said tiếng Anh là gì?

said tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng said trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ said tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm said tiếng Anh
said
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ said

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: said tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

said tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ said trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ said tiếng Anh tức là gì.

said /sei/

* danh từ
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo
– lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
=to say the lesson+ đọc bài
=to say grace+ cầu kinh
=to say no more+ thôi nói, ngừng nói
=to say something+ nói một vài lời
– tuyên bố; hứa hứa hẹn; tiên lượng
=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều sở hữu quyền đồng đẳng
=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó
– đồn
=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…
=to hear say+ nghe đồn
– diễn đạt
=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay
– viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ
=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia ko đưa ra được nhiều lý lẽ đâu
=have you anything to say for yourself?+ anh sở hữu điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình ko?
– cho ý kiến về, quyết định về
=there is no saying (it is hard to say) who will win+ ko thể (khó mà) cho biết ý kiến là người nào sẽ thắng
=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta sở hữu nên đi chơi ko?; ta đi chơi nào?
– lấy, chọn (làm ví dụ)
=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ

* nội động từ
– that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì
=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa
!to say on
– tục nói
!to say out
– nói thật, nói hết
!to say no
– từ chối
!to say yes
– đồng ý
!to say someone nay
– (xem) nay
!to say the word
– ra lệnh nói lên ý muốn của mình
!it goes without saying
– (xem) go
!you may well say so
– điều anh nói hoàn toàn sở hữu căn cứsay /sei/

* danh từ
– (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo
– lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
=to say the lesson+ đọc bài
=to say grace+ cầu kinh
=to say no more+ thôi nói, ngừng nói
=to say something+ nói một vài lời
– tuyên bố; hứa hứa hẹn; tiên lượng
=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều sở hữu quyền đồng đẳng
=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó
– đồn
=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…
=to hear say+ nghe đồn
– diễn đạt
=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay
– viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ
=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia ko đưa ra được nhiều lý lẽ đâu
=have you anything to say for yourself?+ anh sở hữu điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình ko?
– cho ý kiến về, quyết định về
=there is no saying (it is hard to say) who will win+ ko thể (khó mà) cho biết ý kiến là người nào sẽ thắng
=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta sở hữu nên đi chơi ko?; ta đi chơi nào?
– lấy, chọn (làm ví dụ)
=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ

* nội động từ
– that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì
=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa
!to say on
– tục nói
!to say out
– nói thật, nói hết
!to say no
– từ chối
!to say yes
– đồng ý
!to say someone nay
– (xem) nay
!to say the word
– ra lệnh nói lên ý muốn của mình
!it goes without saying
– (xem) go
!you may well say so
– điều anh nói hoàn toàn sở hữu căn cứ

Thuật ngữ liên quan tới said

Tóm lại nội dung ý nghĩa của said trong tiếng Anh

said sở hữu tức là: said /sei/* danh từ- (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói, ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố; hứa hứa hẹn; tiên lượng=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều sở hữu quyền đồng đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia ko đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh sở hữu điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình ko?- cho ý kiến về, quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ ko thể (khó mà) cho biết ý kiến là người nào sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta sở hữu nên đi chơi ko?; ta đi chơi nào?- lấy, chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật, nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn sở hữu căn cứsay /sei/* danh từ- (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói, ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố; hứa hứa hẹn; tiên lượng=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều sở hữu quyền đồng đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that…; they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia ko đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh sở hữu điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình ko?- cho ý kiến về, quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ ko thể (khó mà) cho biết ý kiến là người nào sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta sở hữu nên đi chơi ko?; ta đi chơi nào?- lấy, chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì=North America, that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật, nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn sở hữu căn cứ

Đây là cách tiêu dùng said tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ said tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

said /sei/* danh từ- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói tiếng Anh là gì?
tiếng nói tiếng Anh là gì?
dịp nói tiếng Anh là gì?
quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói tiếng Anh là gì?
ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố tiếng Anh là gì?
hứa hứa hẹn tiếng Anh là gì?
tiên lượng=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều sở hữu quyền đồng đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that… tiếng Anh là gì?
they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay tiếng Anh là gì?
nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ tiếng Anh là gì?
đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia ko đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh sở hữu điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình ko?- cho ý kiến về tiếng Anh là gì?
quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ ko thể (khó mà) cho biết ý kiến là người nào sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta sở hữu nên đi chơi ko? tiếng Anh là gì?
ta đi chơi nào?- lấy tiếng Anh là gì?
chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là tiếng Anh là gì?
nói một cách khác tiếng Anh là gì?
hay là tiếng Anh là gì?
ít nhất thì=North America tiếng Anh là gì?
that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ tiếng Anh là gì?
tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật tiếng Anh là gì?
nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn sở hữu căn cứsay /sei/* danh từ- (từ hiếm tiếng Anh là gì?
nghĩa hiếm) vải chéo- lời nói tiếng Anh là gì?
tiếng nói tiếng Anh là gì?
dịp nói tiếng Anh là gì?
quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)=to say the lesson+ đọc bài=to say grace+ cầu kinh=to say no more+ thôi nói tiếng Anh là gì?
ngừng nói=to say something+ nói một vài lời- tuyên bố tiếng Anh là gì?
hứa hứa hẹn tiếng Anh là gì?
tiên lượng=the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal+ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều sở hữu quyền đồng đẳng=you said you would do it+ anh đã hứa anh sẽ làm việc đó- đồn=it is said that… tiếng Anh là gì?
they said that…+ người ta đồn rằng…=to hear say+ nghe đồn- diễn đạt=that was very well said+ diễn đạt như thế rất hay tiếng Anh là gì?
nói cách như thế rất hay- viện ta làm lý lẽ tiếng Anh là gì?
đưa làm chứng cớ=there is not much to be said on that side+ bên phía bên kia ko đưa ra được nhiều lý lẽ đâu=have you anything to say for yourself?+ anh sở hữu điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình ko?- cho ý kiến về tiếng Anh là gì?
quyết định về=there is no saying (it is hard to say) who will win+ ko thể (khó mà) cho biết ý kiến là người nào sẽ thắng=what do you say to a walk?+ anh cho biết ý kiến ta sở hữu nên đi chơi ko? tiếng Anh là gì?
ta đi chơi nào?- lấy tiếng Anh là gì?
chọn (làm ví dụ)=let us say China+ ta lấy Trung quốc làm ví dụ* nội động từ- that is to say tức là tiếng Anh là gì?
nói một cách khác tiếng Anh là gì?
hay là tiếng Anh là gì?
ít nhất thì=North America tiếng Anh là gì?
that is to say the USA and Canada+ bắc châu Mỹ tiếng Anh là gì?
tức là nước Mỹ và Ca-na-đa!to say on- tục nói!to say out- nói thật tiếng Anh là gì?
nói hết!to say no- từ chối!to say yes- đồng ý!to say someone nay- (xem) nay!to say the word- ra lệnh nói lên ý muốn của mình!it goes without saying- (xem) go!you may well say so- điều anh nói hoàn toàn sở hữu căn cứ

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì