stores tiếng Anh là gì?

stores tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stores trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ stores tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm stores tiếng Anh
stores
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ stores

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: stores tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

stores tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ stores trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ stores tiếng Anh tức là gì.

store /stɔ:/

* danh từ
– sự sở hữu nhiều, sự dồi dào
=a store of wisdom+ một kho khôn ngoan
– dự trữ
=to lay in store for winter+ dự trữ cho mùa đông
– kho hàng
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) shop, cửa hiệu
– (số nhiều) (the stores) shop bách hoá
– (số nhiều) hàng tích trữ; đồ dự trữ; hàng để phân phối
=military stores+ quân trang quân dụng dự trữ
– (định ngữ) dự trữ
=store cattle+ thú vật dự trữ (chưa đem ra vỗ béo)
=store rice+ gạo dự trữ
!in store
– sở hữu sẵn, sở hữu dự trữ sẵn
=to have something in store for somebody+ dành sẵn cho người nào dòng gì
!to set store by
– giám định cao
!to set no great store by
– khinh thường
!store is no sore
– càng nhiều của càng tốt

* ngoại động từ
– tích trữ, để dành
– đựng trong kho, giữ trong kho, cho vào kho
– chứa, đựng, tích
=to store energy+ tích năng lượng
– trau dồi, bồi dưỡng
=to store one's mind+ trau dồi trí tuệ

store
– nhà kho; (máy tính) nhớ

Thuật ngữ liên quan tới stores

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stores trong tiếng Anh

stores sở hữu tức là: store /stɔ:/* danh từ- sự sở hữu nhiều, sự dồi dào=a store of wisdom+ một kho khôn ngoan- dự trữ=to lay in store for winter+ dự trữ cho mùa đông- kho hàng- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) shop, cửa hiệu- (số nhiều) (the stores) shop bách hoá- (số nhiều) hàng tích trữ; đồ dự trữ; hàng để phân phối=military stores+ quân trang quân dụng dự trữ- (định ngữ) dự trữ=store cattle+ thú vật dự trữ (chưa đem ra vỗ béo)=store rice+ gạo dự trữ!in store- sở hữu sẵn, sở hữu dự trữ sẵn=to have something in store for somebody+ dành sẵn cho người nào dòng gì!to set store by- giám định cao!to set no great store by- khinh thường!store is no sore- càng nhiều của càng tốt* ngoại động từ- tích trữ, để dành- đựng trong kho, giữ trong kho, cho vào kho- chứa, đựng, tích=to store energy+ tích năng lượng- trau dồi, bồi dưỡng=to store one's mind+ trau dồi trí tuệstore- nhà kho; (máy tính) nhớ

Đây là cách sử dụng stores tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stores tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

store /stɔ:/* danh từ- sự sở hữu nhiều tiếng Anh là gì?
sự dồi dào=a store of wisdom+ một kho khôn ngoan- dự trữ=to lay in store for winter+ dự trữ cho mùa đông- kho hàng- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) shop tiếng Anh là gì?
cửa hiệu- (số nhiều) (the stores) shop bách hoá- (số nhiều) hàng tích trữ tiếng Anh là gì?
đồ dự trữ tiếng Anh là gì?
hàng để phân phối=military stores+ quân trang quân dụng dự trữ- (định ngữ) dự trữ=store cattle+ thú vật dự trữ (chưa đem ra vỗ béo)=store rice+ gạo dự trữ!in store- sở hữu sẵn tiếng Anh là gì?
sở hữu dự trữ sẵn=to have something in store for somebody+ dành sẵn cho người nào dòng gì!to set store by- giám định cao!to set no great store by- khinh thường!store is no sore- càng nhiều của càng tốt* ngoại động từ- tích trữ tiếng Anh là gì?
để dành- đựng trong kho tiếng Anh là gì?
giữ trong kho tiếng Anh là gì?
cho vào kho- chứa tiếng Anh là gì?
đựng tiếng Anh là gì?
tích=to store energy+ tích năng lượng- trau dồi tiếng Anh là gì?
bồi dưỡng=to store one's mind+ trau dồi trí tuệstore- nhà kho tiếng Anh là gì?
(máy tính) nhớ

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì