Mô hình ERD và mô hình ERD bán hàng – Tôi là anh bán hàng

ERD là viết tắt của Entity Relationship Diagram mang tức thị sơ đồ mối quan hệ giữa những thực thể. Hay còn gọi là thực thể link .
Mô hình ERD và mô hình ERD bán hàngVới thể hiểu ERD là môt sơ đồ trong đó những thực thể mang mối liên hệ với nhau bằng những mối quan hệ link với nhau .
Tương tự hoàn toàn mang thể hiểu ERD bán hàng là sơ đồ những thực thể tương quan tới hoạt động tiêu khiển bán hàng gồm mang trước bán hàng, trong bán hàng, sau bán hàng với những mối quan hệ và quá trình tương tác với nhau .

Sơ đồ mô phỏng ERD bán hàng như thế nào

Mô phỏng ERD bán hàng sẽ được minh họa bằng những hình học như sau:

Hình chữ nhật: Thực thể liên quan tới hoạt động bán hàng

Thực thể tương quan tới hoạt động tiêu khiển bán hàng gồm mang toàn diện và tổng thể những thực thể tương quan tới hoạt động tiêu khiển bán hàng như viên chức cấp dưới gồm mang viên chức cấp dưới những phòng ban tương quan tới hoạt động tiêu khiển bán hàng, người tậu, nhà sản xuất, cho tới phương pháp giao nhận, đơn đặt hàng, hóa đơn, phân loại loại sản phẩm …. cho tới tập hợp những phòng ban, bộ phân …

Hình Elip: Hiển thị tính chất của những thực thể của bán hàng trong mô phỏng ERP bán hàng

Tính chất của những thực thể là gồm mang những thông tin của những thực thể, ví du như viên chức cấp dưới bán hàng thì tính chất sẽ là họ tên, năm sinh, mã viên chức cấp dưới, số điện thoại thông minh …. hay tính chất người tậu : Mã người tậu, họ tên, liên hệ, tính chất hóa đơn bán hàng : mã đơn, mã loại sản phẩm, tên mẫu sản phẩm, đơn giá, thành tiền … .

Hình thoi: Thể hiện mối quan hệ giữa những thực thể

Thể hiện mối quan hệ giữa những thực thể để kết nối những thực thể với nhau bao gồm những nội dung, hoạt động giữa những thực thể trong mô phỏng ERD bán hàng. Quá trình chuyển đổi qua lại giữa những thực thể với nhau hình thành nên những mối liên hệ cần thiết.

Việc kiến thiết xây dựng quy mô ERD bán hàng nhằm mục đích mục tiêu hỗ trơ hoạt động tiêu khiển kiến thiết xây dựng ứng dụng, mạng lưới hệ thống quản trị bán hàng, ko những thế còn xây dưng quá trình bán hàng ngặt nghèo giữa những phòng ban nhằm mục đích bảo vệ hoạt động tiêu khiển bán hàng được xuyên suốt. Ngoài ra trải qua quy mô ERD bán hàng nhằm mục đích thiết lập mạng lưới hệ thống thông tin để thống nhất nội dung Giao hàng hoạt động tiêu khiển nghiên cứu và phân tích và tổng hợp số liệu Giao hàng công việc làm việc quản trị .

Tương tự để xây dựng mô phỏng ERD bán hàng thì trước hết phải xác định thực thể của hoạt động bán hàng và những tính chất của thực thể, từ đó xác định mối liên hệ để xây dựng mô phỏng.

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing