Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ công thức cấu tạo anken C4H8 và gọi tên đúng các đồng phân của C4H8 tương ứng, dưới đây Dương Lê sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C4H8 đầy đủ, chi tiết.

Nội dung chính

 • C4h8 là gì
 • Công thức cấu tạo của C4H8
 • C4h8 có bao nhiêu đồng phân anken
 • Công thức cấu tạo mạch hở của C4H8
 • Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại duongleteach.com
 • Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8là
 • Video liên quan
 • CTCT C4H8 và gọi tên
 • Anken C4H8 có bao nhiêu đp cấu tạo
 • Công thức cấu tạo của C4H8
 • Công thức cấu tạo mạch hở của C4H8
 • C4h8 có bao nhiêu đp anken
 • C4h8 là gì

Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

C4h8 là gì

Cyclobutan, C4H8, là một cycloankan chứa 4 nguyên tử cacbon, trong đó tất cả các nguyên tử cacbon được kết nối với nhau tạo ra vòng.

Công thức cấu tạo của C4H8

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (4.2 + 2 – 8) / 2 = 1

Phân tử có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8 có 3 đồng phân trong đó:

– Buten C4H8 có 2 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STT Đồng phân Tên gọi 1 CH2 = CH – CH2 – CH3 but – 1 – en 2 CH3 – CH = CH – CH3 but – 2 – en

– Trong đó but – 2 – en có đồng phân hình học:

STT Đồng phân Tên gọi 1

Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

Vậy tính cả đồng phân hình học thì buten C4H8 có tổng cộng 3 đồng phân.

C4h8 có bao nhiêu đồng phân anken

Có 4 đồng phân anken bao gồm : CH2 = CH – CH2 – CH3 ; CH3 – CH = CH – CH3 (có đồng phân hình học) ; CH2 = C(CH3) – CH3

Công thức cấu tạo mạch hở của C4H8

C4H8:

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)-CH3

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

 • Đồng phân của C5H10 và gọi tên
 • Đồng phân của C6H12 và gọi tên
 • Đồng phân của C7H14 và gọi tên

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại duongleteach.com

Từ khóa tìm kiếm liên quan:

 • CTCT C4H8 và gọi tên
 • Anken C4H8 có bao nhiêu đp cấu tạo
 • Công thức cấu tạo của C4H8
 • Công thức cấu tạo mạch hở của C4H8
 • C4h8 có bao nhiêu đp anken
 • C4h8 là gì

03/12/2020 340

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là 3: CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)-CH3

Chu Huyền (Tổng hợp)

Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có của C4H8 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8là

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4.

Xem lời giải

 • Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C4H8 và gọi tên đúng các đồng phân của C4H8 tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C4H8 đầy đủ, chi tiết.

Quảng cáo

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (4.2 + 2 – 8) / 2 = 1

Phân tử có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8 có 3 đồng phân trong đó:

– Buten C4H8 có 2 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STT
Đồng phân
Tên gọi
1 CH2 = CH – CH2 – CH3 but – 1 – en 2 CH3 – CH = CH – CH3 but – 2 – en

– Trong đó but – 2 – en có đồng phân hình học:

STT
Đồng phân
Tên gọi
1
Cis – but – 2 – en
2
Trans – but – 2 – en

Vậy tính cả đồng phân hình học thì buten C4H8 có tổng cộng 3 đồng phân.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8

Số công thức cấu tạo có thể ứng với C4H8