sealing tiếng Anh là gì?

sealing tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng sealing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ sealing tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm sealing tiếng Anh
sealing
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ sealing

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: sealing tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

sealing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ sealing trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ sealing tiếng Anh tức thị gì.

sealing

* danh từ
– sự bịt kín, sự nút kín, sự hàn kínseal /si:l/

* danh từ
– (động vật học) hải cẩu
– (như) sealskin

* nội động từ
– săn hải cẩu

* danh từ
– dấu niêm phong
=leaden seal+ dấu chì (niêm phong thùng rượu…)
– con dấu, dòng ấn, dòng triện
=the seals+ ấn dấu (trao cho chủ toạ thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)
=to return the seals+ treo ấn từ quan
– điềm báo trước, tín hiệu
=seal of dealth in one's face+ điềm sắp chết hiện ra trên mặt
– dòng để xác định, dòng để bảo đảm
=seal of love+ dòng hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)
– xi, chì (để gắn, đóng dấu); dòng bịt
=vacuum seal+ xì chân ko
=labyrinh seal+ dòng bịt kiểu đường rối
!to set one's seal to
– đóng dấu xi vào (phong tị nạnh, hộp…)
– cho phép; xác định
!under the seal of secrecy
– với điều kiện phải giữ bí mật

* ngoại động từ
– áp triện, đóng dấu, chứng thực
– đóng kín, bịt kín, gắn xi
=sealed up windows+ cửa sổ bịt kín
=to seal up tin+ hàn kín hộp đồ hộp
=my lips are seal ed+ tôi bị bịt mồm, tôi ko được nói
=a sealed book+ điều ko biết, điều ko thể biết được
– đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh…)
=death has sealed her for his own+ thần chết đã chỉ định nàng
=his fate is sealed+ số mệnh của ông ta đã được định đoạt
– chính thức chọn, chính thức xác nhận
=sealed pattern+ quy cách đã được xác nhận; kiểu mẫu đã được xác nhận
– gắn (vật gì) vào tường; giữ (dòng gì) ở một nơi kín
!to seal off
– cắt đứt, chặn (đường liên lạc…); cô lập; vây chắn ko cho vào (một nơi nào)

Thuật ngữ liên quan tới sealing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của sealing trong tiếng Anh

sealing mang tức thị: sealing* danh từ- sự bịt kín, sự nút kín, sự hàn kínseal /si:l/* danh từ- (động vật học) chó biển- (như) sealskin* nội động từ- săn hải cẩu* danh từ- dấu niêm phong=leaden seal+ dấu chì (niêm phong thùng rượu…)- con dấu, dòng ấn, dòng triện=the seals+ ấn dấu (trao cho chủ toạ thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)=to return the seals+ treo ấn từ quan- điềm báo trước, tín hiệu=seal of dealth in one's face+ điềm sắp chết hiện ra trên mặt- dòng để xác định, dòng để bảo đảm=seal of love+ dòng hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)- xi, chì (để gắn, đóng dấu); dòng bịt=vacuum seal+ xì chân ko=labyrinh seal+ dòng bịt kiểu đường rối!to set one's seal to- đóng dấu xi vào (phong tị nạnh, hộp…)- cho phép; xác định!under the seal of secrecy- với điều kiện phải giữ bí mật* ngoại động từ- áp triện, đóng dấu, chứng thực- đóng kín, bịt kín, gắn xi=sealed up windows+ cửa sổ bịt kín=to seal up tin+ hàn kín hộp đồ hộp=my lips are seal ed+ tôi bị bịt mồm, tôi ko được nói=a sealed book+ điều ko biết, điều ko thể biết được- đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh…)=death has sealed her for his own+ thần chết đã chỉ định nàng=his fate is sealed+ số mệnh của ông ta đã được định đoạt- chính thức chọn, chính thức xác nhận=sealed pattern+ quy cách đã được xác nhận; kiểu mẫu đã được công nhận- gắn (vật gì) vào tường; giữ (dòng gì) ở một nơi kín!to seal off- cắt đứt, chặn (đường liên lạc…); cô lập; vây chắn ko cho vào (một nơi nào)

Đây là cách sử dụng sealing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ sealing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

sealing* danh từ- sự bịt kín tiếng Anh là gì?
sự nút kín tiếng Anh là gì?
sự hàn kínseal /si:l/* danh từ- (động vật học) chó biển- (như) sealskin* nội động từ- săn hải cẩu* danh từ- dấu niêm phong=leaden seal+ dấu chì (niêm phong thùng rượu…)- con dấu tiếng Anh là gì?
dòng ấn tiếng Anh là gì?
dòng triện=the seals+ ấn dấu (trao cho chủ toạ thượng nghị viện tiếng Anh là gì?
bộ trưởng Anh)=to return the seals+ treo ấn từ quan- điềm báo trước tiếng Anh là gì?
tín hiệu=seal of dealth in one's face+ điềm sắp chết hiện ra trên mặt- dòng để xác định tiếng Anh là gì?
dòng để bảo đảm=seal of love+ dòng hôn tiếng Anh là gì?
sự đẻ con (xác định tiếng Anh là gì?
bảo đảm tình yêu)- xi tiếng Anh là gì?
chì (để gắn tiếng Anh là gì?
đóng dấu) tiếng Anh là gì?
dòng bịt=vacuum seal+ xì chân ko=labyrinh seal+ dòng bịt kiểu đường rối!to set one's seal to- đóng dấu xi vào (phong tị nạnh tiếng Anh là gì?
hộp…)- cho phép tiếng Anh là gì?
xác định!under the seal of secrecy- với điều kiện phải giữ bí mật* ngoại động từ- áp triện tiếng Anh là gì?
đóng dấu tiếng Anh là gì?
chứng thực- đóng kín tiếng Anh là gì?
bịt kín tiếng Anh là gì?
gắn xi=sealed up windows+ cửa sổ bịt kín=to seal up tin+ hàn kín hộp đồ hộp=my lips are seal ed+ tôi bị bịt mồm tiếng Anh là gì?
tôi ko được nói=a sealed book+ điều ko biết tiếng Anh là gì?
điều ko thể biết được- đánh dấu tiếng Anh là gì?
dành riêng tiếng Anh là gì?
chỉ định tiếng Anh là gì?
định đoạt tiếng Anh là gì?
quyết định (số mệnh…)=death has sealed her for his own+ thần chết đã chỉ định nàng=his fate is sealed+ số mệnh của ông ta đã được định đoạt- chính thức chọn tiếng Anh là gì?
chính thức xác nhận=sealed pattern+ quy cách đã được xác nhận tiếng Anh là gì?
kiểu mẫu đã được công nhận- gắn (vật gì) vào tường tiếng Anh là gì?
giữ (dòng gì) ở một nơi kín!to seal off- cắt đứt tiếng Anh là gì?
chặn (đường liên lạc…) tiếng Anh là gì?
cô lập tiếng Anh là gì?
vây chắn ko cho vào (một nơi nào)

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì