Đặc Tả Use Case Quản Lý Bán Hàng, Đặc Tả Sơ Đồ Use Case Quản Lý Khách Sạn

đặc tả use case quản lý khách sạn là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề đặc tả use case quản lý khách sạn. Trong bài viết này, tienkiem.com.vn sẽ viết bài Hướng dẫn đặc tả use case quản lý khách sạn mới nhất 2020.

Đang xem : đặc tả use case quản lý bán hàng
*

b. Tại Phòng ban Kế toán


*

c. Tại Phòng ban tậu bán


*

d. Tại Phòng ban nhân sự


*

3. Đặc tả use case quản lý khách sạn

a. Use case thống trị tải nhậptầng lớp sử dụng (actor) bao gồm: Lễ tân, nhân sự tậu bán, nhân sự nhân sự, NV Kế toán, nhân sự Nhà cung cấp.Use case này giới thiệu những bước tải nhập của những actor vào hệ thống.Những bước thực hiện:

+ mạng lưới hệ thống nhu yếu actor phân phối thông tin tải nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu .
+ Actor nhập xong thông tin tải nhập và click nút tải nhập .
+ mạng lưới hệ thống rà soát lại thông tin đăng nhập và thông tin thành công xuất sắc / thất bại cho actor. Nếu tải nhập thành công xuất sắc mạng lưới hệ thống dựa trên thông tin tải nhập sẽ song song phân quyền tùy theo loại viên chức cấp dưới. Nếu đăng nhập fail, nền tảng sẽ hiện thông tin cho user và nhu yếu đăng nhập lại .

b. Use case tải xuấttầng lớp sử dụng (Actor) gồm sở hữu những thành viên trong use case đăng nhập.Use case này mô tả việc đăng xuất khỏi nền tảng.Những bước thực hiện:

+ Actor triển khai tính năng đăng xuất khỏi nền tảng .
+ nền tảng hiển thị nhu yếu xác nhận từ actor
+ Actor sử dụng xác nhận đăng xuất
+ nền tảng tải xuất thông tin tài khoản actor khỏi nền tảng. Nếu Actor ko xác nhận tải xuất thì nền tảng sẽ giữ nguyên trạng thái .

c. Use case Đặt phòngđối tượng sử dụng: Lễ tânUse case này cho phép phòng ban lễ tân tiếp nhận việc đặt phòng trước của khách hàng.Những bước thực hiện:

+ Phòng ban Lễ tân tải nhập vào nền tảng
+ chọn tính năng đặt phòng cho người tậu
+ nền tảng hiển thị form nhu yếu nhập thông tin người tậu và ngày nhận phòng. Bao gồm : Số CMND ; Họ tên ; Liên hệ ; số điện thoại thông minh .
+ Phòng ban lễ tân nhập thông tin và ngày nhận phòng của khách khá đầy đủ theo form
+ nền tảng auto test thông tin phòng ngày mà người tậu nhu yếu, song song lọc hạng mục những loại phòng và những phòng tương ứng mà KH đủ nội lực thuê vào ngày đó .
TH1 : Còn loại phòng mà KH nhu yếu :
+ Lễ tân chọn phòng theo nhu yếu của người tậu vừa mới đặt .
+ nhấn nút “ Đăng ký ” để hoàn thành việc đặt phòng trước của khách .

+ nền tảng check dữ liệu lễ tân vừa nhập và lưu lại thông tin đặt phòng của khách. Nếu thông tin KH vừa mới tồn tại trong nền tảng thì sẽ ko lưu thông tin KH nữa mà chỉ lưu thông tin đặt phòng.

TH2 : Loại phòng mà người tậu nhu yếu đang hết phòng trống :
+ nền tảng sẽ báo hết loại phòng đang lựa chọn và cảnh báo nhắc nhở để nhu yếu chọn loại phòng khác .
+ Lễ tân sẽ thông tin cho khách và liên tục search loại phòng ko giống hoặc thời hạn khác nếu KH nhu yếu. Nếu người tậu ko còn nhu yếu thực thi hủy phiếu ĐK .
Xem thêm : Share Acc Ngũ Long Tranh Bá, Share Acc Cho Ae Choi trò chơi L Ồn Này
+ mạng lưới hệ thống thông tin và nhu yếu triển khai lại .

d. Use case rà soát tình trạng phòngđối tượng sử dụng: toàn bộ nền móngUse case này sản xuất thông tin về tình trạng phòng của 1 phòng bất kỳ nào đó cho những actor.Những bước thực hiện:

+ Actor đăng nhập vào nền tảng
+ Actor chọn tính năng “ Đặt phòng ” hoặc “ Thuê phòng ” với một phòng .
+ nền tảng sẽ tìm kiếm thông tin phòng phụ thuộc vào mã phòng và phản hổi lại thực trạng thời nay của phòng ( đang ở, vừa mới được đặt trước hoặc còn trống )
+ chấm hết use case

e. Use case tìm thông tin đặt phòngtầng lớp sử dụng: Lễ tânUse case này cho phép get thông tin đặt phòng của một khách hàng tới nhận phòng mà đang đặt phòng trước đây.Những bước thực hiện:

+ Lễ tân triển khai công dụng ĐK phòng đặt trước, lựa chọn công dụng “ Tìm thông tin đặt phòng ”
+ Lễ tân nhập số CMND của KH để triển khai tìm thông tin đặt phòng .
+ mạng lưới hệ thống tìm kiếm thông tin đặt phòng của người tậu và trả về hiệu quả

f. Use case Lập phiếu nhà sản xuấttầng lớp sử dụng: Lễ tânUse case này cho phép phòng ban lễ tân tiếp nhận yêu cầu và lập phiếu sử dụng nhà sản xuất của khách hàng.Những bước thực hiện:

+ Phòng ban lễ tân tải nhập mạng lưới hệ thống và lựa chọn tính năng lập phiếu nhà sản xuất .
+ nền tảng sẽ tạo ra phiếu nhà sản xuất ứng với thông tin nhận phòng tương ứng và hiển thị thông tin ra để lễ tân xem, đồng thời nhu yếu lễ tân chọn những nhà sản xuất mà người tậu nhu yếu .
+ nhân sự bấm lựa chọn “ thêm phiếu nhà sản xuất ”
+ mạng lưới hệ thống lưu lại phiếu sử dụng nhà sản xuất, đồng thời lưu thông tin chi tiết cụ thể xuống “ Chi tiết phiếu nhà sản xuất ” .
+ kết thúc Use case .
+ Lưu thông tin phiếu sử dụng nhà sản xuất của KH vào nền tảng nếu use case triển khai sự tăng trưởng .

g. Use case tổng hợp doanh thuĐối tượng: nhân sự Kế toánUse case này cho phép viên chức kế toán tổng hợp doanh thu của khách sạn theo yêu cầu của thống trị.Những bước thực hiện:

+ viên chức cấp dưới kế toán đăng nhập nền tảng và chọn nút “ Thống kê ”
+ mạng lưới hệ thống hiển thị thực đơn thống kê : theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm .
+ nhân sự kế toán lựa chọn một trong những mục .
+ nền tảng sẽ đo đạt và in ra giấy .

Xem thêm: Những Nội Tại Trong Game Là Gì, Top 10 Tướng Cho Người Mới Chơi Liên Quân Mobile

Trên đây là một phần tri thức và kỹ năng về use case quản lý khách sạn. Kỳ vọng là nguồn xem qua cho quý độc giả tạo điều kiện cho cho việc làm của mình .

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing