Rào cản thương mại quốc tế là gì?

Thương nghiệp quốc tế đóng vai trò quan yếu đối với sự phát triển kinh tế ở mọi quốc gia. Tuy nhiên, lúc tham gia vào thương nghiệp quốc tế những nước đều nỗ lực phát huy hết khả năng để thu được thuận tiện tối đa nhưng song song cũng luôn bảo hộ thị trường cho những doanh nghiệp trong nước. Để làm được điều này, Chính phủ những quốc gia đã lập nên những hàng rào để ngăn sự xâm nhập và khó khăn của nước ngoài đối với trong nước. Những hàng rào này chúng ta còn gọi là rào cản thương nghiệp quốc tế.

Rào cản thương mại quốc tế là gì?
Để với đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Rào cản thương nghiệp quốc tế là gì?

Thuật ngữ “rào cản thương nghiệp quốc tế” hay “hàng rào thương nghiệp” được sử dụng khá phổ thông. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa với một khái niệm nào cụ thể về những rào cản trong thương nghiệp. Trên thực tế, khái niệm rào cản trong thương nghiệp chỉ mang tính chất tương đối.

Nhằm mục tiêu bảo hộ thị trường cho những doanh nghiệp trong nước và ứng phó với luồng hàng hoá được nhập khẩu từ bên ngoài, những quốc gia sẽ đặt ra hàng loạt những chính sách, những giải pháp hạn chế nhập khẩu.

Nếu những chính sách, quy định gây cản trở cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, của quốc gia này thì bị quy là rào cản thương nghiệp nhưng đối với doanh nghiệp, quốc gia khác thì chưa hẳn đã vậy. Nó sẽ trở thành rào cản nếu mức thuế suất cao một cách thực sự hoặc là cao hơn mức thuế suất được ứng dụng đối với hàng hoá cùng loại của một nước khác. Với những giải pháp khác cũng vậy, bản thân nó ko phải là rào cản nếu giải pháp đó ko vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia, nhưng nó sẽ trở thành hàng rào nếu như nó gây cản trở cho thương nghiệp của quốc gia khác.

Như vậy, với thể hiểu “rào cản thương nghiệp quốc tế” hay “hàng rào thương nghiệp” là khái niệm được tiêu dùng để chỉ những chính sách, những qui định của một quốc gia, một khu vực hay một khối kinh tế điều chỉnh những hoạt động thương nghiệp của quốc gia, khu vực hay khối kinh tế đó với phần còn lại của thế giới mà những giải pháp đó là nhằm mục tiêu cản trở và hạn chế việc nhập khẩu hàng hoá.

Vì sao cần đặt ra những rào cản thương nghiệp quốc tế?

Rào cản thương nghiệp quốc tế là những giải pháp hạn chế số lượng hàng hóa nhập khẩu. Điều này tác động to tới nền kinh tế trong nước. Nhưng rào cản thương nghiệp quốc tế cần được đặt ra vì những mục tiêu như sau:

Điều tiết vĩ mô nền kinh tế, hướng dẫn tiêu tiêu dùng trong nước

Những rào cản trong thương nghiệp được ứng dụng vì nhiều mục tiêu khác nhau nhưng mục tiêu ưu tiên hàng đầu vẫn là điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Dựa vào tình hình gia công và tiêu tiêu dùng trong nước Chính phủ những quốc gia phải thi hành những giải pháp điều tiết lượnghàng hoá nhập khẩu thích hợp với nhu nhà tiêu tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo thuận tiện chocác nhà gia công nội địa, song song phát huy được những tiềm lực của sơn hà.

Những rào cản thương nghiệp giúp bảo hộ để phát triển những ngành công nghiệp trong nước, bảo vệ việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Ngoài ra, việc kiểm soát nhập khẩu hàng hoá Chính phủ những quốc gia sẽ định hướng được tiêu tiêu dùng hàng hoá trong nước. Những hàng hoá ko được khuyến khích sử dụng sẽ bị đánh thuế cao hoặc chỉ cho nhập khẩu một lượng nhất định thông qua hạn ngạch, giấy phép… Đối với những mặt hàng ko cho sử dụng sẽ bị cấm nhập khẩu.

Xem thêm: Phòng Thương nghiệp Quốc tế (ICC)

Bảo vệ an ninh quốc gia, đạo đức xã hội và bảo vệ môi trường

Để đảm bảo an ninh quốc gia những giải pháp cấm hoặc hạn chế tối đa việc nhập khẩu những hàng hoá là vũ khí, chất nổ, phương tiện chiến tranh, nhất là những loại vũ khí, chất độc với thể huỷ diệt hàng loạt là rất cấp thiết.

Cấm nhập khẩu những văn hoá phẩm ko lành mạnh, những chất gây nghiện làm bại hoại đạo đức và lương tri của con người, tác động tới đạo đức toàn xã hội.

Thêm một vấn đề chung hiện nay toàn cầu đang cùng phải giải quyết là bảo vệ môi trường cũng đã làm phát sinh những rào cản đối với việc luân chuyển một số loại hàng hoá gây hại tới môi trường từ nước này sang nước khác.

Bảo vệ người tiêu tiêu dùng

Một trong những mục tiêu quan yếu nhất của việc ứng dụng những hàng rào thương nghiệp là bảo vệ người tiêu tiêu dùng. Trong việc kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, những yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh và kiểm dịch, yêu cầu đóng gói và nhãn hiệu đặt sự an toàn của người tiêu tiêu dùng lên hàng đầu. Những hàng rào góp phần ngăn cản những hàng hoá ko đảm bảo chất lượng gây tác động tới sức khoẻ và sự an toàn của người dân.

Chống lại khó khăn ko lành mạnh và trả nủa thương nghiệp

Mỗi một quốc gia lúc mở cửa thị trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ những quốc gia khác với sự khó khăn ko lành mạnh như bán phá giá, trợ cấp xuất khẩu…, Trong tình huống như vậy, trước nhất những quốc gia sẽ tiền hành thương lượng nhằm ngăn chặn những giải pháp khó khăn ko lành mạnh. Nếu thương lượng ko thành, quốc gia đó sẽ sẵn sàng thi hành những giải pháp đối kháng và trả nủa thông qua việc ứng dụng những rào cản thương mạivới hàng hoá xuất khẩu của nước kia

Vì mục tiêu chính trị

Những giải pháp rào cản thương nghiệp quốc tế rất dễ để những quốc gia sử dụng như là dụng cụ vào mục tiêu chính trị. Thông qua rào cản thương nghiệp một quốc gia với thể cấm vận hàng hóa hoặc hoạt động thương nghiệp đối với quốc gia đang với mục tiêu về chính trị. Điều này rất ko côn bằng và tác động rất to tới nền kinh tế của quốc gia đang bị cấm vận. Từ đó tác động sâu sắc tới chính trị của quốc gia đó.

Những loại rào cản thương nghiệp quốc tế

Rào cản thương nghiệp quốc tế phổ thông với ba loại là thuế quan, hàng rào phi thuế quan và hạn ngạch.

Thuế quan (Tariffs)

Lúc hàng hóa di chuyển qua cửa khẩu của một quốc gia bị đánh thuế thì gọi là Thuế quan. Thuế quan là một dụng cụ tài chính được quốc gia sử dụng để điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu hoặc bảo hộ nền gia công trong nước.

Thuế quan là một phòng ban cấu thành của giá cả hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Giá cả hàng hóa thấp hoặc cao với tác động tới sức sắm của thị trường và tới khối lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để hạn chế xuất, nhập khẩu Quốc gia sẽ ứng dụng mức thuế quan cao; trái lại để khuyến khích xuất, nhập khẩu, Quốc gia ứng dụng mức thuế quan thấp.

Thuế qua là nguồn thu rất quan yếu trong ngân sách quốc gia và cũng là dụng cụ để phân biệt đối xử trong quan hệ thương nghiệp và gây sức ép với bạn hàng trong quá trình thương lượng.

Hàng rào phi thuế quan (Non-tariff limitations)

Hàng rào phi thuế quan là những rào cản hạn chế thương nghiệp thông qua những giải pháp khác ngoài việc áp thuế trực tiếp.

Hàng rào phi thuế quan với thể bao gồm những giải pháp như yêu cầu về nội dung và chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc trợ cấp cho những nhà gia công trong nước.

Hạn ngạch (Quota)

Hạn ngạch là giới hạn tối đa về khối lượng (hoặc giá trị) hàng hóa được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong một thời kì (thường là một năm).

Hạn ngạch là giải pháp quản lí của quốc gia quy định trực tiếp lượng hàng hoá được phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu nhằm thực hiện mục tiêu bảo hộ.

Tìm hiểu thêm những thông tin liên quan tại:Luật thương nghiệp

Khuyến nghị của Tổ chức Luật TNHH Everest

  • Bài viết trong được trạng sư, chuyên gia của Tổ chức Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu khoa học hoặc phổ thông tri thức pháp luật, hoàn toàn ko nhằm mục tiêu thương nghiệp.
  • Bài viết với sử dụng những tri thức hoặc ý kiến của những chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời khắc trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với ý kiến của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó với thể chỉ là ý kiến cá nhân người viết.
  • Trường hợp cần trả lời thắc mắc về vấn đề với liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, trạng sư của Tổ chức Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: manhongit.dhp@gmail.com.

Leave a Reply