Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của VPBank | Timo

1. Quyền của VPBank

a. Được miễn trách trong những trường hợp bất khả kháng như trường hợp mạng lưới hệ thống khắc phục và xử lý, mạng lưới hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất kỳ nguyên do nào mà ngoài năng lực trấn áp của VPBank gây nên làm cho Tài khoản của KH ko thực thi được trả tiền giao dịch, bị tận dụng do bị mất, bị đánh cắp hoặc những trường hợp khác do lỗi của KH .b. Được miễn trách so với : ( i ) việc sử dụng đúng hoặc sai mục tiêu của Tài khoản của KH ; ( ii ) Mọi gian lận và hoặc trá hình gây ra cho VPBank Timo do hành vi vi phạm hoặc lỗi của KH ; ( iii ) Bất kỳ phương hại nào tới uy tín, hình ảnh và khét tiếng của chủ tài khoản với tương quan tới việc VPBank nhu yếu chủ tài khoản chấm hết / ngừng sử dụng thông tin tài khoản do hành vi vi phạm hoặc lỗi của KH.c. Ko chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất được trả tiền giao dịch qua thông tin tài khoản ( nếu với ) .

d.    Sở hữu quyền từ chối thực hiện những lệnh trả tiền của KH trong trường hợp (i) KH ko thực hiện đầy đủ những yêu cầu về thủ tục trả tiền; lệnh trả tiền ko hợp thức, ko khớp đúng với những yếu tố đã đăng ký hoặc ko thích hợp với những thỏa thuận giữa VPBank và KH; (ii) KH ko với đủ số dư trên tài khoản đảm bảo cho việc thực hiện những lệnh trả tiền hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện lệnh trả tiền trong trường hợp đã với thỏa thuận thấu chi với VPBank; (iii) Lúc với yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước với thẩm quyền hoặc với chứng cớ về việc giao dịch trả tiền liên quan tới rửa tiền, cấm vận trừng trị, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và quy định của VPBank; (iv) Tài khoản trả tiền đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản trả tiền đang bị đóng, tài khoản trả tiền bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần ko bị tạm khóa, phong tỏa ko với đủ số dư.

e. Trường hợp VPBank phát hiện KH vi phạm những pháp luật hiện hành hoặc Điều Kiện Giao Dịch Chung này, với tín hiệu vi phạm pháp lý, VPBank với quyền ko thực thi những nhu yếu sử dụng nhà sản xuất trả tiền giao dịch của KH, giữ lại tang vật và thông tin ngay với cấp với thẩm quyền xem xét, khắc phục và xử lý .f. Sở hữu quyền sử dụng những thông tin về KH và những khoản tín dụng của Khách hàng, gồm với cả những thông tin từ những văn bản, những tài liệu do KH cung ứng ; những hợp đồng, văn bản ký giữa KH và VPBank để cung ứng cho những cơ quan với thẩm quyền nhu yếu cung ứng thông tin theo lao lý của pháp lý .g. Sản xuất cho những bên với thẩm quyền thông tin về nhà sản xuất Tài khoản trả tiền giao dịch ship hàng cho việc tra soát, khiếu nại những trả tiền giao dịch Tài khoản theo pháp luật của pháp lý .h. Sở hữu quyền tạm khóa, đóng thông tin tài khoản trả tiền giao dịch trong những trường hợp : ( i ) KH với nhu yếu và đã triển khai vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan tới thông tin tài khoản trả tiền giao dịch ; ( ii ) KH bị chết, mất tích hoặc mất năng lượng hành vi dân sự ; ( iii ) VPBank hoài nghi với sự nhầm lẫn, sơ sót trong việc thực thi những trả tiền giao dịch tương quan tới Tài khoản ; ( iv ) lúc với tranh chấp tương quan tới Tài khoản ; ( v ) KH vi phạm lao lý tương quan tới chủ trương duy trì, quản lý Tài khoản của VPBank ; ( vi ) KH vi phạm những lao lý về mở và sử dụng thông tin tài khoản trả tiền giao dịch tại Điều Kiện Giao Dịch Chung này ; ( vii ) Để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch, những khoản nợ, những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của KH với VPBank ; ( viii ) những trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý và được công bố công khai sáng tỏ trên website của Kênh bán Timo và / hoặc Ứng dụng Timo. Đối với trường hợp Tài khoản được tạm khóa theo nhu yếu của KH, việc ngừng tạm khóa sẽ được VPBank triển khai theo nhu yếu hợp thức của KH. Những trường hợp tạm khóa khác, việc ngừng tạm khóa sẽ được VPBank thực thi theo quyết định hành động của cơ quan với thẩm quyền hoặc lúc chấm hết sự kiện dẫn tới tạm khóa Tài khoản theo nhìn nhận của VPBank .i. Sở hữu quyền phong tỏa một phần hoặc hàng loạt số tiền trên thông tin tài khoản giao dịch trả tiền trong những trường hợp : ( i ) với nhu yếu bằng văn bản của cơ quan với thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý, ( ii ) VPBank phát hiện thấy với nhầm lẫn, sơ sót lúc ghi Sở hữu nhầm vào Tài khoản trả tiền giao dịch của KH hoặc theo nhu yếu hoàn trả lại tiền tài tổ chức triển khai đáp ứng nhà sản xuất trả tiền giao dịch chuyển tiền do với nhầm lẫn, sơ sót so với lệnh giao dịch trả tiền của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên thông tin tài khoản trả tiền giao dịch ko vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sơ sót ; ( iii ) những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý. Ngay sau lúc phong tỏa TKTT, VPBank sẽ thông tin cho KH hoặc người giám hộ hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của KH biết về nguyên do và khoanh vùng phạm vi phong tỏa Tài khoản theo phương pháp tương thích tại Điều Kiện Giao Dịch Chung này. Việc chấm hết phong tỏa sẽ được VPBank triển khai tương thích với pháp luật của pháp lý .j. Được dữ thế chủ động trích ( ghi Nợ ) thông tin tài khoản của người tậu trong những trường hợp sau : ( i ) Thu những khoản nợ tới hạn, quá hạn, những khoản lãi và những ngân sách khác phát sinh trong trật tự quản lý tài khoản và đáp ứng nhà sản xuất giao dịch trả tiền theo thỏa thuận hợp tác với KH tương thích pháp pháp luật lý ; ( ii ) Theo nhu yếu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định hành động về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định hành động thi hành án, quyết định hành động thu thuế hoặc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền khác theo pháp luật của pháp lý ; ( iii ) Để kiểm soát và điều chỉnh những khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán ko đúng thực chất hoặc ko tương thích với nội dung sử dụng của thông tin tài khoản giao dịch trả tiền theo lao lý của pháp lý và thông tin cho KH biết ; ( iv ) Lúc phát hiện đã ghi Sở hữu nhầm vào thông tin tài khoản của KH hoặc theo nhu yếu hủy lệnh chuyển Sở hữu của tổ chức triển khai đáp ứng nhà sản xuất giao dịch trả tiền chuyển tiền do tổ chức triển khai đáp ứng nhà sản xuất trả tiền giao dịch chuyển tiền phát hiện thấy với sơ sót so với lệnh giao dịch trả tiền của người chuyển tiền ; ( v ) Để chi trả những khoản trả tiền giao dịch liên tục, định kỳ theo thỏa thuận hợp tác giữa chủ thông tin tài khoản với tổ chức triển khai đáp ứng nhà sản xuất giao dịch trả tiền ; ( vi ) Bù trừ những nghĩa vụ và trách nhiệm của KH tại VPBank và khắc phục và xử lý những trường hợp khác theo thỏa thuận hợp tác giữa KH và VPBank .k. Thông tin về những biến hóa so với Thương Mại Dịch Vụ, những chương trình khuyến mại so với Thương Mại Dịch Vụ, cảnh báo nhắc nhở những rủi ro đáng tiếc lúc thực thi Dịch Vụ Thương Mại và những thông tin khác ship hàng cho việc sử dụng Thương Mại Dịch Vụ tới KH theo những phương pháp mà Kênh bán Timo cho là tương thích ( gửi tin nhắn qua điện thoại cảm ứng, email, văn bản, trải qua website, tại những khu vực trả tiền giao dịch Giao hàng KH của Kênh bán Timo và những phương tiện đi lại truyền thông online ) .l. Được nhu yếu KH cung ứng thông tin với tương quan lúc sử dụng nhà sản xuất trả tiền giao dịch theo pháp luật .m. Yêu cầu KH bồi thường những thiệt hại trong thực tiễn phát sinh do việc KH vi phạm những lao lý về sử dụng thông tin tài khoản theo thỏa thuận hợp tác này và theo pháp luật của VPBank và của pháp lý .n. Từ chối nhu yếu tạm khóa, đóng thông tin tài khoản trả tiền giao dịch của KH hoặc chưa phong tỏa thông tin tài khoản giao dịch trả tiền chung theo pháp luật của pháp lý lúc KH chưa hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền theo quyết định hành động cưỡng chế của cơ quan nhà nước với thẩm quyền hoặc chưa trả tiền giao dịch xong những khoản nợ phải trả cho VPBank .o. Quy định về số dư tối thiểu trên thông tin tài khoản trả tiền giao dịch và thông tin công khai sáng tỏ, hướng dẫn đơn cử để KH biết .p. Quy định và vận dụng những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong trật tự mở và sử dụng thông tin tài khoản giao dịch trả tiền tương thích những pháp luật của pháp lý .q. Những quyền khác theo Điều Kiện Giao Dịch Chung này và theo lao lý của pháp lý .

2. Nghĩa vụ của VPBank

a. Tôn trọng quyền và quyền lợi của KH theo Điều Kiện Giao Dịch Chung này .

b.      Thực hiện đầy đủ, kịp thời những lệnh trả tiền sau lúc đã rà soát, kiểm soát tính hợp pháp, hợp thức của lệnh trả tiền.

c. Bảo mật những thông tin về Tài khoản của KH, ko chuyển liên lạc tin của KH cho bên thứ ba lúc chưa được sự chấp thuận đồng ý của KH trừ trường hợp cơ quan nhà nước với thẩm quyền nhu yếu và / hoặc đã được lao lý đơn cử tại Điều Kiện Giao Dịch Chung này .d. Bồi thường những thiệt hại trong thực tiễn phát sinh do việc VPBank vi phạm những pháp luật về phân phối nhà sản xuất thông tin tài khoản theo thỏa thuận hợp tác này và theo pháp luật của pháp lý .e. Những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính