Sản phẩm – Wikipedia tiếng Việt

Sản phẩm là bất cứ loại gì mang thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, tậu sắm, sử dụng hay tiêu tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Nó mang thể là những vật thể, nhà cung cấp, con người, địa điểm, tổ chức hoặc một ý tưởng.

Những loại sản phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

 • Hàng hóa vật chất;
 • Nhà sản xuất;
 • Địa điểm;
 • Tổ chức;
 • Ý tưởng.
 • thiên hướng

Những mức độ của Sản phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

 • Lợi ích cốt lõi: là công dụng hay lợi ích cơ bản mà người tậu đã tậu;
 • Sản phẩm chung: là sản phẩm cơ bản được thừa nhận đúng như thực trạng của nó;
 • Sản phẩm mong đợi: là những tập hợp những tính chất và điều kiện người tậu thường mong đợi lúc tậu sản phẩm;
 • Sản phẩm hoàn thiện: là những nhà cung cấp và lợi ích phụ thêm mà người bán bổ sung vào để làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ khó khăn;
 • Sản phẩm tiềm tàng: là tập hợp những tính chất và nhà cung cấp mới mang thể mang mà cuối cùng sẽ được bổ sung vào hàng hóa.

Phân loại Sản phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

Sản phẩm được phân loại thành 3 nhóm căn cứ theo độ bền hay tính hữu hạn của chúng:

 1. Hàng lâu bền: là những thứ hàng hữu hình thường được sử dụng nhiều lần;
 2. Hàng ko lâu bền: là những hàng hóa hữu hình thường bị tiêu hao sau một lần hay vài lần sử dụng;
 3. Nhà sản xuất: là những hoạt động, lợi ích hay sự thỏa mãn được đưa ra để bán.

Danh mục Sản phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

Danh mục sản phẩm là một tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng mà một người bán cụ thể đưa ra để bán cho những người tậu. Danh mục sản phẩm của một Doanh nghiệp thường bao gồm:

 • Chiều rộng: chiều rộng danh mục sản phẩm thể hiện Doanh nghiệp mang bao nhiêu loại sản phẩm khác nhau;
 • Chiều dài: chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng trong danh mục sản phẩm;
 • Chiều sâu: chiều sâu danh mục sản phẩm thể hiện mang bao nhiêu phương án (dạng) của mỗi sản phẩm trong loại;
 • Mật độ: mật độ danh mục sản phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết tới mức độ nào giữa những loại sản phẩm khác nhau xét theo cách sử dụng cuối cùng.

Chu kỳ sống của Sản phẩm[sửa|sửa mã nguồn]

Chu kỳ sống của sản phẩm còn gọi là "vòng đời sản phẩm", gồm mang những giai đoạn sau:

 • Giai đoạn tung ra thị trường quảng bá sản phẩm]: là thời kỳ mức tiêu thụ tăng trưởng chậm theo mức độ tung hàng ra thị trường;
 • Giai đoạn phát triển: là thời kỳ hàng hóa được thị trường chấp nhận nhanh chóng và lợi nhuận tăng lên đáng kể;
 • Giai đoạn sung mãn: là thời kỳ nhịp độ tăng mức tiêu thụ chậm dần lại do hầu hết những người tậu tiềm tàng đã chấp nhận sản phẩm;
 • Giai đoạn suy thoái: là thời kỳ mức tiêu thụ mang chiều hướng đi xuống và lợi nhuận giảm.
 • Philip Kotler, Quản trị Marketing, Nhà xuất bản Thống Kê 2001, trang 485 – 498

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính