About | California Mortgage Relief Program

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

Nội dung của tổng thể những Tài liệu mang sẵn trên bất kể trang nào trong Trang web này đều thuộc bản quyền của Tập đoàn Cứu trợ Chủ nhà của Cơ quan Tài chính Nhà ở Tiểu bang California, sau đây gọi là " Tập đoàn " trừ lúc mang chỉ định khác. Quyền sở hữu bản quyền trong Tài liệu sẽ luôn thuộc về Tập đoàn. Tất cả những quyền được bảo lưu bởi Tập đoàn, và trừ lúc được ủy quyền đơn cử trong văn bản của Trang web này. Quý vị chỉ hoàn toàn mang thể sử dụng, tải xuống hoặc sao chép những Tài liệu mang trong Trang web theo Điều khoản Sử dụng. Mọi bản sao được phép của Tài liệu phải giữ lại thông tin bản quyền và bất kể thông tin độc quyền nào khác mang trong Tài liệu đó. Trừ lúc mang pháp luật khác trong Điều khoản Sử dụng, quý vị ko được chỉnh sửa, sửa đổi, thông dụng, xuất bản, chuyển nhượng ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kể phương tiện đi lại nào, sử dụng Tài liệu mà ko mang sự đồng ý chấp thuận trước bằng văn bản của Tập đoàn. Quý vị ko được sử dụng bất kể nội dung nào mang trong Tài liệu theo bất kể cách nào hoàn toàn mang thể gây ấn tượng hoặc công bố rơi lệch hoặc gây hiểu nhầm so với Tập đoàn hoặc bất kể bên thứ ba nào được kể tới trong Tài liệu. Ko mang nội dung nào trong Trang web này được hiểu là cấp bất kể giấy phép nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn, mặc dầu theo nguyên tắc ko phủ nhận ( estoppels ), ý niệm hay cách khác .

THÔNG BÁO THƯƠNG MẠI

Tượng trưng “HRC”, “Cơ Quan Tài Chính Và Nhà Ở hoặc tượng trưng“ Tập Đoàn Cứu Trợ Chủ Nhà” và những tượng trưng và tiêu đề khác của Tập đoàn được hiển thị trên Trang web này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nhà cung cấp (gọi chung là“ Nhãn hiệu ”) của Tập đoàn hoặc những nhà thầu của chúng tôi. Tất cả những sản phẩm khác, tên tổ chức hoặc những nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web này là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng. Ko mang gì trong Trang web nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppels, hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà ko mang sự cho phép trước bằng văn bản của Tập đoàn hoặc những chủ sở hữu thương hiệu khác.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính