Tiền dự trữ (Reserves) là gì? Phân loại tiền dự trữ

Tiền dự trữ ( tiếng Anh : Reserves ) là những đồng tiền mặt do nhà băng nhà nước TW phát hành đang được lưu giữ trong mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước .Sixteen (11)Hình minh họa

Tiền dự trữ (Reserves)

Khái niệm

Tiền dự trữ trong tiếng Anh là ReservesTiền dự trữ là những đồng tiền mặt do nhà băng trung ương phát hành đang được lưu giữ trong hệ thống nhà băng.

Bản tính

– Những khoản tiền dự trữ là gia tài của nhà băng nhà nước thương nghiệp, nhưng lại là khoản nợ của nhà băng nhà nước TW .- Những nhà băng nhà nước thương nghiệp hoàn toàn sở hữu thể nhu yếu giao dịch trả tiền chúng bất kỳ lúc nào và nhà băng nhà nước TW buộc phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm nợ của mình bằng cách trả tiền giao dịch những giấy bạc của nhà băng nhà nước TW .- Tiền dự trữ được tăng thêm tại những nhà băng nhà nước thương nghiệp là cơ sở vật chất để nhà băng nhà nước thương nghiệp tạo ra tiền gửi séc .

Phân loại tiền dự trữ

Với hai loại tiền dự trữ trong mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước

– Một là, tiền dự trữ buộc phải.

+ Đây là loại tiền dự trữ mà nhà băng nhà nước TW nhu yếu những nhà băng nhà nước thương nghiệp phải lưu giữ lại .

+ Tiền dự trữ buộc phải được thực hiện theo luật và được xác định bằng một tỉ lệ nhất định trên tổng số tiền gửi của khách hàng tại những nhà băng thương nghiệp (chỉ những loại tiền gửi mà nhà băng trung ương yêu cầu phải dự trữ buộc phải – thường là những khoản tiền gửi ko kì hạn)

Ví dụ, nhà băng nhà nước TW yên cầu rằng mỗi đồng xu tiền được gửi tại nhà băng nhà nước thương nghiệp ( loại phải dự trữ buộc phải ) phải sở hữu một khoản tiền là 10 xu ví dụ tiêu biểu phải lưu giữ lại .

Phần tỉ lệ này giả sử là 10% được coi là tỉ lệ dự trữ buộc phải.

– Hai là tiền dự trữ vượt mức.

+ Đây là loại tiền dự trữ vượt trên mức qui định của nhà băng nhà nước TW nhu yếu về dự trữ buộc phải. Loại tiền dự trữ này nhằm mục đích bảo vệ năng lực thanh khoản của những nhà băng nhà nước thương nghiệp, bảo vệ chi trả tiếp tục cho những người tậu của nhà băng nhà nước thương nghiệp .+ Tiền dự trữ vượt mức của những nhà băng nhà nước thương nghiệp thường do những nhà băng nhà nước thương nghiệp tự quyết định hành động mà ko sở hữu tính buộc phải của nhà băng nhà nước TW .+ Những nhà băng nhà nước thương nghiệp luôn phải duy trì tiền dự trữ vượt mức ở mức độ hợp lý. Sự hợp lý của dự trữ vượt mức để tránh hai hiện tượng kỳ lạ xấu đi hoàn toàn sở hữu thể xảy ra so với nhà băng nhà nước thương nghiệp : Nếu duy trì tiền dự trữ vượt mức ít thì hoàn toàn sở hữu thể gặp rủi ro đáng tiếc về năng lực thanh khoản, hoặc nếu duy trì tiền dự trữ vượt mức quá to thì hoàn toàn sở hữu thể làm giảm doanh thu của nhà băng nhà nước do giảm những khoản cho vay và góp vốn đầu tư .

+ Tiền dự trữ vượt mức của những nhà băng thương nghiệp bao gồm:

• Tiền mặt được lưu giữ tại những nhà băng nhà nước thương nghiệp để trả tiền giao dịch hàng ngày với người tậu ( thường được gọi là tiền két, bởi nó thường được để trong két sắt của những nhà băng nhà nước thương nghiệp ) .• Tiền gửi giao dịch trả tiền của nhà băng nhà nước thương nghiệp tại nhà băng nhà nước TW nhằm mục đích làm phương tiện đi lại giao dịch trả tiền của những người tậu qua nhà băng nhà nước TW .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Lí thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì