So sánh nhất: Chi tiết công thức, cách dùng và bài tập vận dụng

Trong các thể so sánh trong tiếng anh, so sánh nhất là một cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong văn phong nói chuyện hàng ngày của người bản xứ và thường xuyên xuất hiện trong các đề thi TOEIC. Đây là một dạng câu hỏi trọng tâm, then chốt khi chinh phục kì thi TOEIC mà sĩ tử  cần phải nắm chắc trước khi bước vào kỳ thi. Vì vậy, hôm nay các em cùng thầy nắm chắc mọi khía cạnh của điểm ngữ pháp này nhé.

Khái niệm so sánh nhất

So sánh nhất thường dùng để so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc con người với tất cả những sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc con người còn lại. Số lượng những đối tượng để so sánh trong câu so sánh nhất phải từ 3 trở lên.

khái niệm so sánh nhất

Ví dụ: 

 • This T-skirt is the cheapest in the store (Chân váy này giá rẻ nhất tại cửa hàng).

 • Hoa is the most beautiful girl in my neighborhood (Hoa là cô gái xinh đẹp nhất trong khu phố của tôi).

 • Tom will become the most successful businessman in his city. (Tom sẽ trở thành doanh nhân thành công nhất trong thành phố của anh ấy.)

Cấu trúc so sánh nhất

Thầy sẽ phân loại chi tiết từng dạng tính từ, trạng từ cùng công thức so sánh nhất kèm ví dụ cụ thể để các bạn dể dàng nắm bắt và học thật tốt: 

cấu trúc so sánh nhất

Tính từ so sánh nhất

Đối với tính từ ngắn (short adjs):

Công thức: S + V + the + adj+est + …

Ví dụ: 

 • She is the highest student in this class.

  (Cô ấy là học sinh cao nhất trong lớp này).

 • That cake is the biggest in this bakery.

  (Cái bánh đó to nhất ở tiệm bánh này).

Đối với tính từ dài (long adjs):

Công thức: S + V + the MOST + adj ….

Ví dụ:

 • She is the most intelligent in this class. (Cô ấy là người thông minh nhất trong lớp này).

 • That cake is the most expensive because it’s the biggest in this bakery (Chiếc bánh đó là đắt nhất vì nó là chiếc bánh lớn nhất trong tiệm bánh này).

 • To me, math is the most difficult of all subjects (Đối với tôi, môn toán là môn khó nhất trong tất cả các môn học).

Một số lưu ý đối với tính từ trong câu so sánh nhất:

Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm + 1 phụ âm phải nhân đôi phụ âm trước khi thêm est.

 • Ví dụ: big →

  biggest

  , hot →

  hottest

  , fun →

  funniest

  , thin →

  thinnest

  , sad →

  saddest

  , …

Tính từ kết thúc bằng -y, khi so sánh nhất đổi –y thành –i rồi thêm –est. 

 • Ví dụ: happy →

  happiest

  ,  easy →

  easiest

  , busy →

  busiest

  , …

Với những tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng -er, -le, -ow, -et, đều được xem là một tính từ ngắn:

 • clever → cleverer → the cleverest (thông minh)

 • simple → simpler → the simplest (đơn giản)

 • narrow → narrower → the narrowest (chật hẹp)

 • quiet → quieter → the quietes (yên tĩnh)

Một số tính từ bất quy tắc: 

Tính từ

So sánh nhất

Dịch 

good/ well

best

giỏi/ tốt (nhất)

bad/ badly

worst

xấu/ tệ (nhất)

many/ much

most

nhiều/ hầu hết

little

least

nhỏ/ ít (nhất)

far

farthest

xa (nhất)  – chỉ  khoảng cách.

far

furthest

xa (nhất) – chỉ về thời gian + khoảng cách.

near

nearest

gần (nhất) – chỉ khoảng cách

near

next

gần/ kế tiếp – chỉ thứ tự

late

latest

muộn (nhất) – chỉ thời gian

late

last

cuối cùng – chỉ thứ tự

old

oldest

già (nhất) –  chỉ tuối

old

eldest

nhất – chỉ cấp bậc

Trạng từ so sánh nhất

Trạng từ trong câu so sánh nhất tương đối giống với tính từ về cách sử dụng và công thức. 

Trường hợp vừa là tính từ vừa là trạng từ : early, far, fast, long, close, hard, wide, high.

Công thức: S+ V + the + adv + est …

Ví dụ: 

 • Maria’s house is the closest to my house.

  (Nhà của Maria là gần nhà của tôi nhất.)

 • He swims the fastest in the pool.

  (Anh ấy bơi nhanh nhất trong hồ bơi).

 • My younger sister is highest person in my family.

  (Em gái tôi là người cao nhất trong gia đình tôi).

Trường hợp trạng từ dài:

Công thức: S + V + the most + adv …

:Ví dụ:

 • He drives the most carelessly among us.

  (Anh ta lái xe bất cẩn nhất trong số chúng ta).

 • She cooks the most quickly in my family.

  (Chị ấy nấu ăn nhanh nhất trong gia đình tôi).

 • He seems he did the most tiredly task.

  (Anh ấy có vẻ như đã làm nhiệm vụ mệt mỏi nhất)

Lưu ý đối với trạng từ trong câu so sánh nhất:

Với những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”:

 • quickly → more quickly → the most quickly

 • likely → more likely → the most likely

Một số trạng từ bất quy tắc: 

Trạng từ

Trạng từ so sánh nhất

Dịch nghĩa

early

earliest

sớm (nhất)

little

least

ít (nhất)

well

best

tốt (nhất)

far

farthest/furthest

xa (nhất)

badly

worst

tồi tệ (nhất)

So sánh kém nhất 

Tiếp theo đây cùng thầy tìm hiểu về một cách nói khác khi chúng ta so sánh một cái gì đó mà xấu nhất so với những cái còn lại. Bên cạnh hậu tố -est, the least cũng được sử dụng khi so sánh nhất .

Công thức: S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ:

 • He is the least bad student in his class.

  (

  Anh ấy là học sinh kém nhất trong lớp).

 • The man is the least fat on this team

  . (đây là người đàn ông ít béo nhất trong đội này).

Cách dùng cấu trúc so sánh nhất 

Để hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp này, các em cần nắm rõ cách vận dụng trong từng trường hợp: 

cấu trúc so sánh nhất

 • Trường hợp 1

  :

  Mô tả một chủ thể nào đó tốt nhất, tuyệt nhất hoặc xấu nhất, tệ nhất,

   ‘the’ sẽ đứng phía trước biểu thị một sự vật hoặc một người mà chúng ta đang nói đến:

   

Ví dụ 1:

A: Do you heard about our new classmate ?

B: Yeah, she just moved into our class last week.

A: Wow! she is the prettiest girl I have ever met.

B: In addition, she is the best at music in my class.

A: Really ?

B: Yeah, the music was interesting. Her voice is the sweetest I’ve ever heard.

Dịch nghĩa:

A: Bạn có nghe nói về bạn học mới của chúng ta không?

B: Ừ, cô ấy vừa chuyển đến lớp chúng ta tuần trước.

A: Chà! cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.

B: Ngoài ra, cô ấy là người giỏi âm nhạc nhất trong lớp của tôi.

A: Thật không?

B: Vâng, âm nhạc rất thú vị. Giọng cô ấy ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.

 • Trường hợp 2:

  Khi nói đến một người hoặc một vật thuộc sự sở hữu,

  ‘the’

  được thay thế bằng các đại từ sở hữu.

Ví dụ 2:

C: Have you ever been to a restaurant at the end of the street?

D: Yes, it’s our oldest restaurant in this neighborhood.

Dịch nghĩa:

C: Bạn đã bao giờ đến nhà hàng ở cuối phố chưa?

D: Vâng, đó là nhà hàng lâu đời nhất của chúng tôi trong khu phố này.

 • Trường hợp 3:

  Khi ở cuối mệnh đề có một tính từ hoặc trạng từ so sánh nhất và không phải là danh từ, chúng ta có thể giữ hoặc bỏ ‘the’ mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa.

Ví dụ 3:

She is (the) slowest in our class when eating noodle at a restaurant.

I came to this place (the) earliest.

Dịch nghĩa:

Cô ấy người chậm nhất trong lớp chúng tôi khi ăn bún ở nhà hàng.

Tôi đến nơi này sớm nhất.

Ví dụ 4:

He runs (the) fastest 

She smokes in public, she behaves (the) worst.

Dịch nghĩa:

Anh ta chạy (nhanh nhất).

Cô ấy hút thuốc ở nơi công cộng, cô ấy cư xử (tệ nhất).

 • Trường hợp 4:

  khi chúng ta chỉ ra một việc gì đó hoặc một sự vật gì đó tốt nhất hoặc tệ nhất ở tại một thời điểm so với các thời điểm còn lại, chúng ta sẽ bỏ qua the và danh từ theo sau.

  Nếu có ‘the’, chúng ta đang so sánh giữa các đối tượng với nhau.

Ví dụ 5:

I got up latest in the morning.

She is the youngest teacher at the school.

Elon Musk is the richest person in the world as of January 2022.

Dịch nghĩa:

Tôi dậy muộn nhất vào buổi sáng.

Cô là giáo viên trẻ nhất trong trường.

Elon Musk là người giàu nhất thế giới tính đến tháng 1 năm 2022.

Bài tập vận dụng câu so sánh nhất

Sau khi đi qua lý thuyết ở phía trên thầy có chuẩn bị một số câu hỏi bài tập bên dưới giúp các bạn nắm chắc bài học hôm nay để chinh phục kỳ thi TOEIC, làm bài và sửa bài thì mới mau nhanh tiến bộ các bạn nhé.

bài tập so sánh nhất

Câu hỏi

 1. What is the ____ (good) food in Ha Noi for you?

 2. Who works the _____ (fast) on your team?

 3. Who is the _____ (tall) in your family?

 4. This is the _____  (bad) experience I have ever had.

 5. Her house is ______ (close) to mine.

 6. On weekends, teachers usually give the _____ (many) homework.

 7. I feel like I’m the ______ (happy) person in the world.

 8. This desk is the ______ (new) desk in the classroom.

 9. That store sells the _____ (sweet) ice cream of all the shops in this neighborhood.

 10. That waterfall is the ______ (dangerous) in the world.

Đáp án:

 1. best

 2. fastest

 3. tallest

 4. worst

 5. closest

 6. most

 7. happiest

 8. newest

 9. sweetest

 10. most dangerous

Trên đây là toàn bộ cấu trúc ngữ pháp của câu so sánh nhất bao gồm công thức, ví dụ, một số lưu ý và bài tập vận dụng. Thầy hi vọng qua bài viết này các bạn có thể nắm bắt một cách rõ ràng nhất điểm ngữ pháp này, cải thiện band điểm, phục vụ cho văn nói và văn viết của mình một cách hiệu quả nhất kỳ thi TOEIC. Các bạn cũng có thể xem thêm những cấu trúc ngữ pháp TOEIC trọng tâm tại đây. 

Ngoài ra, để giúp quá trình tự ôn luyện dễ dàng và hiệu quả, thầy Quý (TOEIC 980) có khai giảng các khóa học TOEIC online chuyên giải các đề ETS, Economy, Hacker format mới dưới hình thức Livestream tương tác trực tiếp. Phương pháp học này không những tiết kiệm thời gian cho các bạn sắp thi mà còn trang bị những kỹ năng luyện đề max điểm đảm bảo học hiểu ngay tại lớp. Nhấn vào link bên dưới để xem thông tin chi tiết nhé!

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2021. 

Chương trình cộng đồng do group TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2022 tổ chức và tài trợ.

 • Thời gian: 2-3 tiếng/buổi từ 19h30 đến 22h

 • Lịch livestream: Thứ 3,5,7 hoặc 2,4,6 từ 05.08.2022 đến 31.08.2022

 • Free 100% cho thành viên group TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2022

 • Giáo trình: ETS Format 2021 – 2022 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2022, 5 buổi học từ vựng các chủ đề phổ biến TOEIC

 • Xem Feedback bên cạnh. Vào nhóm Zalo để xem lịch chi tiết và thể lệ tham dự lớp nhé

Previous

Next

Xem thêm Feedback các nhóm trước

VÀO NHÓM ZALO