lập trả tiền giao dịch bảo vệ to hơn tổng trị giá những nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ, trừ trường hợp sở hữu thỏa thuận hợp tác khác hoặc pháp lý sở hữu quy định khác ”
Tương tự, một sổ đỏ chính chủ hoàn toàn sở hữu thể tiêu dùng để thể chấp tại nhiều nhà băng với điều kiện kèm theo tổng trị giá tài sản thế chấp tại thời kì ký kết hợp đồng to hơn tổng trị giá của số tiền vay tại những nhà băng. Ví dụ : Sổ đỏ được giám định và thẩm định sở hữu trị giá 10 tỷ, bạn được tiêu dùng sổ đỏ chính chủ này để thế chấp vay tiền tại nhà băng A 03 tỷ, nhà băng B 5 tỷ, tổng trị giá vay tại những nhà băng ko được vượt quá 10 tỷ. Tuy nhiên, nếu thế chấp sổ đỏ chính chủ tại nhà băng tiên phong là nhà băng mà những bên thỏa thuận hợp tác ko được sử dụng sổ đỏ chính chủ để thế chấp tại nhà băng khác thì bạn ko được thế chấp sổ đỏ chính chủ tại nhiều nhà băng .

Thế chấp tài sản của con chưa thành niên cần quan tâm những gì ?

Theo quy định tại điều 76, điều 77 Luật Hôn nhân Gia đình năm trước thì :

 • Cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 9 tuổi thì sở hữu quyền định đoạt tài sản đó vì quyền lợi của con

 • Cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con từ 9 tuổi tới 15 tuổi thì sở hữu quyền định đoạt tài sản đó vì quyền lợi của con nhưng phải xem xét nguyện vọng của con .

 • Con từ đủ 15 tuổi tới dưới 18 tuổi sở hữu quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản sở hữu ĐK quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc tiêu dùng tài sản để kinh doanh thương nghiệp thì phải sở hữu sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ .

Tương tự, việc thế chấp tài sản riêng của con chưa thành niên sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của con.

Chồng tiêu dùng tài sản cá thể để thế chấp tài sản và ủy quyền cho vợ trả nợ được ko ?

Theo quy định tại Điều 370 Bộ Luật Dân sự năm ngoái về chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm : “ Bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn sở hữu thể chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm cho người thế nghĩa vụ và trách nhiệm nếu được bên sở hữu quyền đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm gắn liền với nhân thân của bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc pháp lý sở hữu quy định ko được chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm. Lúc được chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm thì người thế nghĩa vụ và trách nhiệm trở thành bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm. ”
Tương tự, chồng hoàn toàn sở hữu thể chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho vợ nếu được người vợ chấp thuận đồng ý. Việc chuyển giao nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ sẽ được lập thành văn bản và cần được sự đồng ý chấp thuận của Bên thứ ba .

Những nội dung trên sẽ giúp phần nào khách hàng hiểu thêm thế chấp tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trên thực tế, việc thực hiện thế chấp tài sản ko hề thuần tuý, rủi ro pháp lý cao và tốn rất nhiều thời kì, công sức. Vì vậy, quý khách hàng nên tìm một hãng luật uy tín để giúp khách hàng tháo gỡ những vướng mắc pháp lý nêu trên, và chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi làm được điều đó cho khách hàng. 

Doanh nghiệp Luật TNHH Ngọc Phú – Hãng luật NPLaw

Trụ sở chính: 139H4 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Chi nhánh Nha Trang: Số 3M, tầng trệt chung cư CT2, khu thành thị VCN Phước Hải, đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

Hotline: 0913449968

Email: manhongit.dhp@gmail.com

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính