searching tiếng Anh là gì?

searching tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng searching trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ searching tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm searching tiếng Anh
searching
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ searching

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: searching tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

searching tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ searching trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ searching tiếng Anh tức thị gì.

searching /'sə:tʃiɳ/

* danh từ
– sự tìm kiếm, sự lục soát
!searchings of heart
– sự hối hận; sự lo sợ

* tính từ
– kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để, sâu sắc (sự khám xét, sự quan sát…)
– xuyên vào, thấu vào, thấm thía
=searching wind+ gió buốt thấu xương

searching
– (điều khiển học) sự tìm
– random s. sự tìm ngẫu nhiênsearch /sə:tʃ/

* danh từ
– sự nhìn để tìm, sự sờ để tìm; sự khám xét, sự lục soát
=right of search+ (pháp lý) quyền khám tàu
=search of a house+ sự khám nhà
– sự thăm dò, sự nghiên cứu
!to be in search of something
– đang đi tìm loại gì
!to make a search for someone
– đi tìm người nào

* động từ
– nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát
=to search the house for weapons+ khám nhà tìm vũ khí
– dò, tham dò
=to search men's hearts+ thăm dò lòng người
=to search a wound+ dò một vết thương
– thăm dò
– bắn xuyên vào tận ngỏng (hầm…)
– (từ cổ,nghĩa cổ) tìm tòi, tìm cho ra
!to search out
– tìm tòi
– tìm thấy
!search me!
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nào tôi mang biết!, làm sao mà tôi biết được!

search
– tìm tòi, nghiên cứu
– s. out tìm thấy

Thuật ngữ liên quan tới searching

Tóm lại nội dung ý nghĩa của searching trong tiếng Anh

searching mang tức thị: searching /'sə:tʃiɳ/* danh từ- sự tìm kiếm, sự lục soát!searchings of heart- sự hối hận; sự lo sợ* tính từ- kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để, sâu sắc (sự khám xét, sự quan sát…)- xuyên vào, thấu vào, thấm thía=searching wind+ gió buốt thấu xươngsearching- (điều khiển học) sự tìm- random s. sự tìm ngẫu nhiênsearch /sə:tʃ/* danh từ- sự nhìn để tìm, sự sờ để tìm; sự khám xét, sự lục soát=right of search+ (pháp lý) quyền khám tàu=search of a house+ sự khám nhà- sự thăm dò, sự nghiên cứu!to be in search of something- đang đi tìm loại gì!to make a search for someone- đi tìm người nào* động từ- nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát=to search the house for weapons+ khám nhà tìm vũ khí- dò, tham dò=to search men's hearts+ thăm dò lòng người=to search a wound+ dò một vết thương- điều tra- bắn xuyên vào tận ngỏng (hầm…)- (từ cổ,nghĩa cổ) tìm tòi, tìm cho ra!to search out- tìm tòi- tìm thấy!search me!- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nào tôi mang biết!, làm sao mà tôi biết được!search- tìm tòi, nghiên cứu- s. out tìm thấy

Đây là cách tiêu dùng searching tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ searching tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

searching /'sə:tʃiɳ/* danh từ- sự tìm kiếm tiếng Anh là gì?
sự lục soát!searchings of heart- sự hối hận tiếng Anh là gì?
sự lo sợ* tính từ- kỹ lưỡng tiếng Anh là gì?
thấu đáo tiếng Anh là gì?
triệt để tiếng Anh là gì?
sâu sắc (sự khám xét tiếng Anh là gì?
sự quan sát…)- xuyên vào tiếng Anh là gì?
thấu vào tiếng Anh là gì?
thấm thía=searching wind+ gió buốt thấu xươngsearching- (điều khiển học) sự tìm- random s. sự tìm ngẫu nhiênsearch /sə:tʃ/* danh từ- sự nhìn để tìm tiếng Anh là gì?
sự sờ để tìm tiếng Anh là gì?
sự khám xét tiếng Anh là gì?
sự lục soát=right of search+ (pháp lý) quyền khám tàu=search of a house+ sự khám nhà- sự thăm dò tiếng Anh là gì?
sự nghiên cứu!to be in search of something- đang đi tìm loại gì!to make a search for someone- đi tìm người nào* động từ- nhìn để tìm tiếng Anh là gì?
sờ để tìm tiếng Anh là gì?
khám xét tiếng Anh là gì?
lục soát=to search the house for weapons+ khám nhà tìm vũ khí- dò tiếng Anh là gì?
tham dò=to search men's hearts+ thăm dò lòng người=to search a wound+ dò một vết thương- điều tra- bắn xuyên vào tận ngỏng (hầm…)- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) tìm tòi tiếng Anh là gì?
tìm cho ra!to search out- tìm tòi- tìm thấy!search me!- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) nào tôi mang biết! tiếng Anh là gì?
làm sao mà tôi biết được!search- tìm tòi tiếng Anh là gì?
nghiên cứu- s. out tìm thấy

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì