Phân biệt 'shop' và 'store'

Gửi bạn Chưởng:

Cám ơn bạn đã nhẫn nại chờ câu trả lời. Qua nhận xét của bạn về nghĩa của những chữ market, shop, và store và trong thắc mắc số hai về chữ portrait, picture, photo, image, tôi mang lời khen bạn mang óc tỉ mỉ, so sánh để từ đó phân biệt những nghĩa khác nhau của những từ trông tưởng là đồng nghĩa mà mang cách tiêu dùng khác nhau. Tôi đề nghị bạn tiến thêm một bước nữa: tức là ko ngừng ở nghĩa tiếng Việt của một từ, mà hãy xem cụm từ đó được tiêu dùng trong câu tiếng Anh thế nào.

Ví dụ như hai tiếng shop và store. Gốc chữ shop từ tiếng Anh mang tức là cửa tiệm nhỏ trong đó vật dụng được chế tạo (made or shaped) còn store là cửa tiệm trong đó chứa vật dụng.

Shop:

-Ở bên Anh, người ta ưa tiêu dùng shop hơn store, nhất là cửa tiệm bán đồ sang như exclusive shop. Lúc sang tiếng Mỹ, người ta cũng tiêu dùng shop như shoe repair shop (tiệm sửa giầy), cabinet shop (tiệm đóng tủ bằng gỗ); barber shop (tiệm hớt tóc). Bên Mỹ, a shopman là một người lao động làm trong một xưởng máy workshop; còn bên Anh, a shopman là người bán hàng sau quầy.

-Trong tiếng Mỹ, a closed shop chỉ một hãng mà muốn vào làm thì phải gia-nhập nghiệp đoàn lao công trong hãng (union), hay chủ sở hữu phải liên-lạc với nghiệp đoàn để mướn người lao động. Còn an open shop là một tổ chức hay hãng ko mang nghiệp đoàn lao công—viên chức mang thể ở trong union hay ko vẫn mang thể kiếm việc trong hãng. (Shop steward=đại diện nghiệp đoàn người lao động sở tại.)

Store:

-Trong tiếng Mỹ, store là cửa tiệm mà trong tiếng Anh gọi là shop.

-Tiếng Anh dành chữ store để chỉ nhà chứa đồ như storehouse (hay warehouse), tiếng Mỹ tiêu dùng store như tiệm thuốc tây (drugstore, ngày xưa bán cà đồ tạp hoá và ice-cream chứ ko phải chỉ bán thuốc tây mà thôi); store clothes=quần áo may sẵn, tìm ở tiệm, thay vì may ở nhà. Ðôi lúc cũng còn tiêu dùng chữ shoppe, một cách viết cổ của chữ shop. Ye Olde Candy Shop (tiệm kẹo).

Xem thêm:

Shop class="m"ôn dạy cách sử dụng dụng cụ để chế tạo hay sửa chữa
Print shop=nhà in
Workshop=xưởng máy, lớp tu nghiệp
Shopaholic=người mê tìm sắm đồ
Shoplift=ăn cằp đồ trong tiệm. Shoplifter=người ăn trộm đồ trong tiệm
Go shopping=đi chợ, đi tìm sắm
Shopping cart=xe đựng đồ trong supermarket
Shopping plaza=khu nhiều tiệm bách hoá

Thành ngữ:

To talk shop=nói chuyện về công viêc chuyên môn của mình mà người ko ở trong nghề nghe thấy chán.

Sau đây là nghĩa chữ store khác với nghĩa chữ shop: (Source: The Random House Thesaurus)

Our store of fuel is running low=Phần tích trữ nhiên liệu sắp hết.

He puts great store (faith) in her advice=Anh ta tin lời khuyên của bà ta.

Grandpa always had a store of great anecdotes=Ông nội lúc nào cũng mang sẵn một kho giai thoại.

Squirrels stored (verb) nuts for the winter=Những con sóc tích trữ hạt cho mùa đông.

* Ðề nghị: Những thắc mắc của bạn và thắc mắc về những chữ portrait, image, photo, picture mang thể tìm bằng cách tiêu dùng một cuốn tự điển đồng nghĩa và trái nghĩa gọi là thesaurus, vì lúc ta tra nghĩa một tiếng, không những ta biết được những tiếng đồng nghĩa hay trái nghĩa mà ta lại biết được chúng được tiêu dùng trong câu như thế nào. Ví dụ: The Random House Thesaurus by Jess Stein and Stuart Berg Flexner.

* Quý vị muốn nêu thắc mắc/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc: Phân biệt 'shop' và 'store'

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì