Quy trình xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Ngân hàng

Trật tự xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ được tổ chức lúc người vay nhà băng ko còn khả năng trả tiền và nhà băng sẽ thu hồi số nợ ko trả tiền được bằng cách xử lý tài sản đảm bảo mà người đó sử dụng để bảo đảm lúc vay. Bài viết sau đây sẽ sản xuất cho người đọc thông tin về thứ tự xử lý TÀI SẢN BẢO ĐẢM để thu hồi nợ của Nhà băng để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

quá trình xử lý tài sản bảo đảm

Xử lý tài sản bảo vệ để thu hồi nợ

Những trường hợp xử lý tài sản bảo vệ

Điều 299 BLDS 2015 và Điều 56 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định những trường hợp “xử lý tài sản bảo đảm” như sau:

 • Tới thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên với nghĩa vụ ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng nghĩa vụ.
 • Bên với nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Bên với nghĩa vụ vi phạm điều kiện thỏa thuận thì bên với quyền yêu cầu bên với nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn, nếu bên với nghĩa vụ ko thực hiện thì bên với quyền được xử lý tài sản.
 • Pháp luật quy định tài sản bảo đảm phải được xử lý để bên bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.
 • Những trường hợp khác do những bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

Trật tự thu hồi tài sản bảo vệ

ngân hàng thu hồi tài sản đảm bảo

Thu hồi tài sản bảo vệ

>> Xem thêm: Cách Thu Hồi Công Nợ Lúc Đối Tác Bị Vỡ Nợ

Thông tin về việc xử lý tài sản bảo vệ

Trước lúc xử lý tài sản bảo vệ, bên nhận bảo vệ phải thông tin bằng văn bản trong một thời hạn kết hợp và hợp lý về việc xử lý tài sản bảo vệ cho bên bảo vệ và những bên cùng nhận bảo vệ khác .
Đối với tài sản bảo vệ với rủi ro tiềm tàng bị hư hỏng dẫn tới bị sút giảm trị giá hoặc mất hàng loạt trị giá thì bên nhận bảo vệ với quyền khắc phục và xử lý ngay, đồng thời phải thông tin cho bên bảo vệ và những bên nhận bảo vệ khác về việc xử lý tài sản đó .
Trường hợp bên nhận bảo vệ ko thông tin về việc xử lý tài sản bảo vệ theo pháp luật mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bảo vệ, những bên cùng nhận bảo vệ khác .
Văn bản thông tin về việc xử lý tài sản bảo vệ với nội dung đa phần như sau :

 • Lý do xử lý tài sản.
 • Nghĩa vụ được bảo đảm.
 • Mô tả tài sản.
 • Phương thức, thời kì, địa điểm xử lý tài sản bảo đảm.

Giao tài sản bảo vệ để khắc phục và xử lý

Người đang giữ tài sản bảo vệ với nghĩa vụ và trách nhiệm giao tài sản bảo vệ cho bên nhận bảo vệ để khắc phục và xử lý lúc thuộc một trong những trường hợp khắc phục và xử lý tải sản bảo vệ tại Điều 299 BLDS năm ngoái .

Trường hợp người đang giữ tài sản ko giao tài sản thì bên nhận bảo đảm với quyền yêu cầu Tòa án khắc phục, trừ trường hợp luật liên quan với quy định khác.

Xử lý tài sản bảo vệ

Tài sản bảo vệ được khắc phục và xử lý theo lao lý của Điều 303 như sau :
Bên bảo vệ và bên nhận bảo vệ với quyền thỏa thuận hợp tác một trong những phương pháp xử lý tài sản sau đây :

 • Bán đấu giá tài sản;
 • Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;
 • Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;
 • Phương thức khác.

Trường hợp ko với thỏa thuận hợp tác về phương pháp xử lý tài sản bảo vệ theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật với lao lý khác .

Trả tiền số tiền với được từ việc xử lý tài sản bảo vệ

Điều 307 BLDS 2015 pháp luật về việc trả tiền giao dịch số tiền với được từ việc xử lý tài sản bảo vệ như sau :

 • Số tiền với được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau lúc trả tiền giá thành bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được trả tiền theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 308 của Bộ luật này.
 • Trường hợp số tiền với được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau lúc trả tiền giá thành bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp to hơn trị giá nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo đảm.
 • Trường hợp số tiền với được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau lúc trả tiền giá thành bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp nhỏ hơn trị giá nghĩa vụ được bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa được trả tiền được xác định là nghĩa vụ ko với bảo đảm, trừ trường hợp những bên với thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm. Bên nhận bảo đảm với quyền yêu cầu bên với nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện phần nghĩa vụ chưa được trả tiền.

>> Xem thêm: Khắc phục tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản với nhà băng

Vai trò của Trạng sư tương hỗ trường hợp ko trả nợ nhà băng lúc tới hạn

 • Tư vấn trình tự thủ tục xử lý và thu hồi nợ.
 • Xác định phương án khắc phục tối ưu nhất với khoản nợ hiện thời.
 • Tương trợ soạn thảo giấy tờ cần thiết để trình gửi tới những bên với liên quan.
 • Trợ giúp chuẩn bị hồ sơ soạn thảo giấy tờ cần thiết để trình gửi tới những bên với liên quan.
 • Trợ giúp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực trả nợ.
 • Trợ giúp giao dịch, thương lượng nhằm gia hạn nợ.
 • Giám sát, đảm bảo việc phát mãi tài sản thế chấp diễn ra đúng luật định.

>> Xem thêm: Thủ Tục Nhờ Luật Sư Bảo Vệ Quyền Lợi Lúc Bị Ngân Hàng Khởi Kiện Đòi Phát Mãi Tài Sản Thế Chấp

Trên đây là vài viết của chúng tôi về vấn đề “Trật tự xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Nhà băng”. Nếu còn thắc mắc về vấn đề này hoặc với những thắc mắc liên quan cần được trả lời, vui lòng gọi tới HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn luật dân sự miễn phí và tương trợ tốt nhất. Xin tình thật cảm ơn.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.53 (54 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính