Nâng cao ngữ pháp tiếng Anh với cấu trúc In order to&quot, so as to&quot

“With the intention to”, “In order to” là hai cấu trúc tiêu dùng để nói mục tiêu hành động phổ thông nhất trong tiếng Anh. Vậy cụ thể ý nghĩa và cách tiêu dùng của chúng ra sao? Mang những điểm gì đặc trưng cần lưu ý? Cùng Langmaster tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm:

10 phút để nắm chắc cấu trúc So… that, Such… that trong tiếng Anh

Làm chủ tiếng nói bằng phương pháp học tiếng Anh qua bài hát

in order to và so as to

Cấu trúc “With the intention to” và “in order to”. Nguồn ảnh (unsplash.com)

I – Ý nghĩa và cách tiêu dùng cấu trúc “With the intention to” và “In order to”

cấu trúc in order to và so as to

Cấu trúc “With the intention to” và “in order to”. Nguồn ảnh (unsplash.com)

Cấu trúc “With the intention to” và “in order to” sở hữu tức thị “để, để mà”, được tiêu dùng trong câu để giới thiệu về mục tiêu của hành động được nhắc tới ngay trước đó.

Ví dụ:

– I examine English with a purpose to communicate to my English pal. (Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với người bạn tới từ Anh)

– She works onerous in order to have a greater life sooner or later. (Cô đấy làm việc siêng năng để sở hữu được cuộc sống tốt hơn trong tương lai)

– He drove so quick with a purpose to go to the assembly on time. (Anh đấy tài xế nhanh để tới cuộc họp đúng giờ)

II – Cấu trúc with a purpose to và in order to trong tiếng Anh

1. Trường hợp 1: Lúc mục tiêu của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước

Ví dụ:

I labored onerous. I wished to move the take a look at. (Tôi học hành siêng năng. Tôi muốn đỗ kỳ thi.)

=> I labored onerous in order to/with a purpose to move the take a look at. (Tôi học hành siêng năng để đỗ kỳ thi.)

I labored onerous. I didn’t need to fail the take a look at. (Tôi học hành siêng năng. Tôi ko muốn trượt kỳ thi.)

=> I labored onerous so as not/in order to not fail the take a look at. (Tôi học hành siêng năng để ko trượt kỳ thi.)

2. Trường hợp 2: Lúc mục tiêu hành động hướng tới đối tượng khác

S + V + so as + for O + (not) + to + V ….

Ví dụ:

– She works onerous. She desires her child to have a greater life. (Cô đấy làm việc siêng năng. Cô đấy muốn con mình sở hữu cuộc sống tốt hơn.)

=> She works onerous to ensure that her child to have a greater life. (Cô đấy làm việc siêng năng để con cô đấy sở hữu cuộc sống tốt hơn.)

– To ensure that the sunshine to work, you need to press the button. (Để đèn hoạt động, bạn phải bật công tắc).

3. Một vài lưu ý về cấu trúc in order to/ with a purpose to trong tiếng Anh.

– Cấu trúc with a purpose to/ in order to chỉ ứng dụng được lúc 2 chủ từ 2 câu giống nhau

Ví dụ:

I all the time stand up early. I don’t need to go to work late. (Tôi luôn dậy sớm. Tôi ko muốn đi làm muộn).

=> I all the time stand up early in order not/so as to not go to work late. (Tôi luôn dậy sớm để ko phải đi làm muộn).

– Bỏ chủ từ và những từ như need, hope, … và giữ lại từ động từ sau nó lúc tiêu dùng cấu trúc with a purpose to, in order to.

Ví dụ:

I’ve taken many extracurricular actions. I need to enhance my gentle expertise. (Tôi tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá. Tôi muốn cải thiện những kỹ năng mềm của mình).

=> I’ve taken many extracurricular actions with a purpose to/in order to enhance my gentle expertise. (Tôi tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá để cải thiện những kỹ năng mềm của mình).

III. Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc with a purpose to/in order to trong tiếng Anh

Dưới đây là một số cấu trúc tương đương với with a purpose to, in order to trong tiếng Anh. Bạn sở hữu thể tiêu dùng những cấu trúc này trong giao tiếp, văn viết hoặc những bài viết lại câu trong thi cử nhé!

To + V

Ví dụ:

I typically do morning workouts. I need to preserve match and keep wholesome. (Tôi thường tập thể dục vào buổi sáng. Tôi muốn giữ thân thể cân đối và sống khoẻ mạnh).

=> I typically do morning workouts to maintain match and keep wholesome (Tôi thường tập thể dục buổi sáng để giữ thân thể cân đối và khoẻ mạnh).

I do not spend a lot time going procuring. I need to have time to give attention to extra essential issues in life. (Tôi ko dành quá nhiều thời kì đi sắm sắm. Tôi muốn tập trung vào những thứ quan yếu hơn trong cuộc sống).

=> I do not spend a lot time going procuring to have time to give attention to extra essential issues in life. (Tôi ko dành quá nhiều thời kì đi sắm sắm để sở hữu thì giờ tập trung vào những thứ quan yếu hơn trong cuộc sống).

**Tuy nhiên, ko tiêu dùng not + to V thay thế cho so as/ in order + to not V.

2. In order that

Ví dụ:

– I put on heat garments in winter. I do not need to have a chilly. (Tôi mặc ấm vào mùa đông. Tôi ko muốn bị cảm lạnh).

– I put on heat garments in winter in order that I can’t have a chilly. (Tôi mặc ấm vào mùa đông để ko bị cảm lạnh).

3. With a view to V-ing

Ví dụ:

– I have to go to many museums within the metropolis to perform my report. (Tôi phải thăm rất nhiều bảo tồn ở thành phố để hoàn thành bài báo cáo của mình).

=> With a view to conducting my report, I have to go to many museums.

– I’ve to observe enjoying the piano a lot to have a great efficiency tonight.

=> With a view to having a great efficiency tonight, I’ve to observe enjoying the piano a lot. (Để sở hữu buổi trình diễn tốt vào tối nay, tôi phải tập đánh piano rất nhiều)

4. With an purpose of + V-ing

Ví dụ:

– I discover a associate to observe talking English on a regular basis.

=> With an purpose of training talking English on a regular basis, I discover a associate. (Tôi tìm bạn học để tập dượt nói tiếng Anh mỗi ngày)

IV. Bài tập cấu trúc with a purpose to, in order to trong tiếng Anh

1. He opened the window. He wished to let contemporary air in.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. I took my digicam. I wished to take some pictures.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. He studied actually onerous. He wished to get higher marks.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Jason learns Chinese language. His purpose is to work in China.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. I’ve collected cash. I’ll purchase a brand new automobile.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Many individuals left Turkey within the bloghong.com wished to seek out jobs in Germany.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

7. She attends a bloghong.com desires to study to play chess.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Linda turned on the lights. She wished to see higher.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. I’ll include you. I need to enable you to.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. We’re going to the cinema. We are going to watch a horror movie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. It’s essential to take your umbrella so that you simply received’t get moist.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. He waited on the counter. He wished to see her.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. All of us placed on our coats. We had been feeling chilly.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. She’s finding out as a result of she desires to turn out to be a vital individual in life.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. I didn’t need to see them, so I didn’t open the door.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. We went on with the deal as a result of we didn’t need to depart them excessive and dry on the final minute.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. I want to take tomorrow off, as I need to accompany my husband to the physician.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. They went on a starvation strike as a result of they wished to get higher situations in gaol.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. They purchased a rustic pad as a result of they wished to have some peace and quiet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20. I’ve simply purchased a CD participant, since I need to give it to my daughter for her birthday.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

1. He opened the window with a purpose to/in order to let contemporary air in.

2. I took my digicam with a purpose to/in order to take some pictures.

3. He studied actually onerous with a purpose to/in order to get higher marks.

4. Jason learns Chinese language with a purpose to/in order to work in China.

5. I’ve collected cash in order to/with a purpose to purchase a brand new automobile.

6. Many individuals left Turkey within the Sixties with a purpose to/in order to discover a job in Germany.

7. She attends a course with a purpose to/in order to study to play chess.

8. Linda turned on the lights with a purpose to/in order to see higher.

9. I’ll include you with a purpose to/in order that will help you.

10. We’re going to the cinema with a purpose to/in order to look at a horror movie.

11. It’s essential to take your umbrella so as not/in order to not get moist.

12. He waited on the counter with a purpose to/in order to see her.

13. All of us placed on our coats so as not/in order to not really feel chilly.

14. She’s finding out with a purpose to/in order to turn out to be a vital individual in life.

15. I did not open the door so as not/in order to not see them.

16. We went on with the deal so as not/in order to not depart them excessive and dry on the final minute.

17. I want to take tomorrow off with a purpose to/in order to accompany my husband to the physician.

18. They went on a starvation strike with a purpose to/in order to get higher situations in gaol.

19. They purchased a rustic pad with a purpose to/in order to have some peace and quiet.

20. I’ve simply purchased a CD participant with a purpose to/in order to present to my daughter for her birthday

Trên đây là những tri thức cơ bản nhất về cấu trúc with a purpose to/in order to trong tiếng Anh. Hãy học kỹ lý thuyết và làm thật nhiều bài tập để sớm thạo và tăng trình độ tiếng Anh khách hàng nhé!

Langmaster chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Leave a Reply