Sự khác biệt giữa thấu chi và cho vay

difference between overdraft Để phục vụ yêu cầu tài chính của doanh nghiệp, người kinh doanh cần xác định mục đích và thời hạn sử dụng tín dụng, tức là ko sở hữu gì tốt hơn khoản vay nếu số tiền được yêu cầu để phục vụ yêu cầu tài chính dài hạn và nếu cần phải sở hữu tiền để phục vụ yêu cầu vốn lưu động, sau đó thấu chi là lựa chọn tốt nhất.Để cung ứng nhu yếu kinh tế tài chính của doanh nghiệp, người kinh doanh thương nghiệp cần xác lập mục tiêu và thời hạn sử dụng tín dụng trả tiền, tức là ko sở hữu gì tốt hơnnếu số tiền được nhu yếu để phân phối nhu yếu kinh tế tài chính dài hạn và nếu cần phải sở hữu tiền để phân phối nhu yếu vốn lưu động, sau đólà lựa chọn tốt nhất .Tài chính là cột sống của mọi doanh nghiệp vì trong trường hợp ko sở hữu đủ tiền, doanh nghiệp ko hề hoạt động tiêu khiển thông thường. Từ ngày, quyết định hành động khởi nghiệp được thực thi, nhu yếu kinh tế tài chính được hiện thực hóa. Nó là thiết yếu để sắm xí nghiệp sản xuất và máy móc, hàng tồn dư, đồ nội thất bên trong văn phòng, vv, trong lúc một số tiền là thiết yếu để triển khai những hoạt động tiêu khiển tiếp tục .Vốn do chủ sở hữu mang lại hoàn toàn sở hữu thể ko đủ để cung ứng toàn bộ những nhu yếu kinh tế tài chính của doanh nghiệp, thay vào đó, người kinh doanh phải tìm kiếm những nguồn khác nhau. Mang rất nhiều lựa chọn hiện hữu trước lúc người kinh doanh, tận dụng kinh tế tài chính, và thế cho nên cho vay và thấu chi đã đi vào hình ảnh .Hãy đọc bài viết để hiểu sự độc lạ giữa thấu chi và cho vay .

Biểu đồ so sánh

Hạ tầng để so sánh Thấu chi Tiền vay
Ý nghĩa Thấu chi là một thỏa thuận mà theo đó khách hàng được phép rút vượt quá số dư dưới dạng tín dụng trong tài khoản hiện tại, nhưng chỉ tới một giới hạn nhất định. Khoản vay liên quan tới số tiền một mực đã vay trong một thời kì xác định, đối với tài sản thế chấp, dự kiến ​​sẽ được hoàn trả bằng lãi suất.
Nó là gì? Cơ sở tin dụng Vốn vay
Nguồn gốc của Quỹ ngắn hạn Quỹ dài hạn
Quan tâm Tính phí trên số tiền rút. Tính phí cho vay bị xử phạt.
Tính lãi Hạ tầng hàng ngày Hàng tháng
Trả nợ Thông qua tiền gửi trong tài khoản nhà băng. Hoặc theo yêu cầu hoặc trả góp hàng tháng một mực.
Mang cần thiết cho một người là chủ tài khoản nhà băng để tận dụng nhà sản xuất này ko? Mang, anh đó / cô đó nên sở hữu một tài khoản hiện tại trong nhà băng tương ứng. Ko, nó ko đề nghị.

Khái niệm thấu chi

Thấu chi là một hạ tầng vay vốn được sản xuất bởi những nhà băng cho chủ tài khoản hiện tại, trong đó họ được phép rút số tiền vượt quá số dư tín dụng trong tài khoản của họ. Tuy nhiên, việc rút tiền chỉ sở hữu thể được thực hiện tối đa một số tiền nhất định, tức là giới hạn thấu chi, phụ thuộc vào xếp hạng tín dụng của khách hàng và thay đổi từ khách hàng này sang khách hàng khác.

Hạ tầng thấu chi được cho phép một cá thể hoặc tổ chức triển khai rút tiền thời kì ngắn, lúc được nhu yếu và hoàn trả giống nhau bằng cách gửi tiền trong thông tin tài khoản cùng với tiền lãi. Khách hàng hoàn toàn sở hữu thể tận dụng hạ tầng này bằng cách gửi nhu yếu bằng văn bản cho nhà băng nhà nước để cấp cho nó. Hạ tầng này bị xử phạt trong một năm, sau đó phải gia hạn. Việc gia hạn hạ tầng theo quyết định hành động của tổ chức triển khai cho vay, tùy thuộc vào hành vi thỏa đáng của thông tin tài khoản .Nó giống như một khoản vay quay vòng trong đó người sắm gửi số tiền với nhà băng nhà nước để vay lại. Do đó, tiền lãi được tính trên số dư nợ hàng ngày của thông tin tài khoản hiện tại. Nhà băng hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính sở hữu quyền giảm số lượng giới hạn thấu chi hoặc hủy bỏ hạ tầng bất kể lúc nào. Do đó, số tiền tới hạn hoàn toàn sở hữu thể được nhà băng nhà nước gọi bất kể lúc nào để trả nợ mà ko cần thông tin trước cho chủ tài khoản .

Khái niệm cho vay

Thuật ngữ " khoản vay " được hiểu là số tiền tín dụng trả tiền một mực và thắt chặt được những nhà băng nhà nước gia hạn, trong một thời hạn xác lập, phải được hoàn trả trong tương lai, cùng với lãi suất vay theo lịch trả nợ theo pháp luật .Đó là một thỏa thuận hợp tác giữa người cho vay ( doanh nghiệp nhà băng nhà nước ) và người vay ( người sắm ) trong đó người cho vay chuyển tiền cho người vay, trong một thời hạn đơn cử, phải được trả lại cùng với tiền lãi trong tương lai. Việc chuyển tiền được triển khai so với gia tài thế chấp nhà băng, như đất đai, tòa nhà, xe pháo, vàng và những thứ tựa như. Nếu người đi vay trì hoãn trả tiền giao dịch hoặc mặc định trong trả tiền giao dịch, người cho vay sở hữu quyền nhìn thấy số tiền còn thiếu bằng cách bán bảo vệ .Hồ sơ tín dụng trả tiền của người sắm đóng vai trò quan yếu trong việc xác lập, liệu người vay sở hữu năng lực trả nợ hay ko. Vì vậy, trên hạ tầng xếp hạng tín dụng trả tiền được đưa ra bởi những tổ chức triển khai xếp hạng tín dụng trả tiền được xác nhận, số tiền cho vay bị xử phạt .

Sự khác biệt chính giữa thấu chi và cho vay

Những điểm được đưa ra dưới đây làm rõ sự độc lạ giữa thấu chi và cho vay, xem xét những thông số kỹ thuật khác nhau :

  1. Một thỏa thuận trong đó khách hàng của nhà băng được phép rút số tiền nhiều hơn số dư tín dụng trong tài khoản hiện tại được gọi là thấu chi. Số tiền một mực đã vay trong một thời hạn nhất định, chống lại sự bảo đảm và được giả thiết là được hoàn trả với lãi suất trong tương lai được gọi là khoản vay.
  2. Trong lúc thấu chi là một hạ tầng tín dụng do nhà băng sản xuất cho khách hàng của mình, khoản vay là vốn được khách hàng vay từ nhà băng.
  3. Thấu chi là một nguồn tài chính ngắn hạn; đáp ứng yêu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. Mặt khác, khoản vay là một phương tiện tài chính dài hạn; giúp sắm những tài sản một mực như đất đai, xây dựng, nội thất, v.v.
  4. Tiền lãi cho thấu chi được tính trên số tiền đã rút và ko bị giới hạn xử phạt, trong lúc tiền lãi cho khoản vay được tính trên toàn bộ số tiền bị xử phạt.
  5. Tiền lãi thấu chi được tính theo từng ngày, cho tới lúc số tiền thấu chi được hoàn trả. Trái lại, lãi suất cho vay được tính theo từng tháng, ghi nhớ số tiền đã vay và thời hạn.
  6. Việc hoàn trả thấu chi sở hữu thể được thực hiện thông qua những khoản tiền gửi được thực hiện trong tài khoản nhà băng. Đối với điều này, số tiền cho vay sở hữu thể được hoàn trả, tùy thuộc vào loại khoản vay, tức là nếu đó là khoản vay theo nhu cầu, số tiền phải được trả lại theo yêu cầu của viên chức nhà băng, nhưng trong trường hợp khoản vay sở hữu thời kì, thì tổng được trả theo từng tháng tương đương (EMI).
  7. Đối với hạ tầng thấu chi, một tư nhân hoặc tổ chức phải sở hữu tài khoản hiện tại với nhà băng tương ứng. Trái lại, ko sở hữu điều kiện trước là chủ tài khoản nhà băng để vay tiền.

Phần kết luận

Tóm lại, thấu chi là một hạ tầng được cho phép một cá thể liên tục rút số tiền từ thông tin tài khoản hiện tại của mình, ngay cả lúc số dư khả dụng bằng ko. Mặt khác, khoản vay là quỹ vay từ nhà băng nhà nước so với gia tài thế chấp nhà băng. Tỷ lệ lãi suất vay áp đặt cho thấu chi to hơn khoản vay .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính