Rèn/Công thức rèn kiếm

Tên kiếm

Thời gian rèn

Nguyên liệu

Tổng hợp

■ Uchigatana
Izuminokami Kanesada

03:00:00

710
710
710
710

Số lượt thử nghiệm: 1105 lượt – Thành công: 95 lượt (8.6%)

730

730

730

730

Số lượt thử nghiệm: 1228 lượt – Thành công: 96 lượt (7.8%)

Ookurikara

03:00:00

710
710
710
710

Số lượt thử nghiệm: 1105 lượt – Thành công: 97 lượt (8.8%)

Doudanuki Masakuni

03:00:00

810
810
810
810

Số lượt thử nghiệm: 1193 lượt – Thành công: 129 lượt (10.8%)

830

830

830

830

Số lượt thử nghiệm: 370 lượt – Thành công: 52 lượt (14.1%)

■ Tachi
Uguisumaru

03:20:00

910
910
910
910

Số lượt thử nghiệm: 1176 lượt – Thành công: 19 lượt (1.6%)

Shokudaikiri Mitsutada

03:00:00

710
710
710
710

Số lượt thử nghiệm: 1105 lượt – Thành công: 106 lượt (9.6%)

730

730

730

730

Số lượt thử nghiệm: 1228 lượt – Thành công: 52 lượt (10.3%)

Kousetsu Samonji

03:20:00

850
850
850
850

Số lượt thử nghiệm: 1106 lượt – Thành công: 46 lượt (4.2%)

Yamabushi Kunihiro

03:00:00

750
800
750
750

Số lượt thử nghiệm: 1577 lượt – Thành công: 169 lượt (10.7%)

770

770

770

770

Số lượt thử nghiệm: 481 lượt – Thành công: 52 lượt (10.8%)

750

770

750

770

Chưa được kiểm định
Shishiou

03:00:00

750

800

750

800

Số lượt thử nghiệm: 1497 lượt – Thành công: 132 lượt (8.8%)

770
770
770
770

Số lượt thử nghiệm: 481 lượt – Thành công: 52 lượt (8.4%)

750

770

750

770

Chưa được kiểm định
Tsurumaru Kuninaga

03:20:00

890
890
890
890

Số lượt thử nghiệm: 1087 lượt – Thành công: 50 lượt (4.6%)

910

910

910

910

Số lượt thử nghiệm: 1176 lượt – Thành công: 40 lượt (3.4%)