So That là gì? cách sử dụng đúng cấu trúc So that trong Tiếng Anh

Tiếng Anh luôn là một trong những ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng nhất. Tại nước ta hiện nay các bậc phụ huynh cũng dần dần định hướng cho con em của mình tiếp xúc với tiếng anh từ rất sớm. Các công ty lớn trong nước hiện nay cũng rất quan trọng việc bạn có chứng chỉ ngôn ngữ. Vì vậy hãy đừng bỏ lỡ cơ hội được học tiếng anh nha.

Trong tiếng anh thông thường có rất nhiều các từ tuy rằng có cùng một cách viết cũng như cùng một cách đọc những chúng lại có nghĩa và cách dùng hoàn toàn khác nhau. Tương tự vậy cùng một cách diễn tả cùng một nghĩa nhưng có thể dùng rất nhiều các từ ngữ khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sẽ cho bạn biết ý nghĩa của So That là gì cách sử dụng nó cũng như các thông tin cách dùng khác của nó.

1. So that là gì? Cách dùng chúng thông thường 

So that là một cụm từ có chữ năng dùng để liên kết câu, nó có nghĩa là để làm gì. So that thương đứng trước một câu mệnh đề chỉ mục đích 

 So that là gì? Cách dùng chúng thông thường  So that là gì? Cách dùng chúng thông thường

Ví dụ : 

– She comes back home early so that she can watch her favorite movie

( Cô ấy quay trở về nhà rất sớm để có thể xem bộ phim yêu thích của cô ấy.) 

 – Let’s go to the park so that we can play hide and seek in there. 

( Hãy tới công viên để chúng ta có thể chơi trốn tìm ở đó) 

– I buy a book for my daughter  so that she can read a new book tonight.

( Tôi mua một quyển truyện mới cho con gái tôi và để con bé có thể đọc sách mới vào tối nay ) 

Xem ngay: Cách viết kinh nghiệm việc làm trong tiếng Anh

2. Phân biệt giữa SO và So that 

Cả hai từ So và So that đều là liên từ để nối hai mệnh đề trong một câu. Trông chúng giống nhau và có chức năng như nhau nhưng hai từ này lại mang nghĩa hoàn toàn không giống nhau. 

2.1. So that 

Như đã nói ở phía bên trên So that dùng để đưa ra các nguyên nhân hoặc mục đích của một mệnh đề nào đó. 

Ví dụ:

 She want to buy a new bike so that she can go to school fast. 

( Cô ấy muốn mua một chiếc xe máy mới để cô ấy đi đến trường nhanh hơn) 

Như ở câu này so that dùng để chỉ nguyên nhân của mệnh đề, tại sao cô ấy muons mua một chiếc xe mới , vì cô ấy muốn đến trường nhanh hơn

So that Nhãn

– I wear a big life – jacket so that I could keep warm. 

( Tôi mặc một chiếc áo phao lớn để có thể giữ ấm hơn) 

So that trong câu này có nghĩa là chỉ mục đích, tôi mặc chiếc áo phao to này để có thể giữ được ấm hơn. 

2.2. So 

Khác với So that, tuy rằng so cùng dùng để liên kết hai mệnh đề với nhau. Nhưng so ở đây lại dùng để diễn tả kết quả của mệnh đề đầu tiên,

Ví dụ 

I have a good mark so my mom buy me new clothes 

( Tôi đạt được điểm tốt nên mẹ mua quần áo mới cho tôi) 

He ran very fast so we couldn’t run after him 

( anh ấy chạy quá nhanh vì vậy chúng tôi không thể đuổi theo anh ấy) 

Các bạn thấy đây So ở đây là để chỉ một kết quả của các hoành động từ mệnh đề đầu tiên , bạn làm gì đó dẫn đến việc đó. 

So và So that trong thì giống nhau nhưng thực chất lại là hai cụm từ chẳng liên quan gì đến nhau, một từ dùng để chỉ nguyên nhân , mục đích , một từ lại dùng để chỉ nguyên nhân.

Xem thêm: Trung tâm giới thiệu việc làm

 3. Cách dùng In order that, in order to, so as to 

Đây là các công thức có cùng muôn ý nghĩa với so that. Chúng cũng dùng để đưa ra các nguyên nhân hoặc mục đích của một mệnh đề nào đó như so that 

Cách dùng In order that, in order to, so as to Cách dùng In order that, in order to, so as to 

Công thức của in order that cũng tương tự như dùng so that: 

– S + V + SO THAT / IN ORDER THAT + S + can/could/will/would + V,

 Với nghĩa phủ định thì thường sử dụng won’t hoặc wouldn’t. Còn với nghĩa mang tính ngăn cấm thì ở đây mới sử dụng can’t hoặc couldn’t

Ví dụ :

–  I study hard in order that I can gain science award ( Tôi học tập rất chăm chỉ để có thể nhận giải thưởng khoa học ) 

– I hide the toy so that my mother can’t see it. (Tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó)

Công thức sử dụng In order to. so as to, to 

S + V + in order to / so as to / to + V nguyên thể 

Ví dụ: I study hard in order to pass the exam ( tôi học chăm chỉ để có thể qua bài kiểm tra ) 

Nếu có Not thì đặt not ở trước to nhưng với To thì không sử dụng phủ định 

Ví dụ : I study hard in order not to fail the exam. ( Tôi học chăm chỉ để không bị để trượt bà kiểm tra) 

4. Cấu trúc So…that:

4.1. Các công thức So..that 

So…that là một cấu trúc phổ biến thường được dùng rất nhiều trong tiếng anh. Cấu trúc này cho phép bạn đặt hai câu phức gồm hai mệnh đề là mệnh đề trước that và mệnh đề sau that, Cấu trúc này có nghĩa là Quá..đến nỗi.

Công thức So.. That 

– Công thức 1: S+ be+ so + tính từ +that + Chủ ngữ + vị ngữ  

Ví dụ: Your mom is so young that i can’t recognize 

( Mẹ bạn thật là trẻ đến mức tối không nhân ra ) 

The movie was so boring that I slept in there

( Bộ phim chán đến mức mà tôi ngủ trong đó luôn) 

– Công thức : S + V + So + Adv + that + S + V 

Ví dụ: This cat runs so fast that no one could caught it up 

( Con mèo này chạy rất nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp nó )

So..that... So…that….

Một số các quy tắc khác 

– Trường hợp khi sau tính từ có danh từ: khi đằng sau tính từ có danh từ thì thường là trước so là động từ have

Ví dụ : He has so many coin that he has no room left

( Anh ấy có nhiều đồng xu đến nỗi không còn chỗ để cất chúng nữa)

Mẫu CV

4.2. Đảo ngữ   

Cũng giống như tiếng Việt, đảo ngữ trong tiếng Anh có mục đích nhấn mạnh ý của người nói. Đảo ngữ của cấu trúc so…that nhằm nhấn mạnh đặc điểm của sự vật, sự việc hoặc người được nói đến trong câu.

Đảo ngữ Đảo ngữ 

Đảo ngữ cấu trúc so…that… với tính từ

SO + Tính từ + to be  (chia) + S + THAT + S + V + O

Ví dụ: So nice is the car that everybody wants to buy it. ( Chiếc xe quá đẹp đến nỗi mọi người đều muốn mua nó) 

Công thức đảo ngữ với trạng từ 

SO + trang từ  + Trợ động từ+ S + V + THAT + S + V + O

Ví dụ: 

So fast does the girl run that nobody catches up with her

( Cô ấy chạy nhanh đến nỗi mà không ai đuổi được kịp cô ấy ) 

Việc làm Biên – Phiên dịch

4.3. So sánh so…that và such…that

4.3.1. So sánh so..that và such…that 

So that và Such that đề mang nghĩa là quá đến nỗi, nhưng tuy nhiên chúng vẫn có các cách sử dụng không hề giống nhau 

So sánh so..that và such...that So sánh so..that và such…that

Thay vì câu trúc : S+ be/verb + so + adj/adv + that + Clause 2 

thì cấu trúc của Such that như sau : S+ be + such + adj + S + that + Clause 2

 Ví dụ 

– It was such a good day that people can go out 

( Quả là một ngày đẹp trở để mọi người có thể ra ngoài )

– It was such a good book that many children loved  it. 

( Quyển sách ấy hay đến nổi rất nhiều trẻ yêu thích nó) 

Hai cấu trúc này có công thức thức khác nhau nhưng lại cùng diễn đạt một ngữ cảnh, mooth ý nghĩa. Vì vậy trong cùng một tình huống bạn có thể dùng cả hai cách để diễn tả ý nói của mình 

Ví dụ: 

The book was so interesting that I read it three times.

It was such a interesting book that I read it three times.

( Quyển sách này thú vị đến mức tôi đọc chúng tận 3 lần rồi. ) 

4.3.2. Đảo ngữ such… that 

Cũng như với các công thức khác Such..that cũng có đảo ngữ dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của câu 

Đảo ngữ such... that Đảo ngữ such… that

Có 2 cấu trúc đảo ngữ với “such…that” được sử dụng nhiều nhất là:

Công thức 1 : SUCH +  be + a/an + tính từ + danh từ  + THAT + S + V + O

Công thức 2: SUCH +  + BE + S + THAT + S + V + O

Ví dụ : Such a lovely girl is she that every boy falls in love with her.  

           Such is a lovely girl  that every boy falls in love with her.

( Quả là một cô gái đánh yêu đến mức tất cả chàng trai đều yêu thích cô ấy) 

5. Tầm quan trọng của Tiếng Anh 

Tiếng Anh hiện nay đã dần chiếm một vị trí quan trọng và trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Hơn thế nữa nước ta hiện nay đang trong quá trình phát triển kinh tế tập trung vào hợp tác quốc tế. Vì vậy để có một công việc với mức thu nhập cao, môi trường tiên tiến , quốc tế thì việc thành thạo ngôn ngữ toàn cầu này là vô cùng cần thiết. 

Một thứ quan trọng trong công việc của phần lớn mọi người chính là việc tạo các mối quan hệ. Không thể phụ nhận được rằng với một người có quan hệ tốt thường có con đường đi dễ dàng hơn. Và đương nhiên rằng việc hiểu biết tiếng anh sẽ giúp bạn nhiều hơn trong việc giao tiếp và kết bạn với những người bạn quốc tế, bởi tiếng anh được sử dụng rộng rãi khắp các nước trên thế giới. Ngoài ra, chẳng phải nói đâu xa, việc biết Tiếng Anh sẽ giúp bạn kết nối với những người bạn yêu thích sử dụng Tiếng Anh khác trong nước. Những người biết Tiếng Anh thường là những người giỏi và thú vị, do đó tiếp cận được cộng đồng này cũng sẽ đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích.

Tầm quan trọng của Tiếng Anh Tầm quan trọng của Tiếng Anh 

Tiếng Anh xuất hiện khắp nơi từ những bao bì sản phẩm đến các thương hiệu , bạn đi trên đường sẽ dễ dàng gặp ngay những câu tiếng anh cơ bản. Dần dần việc nói tiếng anh cũng trở thành thói quen của rất nhiều các bạn trẻ ngày nay. Vậy nên việc biết Tiếng Anh là vô cùng cần thiết để bạn có thể hiểu cách giao tiếp của thời hiện đại. 

Bài viết trên đã hướng dẫn và giải thích cho bạn So That là gì? cách sử dụng chúng như nào. Mong rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu thêm và biết dược cách sử dụng chúng sao cho đúng và hợp với ngữ cảnh nhất. Để biết thêm được nhiều bài viết hay và thú vị khác, các bạn hay truy cập vào ngay trang thông tin tìm việc làm miễn phí job3s.com nhé