Cách rút tiền từ Binance | Binance

Hãy sử dụng BNB ( BEP2 ) để minh họa cách chuyển tiền mã hoá từ thông tin tài khoản Binance của bạn sang một nền tảng hoặc ví bên ngoài khác .

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance, rồi nhấp vào [Ví] [Tổng quan].

9723115f02d62c3f91326738626ab848

2. Nhấp vào [Rút tiền]

8ce657dc5127d8f89093161e29fec9a5

3. Nhấp vào [Rút tiền mã hóa].

4. Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn rút BNB .df811548f753d29ae6984be50f4750995. Chọn mạng lưới. Vì đang chọn rút BNB, chúng tôi hoàn toàn mang thể chọn mạng BEP2 ( BNB Beacon Chain ) hoặc BEP20 ( BNB Smart Chain ( BSC ) ). Bạn cũng sẽ thấy phí mạng lưới của trả tiền giao dịch này. Đảm bảo mạng lưới khớp với mạng lưới của liên hệ đã nhập để tránh thất thoát lúc rút tiền .e3602dae699700d2cb059280138fe6006. Tiếp theo, nhập liên hệ người nhận hoặc chọn từ list sổ liên hệ .f0c622c4b2beeebb44fea6c3680280e1

6.1 Cách thêm liên hệ người nhận mới.

Để thêm người nhận mới, hãy nhấp vào [Sổ địa chỉ][Quản lý địa chỉ].

e6028d5474e3d96ceb133bb393600067

6.2. Nhấp vào [Thêm địa chỉ]

5d7c5a0dc76b5a4a41805c93cab3ecf86.3. Chọn đồng coin và mạng lưới. Sau đó, hãy nhập nhãn ví, liên hệ và memo .a889dce63e449b37ce273792d5323f1a

  • Nhãn ví là tên tuỳ chỉnh mà bạn mang thể đặt cho từng liên hệ rút tiền tùy theo ý thích của mình.
  • MEMO là tùy chọn ko buộc phải. Ví dụ: bạn cần cung ứng MEMO lúc gửi tiền vào một tài khoản Binance khác hoặc tới một sàn giao dịch khác. Bạn ko cần MEMO lúc gửi tiền tới liên hệ Trust Wallet.
  • Hãy đảm bảo bạn đã rà soát kỹ xem mang buộc phải phải cung ứng MEMO hay ko. Nếu buộc phải cung ứng MEMO mà bạn ko cung ứng, bạn mang thể sẽ mất tiền.
  • Lưu ý rằng một số nền tảng và ví gọi MEMO là Tag hoặc ID trả tiền.

6.4. Bạn mang thể thêm liên hệ mới vào danh sách ưu tiên bằng cách nhấp vào [Thêm vào Danh sách ưu tiên] và hoàn thành thứ tự xác thực 2FA. Lúc chức năng này bật, tài khoản của bạn chỉ mang thể rút tiền về những liên hệ rút tiền được ưu tiên.

709e18203cc30877ed909fd0877db7e2

7. Nhập số tiền cần rút và bạn mang thể thấy phí giao dịch tương ứng cùng số tiền sau rốt mà bạn sẽ nhận được. Nhấp vào [Rút tiền] để thực hiện.

56c2241bb764eca520b97330dbabb18c8. Bạn cần phải xác nhận trả tiền giao dịch. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị .b995738dcedd99daffe7b91eae7e0efd

Cảnh báo: Nếu bạn nhập sai thông tin hoặc chọn sai mạng lưới lúc chuyển tiền, tài sản của bạn sẽ bị mất vĩnh viễn. Vì vậy, vui lòng đảm bảo thông tin nhập vào đã xác thực trước lúc chuyển tiền.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính