Sharecode web bán hàng PHP mysqli mới

Hệ thống quản trị nghỉ phép trực tuyến đơn thuần sử dụng PHP / MySQL là một dự án Bất Động Sản PHP / MySQL quản trị hồ sơ nghỉ việc của viên chức cấp dưới tại một đơn vị nhất định. Hệ thống này cho phép viên chức cấp dưới nộp đơn xin nghỉ việc trực tuyến. Với tính năng này, viên chức cấp dưới sẽ tự động hóa số lượng giới hạn đơn xin nghỉ phép của họ mang sẵn hàng năm, mang tức thị những khoản tín dụng trả tiền nghỉ phép của mỗi viên chức cấp dưới sẽ được làm mới hàng năm và do đó việc đo lường và thống kê những khoản tín dụng trả tiền nghỉ việc đã tiêu thụ sẽ được địa thế căn cứ theo cách thủ công bằng tay. Hệ thống quản trị nghỉ phép chứa list viên chức cấp dưới với phòng ban và chức vụ của họ, với sự trợ giúp của list này, quản trị viên hoàn toàn mang thể quản trị viên chức cấp dưới hoàn toàn mang thể phê duyệt hoặc khước từ đơn ĐK. Viên chức mang quyền phê duyệt và phủ nhận một viên chức cấp dưới nhất định là những người mang vai trò Hiệu trưởng, Trưởng phòng ban, Quản lý và Giám sát. Những vai trò đã nói mang độc quyền riêng của họ, đó là Hiệu trưởng đóng vai trò là cấp bậc cao nhất hoàn toàn mang thể phê duyệt hoặc khước từ đơn xin nghỉ việc của bất kể người nào trong đơn vị và Trưởng phòng ban sẽ bị hạn chế chỉ vận dụng hành vi so với những đơn xin nghỉ việc thuộc phòng ban của anh đó / cô đó, và người quản trị và Giám sát chỉ được số lượng giới hạn ở những viên chức cấp dưới được ủy quyền họ. Trong đơn ĐK, mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa đo lường và thống kê khoanh vùng phạm vi ngày mà viên chức cấp dưới đó đã nộp đơn và số lượng giới hạn cho những khoản tín dụng trả tiền nghỉ phép mang sẵn của một viên chức cấp dưới nhất định. Hệ thống sẽ ko gật đầu đơn ĐK nếu ngày nộp đơn là những năm khác nhau và điều này mang tức thị viên chức cấp dưới phải tách sang đơn xin nghỉ việc khác cho năm khác, Ví dụ : viên chức cấp dưới sẽ nộp đơn xin nghỉ từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 – ngày 2 tháng 1 năm 2020, trong văn cảnh này, viên chức cấp dưới sẽ tạo 2 đơn xin nghỉ việc, 1 đơn cho ngày 28-31 tháng 12 năm 2019 và đơn xin việc khác cho ngày 1-2 tháng 1 năm 2020. Tình huống ví dụ này cũng vận dụng nếu khoanh vùng phạm vi ngày mang ngày ko thao tác hoặc ngày nghỉ của viên chức cấp dưới giữa những ngày vì mạng lưới hệ thống ko mang tính năng tích tụ lịch thao tác của viên chức cấp dưới và ngày thao tác của đơn vị .

Đặc trưng
Phía quản trị viên
Danh sách phòng ban
Đây là trang mà admin sẽ điền tất cả những phòng ban của đơn vị.
Danh sách chức vụ
Trang liệt kê và mang thể quản lý tất cả những vị trí theo phòng ban của đơn vị.
Rời khỏi Trang Loại
Trang mà tất cả những loại nghỉ phép mà đơn vị sản xuất cho viên chức của họ được liệt kê và quản lý.
Danh sách viên chức
Trên trang này, admin sẽ lưu trữ tất cả những viên chức của đơn vị theo phòng ban, chức vụ và dưới quyền của người quản lý và giám sát của họ.
Rời khỏi trang ứng dụng
Trang nơi tất cả viên chức xin nghỉ việc được liệt kê nhưng quản trị viên chỉ mang thể xem trang này.
Bên viên chức
Phương thức ứng dụng mới
Phương thức bật lên trong hệ thống nơi viên chức sẽ điền vào mẫu đơn xin nghỉ việc của họ.
Trang ứng dụng của tôi
Trang mà đơn xin nghỉ phép của viên chức được liệt kê và được quản lý.
Rời khỏi trang ứng dụng
Trang chỉ giới hạn cho Hiệu trưởng, Trưởng phòng, Trưởng phòng và Giám sát. Đây là trang nơi họ mang thể chấp thuận hoặc từ chối đơn đăng ký của một viên chức dưới quyền của họ.
Cả hai mặt
Trang đăng nhập
Trang nơi người sử dụng hệ thống sẽ gửi thông tin đăng nhập hệ thống của họ để truy cập hệ thống. Lưu ý, lúc thêm viên chức vào hệ thống, hệ thống sẽ tự động tạo thông tin xác thực viên chức bằng chữ mẫu trước nhất của tên viên chức + họ + '_' + ID viên chức làm tên người sử dụng và ID viên chức làm mật khẩu mặc định của viên chức, viên chức mang thể thay đổi thông tin đăng nhập của họ lúc họ đã đăng nhập vào hệ thống.
Trang chủ
Trang nơi tất cả người sử dụng sẽ được chuyển hướng sau lúc đăng nhập vào hệ thống.

Cách chạy
Tải xuống mã nguồn và giải nén tệp zip.
Tải xuống hoặc thiết lập bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chạy tập lệnh PHP.
Mở hạ tầng dữ liệu máy chủ web và tạo một hạ tầng dữ liệu mới tên là leave_db.
Nhập tệp SQL nằm trong thư mục hạ tầng dữ liệu của mã nguồn.
Sao chép và dán mã nguồn vào vị trí nơi máy chủ web cục bộ của bạn truy cập vào những dự án cục bộ của bạn. Ví dụ cho XAMPP ('C: xampp htdocs')
Mở trình duyệt web và duyệt qua dự án. Ví dụ: [http: // localhost / left-management-system] Quyền truy cập mặc định của quản trị viên
Tên người sử dụng: admin

Mật khẩu: admin123

Tôi kỳ vọng rằng dự án Bất Động Sản Hệ thống Quản lý Nghỉ phép Trực tuyến Thuần tuý này sẽ giúp bạn những gì bạn đang tìm kiếm .
Khám phá thêm trên website này để biết thêm những hướng dẫn và mã nguồn .

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing