Sales Associate (Pandora – Vietnam) tuyển dụng tại nbp retail vn company limited – MS:401429

Mô tả công việc

Nhiệm vụ chính:
• Người tư vấn bán hàng phải đạt được kết quả công việc cao thông qua việc cung cấp dịch vụ khách hàng một cách tốt nhất để khách có những trải nghiệm tốt tại Pandora.
T
rách nhiệm chính:
• Đạt được target cá nhân
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng
• Cháo đón khách hàng với nụ cười
• Phản ứng lại nhanh với các yêu cầu của khách hàng
• Giáo dục khách hàng với các lợi ích về sản phẩm của Pandora
• Đưa ra các giải pháp cho những mặt hàng bị hết, ví dụ sản phẩm thay thế khách
• Theo dõi khách hàng xem khách hàng có cần trợ giúp gì khác không
• Giới thiệu thêm về kiểu dáng hoặc màu sắc để tăng sales
• Tiến hành và theo sát đơn hàng của khách cũng như việc đổi hàng
• Đảm bảo cửa hàng luôn đảm bảo hình ảnh và sạch sẽ theo quy định về trưng bày của Pandora
• Đảm bảo hàng hóa luôn được thay thế và kiểm đếm
• Đảm bảo nhà kho luôn sạch sẽ, gọn gang, và hành hóa được xếp theo thứ tự.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
Đưa ra quyết định:
Không cần tham khảo ý kiến cấp trên
• Thực hiện các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ trong phạm vi được ủy quyền
• Kết hợp với VM để phát triển và đào tạo lại cho nhân viên
• Hướng dẫn nhân viên thực hiện nhiệm vụ với sự giúp đỡ của cửa hàng trưởng.
Sau khi tham khảo ý kiến của quản lý
• Thực hiện việc hưỡng dẫn cho nhân viên
• Thực hiện các quy định/ thay đổi vào quy định tiêu chuẩn
• Xác nhận các chi phí, tiêu hoa của cửa hàng
Điểm lưu ý chính:
• Vận hành
• Vận chuyển
• Trưng bày hàng hóa
• Marketing