Quy trình cho vay dự án đầu tư – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (556.54 KB, 106 trang )

Nguồn trả nợ đối với khoản cho vay trung và dài hạn nhìn chung khác với cho vay ngắn hạn. Những khoản cho vay trung và dài hạn được tiêu dùng chủ yếu
cho nhu cầu tậu sắm tài sản nhất mực và tài sản lưu động, cho nên nguồn trả nợ chính của khoản vay này là từ nguồn khấu hao và một phần lợi nhuận do
DAĐT trung và dài hạn mang lại. Ba là, giải ngân trong cho vay trung và dài hạn.
Đối với khoản vay trung và dài hạn với thể giải ngân một lần, hoăc nhiều lần nhằm đảm bảo cho khách hàng sử dụng tiền vay đúng mục đích. Ngân
hàng khơng cho rút vốn lúc những nhu cầu chi tiêu liên quan tới dự án chưa phát sinh.
Nhà băng và khách hàng thoả thuận rút hết toàn bộ tiền vay một lần trong trường hợp vay để tậu sắm máy móc, thiết bị. Đối với những tài sản hình
thành trong một thời kì dài thì việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ công việc hoàn thành.
Bốn là, lãi suất cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay trung và dài hạn thường cao hơn lãi suất cho vay ngắn
hạn, nó với thể là lãi suất nhất mực trong suốt thời kỳ vay vốn, cũng với thể là lãi suất biến đổi tuỳ thuộc vào sự biến động của thị trường. Sự biến đổi của lãi
suất với thể dựa trên lãi suất cơ bản của nhà băng, hay lãi suất liên nhà băng của một số thị trường như: LIBOR, SIBOR … Việc thu tiền lãi với thể theo kỳ
hạn tháng, q, năm dựa vào số dư ở mỗi kỳ hạn trả nợ và lãi suất cho vay. Khách hàng với thể trả tiền lãi cùng nợ gốc tại mỗi kỳ hạn trả nợ hay trả tiền lãi
vào một ngày nào đó trong kỳ theo thoả thuận

1.3.2. Trật tự cho vay dự án đầu tư

Giống như cho vay ngắn hạn, thứ tự cho vay DAĐT đối với những khách hàng được khởi đầu bằng việc xem xét và quyết định cho vay, sau đó là
giải ngân vốn, theo dõi nợ vay và kết thúc bằng việc thu nợ gốc và lãi. Dựa
trên đề xuất vay DAĐT của khách hàng vay, nhà băng thương nghiệp phải xem xét trong một thời kì nhất định và đưa ra quyết định từ chối hay chấp nhận
cho vay. Đề xuất vay vốn DAĐT của khách hàng được hợp thức hoá bằng những
tài liệu như: đơn xin vay; hồ sơ pháp lý chứng minh tư cách pháp nhân và vốn điều lệ ban sơ; hồ sơ tình hình tài chính 2 năm trước lúc đề xuất vay và của 2
quý trong năm đề xuất vay; những tài liệu liên quan tới DAĐT xin vay luận chứng kinh tế – kỹ thuật; bản phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật của cấp với
thẩm quyền; những văn bản với liên quan tới cung ứng vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm; những giấy tờ liên quan tới tài sản thế chấp hoặc cầm
cố…. Việc chấp nhận hay từ chối cho vay một DAĐT của khách hàng phải
dựa vào thẩm tra những mặt như tư cách pháp nhân; mức vốn tham gia của đơn vị vay vốn; tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình cơng nợ, đồng thời phải xem
xét mục đích kinh tế xã hội, khả năng thực thi, nguồn phân phối vật liệu, nguồn nhân lực, hướng tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trả
vốn vay của dự án… Lúc xem xét, thẩm định và đi tới quyết định chấp nhận hay từ chối cho
vay một DAĐT của khách hàng phải quán triệt những nguyên tắc: Thích hợp với vốn đầu tư của nhà băng cho vay, tức thị ko vượt quá khả năng nguồn
vốn hiện với và sẽ huy động được tiêu dùng vào cho vay trung và dài hạn của bản thân nhà băng cho vay; thích hợp với quyền phán quyết cho vay trung, dài hạn
mà nhà băng cấp trên dành cho giám đốc nhà băng đó trong ngành nghề cho vay trung và dài hạn; thích hợp với chính sách ưu tiên trong đầu tư và cơ cấu
đầu tư đã được quy định. Trường hợp chấp nhận cho vay do kết quả thẩm định DAĐT xin vay, nhà băng phải thông tin bằng văn bản trong thời hạn quy
định để khách hàng vay kịp thời tới nhà băng lập hồ sơ nhận nợ. Trường hợp từ chối phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do để khách hàng biết.
Hồ sơ thụ lý cho vay DAĐT của khách hàng chính là hợp đồng tín dụng được ký kết giữa nhà băng cho vay và khách hàng. Trong hợp đồng này
phải xác định rõ đối tượng vay, mức vay, thời hạn vay, lãi suất, kế hoạch trả nợ, bảo đảm tiền vay, quyền và nghĩa vụ của bên cho vay…
Dựa vào mức cho vay ghi trên hợp đồng tín dụng nhà băng cho vay tổ chức việc giải ngân, tức là phát tiền vay để khách hàng vay sử dụng tiền vay
vào việc thực thi DAĐT xin vay. Tiền cho vay được nhà băng cho vay phát ra theo tiến độ thực hiện
DAĐT xin vay, được phản ánh kịp thời và chuẩn xác vào tài khoản cho vay, khế ước vay nợ và những chứng từ hợp thức khác.
Nhà băng cho vay theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện DAĐT xin vay cho tới lúc DAĐT kết thúc và những cơng trình của dự án được đưa vào thực
hiện với hiệu quả, khách hàng vay trả xong nợ cho nhà băng cho vay kể cả nợ gốc và lãi.
1.3.3. Thẩm định dự án đầu tư Thẩm định DAĐT là nhân tố tác động quyết định tới hiệu quả tín
dụng trung và dài hạn. Thẩm định DAĐT là một mắt xích quan yếu trong thứ tự cho vay
dự án đầu tư. Thực chất của nó là tiêu dùng một số kỹ thuật phân tích, giám định tồn bộ những vấn đề, những phương diện trình bày trong dự án theo một số tiêu
chuẩn kinh tế kỹ thuật và theo một trình tự hợp lý chặt chẽ nhằm rút ra những kết luận chuẩn xác về trị giá của dự án, từ đó với quyết định cho vay đúng mức,
cứng cáp mang lại hiệu quả kinh tế dự kiến. Đối với những nhà băng thương nghiệp việc thẩm định những DAĐT xin vay
với thể dựa vào kết quả thẩm định của những tổ chức thẩm định giỏi
nhà nước hay tư thục. Trong trường hợp này, trách nhiệm của nhà băng là phải với khả năng giám định chất lượng thẩm định dự án được thực hiện bởi một
tổ chức thẩm định nào đó. Trong trường hợp DAĐT xin vay cỡ vừa và nhỏ, thời hạn thu hồi vốn
ko quá 5 năm, nhà băng phải tự thực hiện thẩm định DAĐT xin vay. Dù tái thẩm định hay tự thẩm định thì nhà băng cũng đều cần tới lực lượng cán bộ
tín dụng đủ năng lực giám định DAĐT xin vay và từ đó đưa ra kết luận chấp nhận hay từ chối tài trợ đối với DAĐT xin vay.
Muốn thẩm định hay tái thẩm định một DAĐT xin vay với kết quả mong muốn phải tuân thủ thứ tự thẩm định, tức thị phải đi từ khâu thu
thập thông tin cần thiết cho việc giám định dự án đầu tư, xử lý thông tin bằng những phương pháp thẩm định nhất định và đi tới những kết quả cụ thể và
xác đáng được ghi trong tờ trình thẩm định dự án đầu tư. Xét về nội dung thẩm định dự án, người ta thường thực hiện thẩm định
ba mặt cơ bản là phương diện kỹ thuật, phương diện kinh tế và phương diện tài chính.
Thẩm định DAĐT về phương diện kỹ thuật là đi sâu nghiên cứu và phân tích những yếu tố kỹ thuật và khoa học, thiết bị chủ yếu của DAĐT để
đảm bảo tính khả thi của DAĐT lúc thi công xây dựng cũng như lúc vận hành cơng trình đã hồn thành.

đây, người ta chú ý tới sự thích hợp của quy mô DAĐT với khả năng tiêu thụ sản phẩm, nguồn phân phối nguyên vật liệu, năng
lực, năng lực quản lý của doanh nghiệp. Sự lựa chọn thiết bị và khoa học của dự án đầu tư, sự cung ứng nguyên vật liệu và những yếu tố đầu vào, sự lựa chọn
địa điểm xây dựng cơng trình, việc quản lý dự án từ lúc thai nghén tới lúc kết thúc đưa vào sử dụng.
Thẩm định về mặt kinh tế xã hội của DAĐT là xét tới hiệu ích của dự án trên ý kiến vĩ mơ. Nó thường được xem xét dựa trên một số chỉ số sinh
lời xã hội như : mức đóng góp của DAĐT cho nền kinh tế do tiết kiệm tầm giá nhập khẩu của những sản phẩm nhập khẩu tuơng tự, chỉ số hoàn vốn, mức gia
tăng việc làm, mức đóng góp vào ngân sách nhà nước, mức tích luỹ…Đồng thời ở đây người ta còn xem xét tác động của dự án tới mơi trường, tới
sinh hoạt văn hoá và tới sự phát triển kinh tế của địa phương. Thẩm định phương diện tài chính của DAĐT là phân tích, giám định, kết
luận việc sử dụng những nguồn lực tài chính trong tài trợ, khả năng sinh lời, khả năng hoàn trả nợ, khả năng ứng phó trước thử thách trong quá trình đưa
DAĐT vào thực hiện. Xét về phương pháp thẩm định DAĐT người ta với thể vận dụng ba
phương pháp cơ bản: Phương pháp phân tích so sánh: Đây là phương pháp được sử dụng
nhiều nhất. Người ta so sánh những mục tiêu kinh tế kỹ thuật ghi trong DAĐT với những tài liệu; những định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành; những tiêu chuẩn của
ngành, của cả nước; những mục tiêu trước lúc mở rộng, cải tạo; những mục tiêu tương tự của những cơng trình cùng loại của nước ngồi; những văn bản pháp lý với liên
quan. Phương pháp phân tích độ nhậy của dự án đầu tư: Dựa vào một số tình
huống bất trắc với thể xảy ra trong tương lai và những tác động của chúng tới những mục tiêu hiệu quả, như sự vượt quá tầm giá đầu tư ban sơ, sản lượng đạt
thấp so với dự kiến, giá đầu vào tăng, giá tiêu thụ sản phẩm giảm…mà xác định độ sai lệch an tồn cho phép DAĐT vẫn với hiệu quả, nếu khơng thì phải
vận dụng những giải pháp khắc phục hay hạn chế. Phương pháp hạn chế rủi ro: Lượng định một số rủi ro với thể xảy ra và
những giải pháp hạn chế thích hợp thuộc giai đoạn thi công thực hiện và vận hành dự án đầu tư.

1.4. Vốn đầu tư cho vay dự án đầu tư của những nhà băng thương nghiệp.

Giống như cho vay ngắn hạn, thứ tự cho vay DAĐT đối với những khách hàng được khởi đầu bằng việc xem xét và quyết định cho vay, sau đó làgiải ngân vốn, theo dõi nợ vay và kết thúc bằng việc thu nợ gốc và lãi. Dựatrên đề xuất vay DAĐT của khách hàng vay, nhà băng thương nghiệp phải xem xét trong một thời kì nhất định và đưa ra quyết định từ chối hay chấp nhậncho vay. Đề xuất vay vốn DAĐT của khách hàng được hợp thức hoá bằng cáctài liệu như: đơn xin vay; hồ sơ pháp lý chứng minh tư cách pháp nhân và vốn điều lệ ban sơ; hồ sơ tình hình tài chính 2 năm trước lúc đề xuất vay và của 2quý trong năm đề xuất vay; những tài liệu liên quan tới DAĐT xin vay luận chứng kinh tế – kỹ thuật; bản phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật của cấp cóthẩm quyền; những văn bản với liên quan tới cung ứng vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm; những giấy tờ liên quan tới tài sản thế chấp hoặc cầmcố…. Việc chấp nhận hay từ chối cho vay một DAĐT của khách hàng phảidựa vào thẩm tra những mặt như tư cách pháp nhân; mức vốn tham gia của đơn vị vay vốn; tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình cơng nợ, đồng thời phải xemxét mục đích kinh tế xã hội, khả năng thực thi, nguồn phân phối vật liệu, nguồn nhân lực, hướng tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả kinh tế, khả năng hoàn trảvốn vay của dự án… Lúc xem xét, thẩm định và đi tới quyết định chấp nhận hay từ chối chovay một DAĐT của khách hàng phải quán triệt những nguyên tắc: Thích hợp với vốn đầu tư của nhà băng cho vay, tức thị ko vượt quá khả năng nguồnvốn hiện với và sẽ huy động được tiêu dùng vào cho vay trung và dài hạn của bản thân nhà băng cho vay; thích hợp với quyền phán quyết cho vay trung, dài hạnmà nhà băng cấp trên dành cho giám đốc nhà băng đó trong ngành nghề cho vay trung và dài hạn; thích hợp với chính sách ưu tiên trong đầu tư và cơ cấuđầu tư đã được quy định. Trường hợp chấp nhận cho vay do kết quả thẩm định DAĐT xin vay, nhà băng phải thông tin bằng văn bản trong thời hạn quyđịnh để khách hàng vay kịp thời tới nhà băng lập hồ sơ nhận nợ. Trường hợp từ chối phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ lý do để khách hàng biết.Hồ sơ thụ lý cho vay DAĐT của khách hàng chính là hợp đồng tín dụng được ký kết giữa nhà băng cho vay và khách hàng. Trong hợp đồng nàyphải xác định rõ đối tượng vay, mức vay, thời hạn vay, lãi suất, kế hoạch trả nợ, bảo đảm tiền vay, quyền và nghĩa vụ của bên cho vay…Dựa vào mức cho vay ghi trên hợp đồng tín dụng nhà băng cho vay tổ chức việc giải ngân, tức là phát tiền vay để khách hàng vay sử dụng tiền vayvào việc thực thi DAĐT xin vay. Tiền cho vay được nhà băng cho vay phát ra theo tiến độ thực hiệnDAĐT xin vay, được phản ánh kịp thời và chuẩn xác vào tài khoản cho vay, khế ước vay nợ và những chứng từ hợp thức khác.Nhà băng cho vay theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện DAĐT xin vay cho tới lúc DAĐT kết thúc và những cơng trình của dự án được đưa vào thựchiện với hiệu quả, khách hàng vay trả xong nợ cho nhà băng cho vay kể cả nợ gốc và lãi.1.3.3. Thẩm định dự án đầu tư Thẩm định DAĐT là nhân tố tác động quyết định tới hiệu quả tíndụng trung và dài hạn. Thẩm định DAĐT là một mắt xích quan yếu trong thứ tự cho vaydự án đầu tư. Thực chất của nó là tiêu dùng một số kỹ thuật phân tích, giám định tồn bộ những vấn đề, những phương diện trình bày trong dự án theo một số tiêuchuẩn kinh tế kỹ thuật và theo một trình tự hợp lý chặt chẽ nhằm rút ra những kết luận chuẩn xác về trị giá của dự án, từ đó với quyết định cho vay đúng mức,cứng cáp mang lại hiệu quả kinh tế dự kiến. Đối với những nhà băng thương nghiệp việc thẩm định những DAĐT xin vaycó thể dựa vào kết quả thẩm định của những tổ chức thẩm định chuyên nghiệpnhà nước hay tư thục. Trong trường hợp này, trách nhiệm của nhà băng là phải với khả năng giám định chất lượng thẩm định dự án được thực hiện bởi mộttổ chức thẩm định nào đó. Trong trường hợp DAĐT xin vay cỡ vừa và nhỏ, thời hạn thu hồi vốnkhông quá 5 năm, nhà băng phải tự thực hiện thẩm định DAĐT xin vay. Dù tái thẩm định hay tự thẩm định thì nhà băng cũng đều cần tới lực lượng cán bộtín dụng đủ năng lực giám định DAĐT xin vay và từ đó đưa ra kết luận chấp nhận hay từ chối tài trợ đối với DAĐT xin vay.Muốn thẩm định hay tái thẩm định một DAĐT xin vay với kết quả mong muốn phải tuân thủ thứ tự thẩm định, tức thị phải đi từ khâu thuthập thông tin cần thiết cho việc giám định dự án đầu tư, xử lý thông tin bằng những phương pháp thẩm định nhất định và đi tới những kết quả cụ thể vàxác đáng được ghi trong tờ trình thẩm định dự án đầu tư. Xét về nội dung thẩm định dự án, người ta thường thực hiện thẩm địnhba mặt cơ bản là phương diện kỹ thuật, phương diện kinh tế và phương diện tài chính.Thẩm định DAĐT về phương diện kỹ thuật là đi sâu nghiên cứu và phân tích những yếu tố kỹ thuật và khoa học, thiết bị chủ yếu của DAĐT đểđảm bảo tính khả thi của DAĐT lúc thi công xây dựng cũng như lúc vận hành cơng trình đã hồn thành.đây, người ta chú ý tới sự thích hợp của quy mô DAĐT với khả năng tiêu thụ sản phẩm, nguồn phân phối nguyên vật liệu, nănglực, năng lực quản lý của doanh nghiệp. Sự lựa chọn thiết bị và khoa học của dự án đầu tư, sự cung ứng nguyên vật liệu và những yếu tố đầu vào, sự lựa chọnđịa điểm xây dựng cơng trình, việc quản lý dự án từ lúc thai nghén tới lúc kết thúc đưa vào sử dụng.Thẩm định về mặt kinh tế xã hội của DAĐT là xét tới hiệu ích của dự án trên ý kiến vĩ mơ. Nó thường được xem xét dựa trên một số chỉ số sinhlời xã hội như : mức đóng góp của DAĐT cho nền kinh tế do tiết kiệm tầm giá nhập khẩu của những sản phẩm nhập khẩu tuơng tự, chỉ số hoàn vốn, mức giatăng việc làm, mức đóng góp vào ngân sách nhà nước, mức tích luỹ…Đồng thời ở đây người ta còn xem xét tác động của dự án tới mơi trường, đếnsinh hoạt văn hoá và tới sự phát triển kinh tế của địa phương. Thẩm định phương diện tài chính của DAĐT là phân tích, giám định, kếtluận việc sử dụng những nguồn lực tài chính trong tài trợ, khả năng sinh lời, khả năng hoàn trả nợ, khả năng ứng phó trước thử thách trong quá trình đưaDAĐT vào thực hiện. Xét về phương pháp thẩm định DAĐT người ta với thể vận dụng baphương pháp cơ bản: Phương pháp phân tích so sánh: Đây là phương pháp được sử dụngnhiều nhất. Người ta so sánh những mục tiêu kinh tế kỹ thuật ghi trong DAĐT với những tài liệu; những định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành; những tiêu chuẩn củangành, của cả nước; những mục tiêu trước lúc mở rộng, cải tạo; những mục tiêu tương tự của những cơng trình cùng loại của nước ngồi; những văn bản pháp lý với liênquan. Phương pháp phân tích độ nhậy của dự án đầu tư: Dựa vào một số tìnhhuống bất trắc với thể xảy ra trong tương lai và những tác động của chúng tới những mục tiêu hiệu quả, như sự vượt quá tầm giá đầu tư ban sơ, sản lượng đạtthấp so với dự kiến, giá đầu vào tăng, giá tiêu thụ sản phẩm giảm…mà xác định độ sai lệch an tồn cho phép DAĐT vẫn với hiệu quả, nếu khơng thì phảiáp dụng những giải pháp khắc phục hay hạn chế. Phương pháp hạn chế rủi ro: Lượng định một số rủi ro với thể xảy ra vànhững giải pháp hạn chế thích hợp thuộc giai đoạn thi công thực hiện và vận hành dự án đầu tư.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính