sàn giao dịch bitcoin | sàn giao dịch tiền điện tử | tiền mã hóa

Làm thế nào để mua Bitcoin trên OKX?

Người dùng có thể mua Bitcoin thông qua các đối tác cổng thanh toán tiền pháp định của chúng tôi. Các đối tác cổng thanh toán tiền pháp định của chúng tôi hỗ trợ 30 loại tiền pháp định và phương thức thanh toán, bao gồm cả thẻ tín dụng.

Chúng tôi hỗ trợ hàng trăm cặp giao dịch tiền mã hóa giao ngay và phái sinh. Tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách bắt đầu giao dịch ở OKX, sàn giao dịch tiền mã hóa tổng hợp hàng đầu thế giới để mua Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác.

Người dùng cũng có thể giành phần thưởng trên nền tảng giao dịch Bitcoin của chúng tôi. Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách kiếm Bitcoin miễn phí để biết thêm chi tiết.

Mua các đồng tiền mã hóa phổ biến: