Số khối là gì? Số hiệu nguyên tử là gì? Công thức tính số khối và nguyên tử khối

Lúc học cấp 2, Hoá tiện lợi là môn gây khó dễ, sức ép cho nhiều học trò. Nhất là lúc độ tuổi cấp 2, cấp 3 thì những khái niệm cơ bản của hoá học như số khối, số hiệu nguyên tử..v..v là vô cùng cần thiết cho việc học Hoá sau này. Sau đây, Bamboo School sẽ đồng hành những bạn qua những khái niệm cơ bản như số khối, số hiệu nguyên tử, và công thức tính toán từng khái niệm nhé!

Số khối là gì? Kí hiệu của số khối 

Nguyên tử được cấu tạo từ những tiểu phân nhỏ hơn: electron và hạt nhân. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo nên lớp vỏ electron. Hạt nhân thì được cấu tạo từ những hạt proton (p) và neutron (n).

Số khối là tổng của số proton và neutron mang mặt trong một nguyên tử. Số khối kí hiệu là A

Số khối là gì? Kí hiệu của số khối

Số hiệu nguyên tử là gì? Kí hiệu của số hiệu nguyên tử 

Số hiệu nguyên tử (Z) được gọi là điện tích hạt nhân tức thị phần điện tích mang điện dương trong hạt nhân. Số hiệu nguyên tử là số hạt proton p mang trong hạt nhân của một nguyên tử 

Số hiệu nguyên tử là gì? Kí hiệu của số hiệu nguyên tử

Nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối trung bình là gì? 

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử trên thang đo đơn vị là đvC – đơn vị khối lượng nguyên tử (hay đơn vị Cacbon)

Hiện tượng đồng vị: những nguyên tử của cùng một yếu tố mang cùng số hiệu nguyên tử Z (cùng số electron và proton) nhưng khác nhau về số nơtron N

Vd: 1735 Cl và 1737 Cl

Vì một yếu tố hoá học là hỗn hợp của nhiều đồng vị của những nguyên tử số khối A khác nhau nên chúng ta sử dụng khái niệm nguyên tử khối trung bình để tính toán chung. Nguyên tử khối trung bình là nguyên tử khối của những yếu tố mang nhiều đồng vị

Vd: 1735,5 Cl

Nguyên tử khối là gì? Nguyên tử khối trung bình là gì?

Công thức tính số khối 

Số khối và tổng của số proton và neutron mang mặt trong một nguyên tử. Số khối kí hiệu là A và được tính là

A = N + Z

Công thức tính số hiệu nguyên tử 

Số hiệu nguyên tử là số hạt proton p mang trong hạt nhân của một nguyên tử. Nếu biết số khối và số nơtron mang trong hạt nhân:

A – N = Z

Công thức tính nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình 

Trong nguyên tử thì nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị Cacbon. Ta mang: nguyên tử khối là tổng khối lượng của hạt nhân và khối lượng electron.

mnt= me+ mp + mn     mnt = mhn+me 

Trong đó:

 • mnt: Khối lượng nguyên tử
 • me: Khối lượng electron
 • mhn: Khối lượng hạt nhân
 • mp: Khối lượng proton
 • mn: Khối lượng hạt neutron

Tuy nhiên do khối lượng của electron là quá nhỏ so với hạt proton và nơtron nên số nguyên tử khối bằng khối lượng của hạt nhân

mnt = mhn

Nguyên tử khối coi như bằng số khối A. Nguyên tử khối trung bình được tính theo công thức:

Ā= (a.X + Y.b) / 100

Trong đó:

 • X, Y là nguyên tử khối A của hai đồng vị
 • a, b là tỉ lệ phần trăm nguyên tử tương ứng của X, Y
 • Ā là nguyên tử khối trung bình

Công thức tính số khối

Một số dạng toán về số khối, nguyên tử khối trung bình và số hiệu nguyên tử 

Tìm nguyên tử khối trung bình

Yếu tố Cacbon mang Hai đồng vị: 612 C chiếm 98,89% và chiếm 613 C 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của Cacbon là:

Xác định điện tích hạt nhân, số proton, electron và nơtron của một nguyên tử

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc những yếu tố sau: 37 Li, 919 F, 1224 Mg, 2040 Ca.

Bài giải: 

Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Đồng mang hai đồng vị bền là 2965 Cu  và 2963 Cu  . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Bài giải:

 • Tổng hợp những công thức lượng giác lớp 9, 10, 11 đầy đủ nhất
 • Công thức cấp số cùng, cấp số nhân chi tiết, dễ nhớ kèm bài tập
 • Cách tính phân tử khối và những dạng bài tập về phân tử khối cơ bản mang đáp án

Công thức tính số khối cũng ko quá khó như chúng ta nghĩ mang đúng ko nào, tuy nhiên để học tốt phần tri thức này thì đòi hỏi bạn phải mang kế hoạch và chiến lược ôn tập khoa học.