Số công thức cấu tạo mạch hở của C4H8

Với công thức phân tử C4H8 có tất cả bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở (không tính đồng phân hình học)?

A.

B.

C.

D.

 • loading

  Top 9 Đề thi học kì 1 Hóa học 9 có đáp án, cực sát đề chính thức

 • loading

  Top 9 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 2 có đáp án, cực hay

 • loading

 • loading

  Top 9 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 4 có đáp án, cực hay

 • loading

  Top 8 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 3 có đáp án, cực hay

 • loading

  Top 10 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 5 có đáp án, cực hay

 • loading

 • loading

  Top 5 Đề thi học kì 2 Hóa học 9 có đáp án, cực sát đề chính thức

 • loading

  Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng

 • loading

  Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng (phần 2)

Page 2

 • loading

  Top 9 Đề thi học kì 1 Hóa học 9 có đáp án, cực sát đề chính thức

 • loading

  Top 9 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 2 có đáp án, cực hay

 • loading

 • loading

  Top 9 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 4 có đáp án, cực hay

 • loading

  Top 8 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 3 có đáp án, cực hay

 • loading

  Top 10 Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Hóa 9 Chương 5 có đáp án, cực hay

 • loading

 • loading

  Top 5 Đề thi học kì 2 Hóa học 9 có đáp án, cực sát đề chính thức

 • loading

  Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng

 • loading

  Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng (phần 2)

Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8là

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4.

Xem lời giải

 • loading

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C4H8 và gọi tên đúng các đồng phân của C4H8 tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C4H8 đầy đủ, chi tiết.

Quảng cáo

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (4.2 + 2 – 8) / 2 = 1

Phân tử có chứa liên kết pi hoặc 1 vòng

Buten C4H8 có 3 đồng phân trong đó:

– Buten C4H8 có 2 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STT
Đồng phân
Tên gọi
1 CH2 = CH – CH2 – CH3 but – 1 – en 2 CH3 – CH = CH – CH3 but – 2 – en

– Trong đó but – 2 – en có đồng phân hình học:

STT
Đồng phân
Tên gọi
1 loading Cis – but – 2 – en
2 loading Trans – but – 2 – en

Vậy tính cả đồng phân hình học thì buten C4H8 có tổng cộng 3 đồng phân.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

loading

loading

loading