Cổ phiếu (Stock) là gì? Đặc điểm và phân loại

Cổ phiếu ( Stock ) là một hình thức xác nhận phần vốn góp của cổ đông vào đơn vị. Theo đó, CP với những đặc thù và cách phân loại cần quan tâm .baobl-rnmz-1483319913953

Hình minh họa. Nguồn: CafeF

Khái niệm cổ phiếu

Cổ phiếu trong tiếng Anh gọi là Stock.

Căn cứ theo qui định pháp lí:

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành (Theo Luật chứng khoán 2010).

Cổ phiếu là chứng chỉ do đơn vị cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của đơn vị đó. (Theo Luật doanh nghiệp 2014).

Tương tự hoàn toàn với thể hiểu CP chính là hình thức bộc lộ đơn cử của CP, 1 CP hoàn toàn với thể gồm với một hoặc một số ít CP. Trên thực tiễn, tất cả chúng ta hoàn toàn với thể sử dụng hai từ này qua lại với cùng một nghĩa .

Đặc điểm của cổ phiếu

– Cổ phiếu là tín hiệu của trị giá, tín hiệu của gia tài thực sự, người chiếm hữu CP là người đang sở hữu tài sản thực sự .- Cổ phiếu là một sàn chứng khoán vĩnh viễn ( vô thời hạn ), thời hạn của CP gắn chặt với thời hạn của đơn vị phát hành ra nó. Thời kì đáo hạn chính bằng thời hạn sống sót của đơn vị .- Cổ phiếu là sách vở với giá với năng lực sinh lời, với tính rủi ro đáng tiếc và với năng lực chuyển nhượng ủy quyền được .

Phân loại cổ phiếu

Phân loại theo quyền lợi cổ đông

Cổ phiếu thường: Người sở hữu cổ phiếu thường gọi là cổ đông thường. Cổ đông là chủ sở hữu của đơn vị. Cổ đông sẽ được chia phần qua kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị, đồng thời tham gia vào quá trình quản lí và kiểm soát đơn vị thông qua những quyền bỏ thăm biểu quyết và với quyền đối với tài sản còn lại lúc đơn vị thanh lí.

Cổ phiếu ưu đãi: Sở hữu những đặc điểm của chứng khoán nợ và cổ phần thường. Cổ phiếu ưu đãi được nhận cổ tức theo tỉ lệ nhất quyết và thường là cao hơn cổ phiếu thường. Cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên nhận cổ tức, nhận lại vốn trước cổ phiếu thường. Thông thường, cổ phiếu ưu đãi thì ko với quyển biểu quyết, tham gia đại hội cổ đông,…ko được nhận cổ tức theo kết quả kinh doanh.

Phân loại dựa vào tình trạng phát hành

Cổ phiếu được quyền phát hành: Là số cổ phần mà đại hội đồng cổ đông quyết định để phát hành hui động thêm vốn.

Cổ phiếu đã phát hành: Là cổ phiếu đã được nhà đầu tư trả tiền đầy đủ và những thông tin về người sở hữu được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng kí cổ đông.

Cổ phiếu đang lưu hành: Là những cổ phiếu đang được những cổ đông nắm giữ.

Cổ phiếu quĩ: Là cổ phiếu đã được phát hành bởi đơn vị cổ phần và được tìm lại bởi chính tổ chức phát hành đó.

Căn cứ vào khả năng đem lại thu nhập

Cổ phiếu thượng hạng: Cổ phiếu của những đơn vị với thành tích trong tương lai và liên tục về lợi nhuận và chi trả cổ tức, phát hành,… chủ yếu là những đơn vị to, ổn định.

Cổ phiếu tăng trưởng: Cổ phiếu của những đơn vị với doanh số, thu nhập và thị trường đang tăng với tố độ nhanh hơn tốc độ của nền kinh tế nói chung, nhanh hơn mức trung bình ngành.

Cổ phiếu phòng vệ: Cổ phiếu của những đơn vị với sức chống đỡ với suy thoái.

Cổ phiếu thu nhập: Cổ phiếu của những đơn vị trả lãi cao hơn mức trung bình.

Cổ phiếu chu kì: Cổ phiếu của những đơn vị với lợi nhuận biến đổi theo chu kì kinh doanh.

Cổ phiếu thời vụ: Cổ phiếu của những đơn vị thu nhập của nó với thiên hướng biến động theo thời vụ.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và những định chế tài chính, ĐH Nhà băng TP. HCM, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì