Phân biệt ngân hàng thương mại và công ty tài chính

Dưới những hình thức những tổ chức cho vay tín dụng thì nhà băng thương nghiệp và tổ chức tài chính đang là hình thức phổ quát ở nước ta. Vậy nhà băng thương nghiệp và tổ chức tài chính sở hữu điểm gì khác nhau. Từ đó, cá nhân, người đi vay sở hữu thể đưa ra quyết định nên tậu vay tín dụng ở đâu tuyệt vời.

Phạm vi hoạt động

– Tổ chức tài chính

+ Là tổ chức tín dụng phi nhà băng

+ Thực hiện một hoặc một số hoạt động nhà băng sau: Nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Nhà băng Quốc gia dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Nhà băng Quốc gia Việt Nam; Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu tiêu dùng; Bảo lãnh nhà băng; Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng, những hồ sơ sở hữu giá khác; Phát hành thẻ tín dụng, bao tính sổ, cho thuê tài chính và những hình thức cấp tín dụng khác sau lúc được Nhà băng Quốc gia chấp thuận.

+ Ko được làm dịch vụ tính sổ, ko sử dụng vốn vay để thực hiện tính sổ.

+ Ko được nhận tiền gửi dưới một năm

– Nhà băng thương nghiệp: Thực hiện tất cả những hoạt động nhà băng:

+ Nhận tiền gửi ko kỳ hạn, tiền gửi sở hữu kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và những loại tiền gửi khác.

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.

+ Cấp tín dụng dưới những hình thức sau đây: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng và hồ sơ sở hữu giá khác; Bảo lãnh nhà băng; Phát hành thẻ tín dụng; Bao tính sổ trong nước; bao tính sổ quốc tế đối với những nhà băng được phép thực hiện tính sổ quốc tế; Những hình thức cấp tín dụng khác sau lúc được Nhà băng Quốc gia chấp thuận.

+ Mở tài khoản tính sổ cho khách hàng.

+ Cung ứng những phương tiện tính sổ.

+ Cung ứng những dịch vụ tính sổ

Vốn pháp định

– Tổ chức tài chính:

Mang vốn pháp định nhỏ hơn nhà băng. Theo Nghị định 10/2011/NĐ-CP quy định tổ chức tài chính sở hữu mức vốn pháp định là 500 tỷ đồng

– Nhà băng thương nghiệp

Vốn pháp định to hơn. Theo Nghị định 10/2011/NĐ-CP quy định NHTM sở hữu mức vốn pháp định là 3000 tỷ đồng

Nguồn vốn huy động

– Tổ chức tài chính

+ Nhận tiền gửi: Tiền gửi sở hữu kỳ hạn từ một năm trở lên của tổ chức, cá nhân theo quy định của Nhà băng Quốc gia.

+ Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và những loại hồ sơ sở hữu giá khác.

+ Vốn vay: Vay những tổ chức tài chính, tín dụng trong nước, ngoài nước và những tổ chức tài chính quốc tế.

+ Nguồn vốn khác: Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, những tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước

– Nhà băng thương nghiệp

+ Nhận tiền gửi

Tiền gửi ko kỳ hạn, sở hữu kỳ hạn của những tổ chức, cá nhân.

Tiền gửi tiết kiệm ko kỳ hạn,sở hữu kỳ hạn,sở hữu mục tiêu.

+ Phát hành hồ sơ sở hữu giá: kỳ phiếu, trái phiếu.

+ Vốn vay: Nhà băng thương nghiệp; Nhà băng thương nghiệp khác, vay từ những tổ chức, vay từ thị trường tài chính trong nước, vốn vay nước ngoài.

+ Những nguồn vốn khác

Vốn tiếp nhận từ những tổ chức tài chính, ngân sách như vốn tài trợ, đầu tư phát triển…

Những nguồn vốn hình thành trong quá trình hoạt động của nhà băng như tính sổ hộ, chuyển tiền, những dịch vụ nhà băng

Đặc điểm hoạt động

– Tổ chức tài chính

Huy động những khoản tiền to chia ra để cho vay những khoản nhỏ

– Nhà băng thương nghiệp

Tập hợp những khoản tiền gửi nhỏ để cho vay những khoản tiền to.

Thời hạn hoạt động

– Tổ chức tài chính:

Thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính tối đa là 50 năm. Trường hợp cần gia hạn thời hạn hoạt động, phải được Nhà băng Quốc gia Việt Nam chấp thuận, nhưng mỗi lần gia hạn ko quá 50 năm

– Nhà băng thương nghiệp

Trong lúc đó, thời hạn hoạt động của những nhà băng ko bị pháp luật khống chế

Ngoài ra, Tổ chức tài chính và Nhà băng thương nghiệp đều chịu sự quản lý của Quốc gia theo những quy định mà pháp luật đưa ra.

>> Xem thêm: So sánh tín dụng nhà băng và tín dụng thương nghiệp

Trên đây là tư vấn của LAWKEY. Để biết thêm thông tin khía cạnh, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.