Sản phẩm khuyến mại – Sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG THE PIZZA COMPANY BÀ HOM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Pizza dòng Classic đế mỏng

Hình thức khuyến mại:

Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)

Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng dùng bữa hoặc mua mang về tại The Pizza Company Bà Hom

Địa điểm:

Quận 6

Thời gian:

Từ ngày 24/12/2017 đến ngày 31/01/2018

Tổng giá trị giải thưởng:

10.000.000 VNĐ

Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi khách hàng mua 2 bánh pizza dòng Classic đế mỏng, size L được giảm 50% còn 229.000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON