SHINE BEAM Vietnam

Trải nghiệm triệt lông 0 đ

[Đối với khách mua gói 10 lần giảm thêm 10% sau trải nghiệm 199,000vnd]
Nách/ cẳng tay/ bắp chuối/ all bikini

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông nách / nhân trung 5 lần

Bạn đang đọc: SHINE BEAM Vietnam

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

740,000 VND
1,640,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông nách + nhân trung 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

1,305,000 VND
2,900,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông hàng loạt tay 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

1,665,000 VND
3,700,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông bắp chuối 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

1,800,000 VND
4,000,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông chân ( bắp chuối, bắp đùi ) 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

2,565,000 VND
5,700,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết
[ Nữ ] Triệt lông all đồ lót ( Brazilian + lỗ đít ) 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

2,475,000 VND
5,500,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết
[ Nam ] Triệt lông all đồ lót ( Brazilian + lỗ đít ) 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

2,745,000 VND
6,100,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông cằm + nhân trung 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

1,305,000 VND

2,900,000

VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông hàng loạt mặt 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

1,575,000 VND
3,500,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông ngực / bụng 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

1,710,000 VND
3,800,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông ngực + bụng 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

3,150,000 VND
7,000,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Triệt lông sống lưng 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event]Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

3,150,000 VND
7,000,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết
[ Nữ ] Triệt lông body toàn thân 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event](nách, tay, chân, bikini)
Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

6,930,000 VND
15,400,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết
[ Nữ ] Triệt lông body toàn thân 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event](nách, tay, chân, bikini, ngực, bụng)
Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

8,100,000 VND
18,000,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết
[ Nam ] Triệt lông body toàn thân 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event](nách, tay, chân, bikini)
Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

7,200,000 VND
16,000,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết
[ Nam ] Triệt lông body toàn thân 5 lần

[Mua 10 lần giảm thêm 10% trên giá event](nách, tay, chân, bikini, ngực, bụng)
Kỹ thuật laser trên ko! Tối thiểu hóa nỗi đau!
Triệt lông khoa học Laser Apogee+

8,550,000 VND
19,000,000
VND

 • Đặt lịch
 • Chi tiết

Source: https://bloghong.com
Category: Làm Đẹp