Sau tính từ là gì? 3 Vị trí cơ bản của tính từ trong câu

Sau tính từ là gì? Trong tiếng anh giao tiếp hoặc là làm những văn bản thì việc biết sử dụng những loại từ trong câu rất là quan yếu. Tính từ được đặt ở đâu trong câu, những khái niệm đặc điểm xung quanh nó là gì. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhắc lại những tri thức đó, hãy cùng khởi đầu nhé.

I. Tính từ là gì?

Trong những loại tiếng nói, tiếng Anh, tiếng Việt và những thứ tiếng khác. Đều với những đặc điểm về ngữ pháp khác nhau. Nhưng điểm chung là đều với những loại từ để phân biệt trong câu. Vậy sau tính từ là gì? Tính từ nếu được viết bằng tiếng anh là adjective. Nó là một loại từ được sử dụng trong câu. Nó nhắc tới một tính chất, sự việc, sự vật, hiện tượng nào đó trong một khoảng ko gian hoặc một khoảng thời kì nhất định. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau tính từ của tiếng anh là gì.
Tính từ trong tiếng anh có thật sự khó sử dụng hay không?
Tiếng Anh là một loại tiếng nói chung của toàn cầu. Nên vì vậy cần phải hiểu rõ những loại từ của nó. Tiếng anh với động từ, tính từ, danh từ, đại từ,…. Sau tính từ là gì? Sau tính từ là một danh từ, hoặc là một tính từ khác liên quan tới chủ đề được nói tới. Ngoài vị trí xếp sau ra, tính từ còn với thể đứng trước danh từ. Một vài ví dụ về tính từ:

  • Những tính từ miêu tả màu sắc như Vàng(yellow), Đỏ (red), Xanh dương (blue), Xanh lá (green)
  • Những tính từ miêu tả trạng thái của con người như giận (angry), vui (funny), buồn (sad), hào hứng (ẹnjoy).

II. Những vị trí sau tính từ trong câu?

Tính từ trong bài này chúng ta sẽ được tìm hiểu tính từ xếp sau động từ To be và xếp sau một đại từ bất định nào đó. Ngoài ra còn tìm hiểu thêm là tính từ đứng trước một danh từ.

2.1 Xếp sau động từ To be

Động từ To be bao gồm is, am, are. Trong tiếng Việt chúng với tức thị “Là”. Là một động từ phụ trong câu nên với thể đồng hành với động từ tính từ và danh từ.
Tính từ với thể xếp sau động từ To be. Với thể ví dụ bằng câu: The car is green (Chiếc xe này màu xanh), she is tall and thin (cô đấy cao và gầy).

2.2 Xếp sau đại từ bất định và bổ nghĩa cho nó

Tính từ còn với thể đổi sau đại từ bất định. Những đại từ bất định là someone, somebody, something somewhere, anyone, anything. Những tính từ với tác dụng bổ sung ý nghĩa, tôi bất định đó. Sau đây sẽ là một vài ví dụ cho bạn hiểu hơn:

  • I hope to prevent anything unpleasant from happening (tôi mong sẽ ngăn chặn khó chịu ko để xảy ra bất cứ chuyện gì).
  • Me and my lover want to go somewhere better than here ) tôi và người yêu tôi muốn tới chỗ nào đó tốt hơn là ở đây)

2.3 Đứng trước danh từ

Ngoài ra sau tính từ là gì thì tính từ con đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho nó. Với thể là một điểm tựa, hai tính từ nhiều tới từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ nhất định. Ví dụ trong câu tiếng Việt như sau: bạn của tôi năm nay 24 tuổi và với một mái tóc đen dài.
Đứng trước danh từ là một hoặc nhiều loại tính từ khác nhau
Trong tiếng anh lúc những bạn cũ để một tính từ trước danh từ thì cần phải làm theo một quy tắc OSPACOMP. Quy tắc này được cấu thành từ chữ mẫu trước nhất của tám loại tính từ bằng tiếng Anh. Những từ đó bao gồm: Opinion (Ý kiến), Size (Kích cỡ), Shape (hình dạng), Age (Tuổi), color (Màu sắc), Origin (Xuất xứ), Material (Chất liệu), Purpose (Mục tiêu)
Ví dụ:

  • You look so pretty and young black haired girl (Cô trông thật xinh đẹp và trẻ trung với mái tóc đen).
  • An new Green and red shirt (Một chiếc áo xanh và đỏ mới).

III. Một số vị trí khác thắc mắc sau tính từ là gì?

Ngoài những vị trí mà tính từ được nhắc tới những phần ở trên. Còn với những cấu trúc khác để mô tả một sự vật hay sự việc nào đó lên quan tới thắc mắc sau tính từ là gì.

3.1 Cấu trúc 1: Make + O + Adj (Make + Tân ngữ + Tính từ)

Ví dụ:

  • I just want to make him happy (Tôi chỉ muốn làm cho anh đấy trở nên hạnh phúc)
  • Really, what just happened made me very sad (Thật sự, chuyện vừa xảy ra đã làm tôi rất buồn)

3.2 Cấu trúc 2: Find + O + Adj ( Find + Tân ngữ + Tính từ)

Ví dụ:

  • My grandfather find this life is very happy (Ông ngoại của tôi trông thấy cuộc sống này rất hạnh phúc).
  • He finds it easy to pass the exam (Anh đấy cảm thấy cảm thấy thuận tiện để vượt qua kì thi này).

Có những cấu trúc liên quan đến việc sử dụng tính từ
Bài viết hôm nay tới đây là kết thúc. Nội dung của bài viết nói về sau tính từ là gì, và những ví dụ liên quan tới tính từ. Lúc bạn học tiếng Việt và tiếng Anh thì những loại từ ở tiếng nói nào cũng rất quan yếu trong câu. Đặc thù là tiếng nói Anh. Vì thế những bạn hãy học tập rèn luyện thêm lượng tri thức về tiếng nói để với thể giao tiếp tốt nhé.
Bạn với thểm tham khảo thêm:

Bài viết này sẽ nhắc cho bạn biết về cách sử dụng tính từ ở những trường hợp trong câu.? Trong tiếng anh giao tiếp hoặc là làm những văn bản thì việc biết sử dụng những loại từ trong câu rất là quan yếu. Tính từ được đặt ở đâu trong câu, những khái niệm đặc điểm xung quanh nó là gì. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhắc lại những tri thức đó, hãy cùng khởi đầu nhé.Trong những loại tiếng nói, tiếng Anh, tiếng Việt và những thứ tiếng khác. Đều với những đặc điểm về ngữ pháp khác nhau. Nhưng điểm chung là đều với những loại từ để phân biệt trong câu. Vậy? Tính từ nếu được viết bằng tiếng anh là adjective. Nó là một loại từ được sử dụng trong câu. Nó nhắc tới một tính chất, sự việc, sự vật, hiện tượng nào đó trong một khoảng ko gian hoặc một khoảng thời kì nhất định. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau tính từ của tiếng anh là gì.Tiếng Anh là một loại tiếng nói chung của toàn cầu. Nên vì vậy cần phải hiểu rõ những loại từ của nó. Tiếng anh với động từ, tính từ, danh từ, đại từ,… .? Sau tính từ là một danh từ, hoặc là một tính từ khác liên quan tới chủ đề được nói tới. Ngoài vị trí xếp sau ra, tính từ còn với thể đứng trước danh từ. Một vài ví dụ về tính từ:Tính từ trong bài này chúng ta sẽ được tìm hiểu tính từ xếp sau động từ To be và xếp sau một đại từ bất định nào đó. Ngoài ra còn tìm hiểu thêm là tính từ đứng trước một danh từ.Động từ To be bao gồm is, am, are. Trong tiếng Việt chúng với tức thị “Là”. Là một động từ phụ trong câu nên với thể đồng hành với động từ tính từ và danh từ. Tính từ với thể xếp sau động từ To be. Với thể ví dụ bằng câu: The car is green (Chiếc xe này màu xanh), she is tall and thin (cô đấy cao và gầy).Tính từ còn với thể đổi sau đại từ bất định. Những đại từ bất định là someone, somebody, something somewhere, anyone, anything. Những tính từ với tác dụng bổ sung ý nghĩa, tôi bất định đó. Sau đây sẽ là một vài ví dụ cho bạn hiểu hơn:Ngoài ra sau tính từ là gì thì tính từ con đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho nó. Với thể là một điểm tựa, hai tính từ nhiều tới từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ nhất định. Ví dụ trong câu tiếng Việt như sau: bạn của tôi năm nay 24 tuổi và với một mái tóc đen dài.Trong tiếng anh lúc những bạn cũ để một tính từ trước danh từ thì cần phải làm theo một quy tắc OSPACOMP. Quy tắc này được cấu thành từ chữ mẫu trước nhất của tám loại tính từ bằng tiếng Anh. Những từ đó bao gồm: Opinion (Ý kiến), Size (Kích cỡ), Shape (hình dạng), Age (Tuổi), color (Màu sắc), Origin (Xuất xứ), Material (Chất liệu), Purpose (Mục tiêu) Ví dụ:Ngoài những vị trí mà tính từ được nhắc tới những phần ở trên. Còn với những cấu trúc khác để mô tả một sự vật hay sự việc nào đó lên quan tới thắc mắc sau tính từ là gì.Ví dụ:Ví dụ:Bài viết hôm nay tới đây là kết thúc. Nội dung của bài viết nói về, và những ví dụ liên quan tới tính từ. Lúc bạn học tiếng Việt và tiếng Anh thì những loại từ ở tiếng nói nào cũng rất quan yếu trong câu. Đặc thù là tiếng nói Anh. Vì thế những bạn hãy học tập rèn luyện thêm lượng tri thức về tiếng nói để với thể giao tiếp tốt nhé. Bạn với thểm tham khảo thêm: Sau of là gì? 5 thành ngữ tiếng Anh thông dụng về giới từ of

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì