Số đồng phân cấu tạo của C4H8 là:

 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo của C4H8 là:

  • A.

   3.

  • B.

   4.

  • C.

   5.

  • D.

   6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  +) Đồng phân cấu tạo anken: CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)2
  +) Đồng phân xicloankan: (CH2)4 (vòng 4 cạnh); (C3H5)-CH3 ( Vòng 3 cạnh)

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
15963

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC