Cho vay từng lần là gì? Đặc trưng của phương pháp cho vay từng lần

Cho vay từng lần là chiêu thức cho vay mà mỗi lần vay người sắm và nhà băng nhà nước đều phải làm những thủ tục thiết yếu ( người sắm lập hồ sơ vay vốn, nhà băng nhà nước xét duyệt cho vay ) và kí hợp đồng tín dụng trả tiền .Hạn mức tín dụng (Line of credit) (1)Hình minh họa

Cho vay từng lần

Khái niệm

Cho vay từng lần là phương pháp cho vay mà mỗi lần vay khách hàng và nhà băng đều phải làm những thủ tục cần thiết (khách hàng lập hồ sơ vay vốn, nhà băng xét duyệt cho vay) và kí hợp đồng tín dụng.

Đặc trưng của phương pháp cho vay từng lần

– Cho vay từng lần là hình thức cho vay theo món, lúc mang nhu cầu, khách hàng xin vay một khoản tiền cho một mục đích sử dụng vốn cụ thể như: Trả tiền cho việc sắm hàng và những mức giá sản xuất kinh doanh khác.

– Đây là phương pháp mà hầu hết những người sắm vay vốn đều sử dụng để tương trợ vốn cho những nhu yếu vốn kinh doanh thương nghiệp của mình .Những khoản vay hoàn toàn mang thể mang mục tiêu đơn cử như : Tài trợ cho việc sắm hàng dự trữ, trả lương so với những doanh nghiệp, sắm giống, phân bón so với nông dân, hoặc tương trợ vốn cho những nhu yếu về vốn lưu động nói chung .- Phương pháp này vận dụng so với những người sắm mang nhu yếu vay vốn ko liên tục, người sắm mang nhu yếu vay và ý kiến đề nghị vay từng lần hoặc nhà băng nhà nước xét thấy thiết yếu phải vận dụng cho vay từng lần để giám sát, rà soát, quản lí việc sử dụng vốn vay ngặt nghèo hơn .- Số tiền cho vay của nhà băng nhà nước được xác lập địa thế căn cứ chính vào nhu yếu vay vốn của người sắm, ngoài những còn dựa vào trị giá gia tài bảo vệ, năng lực hoàn trả nợ của người sắm, năng lực tài chính của nhà băng nhà nước, số lượng giới hạn cho vay theo qui định của pháp lý và của nhà băng nhà nước cho vay .

Nhu cầu vay = Nhu cầu vốn lưu động – Vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác

Trong đó, việc xác lập nhu yếu vốn lưu động sẽ dựa trên nhu yếu mức giá sản xuất kinh doanh thương nghiệp thời kì ngắn trực tiếp thiết yếu cho việc triển khai giải pháp bổ trợ vốn lưu động .- Thời hạn cho vay và kì hạn trả nợ gốc được xác lập tùy thuộc đặc thù chu kì sản xuất kinh doanh thương nghiệp của người sắm, nguồn thu trả nợ trong thời hạn cho vay .- Trong mỗi hợp đồng tín dụng trả tiền người sắm hoàn toàn mang thể rút vốn vay làm nhiều lần tùy theo tiến trình và nhu yếu sử dụng vốn vay thực tiễn .Lúc rút vốn người sắm phải lập bảng kê rút vốn theo mẫu của nhà băng nhà nước và được nhà băng nhà nước gật đầu .

Nhà băng mang thể chấp nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền được rút theo bảng kê rút vốn và số tiền nhà băng duyệt rút vốn là khoản nợ chính thức của lần rút vốn đó.

– Việc trả nợ được triển khai theo lịch trả nợ đã được thỏa thuận hợp tác và xác lập trong hợp đồng tín dụng trả tiền .Lúc bất kỳ một khoản nợ nào tới hạn theo hợp đồng tín dụng trả tiền đã được kí kết, người sắm phải dữ thế chủ động trả nợ cho nhà băng nhà nước, nếu người sắm ko dữ thế chủ động trả nợ thì nhà băng nhà nước mang quyền trích thông tin tài khoản tiền gửi của người sắm để thu nợ .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị nhà băng thương nghiệp, NXB Tài chính)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính