Quyết định 65/QĐ-BXD Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2020

TP.HN, ngày 20 tháng 01 năm 2021Căn cứ Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/8/2019 của nhà nước về quản trị ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng ;Căn cứ Nghị định số 81/2017 / NĐ-CP ngày 17/7/2017 của nhà nước lao lý công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng ;

Điều 1. Ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng dự án và giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án năm 2020 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này mang hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Những cơ quan, tổ chức, tư nhân mang liên quan tới việc quản lý đầu tư xây dựng dự án sử dụng suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án làm hạ tầng để lập và quản lý giá bán đầu tư xây dựng dự án./.

Nơi nhận : – Văn phòng Quốc hội ; – Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ; – Văn phòng quản trị nước ; – Văn phòng nhà nước ; – Cơ quan TW của những đoàn thể ; – Những Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan túc trực CP ; – Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành thị trấn túc trực TW ; – Tòa án nhân dân vô thượng ; – Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng ; – Những Sở Xây dựng, những Sở mang khu dự án kiến thiết xây dựng chuyên ngành ; – Website của Bộ Xây dựng ; – Những Cục, Vụ thuộc BXD ; – Lưu : VT, Cục KTXD, Viện KTXD .( Kèm theo Quyết định số 65 / QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )Phần 4 : Hệ số kiểm soát và điều chỉnh vùng lúc vận dụng Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án và giá kiến thiết xây dựng tổng hợp phòng ban cấu trúc khu công trìnhSố hiệu suất đầu tư thiết kế xây dựng và giá phòng ban cấu trúc được mã hóa gồm 8 số ( 00000.000 ), trong đó : số hiệu thứ nhất biểu lộ loại tiêu chí ( 1 : suất vốn đầu tư ; 2 : giá phòng ban cấu trúc ) ; số hiệu thứ hai bộc lộ loại khu dự án ( 1 : khu dự án gia dụng ; 2 : khu dự án công nghiệp ; 3 : khu dự án hạ tầng kỹ thuật ; 4 : khu dự án liên lạc vận tải ; 5 : khu dự án nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn ) ; 3 số hiệu tiếp theo biểu lộ nhóm khu dự án trong 5 loại khu dự án ; 2 số hiệu tiếp theo bộc lộ tiêu chí đơn cử so với khu dự án phát hành ; số hiệu ở đầu cuối biểu lộ tiêu chí ( 0 : suất vốn đầu tư ; 1 : suất ngân sách thiết kế xây dựng ; 2 : suất ngân sách thiết bị ) .Gồm mạng lưới hệ thống tiêu chí về giá phòng ban cấu trúc so với một số ít loại khu dự án, tiêu chuẩn vận dụng và những hướng dẫn kỹ thuật thiết yếu .Gồm mạng lưới hệ thống những tiêu chí suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chuẩn vận dụng và những nội dung ngân sách của những tiêu chí suất vốn đầu tư .Ở phần này trình làng những khái niệm, hạ tầng đo lường và thống kê, khoanh vùng phạm vi sử dụng ; những khoản mục ngân sách theo pháp luật được tính trong suất vốn đầu tư, chi tiết cụ thể những nội dung đã tính và chưa được tính tới trong suất vốn đầu tư, hướng dẫn sử dụng tập suất vốn đầu tư .Tập suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án năm 2020 được kết cấu thành 4 phần và mã hóa những tiêu chí bằng số hiệu thống nhất như sau :Trong trật tự lập và quản trị ngân sách đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án, trường hợp giá phòng ban cấu trúc được phát hành ko mang hoặc phát hành nhưng ko tương thích, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tìm hiểu thêm tại hướng dẫn của Bộ Xây dựng để giám sát .- Điều chỉnh, quy đổi giá phòng ban cấu trúc về khu vực thống kê giám sát được xác lập bằng kinh nghiệm tay nghề / chiêu thức chuyên viên trên hạ tầng nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận so sánh những yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt phẳng giá vùng / khu vực. Hệ số kiểm soát và điều chỉnh vùng của giá phòng ban cấu trúc sử dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh cho suất ngân sách kiến thiết xây dựng được phát hành tại Phần 4 Quyết định này .- Điều chỉnh, quy đổi giá phòng ban cấu trúc về thời kì thống kê giám sát khác với thời kì giám sát giá phòng ban cấu trúc được phát hành hoàn toàn mang thể sử dụng chỉ số giá phần kiến thiết xây dựng được công bố theo pháp luật .3.1 Lúc sử dụng giá phòng ban cấu trúc để xác lập tổng mức đầu tư kiến thiết xây dựng, dự trù kiến thiết xây dựng khu dự án thì cần bổ trợ những khoản mục ngân sách thuộc tổng mức đầu tư kiến thiết xây dựng, dự trù kiến thiết xây dựng khu dự án chưa được đo lường và thống kê trong giá phòng ban cấu trúc .1.4 Giá phòng ban cấu trúc được phát hành cho cả nước, lúc vận dụng cho từng vùng thì sử dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh vùng được công bố ở Phần 4 Quyết định này. ( Chi tiết những tỉnh, thành thị trấn tại những vùng theo mục 1.1 phần 1 )1.2 Giá phòng ban cấu trúc phát hành tại Quyết định này là một trong những hạ tầng để xác lập ngân sách thiết kế xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản, dự trù kiến thiết xây dựng khu dự án, quản trị và trấn áp ngân sách kiến thiết xây dựng khu dự án .1.1 Giá kiến thiết xây dựng tổng hợp phòng ban cấu trúc khu dự án ( viết tắt là giá phòng ban cấu trúc ) gồm mang hàng loạt ngân sách thiết yếu để hoàn thành xong một đơn vị chức năng khối lượng nhóm, loại công việc làm việc kiến thiết xây dựng, đơn vị chức năng cấu trúc hoặc phòng ban khu dự án kiến thiết xây dựng .Trong trật tự lập và quản trị ngân sách đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án, so với loại khu dự án chưa mang suất vốn đầu tư được phát hành trong tập Suất vốn đầu tư, những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể địa thế căn cứ chiêu thức xác lập suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án tại hướng dẫn của Bộ Xây dựng để giám sát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ, quy đổi cho tương thích với dự án Bất Động Sản .S Ti : Những ngân sách bổ trợ hoặc giảm trừ theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu dự án trong trường hợp chưa được tính tới trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng phát hành hoặc trường hợp Dự án đầu tư khu dự án thiết kế xây dựng sử dụng tài chính tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) mang những nội dung ngân sách được pháp luật khác với những nội dung ngân sách nêu trong phát hành. S Ti được tính trên 1 đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh hoặc hiệu suất năng lượng ship hàng tương thích với đơn vị chức năng tính của suất vốn đầu tư S 0 ;K dv : thông số quy đổi suất vốn đầu tư đã được phát hành lúc quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu dự án khác với quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu dự án đại diện thay mặt nêu trong hạng mục được phát hành hoặc lúc mang sự khác nhau về đơn vị chức năng đo năng lượng sản xuất hoặc ship hàng của khu dự án với đơn vị chức năng đo sử dụng trong hạng mục được phát hành .K kv : thông số quy đổi suất vốn đầu tư đã được phát hành về khu vực thống kê giám sát. Hệ số K kv cho những vùng được phát hành ở Phần 4 của Quyết định này .K tg : thông số quy đổi suất vốn đầu tư đã được phát hành về thời kì thống kê giám sát. Hệ số K tg được xác lập bằng chỉ số giá thiết kế xây dựng. Năm gốc chỉ số giá phải thống nhất để sử dụng thông số này .3.1.4 Việc kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án được phát hành lúc vận dụng cho khu dự án đơn cử được triển khai theo công thức sau :- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về khu vực thống kê giám sát được xác lập bằng kinh nghiệm tay nghề / chiêu thức chuyên viên trên hạ tầng nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận so sánh những yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt phẳng giá vùng / khu vực .- Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã được phát hành về thời kì thống kê giám sát hoàn toàn mang thể sử dụng chỉ số giá kiến thiết xây dựng được công bố theo lao lý .3.1.3 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã phát hành về thời kì, khu vực đo lường và thống kê- Mặt bằng giá thiết kế xây dựng ở thời kì xác lập ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng mang sự độc lạ đáng kể so với thời kì phát hành suất vốn đầu tư .- Dự án đầu tư khu dự án kiến thiết xây dựng sử dụng tài chính tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) mang những nội dung ngân sách được lao lý khác với những nội dung ngân sách nêu trong phát hành .- Sở hữu những yếu tố đặc thù quan yếu về khu vực thiết kế xây dựng, địa chất nền tảng khu dự án .- Sử dụng tiêu chí suất vốn đầu tư để xác lập tổng mức đầu tư cho những khu dự án lan rộng ra, tăng cấp tái tạo hoặc khu dự án mang nhu yếu đặc thù quan yếu về khoa học tiên tiến .- Sở hữu sự khác nhau về đơn vị chức năng đo năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu dự án với đơn vị chức năng đo sử dụng trong hạng mục được phát hành .- Quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu dự án khác với quy mô năng lượng sản xuất hoặc Giao hàng của khu dự án đại diện thay mặt nêu trong hạng mục được phát hành .3.1.2 Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư trong 1 số ít trường hợp như :3.1.1 Bổ sung những ngân sách thiết yếu theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu dự án. Việc xác lập những ngân sách bổ trợ này được triển khai theo những lao lý, hướng dẫn hiện hành tương thích với thời kì xác lập tổng mức đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án .3.1 Lúc sử dụng suất vốn đầu tư được phát hành theo mục 1.2 cần địa thế căn cứ vào loại cấp khu dự án, thời kì lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án, những hướng dẫn đơn cử và những ngân sách khác tương thích nhu yếu đơn cử của dự án Bất Động Sản để bổ trợ, kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho tương thích, đơn cử :- Một số ngân sách khác gồm : nhìn nhận tác động tác động thiên nhiên và môi trường và khắc phục và xử lý những tác động tác động của dự án Bất Động Sản tới môi trường tự nhiên ; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng khu dự án ; ngân sách kiểm định chất lượng khu dự án ; gia cố đặc thù quan yếu về nền tảng khu dự án ; ngân sách thuê tư vấn quốc tế .- giá thành dự trữ trong tổng mức đầu tư ( dự trữ cho khối lượng việc làm phát sinh và dự trữ cho yếu tố trượt giá trong thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản ) ;- Lãi vay trong thời hạn thực thi đầu tư kiến thiết xây dựng ( so với những dự án Bất Động Sản mang sử dụng vốn vay ) ;- Chi tiêu bồi thường, tương hỗ và tái định cư gồm : ngân sách bồi thường về đất, nhà, khu dự án trên đất, những gia tài gắn liền với đất, trên mặt nước và ngân sách bồi thường khác theo lao lý ; những khoản tương hỗ lúc nhà nước tịch thu đất ; ngân sách tái định cư ; ngân sách tổ chức triển khai bồi thường, tương hỗ và tái định cư ; ngân sách sử dụng đất, thuê đất trong thời hạn thiết kế xây dựng ( nếu mang ) ; ngân sách sơ tán, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư kiến thiết xây dựng ( nếu mang ) và những ngân sách mang tương quan khác ;Nội dung ngân sách trong suất vốn đầu tư chưa gồm mang ngân sách thực thi 1 số ít loại việc làm theo nhu yếu riêng của dự án Bất Động Sản / khu dự án thiết kế xây dựng đơn cử như :Suất vốn đầu tư gồm mang những ngân sách : kiến thiết xây dựng, thiết bị, quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng, tư vấn đầu tư kiến thiết xây dựng và những khoản ngân sách khác. Suất vốn đầu tư thống kê giám sát đã gồm mang thuế trị giá ngày càng tăng cho những ngân sách nêu trên .Suất vốn đầu tư phát hành kèm theo Quyết định này được giám sát tại mặt phẳng Quý III năm 2020. Đối với những khu dự án mang sử dụng ngoại tệ là USD thì phần ngân sách ngoại tệ được tính đổi về đồng Nước Ta theo tỷ giá trung bình quý III / 2020 là 1 USD = 23.252 VNĐ theo công bố tỷ giá ngoại tệ của Nhà băng thương nghiệp CP Ngoại thương Nước Ta .1.4 Suất vốn đầu tư được xác lập cho khu dự án kiến thiết xây dựng mới, mang đặc thù thông dụng, với mức độ kỹ thuật khoa học tiên tiến kiến thiết trung bình tiên tiến và phát triển .- Nghị định số 68/2019 / NĐ-CP ngày 14/8/2019 của nhà nước về quản trị ngân sách đầu tư thiết kế xây dựng .- Thông tư số 07/2019 / TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ trợ, sửa chữa thay thế 1 số ít lao lý tại Thông tư số 03/2016 / TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ;- Thông tư số 03/2016 / TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng và hướng dẫn vận dụng trong quản trị hoạt động tiêu khiển đầu tư thiết kế xây dựng ;- Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP ngày 12/5/2015 của nhà nước về quản trị chất lượng và bảo dưỡng khu dự án thiết kế xây dựng ;1.3 Việc phát hành suất vốn đầu tư được thực thi trên cơ sở- Trong 1 số ít trường hợp theo lao lý của cơ quan quản trị mang thẩm quyền được tạm sử dụng trị giá suất vốn đầu tư để xác lập trị giá quyền sử dụng đất, triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai. Lúc quyết toán nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thực thi theo lao lý của Bộ Tài chính .- Suất vốn đầu tư phát hành tại Quyết định này là một trong những hạ tầng ship hàng cho việc xác lập sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản, xác lập và quản trị ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng ở tiến trình sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản .Vùng Trung du và miền núi phía Bắc ( Vùng 1 ) gồm mang những tỉnh : Tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thành Thị trấn Lạng Sơn, Tuyên Quang quẻ, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang ,Suất vốn đầu tư được phát hành trung bình cho cả nước. Lúc vận dụng suất vốn đầu tư cho khu dự án đơn cử thì sử dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh cho vùng phát hành tại phần 4 Quyết định này. Những vùng được phát hành thông số kiểm soát và điều chỉnh gồm mang :Công suất hoặc năng lượng Giao hàng theo phong cách thiết kế của khu dự án là năng lực sản xuất hoặc khai thác sử dụng khu dự án theo phong cách thiết kế được xác lập bằng đơn vị chức năng đo thích hợp .1.1 Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án ( gọi tắt là suất vốn đầu tư ) là mức ngân sách thiết yếu để đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án mới tính theo một đơn vị chức năng diện tích quy hoạnh, hiệu suất hoặc năng lượng ship hàng theo phong cách thiết kế của khu dự án .e. Tỷ trọng của những phần ngân sách trong suất vốn đầu tư như sau :- Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà Giao hàng ( quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe ) .- Khối học tập và hạ tầng dò xét và nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, thao tác .d. Dự án kiến thiết xây dựng trường ĐH, học viện chuyên nghành, cao đẳng, trường trung học nhiều năm kinh nghiệm, trường nhiệm vụ được chia ra những khối tính năng theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế, gồm mang :c. Suất vốn đầu tư khu dự án thiết kế xây dựng trường ĐH, học viện chuyên nghành, cao đẳng, trường trung học nhiều năm kinh nghiệm, trường nhiệm vụ được tính cho 1 học viên .- Ngân sách chi tiêu trang thiết bị nội thất bên trong, giảng đường, hạ tầng nghiên cứu và dò xét khoa học, phòng thầy giáo, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế .- Chi tiêu thiết kế xây dựng những khu dự án chính và ship hàng của trường, khu ký túc xá sinh viên ;a. Suất vốn đầu tư khu dự án thiết kế xây dựng trường ĐH, học viện chuyên nghành, cao đẳng, trường trung học nhiều năm kinh nghiệm, trường nhiệm vụ tại Bảng 4 được thống kê giám sát với cấp khu dự án là cấp II, III theo những pháp luật trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2748 : 1991 về “ Phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng. Nguyên tắc chung ” ; những nhu yếu lao lý khác về quy mô khu dự án, mặt phẳng tổng thể và toàn diện, nhu yếu phong cách thiết kế những phạm vi Giao hàng học tập, nghiên cứu và dò xét và thực hiện thực tế, đi dạo, vui chơi, … ; lao lý trong TCVN 3981 : 1985 “ Trường ĐH. Yêu cầu phong cách thiết kế ”, TCVN 9210 : 2012 “ Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” và TCVN 4602 : 2012 “ Trường tầm trung nhiều năm kinh nghiệm. Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý khác mang tương quan .Trường ĐH, học viện chuyên nghành, cao đẳng mang số học viênd. Tỷ trọng của những phần ngân sách trong suất vốn đầu tư như sau :- Khối hành chính quản trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của thầy giáo, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe .- Khối lao động thực hiện thực tế gồm những xưởng thực hiện thực tế về mộc, cơ khí, điện, kho của những xưởng .c. Dự án kiến thiết xây dựng trường được phân loại ra những khối công dụng theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế, gồm mang :a. Suất vốn đầu tư khu dự án kiến thiết xây dựng trường học nêu tại Bảng 3 được thống kê giám sát với cấp khu dự án là cấp II, III theo những lao lý trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2748 : 1991 “ Phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng. Nguyên tắc chung ” về phân cấp khu dự án và những nhu yếu, lao lý về quy mô khu dự án, khu đất thiết kế xây dựng, nhu yếu phong cách thiết kế, diện tích quy hoạnh, … của những phạm vi khu dự án ship hàng học tập, đi dạo, vui chơi, … và lao lý trong TCVN 8793 : 2011 “ Trường tiểu học. Yêu cầu phong cách thiết kế ” và TCVN 8794 : 2011 “ Trường trung học hạ tầng và đại trà phổ thông. Yêu cầu phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý khác mang tương quan .d. Tỷ trọng của những phần ngân sách trong suất vốn đầu tư như sau :- Khối khu dự án Giao hàng gồm : phòng tiếp khách, phòng nghỉ của thầy giáo, phòng y tế, nhà sẵn sàng chuẩn bị thức ăn, nhà kho, nhà để xe, giặt quần áo, …c. Dự án nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo được phân loại ra những khối tính năng theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế, gồm mang :- Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng nhà lớp học, những phạm vi khu dự án ship hàng như : kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe, … những ngân sách kiến thiết xây dựng khác như : trang trí sân chơi, khu vui chơi …a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng 2 được thống kê giám sát theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2748 : 1991 “ Phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng. Nguyên tắc chung ” với cấp khu dự án là cấp II, III ; những nhu yếu, lao lý khác về khu đất thiết kế xây dựng, giải pháp phong cách thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện … theo pháp luật trong TCVN 3907 : 2011 “ Vườn trẻ, trường mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi. Yêu cầu phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những pháp luật khác tương quan .Nhà gửi trẻ, mang số cháuc. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án bệnh viện đa khoa được tính trung bình cho 1 giường bệnh theo năng lượng ship hàng .- Chi tiêu trang thiết bị y tế tân tiến và đồng nhất ship hàng khám, chữa bệnh, ship hàng hoạt động và sinh hoạt, ngơi nghỉ của viên chức cấp dưới, bệnh nhân .+ Khối hành chính, quản trị gồm nhà bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà túc trực, khu phục vụ hầu cần kỹ thuật và nhà cung cấp tổng hợp …+ Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm những phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nhiệm vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh .- Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng những khu dự án khám, điều trị bệnh nhân và những khu dự án ship hàng như :a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án y tế nêu tại Bảng 5 được đo lường và thống kê với cấp khu dự án là cấp II, III theo những pháp luật trong Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2748 : 1991 “ Phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng. Nguyên tắc chung ” ; những nhu yếu, lao lý về khu đất thiết kế xây dựng, bố cục tổng quan mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước … theo Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 4470 : 2012 “ Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, 9212 : 2012 “ Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, 9313 : 2012 “ Bệnh viện quận thị xã – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” Quy chuẩn QCVN 06.2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý khác mang tương quan .e. Tỷ trọng của những phần ngân sách trong suất vốn đầu tư khu dự án trên như sau :c. Suất vốn đầu tư khu dự án trên chưa gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng khu dự án hạ tầng kỹ thuật và ngân sách cho phần thiết kế bên ngoài bên ngoài khu dự án .- Ngân sách chi tiêu trang, thiết bị Giao hàng như : máy điều hòa nhiệt độ, quạt máy, những thiết bị khác .- Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng khu dự án chính ( nhà kho lưu trữ bảo tồn, phòng đọc, phòng tọa lạc, … ) và những phạm vi ship hàng ( kho, Tolet, … ) .a. Suất vốn đầu tư những khu dự án kho lưu trữ bảo tồn, thư viện, triển lãm nêu tại Bảng 11 được thống kê giám sát với cấp khu dự án là cấp I, II theo những pháp luật trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2748 : 1991 “ Phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng. Nguyên tắc chung ” ; Những nhu yếu khác về khu đất thiết kế xây dựng, quy hoạch tổng mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế ; TCVN 4319 : 2012 “ Nhà và khu dự án công cùng – Nguyên tắc cơ bản để phong cách thiết kế ”, TCVN 4601 : 2012 “ Trụ sở cơ quan. Yêu cầu phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý khác mang tương quan .e. Tỷ trọng của những phần ngân sách trong suất vốn đầu tư khu dự án nhà hát, rạp chiếu phim như sau :d. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim, nhà hát được tính trung bình cho 1 chỗ ngồi của người theo dõi .c. Suất vốn đầu tư nêu trên chưa gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng khu dự án hạ tầng kỹ thuật và ngân sách cho phần thiết kế bên ngoài bên ngoài khu dự án .- Chi tiêu trang, thiết bị Giao hàng người theo dõi và phòng thao tác của viên chức cấp dưới như : máy điều hòa nhiệt độ, quạt máy và những thiết bị khác .a. Suất vốn đầu tư nhà hát, rạp chiếu phim nêu tại Bảng 10 được đo lường và thống kê với cấp khu dự án là cấp I, II theo những pháp luật trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2748 : 1991 “ Phân cấp khu dự án kiến thiết xây dựng. Nguyên tắc chung ” ; Những nhu yếu khác về khu đất thiết kế xây dựng, quy hoạch tổng mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế, … theo pháp luật trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5577 : 2012 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế rạp chiếu phim ”. TCVN 9369 : 2012 “ Nhà hát – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những pháp luật khác mang tương quan .- Ngân sách chi tiêu trang, thiết bị Giao hàng như quạt máy, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ tranh tài .- giá thành thiết kế xây dựng hồ bơi, những phạm vi khu dự án Giao hàng vận động viên ( phòng thay quần áo, phòng tắm … ), khán đài ( nếu mang ), thiết bị lọc nước .a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng hồ bơi nêu tại Bảng 9 được giám sát trên hạ tầng những pháp luật về quy mô, phân loại khu dự án, nhu yếu về mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 4260 : 2012 “ Dự án thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý khác mang tương quan .c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án thể thao được tính trung bình cho 1 mét vuông diện tích quy hoạnh sân ( so với khu dự án thể thao ko mang khán đài ) hoặc cho 1 chỗ ngồi của người theo dõi ( so với khu dự án mang khán đài ) .- Chi tiêu trang, thiết bị Giao hàng như quạt máy, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ tranh tài, tính trung bình cho 1 chỗ ngồi theo năng lượng ship hàng .Khối hành chính quản trị : phòng thao tác, phòng nghỉ của viên chức cấp dưới, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh .Khối ship hàng vận động viên : nhà tranh tài, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, những phòng tính năng khác .Khối ship hàng người theo dõi ( so với nhà tranh tài, tập luyện mang khán đài ) : khán đài, phòng nghỉ ( hiên chạy ), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin .b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, đánh tennis, bóng chuyền, cầu lông, gồm mang :a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án thể thao nêu tại Bảng 8 được đo lường và thống kê trên hạ tầng những pháp luật về quy mô, phân loại khu dự án, nhu yếu về mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 4529 : 2012 “ Dự án thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những pháp luật khác mang tương quan .c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án thể thao được tính trung bình cho 1 chỗ ngồi của người theo dõi .Khối ship hàng quản trị : Phòng hành chính, phòng đảm nhiệm sân, phòng túc trực, bảo vệ, phòng nghỉ của viên chức cấp dưới, kho, xưởng sửa chữa thay thế dụng cụ thể thao .a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án thể thao nêu tại Bảng 7 được đo lường và thống kê trên hạ tầng những lao lý về quy mô, phân loại khu dự án, nhu yếu về mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 4205 : 2012 “ Dự án thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án những lao lý khác mang tương quan .d. Tỷ trọng những phần ngân sách theo những khối tính năng trong suất vốn đầu tư như sau :- Khối hành chính quản trị : phòng thao tác, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa thay thế, chỗ nghỉ của viên chức cấp dưới ship hàng, tài xế, nhà để xe, phòng giặt là, phơi sấy, trạm bơm sức ép đè nén, trạm phân phối nước, phòng diện, những phòng Giao hàng khác, …c. Dự án của khách sạn được chia ra những khối tính năng theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế, gồm mang :- Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án khách sạn được tính trung bình cho 1 giường ngủ theo năng lượng ship hàng .- giá thành thiết bị và trang thiết bị thiết yếu Giao hàng khách .- giá thành thiết kế xây dựng khu dự án chính, những khu dự án ship hàng ( thể dục thể thao, thông tin liên lạc … ) theo tiêu chuẩn pháp luật của từng loại khách sạn .a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án khách sạn tại Bảng 13 được thống kê giám sát tương thích với khu dự án khách sạn từ 1 sao tới 5 sao theo những lao lý trong Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4391 : năm ngoái “ Khách sạn – xếp hạng ” Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý khác mang tương quan .

Chương II:

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1  CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.1  Nhà máy sản xuất xi măng

Bảng 15. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Nhà máy sản xuất xi măng khoa học lò quay, công suất

12110.01 Từ 1,2 triệu tới 1,5 triệu tấn / năm

3.700

1.610 1.640
12110.02 Từ 2 triệu tới 2,5 triệu tấn / năm

3.730

1.660 1.590

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất xi-măng nêu tại Bảng 15 gồm mang :
– giá thành thiết kế xây dựng khu dự án sản xuất chính và những mỏ khai thác nguyên vật liệu ; mạng lưới hệ thống ship hàng kỹ thuật ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật phụ trợ .
– giá thành thiết bị gồm ngân sách shopping và lắp ráp thiết bị dây chuyền sản xuất sản xuất chính, thiết bị khai thác những mỏ, thiết bị ship hàng, phụ trợ, luân chuyển. Ngân sách chi tiêu thiết bị và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất xi-măng chưa tính tới ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : cảng xuất mẫu sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 tấn xi-măng PC30 .
d. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án chính so với phạm vi khu dự án ship hàng, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau :
– Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 65 – 70 %
Tỷ trọng ngân sách khu dự án ship hàng, phụ trợ : 35 – 30 %
– Ngân sách chi tiêu thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất chính : 70 – 75 %
Tỷ trọng ngân sách thiết bị Giao hàng, phụ trợ : 30 – 25 %

1.2  Nhà máy sản xuất gạch ốp

Bảng 16. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granit

Đơn vị tính : đ / mét vuông loại sản phẩm

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
giá thành kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất

12120.01 1 triệu mét vuông SP / năm

111.100

37.780 59.870
12120.02 từ 1,5 tới 2 triệu mét vuông SP / năm

105.770

36.240 56.700
12120.03 từ 3 tới 4 triệu mét vuông SP / năm

108.000

38.280 56.550

Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất

12120.04 1 triệu mét vuông SP / năm

157.890

59.140 79.250
12120.05 từ 1,5 tới 2 triệu mét vuông SP / năm

150.220

55.890 75.810
12120.06 từ 3 tới 4 triệu mét vuông SP / năm

143.250

53.680 71.890

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu tại Bảng 16 gồm mang :
– Chi tiêu thiết kế xây dựng những khu dự án sản xuất chính, những khu dự án Giao hàng, phụ trợ ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật như đường liên lạc vận tải nội bộ, cấp điện, nước …
– giá thành shopping, lắp ráp những thiết bị của dây chuyền sản xuất sản xuất, những thiết bị phụ trợ, Giao hàng. giá thành thiết bị chính và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến của những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính tới những ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : cảng, đường liên lạc vận tải, trạm biến thế, …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 mét vuông loại sản phẩm gạch ốp, lát được quy đổi .
d. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án chính so với phạm vi khu dự án Giao hàng, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau :
– Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất : 70 – 75 %
Tỷ trọng ngân sách khu dự án ship hàng, phụ trợ : 30 – 25 %
– Chi tiêu thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất chính : 85 – 90 %
Tỷ trọng ngân sách thiết bị Giao hàng, phụ trợ : 15 – 10 %

1.3  Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Bảng 17. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

Đơn vị tính : đ / viên

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Nhà máy gạch, ngói công suất

12130.01 15 triệu viên / năm

1.550

830 560
12130.02 20 triệu viên / năm

1.440

740 530
12130.03 30 triệu viên / năm

1.400

720 510
12130.04 60 triệu viên / năm

1.370

710 500

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất gạch, ngói đất sét nung nếu tại Bảng 17 gồm mang :
– Chi tiêu kiến thiết xây dựng những khu dự án sản xuất chính, những khu dự án Giao hàng, phụ trợ ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật như đường liên lạc vận tải nội bộ, cấp diện, nước, …
– Ngân sách chi tiêu shopping, lắp ráp những thiết bị của dây chuyền sản xuất sản xuất, những thiết bị phụ trợ, Giao hàng. Chi tiêu thiết bị chính và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính tới ngân sách thiết kế xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : cảng xuất loại sản phẩm, đường liên lạc vận tải, trạm biến thế, …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 đơn vị chức năng mẫu sản phẩm gạch, ngói nung được quy đổi .
d. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án chính so với phạm vi khu dự án Giao hàng, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau :
– giá thành kiến thiết xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 70 – 75 %
Tỷ trọng ngân sách khu dự án ship hàng, phụ trợ : 30 – 25 %
– Chi tiêu thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất chính : 85 – 90 %
Tỷ trọng ngân sách thiết bị ship hàng, phụ trợ : 15 – 10 %

1.4  Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Bảng 18. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

Đơn vị tính : 1.000 đ / loại sản phẩm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12140.01 Nhà máy sứ vệ sinh hiệu suất 300.000 loại sản phẩm / năm

620

190 340
12140.02 Nhà máy sứ vệ sinh hiệu suất 400.000 loại sản phẩm / năm

590

180 310
12140.03 Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh hiệu suất từ 350.000 tới 500.000 loại sản phẩm / năm

460

100 280

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất sản xuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng 18 gồm mang :
– Chi tiêu kiến thiết xây dựng những khu dự án sản xuất chính, những khu dự án ship hàng, phụ trợ ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật như đường liên lạc vận tải nội bộ, cấp điện, nước, …
– Ngân sách chi tiêu shopping, lắp ráp thiết bị của những khu dự án sản xuất, ship hàng, phụ trợ. Ngân sách chi tiêu thiết bị chính và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất sản xuất sứ vệ sinh chưa tính tới ngân sách thiết kế xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : đường liên lạc vận tải, trạm biến thế, …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 đơn vị chức năng mẫu sản phẩm quy đổi .
d. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án chính so với phạm vi khu dự án ship hàng, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau :
– Chi tiêu thiết kế xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 60 – 65 %
Tỷ trọng ngân sách khu dự án Giao hàng, phụ trợ : 40 – 35 %
– giá thành thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất chính : 85 – 90 %
Tỷ trọng ngân sách thiết bị Giao hàng, phụ trợ : 15 – 10 %

1.5  Nhà máy sản xuất kính xây dựng

Bảng 19. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

Đơn vị tính : đ / mét vuông mẫu sản phẩm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Nhà máy sản xuất kính nổi công suất

12150.01

18 triệu m2 SP/năm
(300 tấn thủy tinh/ngày)

94.140

28.490 54.780
12150.02

27 triệu m2 SP/năm
(500 tấn thủy tinh/ngày)

94.100

25.880 57.570

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất kính nổi nêu tại Bảng 19 gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng những khu dự án sản xuất chính, những khu dự án ship hàng, phụ trợ ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật như đường liên lạc vận tải nội bộ, cấp điện, nước, …
– Ngân sách chi tiêu shopping lắp ráp thiết bị của những khu dự án sản xuất, Giao hàng, phụ trợ. Ngân sách chi tiêu thiết bị chính và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất kính nổi chưa tính tới những ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : đường liên lạc vận tải, trạm biến thế, …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 mét vuông loại sản phẩm quy đổi .
d. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án chính so với phạm vi khu dự án Giao hàng, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 65 – 70 %
Tỷ trọng ngân sách khu dự án Giao hàng, phụ trợ : 35 – 30 % .
– Ngân sách chi tiêu thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất chính : 80 – 85 % .
Tỷ trọng ngân sách thiết bị phụ trợ : 20 – 15 % .

1.6  Nhà máy sản xuất hỗn hợp bê tông và cấu kiện bê tông

Bảng 20. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

Đơn vị tính : 1.000 đ / m3

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, công suất

12160.01 30.000 m3 / năm

3.310

1.470 1.320
12160.02 50.000 m3 / năm

3.140

1.410 1.240
12160.03 100.000 m3 / năm

2.990

1.340 1.180
12160.04 Dây chuyền sản xuất bê tông xốp hiệu suất 120.000 m3 / năm

2.050

770 980

Dự án trạm trộn bê tông thương phẩm, công suất

12160.05 30 m3 / giờ

410.410

66.350 289.430
12160.06 60 m3 / giờ

385.250

60.040 274.320
12160.07 85 m3 / giờ

389.830

64.510 273.170

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông nêu tại Bảng 20 gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng khu dự án đơn vị sản xuất chính, những khu dự án Giao hàng, phụ trợ ;
– giá thành shopping, lắp ráp những thiết bị của dây chuyền sản xuất sản xuất chính, những thiết bị Giao hàng, phụ trợ. Ngân sách chi tiêu thiết bị chính và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà mày sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính tới những ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như đường liên lạc vận tải, trạm biến thế, …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 m3 mẫu sản phẩm quy đổi .
d. Tỷ trọng ngân sách của những khối chính trong suất vốn đầu tư như sau :
– Tỷ trọng ngân sách những khu dự án sản xuất chính : 70 – 75 %
– Tỷ trọng ngân sách những khu dự án ship hàng, phụ trợ : 30 – 25 %

1.7  Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Bảng 21. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

12170.01 Nhà máy sản xuất vật tư chịu lửa kiềm tính, hiệu suất 16.000 tấn / năm .

30.300

10.320 16.420
12170.02 Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, hiệu suất từ 6.000 tới 13.000 tấn / năm .

8.930

2.210 5.650

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng Nhà máy sản xuất vật tư chịu lửa nêu tại Bảng 21 gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng khu dự án sản xuất chính, những khu dự án ship hàng, phụ trợ ;
– giá thành shopping và lắp ráp thiết bị của những khu dự án sản xuất chính, ship hàng, phụ trợ. Chi tiêu thiết bị chính và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất sản xuất vật tư chịu lửa chưa tính tới ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : đường liên lạc vận tải, trạm biến thế …
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 tấn mẫu sản phẩm quy đổi .
d. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án chính so với phạm vi khu dự án ship hàng, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau :
– giá thành kiến thiết xây dựng :

Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 85 – 90 %
Tỷ trọng ngân sách khu dự án Giao hàng, phụ trợ : 15 – 10 %
– Chi tiêu thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất chính : 70 – 75 %
Tỷ trọng ngân sách thiết bị Giao hàng, phụ trợ : 30 – 25 %

2  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

2.1  Kho xăng dầu

Bảng 22. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu

Đơn vị tính : 1.000 đ / m3

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12210.01 Kho xăng dầu thiết kế xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000 m3

7.880

5.400 2.010

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng kho xăng dầu nêu tại Bảng 22 được thống kê giám sát theo Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4317 : 1986 “ Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để phong cách thiết kế ”, TCVN 5307 : 2009 “ Kho dầu mỏ và mẫu sản phẩm của dầu mỏ – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kho xăng dầu gồm mang :
– Chi tiêu thiết kế xây dựng nhà kho và những phạm vi khu dự án Giao hàng như : Tolet, đường liên lạc vận tải nội bộ, mạng lưới hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước .
– Ngân sách chi tiêu thiết bị gồm ngân sách thiết bị sản xuất, thiết bị luân chuyển sản phẩm & hàng hóa theo dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến, thiết bị phòng cháy chữa cháy, những thiết bị khác .
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 m3 sức chứa của kho .

3  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

3.1  Nhà máy luyện kim

Bảng 23. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án nhà máy luyện kim

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn loại sản phẩm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

12310.01 Nhà máy luyện phôi thép, hiệu suất 300.000 tấn / năm

1.470

320 1.010
12310.02 Nhà máy luyện cán, kéo thép thiết kế xây dựng, hiệu suất 250.000 tấn / năm

2.190

470 1.500

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà máy sản xuất luyện kim nêu tại Bảng 23 được thống kê giám sát với khu dự án cấp III theo lao lý hiện hành về cấp khu dự án thiết kế xây dựng .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án nhà máy sản xuất luyện kim gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng những khu dự án sản xuất chính, khu dự án phụ trợ và ship hàng ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật : đường liên lạc vận tải nội bộ, ngân sách phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước .
– giá thành thiết bị gồm mang ngân sách shopping và lắp ráp thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất sản xuất chính và những thiết bị phụ trợ, Giao hàng ; ngân sách chạy thử thiết bị. Ngân sách chi tiêu thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà máy sản xuất luyện kim chưa tính tới những ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng những phạm vi khu dự án nằm ngoài hàng rào xí nghiệp sản xuất như : đường liên lạc vận tải, trạm biến áp .
d. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án được tính trung bình cho 1 tấn loại sản phẩm phôi thép, hoặc tấn thép quy ước .
e. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án sản xuất chính và khu dự án ship hàng, phụ trợ như sau :
– giá thành thiết kế xây dựng :
Tỷ trọng những khu dự án sản xuất chính : 70 – 75 % .
Tỷ trọng những khu dự án ship hàng, phụ trợ : 30 – 25 % .
– Chi tiêu thiết bị :
Tỷ trọng thiết bị sản xuất : 80 – 85 % .
Tỷ trọng thiết bị Giao hàng, phụ trợ : 20 – 15 % .

4  CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1  Dự án nhà máy nhiệt điện

Bảng 24. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện

Đơn vị tính : 1.000 đ / kW

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Nhà máy nhiệt điện công suất

12410.01 330.000 kW

24.680

7.710 13.890
12410.02 600.000 kW

23.850

7.290 13.610

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện nêu tại Bảng 24 được đo lường và thống kê theo Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN số 4604 : 2012 và TCVN 2622 : 1995 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và khu dự án. Đường dây và trạm biến áp được tính trên hạ tầng tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật kiến thiết xây dựng trong tiêu chuẩn Nước Ta TCVN số 5308 : 1991 và tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng TCVN số 5847 : năm nay .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng những phạm vi chính của xí nghiệp sản xuất như : nhà tua bin, nhà tinh chỉnh và điều khiển TT, trạm biến áp, mạng lưới hệ thống phân phối than, mạng lưới hệ thống phân phối đá vôi, mạng lưới hệ thống thải tro xỉ, mạng lưới hệ thống cấp dầu, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước … và ngân sách thiết kế xây dựng những phạm vi phụ trợ .
– Chi tiêu thiết bị gồm mang hàng loạt ngân sách shopping và lắp ráp những thiết bị của xí nghiệp sản xuất, những thiết bị thuộc mạng lưới hệ thống phân phối cao thế, mạng lưới hệ thống điện tự tiêu dùng, mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển, thống kê giám sát và bảo vệ và những thiết bị phụ trợ khác .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án xí nghiệp sản xuất nhiệt điện được tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất lắp ráp máy phát điện ( tính cho 1 kW ) .

4.2  Dự án nhà máy thủy điện

Bảng 25. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện

Đơn vị tính : 1.000 đ / kW

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Nhà máy thủy điện công suất

12420.01 60.000 – 150.000 kW

32.190

14.880 12.900
12420.02 200.000 – 400.000 kW

27.420

11.850 11.940
12420.03 500.000 – 700.000 kW

21.680

9.920 8.810

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất thủy điện nêu tại Bảng 25 được đo lường và thống kê theo quy chuẩn về phong cách thiết kế khu dự án thủy lợi QCVN 04-05 : 2012 / BNNPTNT ; tiêu chuẩn phong cách thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604 : 2012 và những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất thủy điện gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng những phạm vi khu dự án chính như tuyến đầu mối ( đập đất, đập tràn ), tuyến nguồn năng lượng ( cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống sức ép đè nén, xí nghiệp sản xuất, kênh xả, trạm phân phối điện … ) ; Những phạm vi tạm và dẫn dòng xây đắp ( đê quây, những khu dự án ship hàng thiết kế tuyến nguồn năng lượng … ) ; ngân sách thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống quan trắc, mạng lưới hệ thống điều hòa, thông gió, những mạng lưới hệ thống cấp thoát nước hoạt động và sinh hoạt, mạng lưới hệ thống chiếu sáng, mạng lưới hệ thống chống sét, mạng lưới hệ thống báo cháy và chữa cháy … những khu dự án phụ trợ của nhà máy sản xuất .
– Ngân sách chi tiêu thiết bị gồm mang hàng loạt ngân sách shopping, lắp ráp, thí nghiệm và hiệu chỉnh những thiết bị chính, những thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện, những thiết bị ship hàng chung của nhà máy sản xuất .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất thủy điện được tính cho một đơn vị chức năng hiệu suất lắp ráp máy phát điện ( 1 kW ) .

4.3  Đường dây và trạm biến áp

4.3.1  Đường dây tải điện

Bảng 26. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đường dây tải điện

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép

12431.01 AC – 35

110.720

97.950
12431.02 AC – 50

135.610

119.970
12431.03 AC – 70

208.160

184.150
12431.04 AC – 95

248.460

219.810

Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm

12431.05 AAC – 70

259.370

229.460
12431.06 AAC – 95

336.420

297.630

Đường dây trần 35 KV, dây nhôm lõi thép

12431.07 AC – 50

211.710

187.300
12431.08 AC – 70

229.970

203.450
12431.09 AC – 95

274.450

242.790
12431.10 AC – 120

334.760

296.150

Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 1 mạch

12431.11 AC – 150

875.550

765.120
12431.12 AC – 185

1.038.380

907.410
12431.13 AC – 240

1.175.460

1.027.200

Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2 mạch

12431.14 AC – 150

1.400.460

1.223.810
12431.15 AC – 185

1.680.920

1.468.900
12431.16 AC – 240

2.168.500

1.894.990

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng 26 được thống kê giám sát với khu dự án cấp II, III theo những tiêu chuẩn phong cách thiết kế điện ; những tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng trong Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật kiến thiết xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và những pháp luật hiện hành tương quan khác .
b. giá thành kiến thiết xây dựng khu dự án đường dây tải điện gồm : Ngân sách chi tiêu dây dẫn, cách điện và những phụ kiện cách điện, những vật tư nối đất ( sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2 ), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và ngân sách những biển báo hiệu, hướng dẫn đường dây, ngân sách thí nghiệm và hiệu chỉnh .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đường dây tải điện chưa tính tới những ngân sách lắp ráp tủ điện, thiết bị điện cao thế và những phạm vi khu dự án phụ trợ ship hàng kiến thiết đường dây .
d. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đường dây tải điện được tính trung bình cho 1 km chiều dài đường dây .

4.3.2  Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

Bảng 27. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

Đơn vị tính : 1.000 đ / km cáp

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê tông ly tâm cao 8,5m

12432.01 ABC 4×120

721.610

653.950
12432.01 ABC 4×95

640.200

580.180
12432.01 ABC 4×70

604.060

547.430

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đường dây cáp diện hạ thế 0,4 kV nêu tại Bảng 27 được thống kê giám sát với khu dự án cấp III theo những tiêu chuẩn phong cách thiết kế điện ; những tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng trong Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và những pháp luật hiện hành tương quan khác .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV gồm mang :
giá thành thiết kế xây dựng gồm : Ngân sách chi tiêu dây dẫn, cách điện và những phụ kiện cách điện, những vật tư nối đất, cột bê tông ly tâm, móng cột, và ngân sách những biển báo hiệu, hướng dẫn đường dây, ngân sách thí nghiệm .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV chưa tính tới những ngân sách lắp ráp tủ điện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếm .
d. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV được tính trung bình cho 1 km chiều dài cáp .

4.3.3  Đường dây tải điện trên ko 220 KV

Bảng 28. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đường dây tải điện trên ko 220 KV

Đơn vị tính : triệu đ / km

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12433.01 Đường dây 220 KV 2 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330 / 43

8.140

7.440
12433.02 Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR – 400 / 52

8.970

8.210
12433.03 Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR – 500 / 64

8.990

8.220
12433.04 Đường dây 220 KV 4 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330 / 43

12.930

11.850
12433.05 Đường dây 220 KV 6 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-400 / 52

20.440

18.820

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng 28 được giám sát theo những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành lưới điện ; những tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật kiến thiết xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 ; tương thích với pháp luật về quản trị chất lượng khu dự án kiến thiết xây dựng ; quản trị chất lượng do Bộ Công thương nghiệp phát hành .
– Chi tiêu thiết kế xây dựng : gồm ngân sách thiết kế xây dựng móng cột và mạng lưới hệ thống tiếp địa ; cột thép, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang đãng, cách điện và phụ kiện, tạ bù và những ngân sách tương quan khác như ngân sách thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa cột, cáp quang đãng ; ngân sách cho việc lắp ráp biển báo hiệu khu dự án vượt đường sông, vượt đường đi bộ .
– Kết cấu cột, loại dây dẫn của khu dự án như sau :
Móng cột sử dụng loại móng trụ ( khu vực địa chất tốt ), móng bản ( khu vực địa chất kém ), móng cọc ( khu vực địa chất kém, tiêu dùng cho cột vượt ). Móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M200 ; lót móng bằng bê tông M100. Hệ thống tiếp địa bằng thép φ12 ÷ 14 được link với mạng lưới hệ thống cọc tiếp đất bằng thép hình. Thép của mạng lưới hệ thống tiếp địa được mạ kẽm. Liên kết móng với cột bằng mạng lưới hệ thống những bu lông neo mang cường độ chịu kéo cao, đường kính bu lông neo từ 36 ÷ 80 mm .
Cột mang cấu trúc khung dàn bằng thép hình, tiết diện vuông link bằng bu lông. Cột sau gia công cơ khí được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cột được lắp dụng tại hiện trường theo chiêu thức trụ leo .
Dây dẫn là loại dây nhôm lõi thép ( ACSR ) hoặc tương tự, dây chống sét bằng cáp thép, dây cáp quang đãng để thông tin liên lạc. Cách điện và phụ kiện sử dụng loại cách điện truyền thống lịch sử như sứ thủy tinh hoặc cách điện Silicon .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đường dây tải diện 220 kV chưa tính tới những ngân sách như :
– Những khu dự án đấu nối tạm cấp điện cho khu vực phụ tải để ko tác động tác động tới việc xây đắp khu dự án ( so với khu dự án tái tạo tăng cấp sử dụng hiên chạy tuyến của khu dự án cũ ) .
– Ngân sách chi tiêu tăng thêm do tuyến khu dự án mang khoảng chừng vượt .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đường dây tải điện 220 kV được xác lập theo cấp điện áp truyền tải, quy mô khu dự án và được tính theo đơn vị chức năng là 1 km đường dây tải điện .

4.3.4  Dự án đường cáp điện ngầm khu vực thành thị trấn

Bảng 29. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch

Đơn vị tính : triệu đ / km

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Đường cáp điện ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp

12434.01 2 nghìn mm2

86.190

70.430 2.300
12434.02 1.600 mm2

72.090

62.450 2.300
12434.03 1.200 mm2

63.360

54.580 2.300

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 29 được thống kê giám sát theo những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành lưới điện ; những tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 ; tương thích với lao lý về quản trị chất lượng khu dự án kiến thiết xây dựng .
Dự án đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 29 mang quy mô được miêu tả như sau : Cáp ngầm đi trong mạng lưới hệ thống hào cáp, ống luồn cáp, hầm nối cáp một số ít chỗ qua cầu cáp. Tuyến cáp đi qua ngầm theo đường liên lạc vận tải nội đô, những sợi cáp đặt trong ống HDPE, sắp xếp nằm ngang đặt cách nhau 0,5 m bên trong lớp bê tông bảo vệ mang size hình hộp 5,74 m x 0,6 m. Hầm nối cáp bằng bê tông cốt thép size 3,95 m x 3,2 m và chiều dài 19 m. Hầm nối đất sắp xếp tại vị trí của hầm nối cáp với kích cỡ 1,21 m x 0,18 x 0,74 m .
Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp ngầm cô đặc tính kỹ thuật là cáp khô ruột đồng, cách điện XLPE ≤ 25 mm, vỏ nhôm bằng hoặc gợn sóng bảo vệ dẫn hàng loạt dòng ngắn mạch 1 pha cực to. Cáp số mang múi cấp ≥ 5, mang lớp chống thấm dọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đãng do nhiệt độ gồm 2 sợi đặt trong lớp vỏ nhựa PE. Hộp nối cáp bằng copusite sản xuất sẵn .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 29 gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng ( thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống mương cáp, hố cáp, kéo rải cáp trong ống và ko thay đổi sợi cáp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật ) và ngân sách thiết bị ( ngân sách lắp ráp thiết bị theo dõi và bảo vệ đường cáp cùng những ngân sách tương quan khác như ngân sách thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa – cáp quang đãng, ngân sách cho việc lắp ráp mạng lưới hệ thống báo hiệu tuyến cáp ) .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 29 được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến đường cáp .

4.3.5  Trạm biến áp

Bảng 30. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp

Đơn vị tính : 1.000 đ / KVA

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Trạm biến áp trong nhà mang cáp điện áp 22KV/0,4KV và mang công suất

12435.01 2×400 KVA

2.340

760 1.310
12435.02 2×560 KVA

1.870

590 1.050
12435.03 2×630 KVA

1.820

570 1.020
12435.04 2×1000 KVA

1.420

450 800

Trạm biến áp ngoài trời mang cáp điện áp 22KV/0,4KV và mang công suất

12435.05 50KVA

13.540

3.100 8.980
12435.06 75KVA

10.160

2.330 6.740
12435.07 100 KVA

8.790

2.020 5.820
12435.08 150 KVA

7.500

1.720 4.980
12435.09 180 KVA

6.320

1.470 4.150
12435.10 250 KVA

4.800

1.090 3.200
12435.11 320 KVA

4.520

1.040 2.990
12435.12 400 KVA

3.910

900 2.580
12435.13 560 KVA

2.920

670 1.940

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án trạm biến áp nêu tại Bảng 30 được thống kê giám sát với khu dự án cấp III theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật kiến thiết xây dựng trong Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5308 : 1991 và những lao lý hiện hành tương quan khác .
b. Suất đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm biến áp gồm mang :
– Chi tiêu kiến thiết xây dựng :
Đối với trạm biến áp trong nhà : ngân sách thiết kế xây dựng gồm ngân sách kiến thiết xây dựng nhà đặt trạm biến áp, ngân sách cho mạng lưới hệ thống tiếp đất chống sét, mạng lưới hệ thống biển báo hiệu, hướng dẫn trạm biến áp, ngân sách phòng cháy chữa cháy .
Đối với trạm biến áp ngoài trời : ngân sách thiết kế xây dựng gồm ngân sách giá treo máy biến áp ( so với trường hợp trạm treo ), ngân sách cho mạng lưới hệ thống tiếp đất chống sét, mạng lưới hệ thống biển báo hiệu, hướng dẫn trạm biến áp, ngân sách phòng cháy chữa cháy .
– giá thành thiết bị gồm ngân sách sắm và lắp ráp thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, ngân sách thí nghiệm và hiệu chỉnh .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm biến áp chưa tính tới ngân sách kiến thiết xây dựng những ….. khu dự án trạm như sân, đường, mạng lưới hệ thống điện chiếu sáng và mạng lưới hệ thống thoát quốc tế nhà …
d. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng trạm biến áp được tính trung bình cho 1 KVA hiệu suất máy …

4.3.6  Dự án trạm biến áp ngoài trời 220KV

Bảng 31. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh mẫu mang máy cắt liên lạc

Đơn vị tính : triệu đ / trạm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12436.01 TBA 220 / 110 kV – 2×250 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 08 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

301.470

105.490 168.390
12436.02 TBA 220 / 110 kV – 2×250 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 10 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

313.890

110.690 174.490
12436.03 TBA 220 / 110 kV – 2×250 MVA, 06 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 11 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 nghìn lộ liên lạc 110 kV

339.570

121.310 187.190

Bảng 32. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV sơ đồ 2 thanh mẫu mang máy cắt liên lạc

Đơn vị tính : triệu đ / trạm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

12436.04 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 02 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 01 ngăn máy cắt vòng 220 kV 08 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

222.890

90.340 112.090

Bảng 33. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh mẫu mang máy cắt liên lạc

Đơn vị tính : triệu đồng / trạm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12436.05 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 02 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 06 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

207.420

84.080 104.290
12436.06 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 02 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 máy cắt vòng 220 kV, 05 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

197.830

81.460 10.080
12436.07 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 02 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 07 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110 kV

220.490

89.380 110.880
12436.08 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 08 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110 kV

246.180

100.000 123.580
12436.09 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 06 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 máy cắt vòng 110 kV

228.090

92.200 114.960
12436.10 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 06 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

226.900

92.110 113.960
12436.11 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 05 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

220.690

89.510 110.920

Bảng 34. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh mẫu

Đơn vị tính : triệu đ / trạm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12436.12 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 03 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 13 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

245.790

98.690 124.550
1236.13 TBA 220 / 110 kV – 1×250 MVA, 02 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 05 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

192.340

77.250 97.440

Bảng 35. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 125MVA, lắp trước 1 MBA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh mẫu mang máy cắt liên lạc

Đơn vị tính : triệu đồng / trạm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

12436.14 TBA 220 / 110 kV – 2×125 MVA, 03 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 07 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

199.460

85.700 95.420
12436.15 TBA 220 / 110 kV – 2×125 MVA, 04 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 04 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

199.900

85.930 95.580
12436.16 TBA 220 / 110 kV – 2×125 MVA, 02 ngăn đường dây 220 kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220 kV, 07 ngăn lộ đường dây 110 kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

188.980

80.790 90.810

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng trạm biến áp nêu tại Bảng 31 tới Bảng 35 được giám sát theo những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành lưới điện ; những tiêu chuẩn về vật tư kiến thiết xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 ; tương thích với pháp luật về quản trị chất lượng khu dự án thiết kế xây dựng ; quản trị chất lượng do Bộ Công thương nghiệp phát hành .
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng : gồm ngân sách kiến thiết xây dựng những khu dự án trong khoanh vùng phạm vi hàng rào trạm như san lấp tạo dựng mặt phẳng, mạng lưới hệ thống cổng, hàng rào, nhà túc trực bảo vệ, mạng lưới hệ thống máy biến áp, hố thu dầu, móng cột chiết sáng, … Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng những khu dự án ngoài hàng rào trạm như đường vào trạm, nhà quản trị quản lý và vận hành và nghỉ ca .
– Chi tiêu thiết bị : gồm ngân sách shopping những thiết bị Giao hàng lắp ráp và quản lý và vận hành trạm .
– Kết cấu chính của khu dự án trạm biến áp ngoài trời 220KV như sau :
Nền trạm đặt trên nền đất tự nhiên hoặc nền đất đắp bằng đất hoặc cát đã được đầm chặt bảo vệ nhu yếu kỹ thuật, độ cao nên chênh cao từ 1,5 ÷ 2 m so với khu vực quanh trạm .
Móng cột, trụ đỡ thiết bị, móng máy biến áp, nhà tinh chỉnh và điều khiển … bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Hệ thống những cột chiếu sáng, cột cổng, xà trạm, trụ đỡ thiết bị bằng thép hình gia công dạng khung dàn tiết diện vuông, lớp bảo vệ bằng mạ kẽm .
Thiết bị trạm gồm MBA, thiết bị tinh chỉnh và điều khiển bảo vệ, thiết bị đo đếm, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị phòng cháy chữa cháy và 1 số ít thiết bị khác .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án trạm biến áp 220 kV chưa tính tới những ngân sách như :
– Những khu dự án hoặc phạm vi khu dự án đường dây đấu nối vào trạm, khu dự án tạm Giao hàng cấp điện cho khu vực phụ tải để ko tác động tác động tới việc xây đắp khu dự án ( so với khu dự án tái tạo tăng cấp sử dụng mặt phẳng kiến thiết xây dựng của khu dự án cũ ) .
– giá thành tăng thêm do mặt phẳng trạm phải sắp xếp ở vị trí đặc thù quan yếu hoặc ko thuận tiện về mặt địa hình địa chất
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm biến áp 220 kV được xác lập theo quy mô kiến thiết xây dựng đơn cử từng khu dự án theo nhu yếu phụ tải và cấu trúc lưới truyền tải hiện hữu của khu vực, số lượng máy biến áp nguồn, số lượng máy biến áp phụ tải. Theo đó, suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng trạm biến áp 220 kV được xác lập cho trạm biến áp với quy mô 2 máy biến áp và quy mô 2 máy biến áp lắp trước 1 máy biến áp .
d. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm biến áp 220 kV được tính cho 1 trạm biến áp .

5  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1  Công nghiệp thực phẩm

5.1.1  Kho đông lạnh

Bảng 36. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án kho đông lạnh

Đơn vị tính : 1.000 đ / mét vuông sàn

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa

12511.01 100 tấn

8.110

7.660
12511.02 300 tấn

10.310

9.610

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kho ướp lạnh nêu tại Bảng 36 được đo lường và thống kê theo Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4317 : 1986 “ Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để phong cách thiết kế ” và những tiêu chuẩn khác về giải pháp phong cách thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí, … trong TCVN 4604 : 2012 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế đơn vị sản xuất khu dự án công nghiệp ” .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng kho ướp đông gồm mang : Chi tiêu thiết kế xây dựng nhà kho gồm những phạm vi khu dự án ship hàng như : nhà kho, Tolet, phòng thay quần áo, sân bốc tháo sản phẩm & hàng hóa .
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 mét vuông diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng của kho .

5.1.2  Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

Bảng 37. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

Đơn vị tính : đ / lít mẫu sản phẩm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

12512.01 Nhà máy sản xuất bia hiệu suất 5 triệu lít / năm và 5 triệu lít nước ngọt / năm

14.850

3.410 9.960

Ghi chú :
a. Suốt vốn đầu tư thiết kế xây dựng những khu dự án nhà máy sản xuất sản xuất bia, nước giải khát nêu tại Bảng 37 được đo lường và thống kê với khu dự án cấp III theo lao lý về cấp khu dự án kiến thiết xây dựng .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án gồm mang :
– Chi tiêu thiết kế xây dựng những phạm vi khu dự án sản xuất chính ; những khu dự án phụ trợ và Giao hàng ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật : đường liên lạc vận tải nội bộ, ngân sách phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước .
– Ngân sách chi tiêu thiết bị gồm hàng loạt ngân sách shopping và lắp ráp thiết bị dây chuyền sản xuất sản xuất, những thiết bị phụ trợ, ship hàng và ngân sách chạy thử thiết bị. Ngân sách chi tiêu thiết bị và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng những khu dự án nhà máy sản xuất sản xuất bia, nước giải khát chưa tính tới ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : đường liên lạc vận tải, trạm biến áp …
d. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án xí nghiệp sản xuất sản xuất bia, nước giải khát được tính trung bình cho 1 lít loại sản phẩm quy ước .
e. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án sản xuất chính với những phạm vi khu dự án ship hàng và phụ trợ như sau :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 70 – 75 % .
Tỷ trọng ngân sách những phạm vi khu dự án ship hàng, phụ trợ : 30 – 25 % .
– giá thành thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất : 80 – 85 % .
Tỷ trọng ngân sách thiết bị ship hàng, phụ trợ : 20 – 15 % .

5.1.3  Nhà máy xay xát và những nhà máy chế biến nông sản khác

Bảng 38. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án nhà máy xay xát, và những nhà máy chế biến nông sản khác

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn mẫu sản phẩm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

12513.01 Nhà máy xay xát gạo, hiệu suất 70.000 tấn / năm

1.180

270 790
12513.02 Nhà máy chế biến tinh bột sắn, hiệu suất 15.000 tấn / năm

4.540

1.040 3.060

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng những khu dự án xí nghiệp sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm nêu tại Bảng 38 được thống kê giám sát với khu dự án cấp III theo lao lý về cấp khu dự án thiết kế xây dựng .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án gồm mang :
– giá thành thiết kế xây dựng những phạm vi khu dự án sản xuất chính ; những khu dự án phụ trợ và Giao hàng ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật : đường liên lạc vận tải nội bộ, ngân sách phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước .
– giá thành thiết bị gồm hàng loạt ngân sách shopping và lắp ráp thiết bị dây chuyền sản xuất sản xuất, những thiết bị phụ trợ, ship hàng và ngân sách chạy thử thiết bị. giá thành thiết bị và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng những khu dự án xí nghiệp sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính tới ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : đường liên lạc vận tải, trạm biến áp …
d. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án nhà máy sản xuất chế biến lương thực được tính trung bình cho 1 tấn mẫu sản phẩm quy ước .
e. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án sản xuất chính với những phạm vi khu dự án ship hàng và phụ trợ như sau :
– Chi tiêu kiến thiết xây dựng :
Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 70 – 75 % .
Tỷ trọng ngân sách những phạm vi khu dự án ship hàng, phụ trợ : 30 – 25 % .
– giá thành thiết bị :
Tỷ trọng ngân sách thiết bị sản xuất : 80 – 85 % .
Tỷ trọng ngân sách thiết bị ship hàng, phụ trợ : 20 – 15 % .

5.2  Những dự án công nghiệp nhẹ còn lại

5.2.1  Nhà máy sản xuất những sản phẩm may

Bảng 39. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án xưởng may

Đơn vị tịnh : đ / loại sản phẩm

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Nhà máy sản xuất những sản phẩm may công suất < 2 triệu sản phẩm/năm

12521.01 Xưởng may hiệu suất 1 triệu mẫu sản phẩm / năm

42.430

12.440 25.270
12521.02 Xưởng may thêu hiệu suất 850.000 mẫu sản phẩm / năm

41.140

13.430 23.040

Nhà máy sản xuất những sản phẩm may công suất 2 + < 10 triệu sản phẩm/năm

12521.03 Xưởng may hiệu suất 2 triệu loại sản phẩm / năm

36.820

12.050 20.300

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án xưởng may tại Bảng 39 được giám sát với khu dự án cấp III theo pháp luật hiện hành về cấp khu dự án kiến thiết xây dựng .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án xưởng may gồm mang :
– giá thành thiết kế xây dựng những đơn vị sản xuất chính, những phạm vi khu dự án phụ trợ, ship hàng ; mạng lưới hệ thống kỹ thuật : đường liên lạc vận tải nội bộ, ngân sách phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước .
– Chi tiêu thiết bị gồm hàng loạt ngân sách shopping và lắp ráp thiết bị dây chuyền sản xuất sản xuất, những thiết bị phụ trợ, ship hàng và ngân sách chạy thử thiết bị. giá thành sắm thiết bị và dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến được tính theo giá nhập khẩu thiết bị hàng loạt từ những nước Châu Âu .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án xưởng may chưa tính tới những ngân sách thiết kế xây dựng những phạm vi nằm ngoài khu dự án như : đường liên lạc vận tải, trạm biến áp .
d. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 mẫu sản phẩm may quy ước .
e. Tỷ trọng ngân sách giữa khu dự án sản xuất chính với những khu dự án ship hàng và phụ trợ như sau :
– Tỷ trọng ngân sách khu dự án sản xuất chính : 80 – 85 % .
– Tỷ trọng ngân sách những phạm vi khu dự án Giao hàng, phụ trợ : 20 – 15 % .

6  CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

Bảng 40. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho chuyên dụng

Bảng 40.1 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng

Đơn vị tịnh : 1.000 đ / mét vuông XD

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Nhà sản xuất

Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, ko mang cầu trục

12600.01 Tường gạch tịch thu mái ngói

1.640

1.560
12600.02 Tường gạch tịch thu mái tôn

1.640

1.560
12600.03 Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

1.900

1.800
12600.04 Tường gạch, mái bằng

2.210

2.070
12600.05 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

2.620

2.450
12600.06 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

2.820

2.640
12600.07 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, ko mang cầu trục

2.390

2.230
12600.08 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

4.420

4.130
12600.09 Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.160

3.880
12600.10 Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn

3.880

3.620
12600.11 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

3.850

3.600
12600.12 Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

3.780

3.530
12600.13 Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

3.600

3.360

Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, mang cầu trục 5 tấn

12600.14 . Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

4.710

4.390
12600.15 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

4.990

4.650
12600.16 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

4.450

4.150
12600.17 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

5.280

4.920
12600.18 Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn

4.300

4.010
12600.19 Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, mang cầu trục 10 tấn

4.630

4.320
12600.20 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

7.200

6.710
1260021 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

7.490

6.980

Bảng 40.2 Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại nhỏ

Đơn vị tính : 1.000 đ / mét vuông XD

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn)

12600.22 Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

2.820

2.670
12600.23 Kho lương thực xây cuốn gạch đá

1.700

1.610
12600.24 Kho hóa chất xây gạch, mái bằng

2.620

2.480
12600.25 Kho hóa chất xây gạch, mái ngói

1.520

1.440

Bảng 40.3 Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại to

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Kho chuyên dụng loại to (sức chứa ≥ 500 tấn)

12600.26 Kho lương thực sức chứa 500 tấn

2.680

2.260 360
12600.27 Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

2.890

2.350 500
12600.28 Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn

3.550

2.880 580
12600.29 Kho muối sức chứa 1.000 – 3.000 tấn

2.270

1.820 430

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đơn vị sản xuất và kho chuyên sử dụng nêu tại Bảng 40 được giám sát theo Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 2622 : 1995 “ Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và khu dự án ”, những tiêu chuẩn khác về giải pháp phong cách thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí, … trong TCVN 4604 : 2012 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế nhà phân phối khu dự án công nghiệp ” .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đơn vị sản xuất, nhà kho chuyên được tiêu dùng gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng đơn vị sản xuất, nhà kho ; những phạm vi khu dự án Giao hàng như : Tolet, phòng thay quần áo, sân bốc tháo sản phẩm & hàng hóa .
– Đối với kho chuyên sử dụng loại to mang sức chứa > 500 tấn ngân sách thiết bị gồm ngân sách thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc tháo, luân chuyển sản phẩm & hàng hóa, những thiết bị khác .
c. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 mét vuông diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng hoặc 1 m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn sản phẩm & hàng hóa tùy thuộc vào loại nhà phân phối, loại kho chứa hàng .

Chương III:

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1  CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

Bảng 41. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

Đơn vị tính : 1.000 đ / m3

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Nhà máy cấp nước, công suất

13100.01 40.000 m3 / ngày-đêm

4.430

1.740 2.200
13100.02 50.000 m3 / ngày-đêm

4.400

1.720 2.200
13100.03 100.000 m3 / ngày-đêm

3.920

1.570 1.920
13100.04 300.000 m3 / ngày-đêm

3.820

1.510 1.870

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà máy sản xuất cấp nước nêu tại Bảng 41 được thống kê giám sát cho khu dự án xí nghiệp sản xuất khắc phục và xử lý nước mặt, với cấp khu dự án là cấp I, theo pháp luật hiện hành ; theo Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4514 : 2012 “ Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt phẳng. Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” và tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4604 : 2012 “ Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ”. Những khu dự án như nhà thao tác, văn phòng, trụ sở được đo lường và thống kê với cấp khu dự án là cấp IV. Những nhu yếu về quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật trong thiết kế xây dựng theo lao lý trong TCVN 5308 : 1991 .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng xí nghiệp sản xuất cấp nước gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng gồm ngân sách thiết kế xây dựng những khu dự án : Bể trộn và phân phối ; Bể lắng và bể lọc ; Hệ thống châm hóa chất ; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước hoạt động và sinh hoạt ; Hệ thống thu nước thải ; Bể chứa nước sạch ; Những khu dự án phụ trợ như sân, nhà túc trực, bảo vệ, nhà quản lý và quản lý và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, mạng lưới hệ thống thoát nước, trạm điện và ngân sách phòng cháy chữa cháy .
– Chi tiêu thiết bị gồm hàng loạt ngân sách shopping và lắp ráp thiết bị dây chuyền sản xuất khoa học tiên tiến, những thiết bị phi tiêu chuẩn sản xuất trong nước và trang thiết bị của khu dự án ; giá thành thiết bị khoa học tiên tiến chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên hạ tầng giá thiết bị và khoa học tiên tiến tiên tiến và phát triển, nhập khẩu từ những nước tăng trưởng và giá của những thiết bị phi tiêu chuẩn sản xuất trong nước .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án xí nghiệp sản xuất cấp nước chưa tính tới những ngân sách thiết kế xây dựng những khu dự án khác ship hàng trực tiếp cho hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp của xí nghiệp sản xuất nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như khu dự án thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và những khu dự án phụ trợ Giao hàng thiết kế Nhà máy như kiến thiết xây dựng đường công vụ …
d. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 m3 nước sạch / ngày-đêm .

2  CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

Bảng 42. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu tỉnh thành

Đơn vị tính : triệu đồng / ha

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp mang quy mô

13210.01 dưới 100 ha

9.250

7.540 360
13210.02 từ 100 tới 300 ha

8.520

6.940 350
13210.03 trên 300 ha

7.800

6.350 330

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tỉnh thành mang quy mô

13220.01 từ 20 tới 50 ha

8.450

6.910 320
13220.02 từ 50 tới 100 ha

7.060

5.750 290
13220.03 từ 100 tới 200 ha

6.770

5.510 270

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tỉnh thành kiểu mẫu mang quy mô

13230.01 Từ 20 tới 50 ha

9.640

7.330 1.080
13230.02 từ 50 ha tới 100 ha

9.200

6.970 1.050
13230.03 từ 100 ha tới 200 ha

8.760

6.630 1.020

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu tỉnh thành nêu tại Bảng 42 được giám sát theo tiêu chuẩn phong cách thiết kế về phân loại khu dự án công nghiệp ; những giải pháp quy hoạch, cấu trúc, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện liên lạc vận tải, … theo những lao lý trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4616 : 1988 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế quy hoạch mặt phẳng toàn diện và tổng thể cụm công nghiệp ” ; TCVN 3989 : 2012 “ Hệ thống tài liệu phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài ” và những lao lý hiện hành khác tương quan .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu tỉnh thành gồm mang :
– Chi tiêu thiết kế xây dựng những khu dự án hạ tầng như mạng lưới hệ thống thoát nước ( tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm khắc phục và xử lý ) ; mạng lưới hệ thống cấp nước ( tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm ) ; mạng lưới hệ thống điện ( điện chiếu sáng, hoạt động và sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất ( so với khu công nghiệp ) và những công việc làm việc khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh .
– Ngân sách chi tiêu thiết bị gồm ngân sách thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm khắc phục và xử lý nước thải và trang thiết bị Giao hàng chiếu sáng, cấp điện, cấp nước .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu tỉnh thành chưa tính tới những ngân sách :
– Xây dựng mạng lưới hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu tỉnh thành .
– Trang thiết bị, lắp ráp mạng lưới hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà .
d. Suất vốn đầu tư được tính trung bình cho 1 ha diện tích quy hoạnh khu công nghiệp, khu tỉnh thành .
e. Suất vốn đầu tư tính cho những khu tỉnh thành kiểu mẫu là tính cho những khu tỉnh thành mà cung ứng những tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật đồng nhất, hạ tầng xã hội ko thiếu được lao lý tại Thông tư số 15/2008 / TT-BXD ngày 17/06/2008 và Thông tư 06/2011 / TT-BXD ngày 21/06/2011 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 15/2008 / TT-BXD của Bộ Xây dựng .

3  CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

3.1  Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Bảng 43. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

Đơn vị tính : 1.000 đ / thiết bị

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Thiết bị Vi ba đầu cuối cấu hình 1+0

11251.01 1E1

195.180

54.300 111.820
11251.02 2E1

207.120

55.500 121.200
11251.03 4E1

260.600

56.690 168.280
11251.04 8E1

284.150

58.820 187.080
11251.05 16E1

522.370

66.250 394.600
11251.06 STM1

619.140

76.750 469.830

Ghi chú :
f. Suất vốn đầu tư tại Bảng 43 được giám sát cho khu dự án lắp ráp thiết bị truyền dẫn vi ba với cấp khu dự án là cấp II theo lao lý hiện hành, tương thích với những tiêu chuẩn, quy chuẩn : TCN 68-177 : 1998, TCN 68-149 : 1995, QCVN 53 : 2011 / BTTTT, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
g. Suất vốn đầu tư lắp ráp truyền dẫn vi ba gồm :
– giá thành lắp ráp khung, giá, và những blog đấu dây DDF .
– Ngân sách chi tiêu lắp ráp thiết bị vi ba, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị vi ba .
– Chi tiêu lắp ráp, đấu nối những loại cáp xúc tiếp mạng từ thiết bị vi ba tới những giá phối dây, lắp ráp đấu nối cáp nguồn, dây đất .
– giá thành setup, đo thử rà soát liên kết mạng lưới hệ thống và quản lý và vận hành thử thiết bị
– Ngân sách chi tiêu shopping thiết bị vi ba, và những thiết bị, phụ kiện đồng điệu .
h. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị truyền dẫn vi ba được tính cho 1 thiết bị vi ba .

3.2  Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang đãng

Bảng 44. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang đãng

Đơn vị tính : 1.000 đ / thiết bị

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

11252.01 Thiết bị NGSDH TRM 155M bit / s, 4FE, 2GE

279.700

32.770 206.540
11252.02 Thiết bị NGSDH ADM 155M bit / s, 4FE. 2GE

311.860

40.070 225.150
11252.03 Thiết bị SDH REG 155 Mbit / s

187.920

27.220 131.200
11252.04 Thiết bị NGSDH TRM 622M bit / s, 4FE, 2GE

364.550

40.540 272.360
11252.05 Thiết bị NGSDH ADM 622M bit / s, 4FE, 2GE

412.480

51.280 300.280
11252.06 Thiết bị NGSDH ADM 2.5 Gbit / s, 4FE, 2GE

549.300

72.390 393.920
11252.07 Thiết bị NGSDH TRM 2.5 Gbit / s, 4FE, 2GE

504.340

56.880 375.630

Ghi chú :
i. Suất vốn đầu tư tại Bảng 44 được thống kê giám sát cho khu dự án kiến thiết xây dựng lắp ráp thiết bị truyền dẫn quang đãng với cấp khu dự án là cấp II theo pháp luật hiện hành, tương thích với những tiêu chuẩn : TCVN 8691 : 2011, TCN 68-177 : 1998, TCN 68-149 : 1995, QCVN 7 : 2010 / BTTTT, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
j. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng thiết bị truyền dẫn quang đãng gồm mang :
– Chi tiêu lắp ráp khung, giá và những blog đấu dây ODF, DDF .
– Ngân sách chi tiêu lắp ráp thiết bị quang đãng, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị quang đãng .
– giá thành lắp ráp, đấu nối những loại cấp xúc tiếp mạng từ thiết bị quang đãng tới những giá phối dây, lắp ráp đấu nối cáp nguồn, dây đất .
– Chi tiêu setup, đo thử rà soát liên kết mạng lưới hệ thống và quản lý và vận hành thử thiết bị .
– giá thành shopping thiết bị quang đãng, và những thiết bị, phụ kiện đồng điệu .
k. Suất vốn đầu tư được tính theo cho 1 thiết bị truyền dẫn quang đãng .

3.3  Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang đãng

Bảng 45. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang đãng – điện

Đơn vị tính : 1.000 đ / thiết bị

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Thiết bị (bộ) chuyển đổi quang đãng điện

11253.01 GE SDF10km

13.480

11.030 750
11253.02 GE SFP 40 km

12.970

11.030 280
11253.03 FE-SFP 10 km

7.800

6.260 560

Ghi chú :
l. Suất vốn đầu tư tại Bảng 45 được đo lường và thống kê theo lao lý hiện hành, tương thích với những TCN : TCVN 8691 : 2011, TCN 68-149 : 1995, QCVN 7 : 2010 / BTTTT, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
m. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng thiết bị truy nhập dẫn quang đãng gồm mang :
– giá thành lắp ráp sợi nhảy quang đãng trên cầu cáp .
– Chi tiêu đấu nối sợi nhảy quang đãng vào giá ODF .
– giá thành lắp ráp khung giá đấu dây nhảy quang đãng ( ODF ) .
– Ngân sách chi tiêu lắp ráp thiết bị quy đổi quang đãng điện vào mạng lưới hệ thống truy nhập .
– giá thành thiết lập, đo thử rà soát liên kết mạng lưới hệ thống và quản lý và vận hành thử thiết bị .
– Ngân sách chi tiêu shopping thiết bị quy đổi quang đãng – điện, và những thiết bị, phụ kiện đồng điệu .
n. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị quy đổi quang đãng – điện được tính cho 1 thiết bị quy đổi quang đãng điện .

3.4  Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Bảng 46. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

Đơn vị tính : 1.000 đ / đường thông

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Thiết bị truy nhập thoại và internet

11254.01 MSAN 360 đường thông ( line thoại ) và internet

810

50 650
11254.02 MSAN 480 đường thông ( line thoại ) và internet

800

40 650
11254.03 MSAN 600 đường thông ( line thoại ) và internet

800

50 650
11254.04 MSAN 720 đường thông ( line thoại ) và internet

800

40 650
11254.05 MSAN 960 đường thông ( line thoại ) và internet

790

40 650

Ghi chú :
o. Suất vốn đầu tư tại Bảng 46 được giám sát theo lao lý hiện hành, tương thích với tiêu chuẩn ngành, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
p. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị truy nhập thoại và internet gồm mang :
– giá thành lắp ráp khung, giá và những blog đấu dây .
– Chi tiêu lắp ráp thiết bị MSAN, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị MSAN .
– Chi tiêu lắp ráp, đấu nối những loại cáp xúc tiếp mạng và xúc tiếp thuê bao từ MSAN tới những giá phối dây, lắp ráp đấu nối cáp nguồn, dây đất .
– giá thành setup, đo thử rà soát liên kết mạng lưới hệ thống và quản lý và vận hành thử thiết bị .
– giá thành shopping thiết bị MSAN và những thiết bị, phụ kiện đồng điệu .
q. Suất vốn đầu tư được tính theo năng lượng Giao hàng của một mạng lưới hệ thống là số đường thông ( lines ) cung ứng .

3.5  Lắp đặt thiết bị VSAT

Bảng 47. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT-IP UT

Đơn vị tính : 1.000 đ / thiết bị

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Thiết b VSAT-IP UT

0

1 2
11255.01 Anten 1,2 m

119.370

66.710 34.930
11255.02 Anten 0,84 m

106.970

66.710 24.380

Ghi chú :
r. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị truyền dẫn VSAT tại Bảng 47 được đo lường và thống kê tương thích với những tiêu chuẩn QCVN 32 : 2011 / BTTTT, TCVN 8691 : 2011, QCVN 9 : 2010 / BTTTT, TCVN 8687 : 2011, TCVN 8071 : 2009, QCVN 35 : 2011, QCVN 41 : năm nay / BTTTT, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
s. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị truyền dẫn VSAT gồm :
– giá thành lắp ráp khung, giá và những blog đấu dây thuê bao .
– Chi tiêu lắp ráp thiết bị VSAT .
– Chi tiêu lắp ráp cân chỉnh anten .
– giá thành lắp ráp, đấu nối với những loại cấp xúc tiếp mạng từ thiết vị VSAT tới cả giá phối dây, lắp ráp đầu nối cáp nguồn, dây đất .
– Ngân sách chi tiêu setup, do thử rà soát liên kết mạng lưới hệ thống và quản lý và vận hành thử thiết bị .
– giá thành shopping thiết bị VSAT và những thiết bị, phụ kiện đồng điệu .
t. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị VSAT – IP trạm UT được tính cho 1 thiết bị .

3.6  Lắp đặt thiết bị phụ trợ

Bảng 48. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ

Đơn vị tính : 1.000 đ / thiết bị

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Hệ thống thiết bị phụ trợ phòng máy mang diện tích

11256.01 80 mét vuông

170.700

84.410 61.170
11256.02 60 mét vuông

128.690

71.930 36.900
11256.03 40 mét vuông

100.700

59.440 25.350
11256.04 20 mét vuông

73.010

46.630 14.440
11256.05 10 mét vuông

69.710

43.930 14.450

Lắp đặt máy phát điện, ATS, công suất

11256.06 10KVA

105.730

2.950 89.830
11256.07 25KVA

182.020

4.240 155.940
11256.08 50KVA

267.770

7.060 228.130
11256.09 10KVA ( ko mang ATS )

96.680

2.260 82.810
11256.10

Lắp đặt máy phát điện 5KVA

27.410

1.620 21.970

Lắp đặt hệ thống tiếp đất mang điện trở

11256.11 R = 10 ÔM

22.810

19.230
11256.12 R = 2 ÔM

86.130

72.610
11256.13 R = 0,5 ÔM

147.800

124.600
11256.14

Lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét

33.530

28.270

Ghi chú :
u. Suất vốn đầu tư lắp ráp hệ thống thiết bị phụ trợ tại Bảng 48 được đo lường và thống kê tương thích với những tiêu chuẩn : mạng lưới hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống thiết bị chống sét Viral, mạng lưới hệ thống chống sét đánh trực tiếp ( TCVN 8071 : 2009, QCVN 32 : 2011 / BTTTT ), mạng lưới hệ thống báo và chống cháy ( theo TCVN 5738 : 2001 ; 5739 : 1993 ; 5740 : 2009 ), mạng lưới hệ thống chiếu sáng, mạng lưới hệ thống phân phối điện AC ( TCN 68-179-1999, TCVN 8687 : 2011 ), mạng lưới hệ thống phân phối nguồn điện DC theo TCVN 8687 : 2011 và nhu yếu riêng của thiết bị, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
v. Suất vốn đầu tư lắp ráp hệ thống thiết bị phụ trợ gồm : giá thành shopping, lắp ráp, đo kiểm thiết bị và phụ kiện đồng nhất gồm : mạng lưới hệ thống báo cháy và chống cháy, điều hòa ko khí, chống ẩm, chiếu sáng, cầu cáp, máng cáp, …
w. Suất vốn đầu tư lắp ráp hệ thống thiết bị phụ trợ được tính theo những đơn vị chức năng thống kê giám sát thích hợp là mét vuông, máy, trạm .

3.7  Dự án đài, trạm phát thanh truyền hình

Bảng 49. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đài trạm, phát thanh truyền hình

Đơn vị tính : triệu đồng / hệ

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
giá thành kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Dự án đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF

Máy phát hình hiệu suất 2 kW với cột anten tự đứng cao
11257.01 64 m

16.860

6.800 8.420
11257.02 75 m

18.890

8.220 8.760
11257.03 100 m

21.080

9.960 8.890
11257.04 125 m

21.740

10.450 8.970
Máy phát hình hiệu suất 5 kW với cột anten tự đứng cao
11257.05 75 m

21.830

8.290 11.480
11257.06 100 m

24.540

10.000 12.130
11257.07 125 m

25.360

10.640 12.210
Máy phát hình hiệu suất 10 kW với cột anten tự đứng cao
11257.08 100 m

27.790

10.160 15.050
11257.09 125 m

28.860

10.710 15.460

Dự án đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF

Máy phát hình hiệu suất 5 kW với cột anten tự đứng cao

11257.10 75 m

22.630

8.660 11.820
11257.11 100 m

24.750

10.410 11.890
11257.12 125 m

25.070

10.550 12.030
Máy phát hình hiệu suất 10 kW với cột anten tự đứng cao
11257.13 75 m

27.330

8.870 16.080
11257.14 100 m

30.710

10.640 17.310
11257.15 125 m

31.750

11.070 17.660
11257.16 145 m

32.210

11.150 18.010

Ghi chú :
x. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án đài, trạm thu, phát sóng truyền hình nêu tại Bảng 49 được đo lường và thống kê trên hạ tầng những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68 : 170 : 1998 ; quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nhà cung cấp điện thoại cảm ứng trên mạng viễn thông một mực và thắt chặt mặt đất trong QCVN 35 : 2011 ; những nhu yếu, pháp luật về chống sét và bảo vệ khu dự án viễn thông trong TCN 68 : 135 : 2001 và những quy phạm về bảo đảm an toàn kỹ thuật trong thiết kế xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và những lao lý chuyên ngành về lắp ráp thiết bị, cột cao, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những pháp luật hiện hành khác tương quan. Trong thống kê giám sát cấp khu dự án nhà đặt máy là cấp IV, cấp khu dự án cột Anten là cấp II, III.
y. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án thu, phát sóng truyền hình gồm mang :
– Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng nhà đặt máy và cột anten .
– Chi tiêu thiết bị gồm mang hàng loạt ngân sách shopping và lắp ráp hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ những nước tăng trưởng .
z. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án thu, phát sóng truyền hình chưa tính tới những ngân sách về phá và tháo tháo những vật kiến trúc cũ .
aa. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án thu, phát sóng truyền hình được tính trung bình cho 1 mạng lưới hệ thống gồm mang máy thu, phát hình và cột anten .

3.8  Dự án đài, trạm thu phát sóng phát thanh

Bảng 50. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đài trạm thu, phát sóng phát thanh

Đơn vị tính : 1.000 đ / hệ

Suất vốn đu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Dự án đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước

Cột anten tự đứng thép hình L cao 30 m, máy phát thanh hiệu suất

11258.01 20 W

555.090

442.230 55.310
11258.02 30 W

576.900

446.370 71.390
Cột anten tự đứng thép hình L cao 45 m, máy phát thanh hiệu suất
11258.03 50 W

994.040

801.700 88.780
11258.04 100 W

1.069.790

814.630 146.180
11258.05 150 W

1.082.370

814.630 157.990
11258.06 200 W

1.114.350

829.730 172.110
11258.07 300 W

1.151.220

840.490 195.410
Cột anten tự đứng thép hình L cao 50 m, máy phát thanh hiệu suất
11258.08 500 W

1.419.940

943.940 323.510
11258.09 1 kW

1.879.530

1.157.030 521.980
11258.10 Hệ thống máy phát thanh hiệu suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L. cao 60 m

3.597.300

2.012.000 1.205.330
Cột anten tự đứng thép tròn cao 30 m, máy phát thanh hiệu suất
11258.11 20 W

643.870

518.260 58.590
11258.12 30 W

670.840

530.160 71.340
Cột anten tự đứng thép tròn cao 45 m, máy phát thành công suất
11258.13 50 W

996.090

787.440 88.780
11258.14 100 W

646.060

432.840 141.380
11258.15 150 W

911.780

654.550 152.390
11258.16 200 W

936.990

665.100 164.740
11258.17 300 W

1.137.570

812.020 195.100
Cột anten tự đứng thép tròn cao 50 m, máy phát thanh hiệu suất
11258.18 500 W

1.580.830

1.064.450 340.170
11258.19 1 kW

2.063.290

1.292.540 548.830
11258.20 Hệ thống máy phát thanh hiệu suất 2 kW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60 m

3.816.550

2.154.240 1.272.730
Dự án đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100 m, máy phát thanh hiệu suất
11258.21 5 kW

3.964.800

261.850 3.346.030
11258.22 10 kW

6.504.850

327.790 5.637.680
11258.23 20 kW

16.088.430

418.560 14.515.240
Dự án thu, phát sóng trung AM, Hệ thống máy phát thanh hiệu suất
11258.24 10 kW

7.266.220

477.530 6.135.620
11258.25 50 kW

13.807.490

397.830 12.400.980
Dự án thu, phát sóng ngắn SM, mạng lưới hệ thống máy phát thanh hiệu suất
11258.26 100 kW

20.856.930

815.870 18.418.910

Ghi chú :
bb. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đài, trạm thu phát sóng phát thanh nêu tại Bảng 50 được giám sát trên hạ tầng những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68 : 170 : 1998 ; quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nhà cung cấp điện thoại cảm ứng trên mạng viễn thông một mực và thắt chặt mặt đất trong QCVN 35 : 2011 ; những nhu yếu, pháp luật về chống sét và bảo vệ khu dự án viễn thông trong TCN 68 : 135 : 2001 ; những quy phạm về bảo đảm an toàn kỹ thuật trong thiết kế xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và những pháp luật chuyên ngành về lắp ráp thiết bị, cột cao, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý hiện hành khác tương quan. Trong giám sát cấp khu dự án nhà đặt máy là cấp IV, cấp khu dự án cột anten là cấp II, III .
cc. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đài, trạm thu phát sóng phát thanh gồm mang :
– giá thành kiến thiết xây dựng nhà đặt máy và cột anten .
– Chi tiêu thiết bị gồm hàng loạt ngân sách sắm và lắp ráp hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với mạng lưới hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì ngân sách thiết bị phát thanh được tính trên hạ tầng giá thiết bị lắp ráp trong nước ; Đối với mạng lưới hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập nội .
dd. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính trung bình cho 1 mạng lưới hệ thống gồm mang nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột anten .

3.9  Dự án trạm BTS

Bảng 51. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án trạm BTS

Bảng 20.1 Dự án nhà trạm và cột BTS

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn cột

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

11259.01 Dự án trạm BTS

271.320

245.770

Ghi chú :
ee. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm BTS nêu tại Bảng 51.1 được thống kê giám sát trên hạ tầng những tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68 : 170 : 1998 ; Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chất lượng nhà cung cấp điện thoại thông minh trên mạng viễn thông một mực và thắt chặt mặt đất trong QCVN 35 : 2011 ; những nhu yếu, lao lý về chống sét cho những trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông trong QCVN 32 : 2011 / BTTTT, QCVN 9 : 2010 / 8 / BTTTT về tiếp đất cho những trạm viễn thông và những quy phạm về bảo đảm an toàn kỹ thuật trong thiết kế xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và những lao lý chuyên ngành về lắp ráp thiết bị, cột cao, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những lao lý hiện hành khác tương quan. Trong thống kê giám sát cấp khu dự án nhà đặt máy là cấp IV, cấp khu dự án là cấp II, III .
ff. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm BTS gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng nhà đặt máy và cột anten dây co .
gg. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm BTS chưa tính tới những ngân sách về shopping và lắp ráp thiết bị trạm BTS, giá bán phá và tháo tháo những vật kiến trúc cũ .
hh. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án trạm BTS được tính trung bình cho 1 tấn cột anten .

Bảng 20.2 Lắp đặt thiết bị trạm BTS

Đơn vị tính : 1.000 đ / tấn cột

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
giá thành thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

11259.02 Lắp đặt thiết bị BTS, mang 1 Sector

218.880

63.590 121.090
11259.03 Lắp đặt thiết bị BTS, mang 2 Sector

315.170

101.820 164.080
11259.04 Lắp đặt thiết bị BTS, mang 3 Sector

390.810

140.040 189.660

Ghi chú :
ii. Suất vốn đầu tư tại Bảng 51.2 được giám sát cho khu dự án thiết kế xây dựng lắp ráp thiết bị trạm BTS với cấp khu dự án là cấp II, III theo pháp luật hiện hành, tương thích với những tiêu chuẩn, quy chuẩn : QCVN 41 : năm nay / BTTTT, TCN 68-193 : 2000, QCVN 53 : 2011 / BTTTT, TCN 68-149 : 1995, Quy chuẩn QCVN 06 : 2020 / BXD về An toàn cháy cho nhà và khu dự án và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
jj. Suất vốn đầu tư lắp ráp thiết bị trạm BTS gồm mang :
– Chi tiêu lắp ráp khung, giá, và những blog đấu dây DDF .
– giá thành lắp ráp thiết bị BTS, thiết bị nguồn điện DC, ắc quy của thiết bị BTS .
– giá thành lắp ráp, đấu nối những loại cáp xúc tiếp mạng từ thiết bị lắp ráp thiết bị BTS tới những giá phối dây, lắp ráp đấu nối cáp nguồn, dây đất .
– Ngân sách chi tiêu thiết lập, đo thử rà soát liên kết mạng lưới hệ thống và quản lý và vận hành thử thiết bị .
– Ngân sách chi tiêu shopping thiết bị lắp ráp thiết bị BTS và những thiết bị, phụ kiện đồng điệu .
kk. Suất vốn đầu tư được tính cho 1 thiết bị BTS được lắp ráp .

Chương IV:

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

Bảng 52. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đường ô tô cao tốc

Đơn vị tính : triệu đ / km

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Đường ô tô cao tốc:

14110.01 4 làn

156.530

143.000 4.080

Đường ô tô cao tốc chưa bao gồm giá bán xây dựng cầu và xử lý nến đất yếu:

14110.02 4 làn

121.020

110.870 4.080

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đường xe tương đối cao tốc được đo lường và thống kê tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường xe tương đối ( TCVN 4054 : 2005 ), tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường xe tương đối cao tốc ( TCVN 5729 : 2012 ) và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đường xe tương đối cao tốc gồm mang c những ngân sách thiết yếu để kiến thiết xây dựng đường xe tương đối cao tốc ( ngân sách kiến thiết xây dựng nền đường, mặt đường, mạng lưới hệ thống thoát nước, nút giao, những khu dự án, phạm vi phụ trợ, cống chui dân số .., thiết bị ) theo tiêu chuẩn tính trung bình cho 1 km đường. giá thành thiết kế xây dựng cầu và khắc phục và xử lý nền đất yếu tính trong từng trường hợp đơn cử như trong Bảng 52 .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng 1 km đường được tính trung bình cho khu dự án thiết kế xây dựng mới, thông dụng. Đối với những khu dự án thiết kế xây dựng ở khu vực mang điều kiện kèm theo địa hình và điều kiện kèm theo luân chuyển đặc thù quan yếu khó khăn vất vả cần mang sự giám sát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ cho tương thích .

1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

Bảng 53. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án đường ô tô

Đơn vị tính : triệu đ / km

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng Ngân sách chi tiêu thiết bị

0

1

2

Đường cấp I

Khu vực đồng bằng

14120.01 Nền đường rộng 32,5 m, mặt đường rộng 22,5 m, dải phân cách giữa rộng 3 m, lề rộng 2×3, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×3 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

63.610

58.590
14120.02 Nền đường rộng 32,5 m, mặt đường rộng 22,5 m, dải phân cách giữa rộng 3 m, lề rộng 2×3, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×3 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm

54.120

49.850
14120.03 Nền rộng đường 31 m, mặt đường rộng 22,5 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×3 m như nhau cấu trúc áo đường ) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

62.400

57.470
14120.04 Nền đường rộng 31 m, mặt đường rộng 22,5 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×3 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm

52.900

48.720

Đường cấp II

Khu vực đồng bằng

14120.05 Nền đường rộng 22,5 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2, 5 m y chang cấu trúc áo đường ) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

45.910

42.280
14120.06 Nền đường rộng 22,5 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2, 5 m y chang cấu trúc áo đường ) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

41.620

38.330
14120.07 Nền đường rộng 22,5 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm

38.580

35.540

Khu vực trung du

14120.08 Nền đường rộng 22,5 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2, 5 m y chang cấu trúc áo đường ) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

51.410

47.360
14120.09 Nền đường rộng 22,5 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

46.610

42.930
14120.10 Nền đường rộng 22,5 m, mặt đường rộng 15 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề rộng 2×3 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm

43.210

39.800

Đường cấp III

Khu vực đồng bằng

14120.11 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

24.470

22.540
14120.12 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

22.110

20.370
14120.13 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

20.810

19.170
14120.14 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

20.210

18.610

Khu vực trung du

14120.15 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

28.130

25.910
14120.16 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

25.430

23.420
14120.17 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

23.920

22.030
14120.18 Nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×2, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×2 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

23.230

21.390

Khu vực miền núi

14120.19 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề rộng 2×1, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×1 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

30.080

27.710
14120.20 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề rộng 2×1, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×1 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

28.520

26.270
14120.21 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề rộng 2×1, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×1 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

27.760

25.560
14120.22 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m, lề rộng 2×1, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×1 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

27.370

25.200

Đường cấp IV

Khu vực đồng bằng

14120.23 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

16.730

15.400
14120.24 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

16.310

15.020
14120.25 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

15.510

14.280
14120.26 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

15.070

13.880

Khu vực trung du

14120.27 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

18.070

16.630
14120.28 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

16.340

15.060
14120.29 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

16.270

14.980
14120.30 Nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

15.140

13.940

Khu vực miền núi

14120.31 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

25.210

23.220
14120.32 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

24.580

22.650
14120.33 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

24.260

22.340

Đường cấp V

Khu vực đồng bằng

14120.34 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

11.580

10.660
14120.35 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

11.580

10.660
14120.36 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

10.630

9.790

Khu vực Trung du

14120.37 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dây 7 cm trên lớp móng cáp phối đá dăm

12.720

11.720
14120.38 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m như nhau cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.040

11.070
14120.39 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

11.690

10.770

Khu vực miền núi

14120.40 Nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 5 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×1 m y chang cấu trúc áo đường ), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

14.010

12.900
14120.41 Nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, lề rộng 2×1 m ( trong đó lề gia cố rộng 2×0, 5 m y chang cấu trúc áo đường ) mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

13.740

12.650

Đường cấp VI

Khu vực đồng bằng

14120.42 Nền đường rộng 6.5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 5 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

5.910

5.450
14120.43 Nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 5 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

5.730

5.270

Khu vực trung du

14120.44 Nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 5 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

8.340

7.690
14120.45 Nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 5 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

8.150

7.510

Khu vực miền núi

14120.46 Nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 25 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 Kg / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.260

11.280
14120.47 Nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề rộng 2×1, 25 m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3K g / mét vuông trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

12.080

11.130

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đường xe tương đối được thống kê giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường xe tương đối ( TCVN 4054 : 2005 ) và những lao lý hiện hành khác mang tương quan .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đường xe tương đối gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng đường xe tương đối theo tiêu chuẩn tính trung bình cho 1 km đường ( gồm nền đường và mặt đường ), ngân sách kiến thiết xây dựng cho cầu trên tuyến được tính riêng .
Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng 1 km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý ( đồng bằng, trung du, miền núi ) và gồm mang những ngân sách thiết yếu để kiến thiết xây dựng : Nền đường, mặt đường, mạng lưới hệ thống bảo đảm an toàn liên lạc vận tải ( cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, giải phân làn giữa ), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, mạng lưới hệ thống khu dự án phòng hộ. Chiều dày trung bình lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng chưa gồm mang : Ngân sách chi tiêu khắc phục và xử lý nền đất yếu, những trạm trấn áp, trạm nhà cung cấp, nhà hạt quản trị đường đi bộ, mạng lưới hệ thống chiếu sáng, mạng lưới hệ thống cống kỹ thuật, và những khu dự án vững chắc đặc thù quan yếu ( khắc phục và xử lý sụt trượt, hang castơ ) .
d. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng 1 km đường được tính cho khu dự án kiến thiết xây dựng mới, mang đặc thù phổ cập. Đối với những khu dự án kiến thiết xây dựng ở vùng sâu, vùng xa mang điều kiện kèm theo địa hình và điều kiện kèm theo luân chuyển đặc thù quan yếu khó khăn vất vả cần mang sự giám sát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ cho tương thích .

2 ĐƯỜNG SẮT

Bảng 54. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt

Đơn vị tính : triệu đ / km

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Đường cấp II – Đồng bằng

Loại đường ray khổ 1m

14200.01 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.120

5.760
14200.02 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

6.590

6.320

Đường cấp II – Trung du

Loại đường ray khổ 1m

14200.03 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.250

5.930
14200.04 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

6.750

6.230

Đường cấp II – Miền núi

Loại đường ray khổ 1m

14200.05 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

6.470

6.110
14200.06 Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

6.820

6.500

Đường cấp II – Đồng bằng

Loại đường ray khổ 1,435m

14200.07 Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

6.810

6.410
14200.08 Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

7.580

7.330
14200.09 Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông

6.090

5.570
14200.10 Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ

7.240

6.940

Đường cấp II – Trung du

Loại đường ray khổ 1,435m

14200.11 Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

6.840

6.310
14200.12 Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

7.660

7.210

Đường cấp II – Miền núi

Loại đường ray khổ 1,435m

14200.13 Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

7.090

6.510
14200.14 Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

7.870

7.400

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đường tàu được thống kê giám sát với cấp khu dự án là cấp II, III theo pháp luật hiện hành ; với Tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 4117 : 1985 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế – đường tàu khổ 1435 mm " và những nhu yếu, lao lý, tiến trình phong cách thiết kế khu dự án của ngành Liên lạc vận tải đường bộ và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đường tàu gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng 1 km đường tàu theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435 m ( gồm nền đường và mặt đường ), và tính cho từng khu vực địa lý ( đồng bằng, trung du, miền núi ) .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng đường tàu chưa gồm mang những ngân sách cho :
– Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa .
– Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung chuyên sâu và đóng đường .
– Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung chuyên sâu và đóng đường .
– Biển báo, biển chắn …

3 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1 Dự án cầu đường bộ, cầu bộ hành

Bảng 55. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án cầu đường bộ, cầu bộ hành

Đơn vị tính : 1.000 đ / mét vuông

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu kiến thiết xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Cầu đường bộ mang chiều dài nhịp

< 25m

< 15m

14310.01 Cầu bản mố nhẹ, móng nông trọng tải HL93, chiều dài nhịp L = 9 m

18.920

17.730
14310.02 Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng nông, trọng tải HL93, chiều dài nhịp 9 m < L ≤ 15 m

18.330

17.180
14310.03 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, trọng tải HL93, chiều dài nhịp 12 m < L ≤ 15 m

22.110

20.730
14310.04 Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, trọng tải HL93, chiều dài nhịp 9 m < L ≤ 15 m

23.200

21.740
14310.05 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, trọng tải HL93, chiều dài nhịp 12 m < L ≤ 15 m

27.870

26.120

15 ÷ 25m

14310.06

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, trọng tải HL93, chiều dài nhịp 15m

24.840

23.280
14310.07 Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, trọng tải HL93, chiều dài nhịp 15 m < L < 24 m

26.430

24.760

25 ÷ 50m

14310.08 Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, trọng tải HL93, chiều dài nhịp L < 40 m

30.670

28.740
14310.09 Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, trọng tải HL93, chiều dài nhịp L < 40 m

34.940

32.740

50 ÷ 100m

14310.10 Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, trọng tải HL93 chiều dài nhịp to nhất L < 100 m

40.670

38.110

Cầu bộ hành mang chiều dài nhp

25 ÷ 50m

14310.11

Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m

74.150

60.340

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án cầu đường liên lạc xe tương đối nêu tại Bảng 55 được đo lường và thống kê tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế cầu TCVN 11823 : 2017 và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng cho một mét vuông thiết kế xây dựng cầu được đo lường và thống kê trên hạ tầng điều kiện kèm theo địa chất thường thì và gồm mang những ngân sách thiết yếu để kiến thiết xây dựng hàng loạt cầu tính tới đuôi mố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được đo lường và thống kê tối đa 45 m, trường hợp địa chất đặc thù quan yếu mà chiều dài cọc to hơn hoặc cấu trúc trụ mang nhu yếu chống va xô cần mang sự đo lường và thống kê, kiểm soát và điều chỉnh cho tương thích .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng một mét vuông cầu được tính cho khu dự án thiết kế xây dựng mới, mang đặc thù thông dụng. Đối với những khu dự án thiết kế xây dựng ở vùng sâu, vùng xa mang điều kiện kèm theo luân chuyển đặc thù quan yếu khó khăn vất vả cần mang sự thống kê giám sát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ cho tương thích .
d. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án cầu đường đi bộ chưa gồm mang những ngân sách biển báo, biển chắn và mạng lưới hệ thống điện chiếu sáng trên cầu .
e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8-12 % .

3.2 Dự án cầu đường sắt

Bảng 56. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án câu đường sắt

Đơn vị tính : 1.000 đ / m

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Ngân sách chi tiêu kiến thiết xây dựng Chi tiêu thiết bị

0

1

2

Cầu dầm thép I, trọng tải

14320.01 T13-14

120.340

112.030
14320.02 T22-26

146.600

136.500

Cầu thép dàn hoa trọng tải T13-14

14320.03 1 làn tàu hỏa

210.680

196.170
14320.04 1 làn tàu hỏa, 1 làn xe tương đối

254.890

237.310
14320.05 1 làn tàu hỏa, 2 làn xe tương đối

338.170

314.850

Cầu thép dàn hoa trọng tải T2226

14320.06 1 làn tàu hỏa

287.330

267.520
14320.07 1 làn tàu hỏa, 1 làn xe tương đối

320.890

298.760
14320.08 1 làn tàu hỏa, 2 làn xe tương đối

401.740

374.050

Cầu bê tông ct thép, trọng tải

14320.09 T13-14

207.720

193.400
14320.10 T22-26

290.490

270.460

Cu liên hợp bê tông cốt thép, trọng tải

14320.11 T13-14

242.330

225.620
14320.12 T22-26

333.080

310.120

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án của đường tàu nêu tại Bảng 56 được giám sát với đường tàu cấp II, III theo pháp luật hiện hành về cấp khu dự án thiết kế xây dựng, và tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường tàu cấp II, III lao lý trong Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 4117 : 1985 " Tiêu chuẩn phong cách thiết kế – đường tàu khổ 1435 mm ” và theo Tiêu chuẩn TCVN 11815 : 2017 ; và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án cầu đường tàu gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng 1 m dài cầu theo cấu trúc và trọng tải của cầu .
c. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án cầu đường tàu chưa tính tới những ngân sách cho mạng lưới hệ thống điện chiếu sáng, những biển báo, biển chắn … trên cầu .

Chương V:

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Bảng 57. Suất vốn đầu tư xây dựng dự án thủy lợi

Đơn vị tính : 1.000 đ / ha

Suất vốn đầu tư

Trong đó gồm mang
Chi tiêu thiết kế xây dựng giá thành thiết bị

0

1

2

Công trình đu mối hồ chứa nưc, mang cp công trình

15100.01 cấp III

83.610

74.690 1.360
15100.02 cấp IV

109.030

94.370 2.070

Công trình đu mối trạm bơm tưới, mang cấp dự án

15100.03 cấp III

17.480

9.130 6.320
15100.04 cấp IV

22.990

11.620 9.700

Công trình đu mối trạm bơm tiêu, mang cấp dự án

15100.05 cấp III

21.020

11.990 7.180
15100.06 cấp IV

31.870

19.100 9.880

Dự án kênh bê tông, mang kích thước

15100.07 BxH = 0,25 mét vuông

1.454.100

1.301.860
15100.08 BxH = 1 mét vuông

4.523.600

4.050.000
15100.09 BxH = 2 mét vuông

8.616.280

7.714.170
15100.10 BxH = 3 mét vuông

12.708.960

11.378.360

Ghi chú :
a. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án thủy lợi nêu tại Bảng 57 được thống kê giám sát cho khu dự án thủy lợi mang trách nhiệm chính là Giao hàng tưới, tiêu với cấp khu dự án là cấp III, IV ; Thiết kế theo Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng Nước Ta QCVN 04-05 : 2012 / BNNPTNT “ Những pháp luật hầu hết về phong cách thiết kế khu dự án Thủy lợi " ; Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng Nước Ta TCVN 5574 : 2018 “ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” ; Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 8216 : 2018 " Tiêu chuẩn phong cách thiết kế đập đất đầm nén " ; Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 8423 : 2010 " Dự án thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước – Yêu cầu phong cách thiết kế " ; Tiêu chuẩn Nước Ta TCVN 4118 : 2012 " Dự án thủy lợi – Hệ thống kênh tưới – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế " .
b. Suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án thủy lợi gồm mang :
– Chi tiêu thiết kế xây dựng những phạm vi khu dự án đầu mối, đơn cử :
Đối với khu dự án đầu mối hồ chứa nước gồm mang : Đập chính, đập phụ ( nếu mang ) ; tràn xả lũ ; cống lấy nước đầu mối ; nhà quản trị .
Đối với khu dự án đầu mối trạm bơm tưới, tiêu gồm mang : Nhà trạm ; bể hút, bể xả ; cống điều tiết đầu mối ; nhà quản trị .
– giá thành thiết bị : ngân sách shopping và lắp ráp, chạy thử những thiết bị, đơn cử :
Đối với khu dự án đầu mối hồ chứa nước gồm mang : Thiết bị cơ khí, thủy lực đóng mở ( cống lấy nước, tràn ) ; thiết bị tinh chỉnh và điều khiển mạng lưới hệ thống đóng mở ; thiết bị quan trắc, theo dõi bảo đảm an toàn khu dự án đầu mối, thiết bị bảo vệ .
Đối với khu dự án đầu mối trạm bơm tưới, tiêu gồm mang : Máy bơm, động cơ ; máy biến áp và những thiết bị điện Giao hàng quản trị quản lý và vận hành ; thiết bị điều khiển và tinh chỉnh trạm bơm, thiết bị bảo vệ .
c. Suất vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu dự án đầu mối hồ chứa nước và khu dự án đầu mối trạm bơm tưới, tiêu được tính trung bình cho 1 ha diện tích quy hoạnh ship hàng theo phong cách thiết kế ; suất vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu dự án kênh bê tông được tính trung bình cho 1 km kênh .
d. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu phối hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp .

PHẦN 3:

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Chương I:

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1 Công trình thể thao

Bảng 58. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án thể thao

Đơn vị tính : 1.000 đ / mét vuông sân

Giá phòng ban cấu trúc
21200.01 Đường chạy thẳng, đường chạy vòng

1.130

21200.02 Sân nhảy xa, nhảy 3 bước

1.170

21200.03 Sân nhảy cao

1.150

21200.04 Sân nhảy sào

1.400

21200.05 Sân đẩy tạ

470

21200.06 Sân ném lựu đạn

550

21200.07 Sân lăng đĩa, lăng tạ xích

470

21200.08 Sân phóng lao

470

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc nêu tại Bảng 58 được đo lường và thống kê trên hạ tầng những lao lý về quy mô, phân loại khu dự án, nhu yếu về mặt phẳng, giải pháp phong cách thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng Nước Ta TCXDVN 287 : 2004 “ Sân thể thao ”, những lao lý khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án thể thao gồm mang :
– Chi tiêu kiến thiết xây dựng khu dự án theo khối tính năng ship hàng như :
Khối ship hàng người theo dõi : Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, phòng cấp cứu .
Khối ship hàng vận động viên : Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế .
Khối ship hàng quản trị : Phòng hành chính, phòng đảm nhiệm sân, phòng túc trực, bảo vệ, phòng nghỉ của viên chức cấp dưới, kho, xưởng sửa chữa thay thế dụng cụ thể thao .
– Những ngân sách trang, thiết bị Giao hàng vận động viên, người theo dõi .
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án thể thao được tính trung bình cho 1 mét vuông diện tích quy hoạnh sân ( so với khu dự án thể thao ko mang khán đài ) .

Chương II:

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

1.1 Đường dây và trạm biến áp

1.1.1 Dự án trạm biến áp 220kV

Bảng 59. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

Đơn vị tính : triệu đ / ngăn thiết bị

Giá phòng ban cấu trúc
22431.01 Một ngăn lộ đường dây và MBA ≤ 250MVA

1.830

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trạm biến áp 220 kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA tại Bảng 59 được thống kê giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện ; những tiêu chuẩn về vật tư kiến thiết xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật kiến thiết xây dựng trong TCVN 5305 : 1991 tương thích với pháp luật về quản trị chất lượng khu dự án kiến thiết xây dựng và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi như cột cổng, xà trạm 17 m, nhà tinh chỉnh và điều khiển ngăn, móng những thiết bị, lắp ráp những loại vật tư điện .
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA chưa gồm mang ngân sách làm cầu tạm, đường công vụ .
d. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính trung bình cho một ngăn thiết bị .

Bng 60. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án TBA 220kV theo sơ đ hai thanh mẫu mang thanh mẫu vòng

Đơn vị tính : triệu đ / ngăn thiết bị

Giá phòng ban cấu trúc
22431.02 Một ngăn MBA ≤ 250MVA

4.060

22431.03 Một ngăn lộ đường dây

3.410

22431.04 Một ngăn máy cắt vòng

3.450

22431.05 Một ngăn liên lạc

3.430

22431.06 Một ngăn lộ đường dây mang kháng 24 mH – 2000 a

3.990

22431.07 Một ngăn lộ đường dây mang kháng 24 mH – 2500 a

3.990

22431.08 Một ngăn lộ đường dây mang kháng 48 mH – 2000 a

3.990

22431.09 Một ngăn lộ đường dây mang kháng 48 mH – 2000 a

3.990

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trạm biến áp 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu mang thanh mẫu vòng tại Bảng 60 được đo lường và thống kê tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện ; những tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5305 : 1991 tương thích với pháp luật về quản trị chất lượng khu dự án thiết kế xây dựng và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu mang thanh mẫu vòng gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng những phạm vi như cột cổng, xà trạm, nhà tinh chỉnh và điều khiển ngăn, móng máy biến áp, móng những thiết bị, lắp ráp những loại vật tư điện, …
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu mang thanh mẫu vòng chưa gồm mang ngân sách làm cầu tạm, đường công vụ .
d. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu mang thanh mẫu vòng được tính trung bình cho một ngăn thiết bị .

Bảng 61. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh mẫu.

Đơn vị tính : triệu đ / ngăn thiết bị

Giá phòng ban cấu trúc
22431.10 Một ngăn liên lạc

3.060

22431.11 Một ngăn lộ đường dây

2.800

22431.12 Một ngăn MBA ≤ 250MVA

3.640

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trạm biến áp 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu tại Bảng 61 được giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện ; những tiêu chuẩn về vật tư kiến thiết xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5305 : 1991 tương thích với lao lý về quản trị chất lượng khu dự án kiến thiết xây dựng và những lao lý hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi như cột cổng, xà trạm 17 m, nhà tinh chỉnh và điều khiển ngăn, móng những thiết bị, lắp ráp những loại vật tư điện, …
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu chưa gồm mang ngân sách làm cầu tạm, đường công vụ .
d. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ hai thanh mẫu được tính trung bình cho một ngăn thiết bị .

Bảng 62. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án TBA 220kV theo sơ đồ 3/2

Đơn vị tính : triệu đ / ngăn thiết bị

Giá phòng ban cấu trúc
22431.13 Một ngăn lộ đường dây

4.080

22431.14 Hai ngăn lộ đường dây

5.450

22431.15 Một ngăn lộ đường dây và một ngăn MBA ≤ 250MVA

7.540

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trạm biến áp 220 kV theo sơ đồ 3/2 tại Bảng 62 được giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện ; những tiêu chuẩn về vật tư thiết kế xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5305 : 1991 tương thích với pháp luật về quản trị chất lượng khu dự án kiến thiết xây dựng và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ 3/2 gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng những phạm vi như cột cổng, xà trạm 17 m, nhà điều khiển và tinh chỉnh ngăn, móng những thiết bị, lắp ráp những loại vật tư điện, …
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ 3/2 chưa gồm mang ngân sách làm cầu tạm, đường công vụ .
d. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV theo sơ đồ 3/2 được tính trung bình cho một ngăn thiết bị .

Bảng 63. Giá xây dựng tổng hp phòng ban kết cu dự án TBA 220kV phn hạ tầng trạm

Đơn vị tính : triệu đ / trạm biến áp

Giá phòng ban cấu trúc
22431.16 Những khu dự án thiết kế xây dựng hạ tầng TBA

41.320

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trạm biến áp 220 kV phần hạ tầng tại Bảng 63 được giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện : những tiêu chuẩn về vật tư kiến thiết xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật kiến thiết xây dựng trong TCVN 5305 : 1991 tương thích với pháp luật về quản trị chất lượng khu dự án kiến thiết xây dựng và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV phần hạ tầng thiết kế xây dựng gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng hoàn thành phần thiết kế xây dựng hạ tầng của TBA được tính trung bình cho 01 TBA so với gồm những phạm vi : Nhà điều khiển và tinh chỉnh phân phối, nhà tinh chỉnh và điều khiển bảo vệ, nhà túc trực, nhà để xe, nhà quản trị quản lý và vận hành, nhà trạm bơm cứu hỏa, cổng và hàng rào quanh trạm, mạng lưới hệ thống cấp thoát nước, giếng khoan khai thác nước ngầm, mạng lưới hệ thống khu dự án kiến thiết xây dựng ngoài trời, , mạng lưới hệ thống PCCC. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án hạ tầng TBA 220 kV chưa gồm mang kinh phí đầu tư cho phần san nền và đường vào trạm .
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV phần hạ tầng chưa gồm mang ngân sách làm cầu tạm, đường công vụ .
d. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 220 kV phần hạ tầng được tính trung bình cho một trạm biến áp .

1.1.2 Dự án trạm biến áp 110kV

Bảng 64. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án TBA 110kV theo sơ đ hai thanh mẫu mang thanh mẫu vòng

Đơn vị tính : triệu đ / ngăn thiết bị

Giá phòng ban cấu trúc
22432.01 Một ngăn liên lạc 110 kV

2.260

22432.02 Một ngăn lộ đường dây 110 kV

2.210

22432.03 Một ngăn máy cắt vòng 110 kV

2.270

Bảng 65. Giá xây dựng tổng hp phòng ban kết cấu dự án TBA 110kV theo sơ đ hai thanh mẫu

Đơn vị tính : triệu đ / ngăn thiết bị

Giá phòng ban cấu trúc
22432.04 Một ngăn liên lạc 110 kV

2.060

22432.05 Một ngăn lộ đường dây 110 kV

1.910

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trạm biến áp 110 kV tại Bảng 64 và Bảng 65 được thống kê giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế chuyên ngành điện ; những tiêu chuẩn về vật tư kiến thiết xây dựng trong tiêu chuẩn phong cách thiết kế TCVN 5847 : năm nay, những quy phạm bảo đảm an toàn kỹ thuật thiết kế xây dựng trong TCVN 5305 : 1991 tương thích với lao lý về quản trị chất lượng khu dự án thiết kế xây dựng và những lao lý hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 110 kV gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng những phạm vi như móng những thiết bị, lắp ráp những vật tư điện, …
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 110 kV chưa gồm mang ngân sách làm cầu tạm, đường công vụ .
d. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án TBA 110 kV được tính trung bình cho một ngăn thiết bị so với phần điện của TBA .

Chương III:

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

Bảng 66. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu tuyến ng cấp nước

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

ng Gang dẻo

23100.01 DN100

883.560

23100.02 DN150

1.040.180

23100.03 DN200

1.296.050

23100.04 DN300

2.655.680

23100.05 DN350

3.904.790

23100.06 DN450

5.049.450

ng Nhựa HDPE

23100.07 DN50

84.380

23100.08 DN63

98.270

23100.09 DN75

169.600

23100.10 DN90

171.210

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 66 được thống kê giám sát cho khu dự án thiết kế xây dựng tuyến ống cấp nước với cấp khu dự án là cấp III, IV theo pháp luật hiện hành, tương thích với Quy chuẩn Nước Ta 07 : 2010 / BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia những khu dự án hạ tầng kỹ thuật tỉnh thành ” ; Tiêu chuẩn Xây dựng Nước Ta 33 : 2006 “ Cấp nước – Mạng lưới đường ống và khu dự án tiêu chuẩn phong cách thiết kế ” ; và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến ống cấp nước gồm mang ngân sách lắp ráp đường ống, những vật tư phụ, chưa tính tới ngân sách đào và đắp trả đường ống .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến ống .

2 XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Bảng 67. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu tuyến cng thoát nước mưa

Bảng 67.1 Cống tròn

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

Cng tròn BTCT

23200.01 Cống D400

1.105.820

23200.02 Cống D600

1.799.100

23200.03 Cống D800

2.668.710

23200.04 Cống D1000

3.538.820

23200.05 Cống D1200

4.798.810

23200.06 Cống D1500

6.528.900

Bảng 67.2 Cửa xả

Đơn vị tính : 1.000 đ / mẫu

Giá phòng ban cấu trúc

Cửa xả

23200.10 Cống tròn D600

4.990

23200.11 Cống tròn D800

6.450

23200.12 Cống tròn D1000

9.460

23200.13 Cống tròn D1200

15.480

23200.14 Cống tròn D1500

17.090

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 67.1 và Bảng 67.2 được giám sát cho khu dự án kiến thiết xây dựng tuyến cống thoát nước mưa với cấp khu dự án là cấp III, IV theo lao lý hiện hành, tương thích với Quy chuẩn Nước Ta 07 : 2010 / BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia những khu dự án hạ tầng kỹ thuật tỉnh thành ” ; TCVN 7957 : 2008 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và khu dự án ” ; và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến cống thoát nước mưa gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng và lắp ráp ống cống, đế cống, những vật tư phụ, riêng phần ống cống chưa tính tới ngân sách đào và đắp trả ống cống .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến cống hoặc 1 cửa xả .

3 XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Bảng 68. Giá xây dựng tổng hp phòng ban kết cấu tuyến cng thoát nước thải

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

Cng tròn BTCT

23300.01 Cống D300

1.035.540

23300.02 Cống D400

1.240.050

23300.03 Cống D500

1.513.070

ng thoát HDPE

23300.04 Cống D110

209.050

23300.05 Cống D150

172.560

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 68 được giám sát cho khu dự án thiết kế xây dựng tuyến cống thoát nước thải với cấp khu dự án là cấp III, IV theo lao lý hiện hành, tương thích với Quy chuẩn Nước Ta 07 : 2010 / BXD “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia những khu dự án hạ tầng kỹ thuật tỉnh thành ” ; TCVN 7957 : 2008 “ Tiêu chuẩn phong cách thiết kế thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và khu dự án ” ; và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến cống thoát nước thải gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng và lắp ráp ống cống, đế cống, những vật tư phụ, chưa tính tới ngân sách đào và đắp trả ống cống .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến cống .

4 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

4.1 Xây dựng tuyến cáp đồng

Bảng 69. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cu tuyến cáp đồng

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

Tuyến cáp kéo cng loại

21251.01 100×2 x0, 5

136.120

21251.02 200×2 x0, 5

245.040

21251.03 300×2 x0, 5

356.220

21251.04 400×2 x0, 5

458.390

21251.05 500×2 x0, 5

569.260

21251.06 600×2 x0, 5

681.510

Tuyến cáp treo loại

21251.07 20×2 x0, 5

34.650

21251.08 30×2 x0, 5

45.530

21251.09 50×2 x0, 5

67.130

21251.10 100×2 x0, 5

123.060

21251.11 200×2 x0, 5

227.410

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 69 được thống kê giám sát cho khu dự án thiết kế xây dựng tuyến cáp đồng với cấp khu dự án là cấp II theo pháp luật hiện hành, tương thích với những TCN : TCN 68-254 : 2006 và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến cáp đồng gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng tuyến cáp đồng kéo cống trong cống bể mang sẵn và cáp đồng treo trên phố cột mang sẵn .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến cáp đồng .

4.2 Xây dựng tuyến cáp quang đãng

Bảng 70. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu tuyến cáp quang đãng

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

Tuyến cáp quang đãng treo trên cột loại

21252.01 8 sợi

30.660

21252.02 12 sợi

33.720

21252.03 16 sợi

37.900

21252.04 24 sợi

42.820

21252.05 32 sợi

50.720

21252.06 36 sợi

56.300

21252.07 48 sợi

63.170

Tuyến cáp quang đãng chôn trực tiếp loại

21252.08 8 sợi

325.730

21252.09 12 sợi

328.450

21252.10 16 sợi

333.100

21252.11 24 sợi

335.040

21252.12 32 sợi

343.670

21252.13 36 sợi

348.020

21252.14 48 sợi

354.290

Tuyến cáp quang đãng kéo cng loại

21252.15 8 sợi

66.540

21252.16 12 sợi

70.500

21252.17 16 sợi

75.610

21252.18 24 sợi

81.050

21252.19 32 sợi

93.230

21252.20 36 sợi

98.830

21252.21 48 sợi

105.630

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 70 được giám sát cho khu dự án kiến thiết xây dựng tuyến cáp quang đãng với cấp khu dự án là cấp II theo lao lý hiện hành, tương thích với những tiêu chuẩn : TCVN 8691 : 2011, TCN 68-160 : 1996, TCN 68-178 : 1999, TCN 68-254 : 2006, QCVN 7 : 2010 / BTTTT và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến cáp quang đãng gồm mang ngân sách thiết kế xây dựng tuyến cáp quang đãng chôn trực tiếp, cáp quang đãng kéo cống trong cống bể mang sẵn và cáp quang đãng treo trên phố cột mang sẵn .
Đối với tuyến cáp quang đãng chôn trực tiếp được tính với trường hợp một sợi cáp quang đãng chôn trong một rãnh .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến cáp quang đãng .

4.3 Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

Bảng 71. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu tuyến cột để kéo cáp thông tin

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

Tuyến cột bê tông

21253.01 vuông loại 6. B-V

102.800

21253.02 tròn loại 6. B-R

143.910

21253.03 vuông loại 7. B-V

123.360

21253.04 tròn loại 7. B-R

154.190

21253.05 vuông loại 8. B-V

166.340

21253.06 tròn loại 8. B-R

211.290

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 71 được thống kê giám sát cho khu dự án kiến thiết xây dựng tuyến cột để kéo cáp thông tin với cấp khu dự án là cấp II theo pháp luật hiện hành, tương thích với những TCN : TC 05-04-2003 – KT, TCN68-178 : 1999, TCN 68-254 : 2006 và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến cột gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng tuyến cột, mạng lưới hệ thống tiếp đất chống sét, phụ kiện trang bị cho cột .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến cột .

4.4 Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

Bảng 72. Giá xây dựng tổng hp phòng ban kết cấu tuyến cng, bể đ kéo cáp thông tin

Đơn vị tính : 1.000 đ / km

Giá phòng ban cấu trúc

Tuyến cống 1 ng

21254.01 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

643.670

21254.02 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

582.260

21254.03 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

804.780

Tuyến cng 2 ống

21254.04 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

733.890

21254.05 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

672.470

21254.06 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

894.990

Tuyến cng 3 ống

21254.07 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

946.740

21254.08 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

885.330

21254.09 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.143.470

Tuyến cng 4 ống

21254.10 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.140.520

21254.11 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.079.120

21254.12 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.421.530

Tuyến cng 6 ống

21254.13 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.288.990

21254.14 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.218.830

21254.15 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.504.960

Tuyến cng 9 ống

21254.16 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

1.660.460

21254.17 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

1.579.870

21254.18 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

1.877.520

Tuyến cng 12 ống

21254.19 bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

2.126.000

21254.20 bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

2.045.420

21254.21 bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

2.401.620

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc tại Bảng 72 được thống kê giám sát cho khu dự án thiết kế xây dựng tuyến cống bể để kéo cáp thông tin với cấp khu dự án là cấp II theo lao lý hiện hành, tương thích với những TCN : TCN 68-144 : 1995, TCN 68-153 : 1995, TCN 68-178 : 1999, TCN 68-254 : 2006 và những tiêu chuẩn khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc tuyến cống, bể gồm mang ngân sách kiến thiết xây dựng tuyến cống ( cống bằng ống nhựa ϕ 110 nong 1 đầu ), bể cáp ( bể bê tông hoặc xây gạch, nắp bằng bê tông ) .
c. Giá phòng ban cấu trúc được tính trung bình cho 1 km chiều dài tuyến cống .

Chương III:

GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 Đường ô tô cao tốc

Bảng 73. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án đường ô tô cao tc

Đơn vị tính : 1.000 đ / mét vuông

Giá phòng ban cấu trúc
24111.01 Mặt đường bê tông nhựa Polyme ( dày 5 cm )

310

24111.02 Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám trên phố xe tương đối cao tốc ( khoa học Novachip )

180

24111.03 Lớp phủ mỏng tanh bê tông nhựa độ nhám cao trên phố xe tương đối cao tốc ( khoa học VTO )

220

24111.04 Hệ thống biển báo liên lạc vận tải, bảo đảm an toàn

8.420

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án đường xe tương đối cao tốc được thống kê giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường xe tương đối, cầu ( TCVN 4054 : 2005, TCVN 11823 : 2017 ) và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
Hệ thống biển báo liên lạc vận tải, bảo đảm an toàn gồm mang : biển báo, biển hướng dẫn, hộ lan, hàng rào, cọc tiêu, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc …
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án đường xe tương đối cao tốc gồm mang những ngân sách thiết yếu để kiến thiết xây dựng triển khai xong phòng ban cấu trúc đường xe tương đối cao tốc theo tiêu chuẩn tính trung bình cho 1 mét vuông mặt đường, 1 km đường .
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án đường xe tương đối cao tốc chưa gồm mang ngân sách cầu tạm và đường công vụ .

1.2 Đường ô tô

Bảng 74. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cu dự án đường ô tô

Đơn vị tính : đ / mét vuông

Giá phòng ban cấu trúc

Mặt đường

Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chun 3,0 kg/m2, môđun đàn hi Eyc

24112.01 Eyc ≥ 80MP a

284.460

24112.02 Eyc ≥ 100MP a

335.100

24112.03 Eyc ≥ 120MP a

394.170

24112.04 Eyc ≥ 140MP a

443.390

Cấp phi đá dăm láng nhựa tiêu chun 4,5 kg/m2, môđun đàn hi Eyc

24112.05 Eyc ≥ 80MP a

339.570

24112.06 Eyc ≥ 100MP a

390.200

24112.07 Eyc ≥ 120MP a

449.270

24112.08 Eyc ≥ 140MP a

498.480

Đá dăm láng nhựa tiêu chun 3,0 kg/m2, môđun đàn hi Eyc

24112.09 Eyc ≥ 80MP a

268.570

24112.10 Eyc ≥ 100MP a

335.040

24112.11 Eyc ≥ 120MP a

401.510

24112.12 Eyc ≥ 140MP a

467.990

Đá dăm láng nhựa tiêu chun 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc

24112.13 Eyc ≥ 80M pa

323.660

24112.14 Eyc ≥ 100M pa

390.130

24112.15 Eyc ≥ 120M pa

456.620

24112.16 Eyc ≥ 140M pa

523.090

Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên móng cp phối đá dăm, môđun đàn hi Eyc

24112.17 Eyc ≥ 130M pa

571.960

24112.18 Eyc ≥ 140M pa

596.570

24112.19 Eyc ≥ 160M pa

645.790

24112.20 Eyc ≥ 180M pa

695.020

Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc

24112.21 Eyc ≥ 130M pa

759.070

24112.22 Eyc ≥ 140M pa

783.670

24112.23 Eyc ≥ 160M pa

832.890

24112.24 Eyc ≥ 180M pa

882.110

Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc

24112.25 Eyc ≥ 130M pa

740.360

24112.26 Eyc ≥ 140M pa

764.960

24112.27 Eyc ≥ 160M pa

814.180

24112.28 Eyc ≥ 180M pa

863.400

Mặt đường bê tông xi măng, móng cp phối đá dăm dày 15cm

24112.29 Bê tông xi-măng mác 350 dày 24 cm

1.226.790

24112.30 Bê tông xi-măng mác 350 dày 26 cm

1.319.400

24112.31 Bê tông xi-măng mác 350 dày 28 cm

1.412.020

Mặt đường bê tông xi măng, móng cp phối đá dăm dày 18cm

24112.32 Bê tông xi-măng mác 350 dày 24 cm

1.249.870

24112.33 Bê tông xi-măng mác 350 dày 26 cm

1.342.480

24112.34 Bê tông xi-măng mác 350 dày 28 cm

1.435.100

Mặt đường bê tông xi măng, móng cp phi đá dăm dày 20cm

24112.35 Bê tông xi-măng mác 350 dày 24 cm

1.265.260

24112.36 Bê tông xi-măng mác 350 dày 26 cm

1.357.880

24112.37 Bê tông xi-măng mác 350 dày 28 cm

1.450.490

Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm

24112.38 Bê tông xi-măng mác 350 dày 24 cm

1.281.540

24112.39 Bê tông xi-măng mác 350 dày 26 cm

1.374.150

24112.40 Bê tông xi-măng mác 350 dày 28 cm

1.466.780

Mặt đường bê tông xi măng, móng cp phối đá dăm gia c 6% xi măng dày 18cm

24112.41 Bê tông xi-măng mác 350 dày 24 cm

1.315.580

24112.42 Bê tông xi-măng mác 350 dày 26 cm

1.408.190

24112.43 Bê tông xi-măng mác 350 dày 28 cm

1.500.810

Rãnh dọc

24112.44 Rãnh đá hộc xây size 40 cm x ( 40 cm + 120 cm ) dày 25 cm

880.350

24112.45 Rãnh bê tông xi-măng mác M150 dày 12 cm kích cỡ 40 cm x ( 40 cm + 120 cm )

502.490

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án đường xe tương đối được giám sát tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường xe tương đối, cầu ( TCVN 4054 : 2005, TCVN 11823 : 2017 ) và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án đường xe tương đối gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng triển khai xong phòng ban cấu trúc đường xe tương đối theo tiêu chuẩn tính trung bình cho 1 mét vuông mặt đường, 1 m rãnh dọc .
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án đường xe tương đối chưa gồm mang ngân sách cầu tạm và đường công vụ .
Đối với rãnh dọc chưa gồm mang công việc làm việc đào và khắc phục và xử lý thoát nước hạ lưu .

CÔNG TRÌNH CU ĐƯỜNG BỘ

Bảng 75. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án cầu đường bộ

Đơn vị tính : đ / dầm

Giá phòng ban cấu trúc

Dầm bê tông ct thép dự ứng lực mác 40Mpa

Dm I, dài

24200.01 18 m

296.982.440

24200.02 20 m

328.193.740

24200.03 24 m

418.797.010

24200.04 30 m

538.574.400

24200.05 33 m

648.959.470

Dm T, dài

24200.06 18 m

317.771.210

24200.07 21 m

370.858.930

24200.08 24 m

448.112.800

24200.09 33 m

694.526.240

Dầm bn, dài

24200.10 18 m

296.435.960

24200.11 21 m

352.289.160

24200.12 24 m

400.339.770

24200.13

Dầm Supe T, bê tông ct thép dự ứng lực mác 45MPa dài 38,3m

784.289.310

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án cầu đường đi bộ được đo lường và thống kê tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế đường xe tương đối, cầu ( TCVN 4054 : 2005, TCVN 11823 : 2017 ) và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án cầu đường đi bộ gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng hoàn thành xong một cấu kiện nổi trội. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án cầu đường đi bộ đã gồm mang ngân sách cho công việc làm việc tháo lắp ván khuôn, gia công lắp ráp cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bói đúc dầm .
c. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án cầu đường đi bộ chưa gồm mang ngân sách cầu tạm và đường công vụ .

2 CÔNG TRÌNH SÂN BAY

Bảng 76. Giá xây dựng tổng hợp phòng ban kết cấu dự án sân bay

Đơn vị tính : 1.000 đ / mét vuông

Giá phòng ban cấu trúc
24300.01 Sân quay đầu

2.420

24300.02 Sân đỗ tàu bay

2.650

24300.03 Đường chứa hạ cánh

2.080

Ghi chú :
a. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trường bay được đo lường và thống kê tương thích với tiêu chuẩn phong cách thiết kế trường bay gia dụng ( TCVN 8753 : 2011, TCVN 10907 : năm ngoái ) và những pháp luật hiện hành khác mang tương quan .
Sân chờ mang sức chịu tải bảo vệ khai thác được những loại tàu bay B777, B747, B767, A321 .
Sân đỗ tàu bay bảo vệ 08 vị trí đỗ tàu bay A321 / giờ cao điểm ( tương tự 4 vị trí tàu bay cấp E, 1 vị trí đỗ tàu bay cấp D, 3 vị trí đỗ tàu bay cấp C ) .
Đường chứa hạ cánh phải bảo vệ cho những loại tàu bay B777, B747, B767, A321 … và tương tự chứa cánh, hạ cánh bảo đảm an toàn .
b. Giá phòng ban cấu trúc khu dự án trường bay gồm mang những ngân sách thiết yếu để thiết kế xây dựng hoàn thành xong một cấu kiện nổi trội. Giá phòng ban cấu trúc trên chưa gồm mang ngân sách cho công việc làm việc khắc phục và xử lý nền đất .

PHẦN 4:

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH VÙNG KHI ÁP DỤNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Bảng 77. Bảng hệ số điều chỉnh vùng cho Suất vn đầu tư

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Hệ số điều chỉnh vùng cho Suất vn đầu tư

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Vùng 6

Vùng 7

Vùng 8

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

1 Dự án nhà tại ( nhà căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở tập thể những loại ) 0,942 0,965 1,005 1,058 1,031 1,022 0,935 1,043
2 Dự án giáo dục ( Vườn trẻ, trường mẫu giáo, đại trà phổ thông, ĐH, cao đẳng … ) 0,949 0,965 1,008 1,049 1,029 1,013 0,944 1,041
3 Dự án y tế ( bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế … ) 0,962 0,973 1,004 1,035 1,024 1,008 0,959 1,034
4 Dự án thể thao 0,942 0,957 0,999 1,043 1,037 1,016 0,947 1,058
5 Dự án văn hóa truyền thống ( nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, kho lưu trữ bảo tồn … ) 0,942 0,957 0,999 1,043 1,037 1,016 0,947 1,058
6 Dự án đa năng, trụ sở cơ quan, văn phòng 0,951 0,969 1,000 1,044 1,033 1,010 0,952 1,041
7 Dự án khách sạn 0,952 0,966 1,014 1,049 1,027 1,012 0,941 1,038

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 Dự án sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng 0,957 0,975 0,999 1,043 1,026 1,011 0,958 1,030
2 Dự án nguồn năng lượng 0,988 0,996 0,984 1,030 1,012 1,005 0,974 1,011
Đường dây 0,990 1,000 0,969 1,041 1,015 1,009 0,962 1,013
Trạm biến áp 0,986 0,993 1,000 1,019 1,009 1,000 0,985 1,009
3 Dự án xí nghiệp sản xuất dệt, xí nghiệp sản xuất sản xuất những loại sản phẩm may 0,964 0,976 1,021 1,042 1,012 1,015 0,958 1,012
4 Dự án xí nghiệp sản xuất sản xuất mẫu sản phẩm nhựa, sành sứ, thủy tinh .. 0,970 0,981 1,006 1,038 1,020 1,009 0,964 1,012
5 Nhà xưởng và kho chuyên sử dụng 0,964 0,976 1,021 1,042 1,012 1,015 0,958 1,012

III

CÔNG TRÌNH H TNG KỸ THUẬT

1 Dự án cấp nước
Nhà máy nước 0,950 0,963 0,974 1,046 1,026 1,047 0,948 1,047
Tuyến ống cấp nước ( nước thô hoặc nước sạch ) 0,948 0,950 0,944 1,029 1,042 1,047 0,965 1,074
2 Dự án thoát nước
Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải 0,898 0,923 0,982 1,097 1,046 1,076 0,898 1,081
Dự án khắc phục và xử lý nước thải 0,946 0,969 1,010 1,050 1,019 1,027 0,951 1,028
3 Hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp, khu tỉnh thành 0,898 0,923 0,982 1,097 1,046 1,076 0,898 1,081
4 Dự án cột thông tin, thu phát sóng, thông tin tiếp thị quảng cáo 0,964 0,978 0,982 1,032 1,029 1,006 0,968 1,040

IV

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 Dự án đường đi bộ
Đường bê tông xi-măng 0,926 0,934 0,927 1,097 1,088 1,053 0,903 1,071
Đường bê tông nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa 0,977 0,932 0,924 1,064 1,043 1,090 0,899 1,071
2 Dự án cầu đường đi bộ 0,934 0,961 0,970 1,065 1,058 1,022 0,929 1,060

V

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

1 Cống lấy nước 0,911 0,944 0,940 1,073 1,056 1,066 0,921 1,087
2 Kênh bê tông xi-măng 0,903 0,938 0,947 1,084 1,055 1,076 0,923 1,074
3 Trạm bơm tưới tiêu 0,920 0,945 0,998 1,082 1,038 1,056 0,914 1,048
4 Dự án đê, kè 0,906 0,942 0,957 1,085 1,061 1,063 0,910 1,076
5 Dự án thủy lợi khác 0,910 0,942 0,960 1,081 1,052 1,065 0,917 1,071

Bảng 78. Bảng hệ s điều chnh vùng cho Suất giá bán xây dựng và giá phòng ban kết cấu

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Hệ s điều chỉnh vùng cho Suất giá bán xây dựng và giá phòng ban kết cấu

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

Vùng 5

Vùng 6

Vùng 7

Vùng 8

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

1 Dự án nhà tại ( nhà căn hộ cao cấp, nhà ở tập thể những loại ) 0,935 0,961 1,006 1,065 1,035 1,025 0,927 1,047
2 Dự án giáo dục ( Vườn trẻ, trường mẫu giáo, đại trà phổ thông, ĐH, cao đẳng … ) 0,937 0,957 1,010 1,061 1,036 1,016 0,931 1,050
3 Dự án y tế ( bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế … ) 0,937 0,955 1,006 1,059 1,040 1,014 0,932 1,057
4 Dự án thể thao 0,930 0,948 0,999 1,052 1,045 1,019 0,936 1,070
5 Dự án văn hóa truyền thống ( nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, kho lưu trữ bảo tồn … ) 0,930 0,948 0,999 1,052 1,045 1,019 0,936 1,070
6 Dự án đa năng, trụ sở cơ quan, văn phòng 0,935 0,959 1,000 1,058 1,044 1,014 0,936 1,055
7 Dự án khách sạn 0,941 0,958 1,017 1,060 1,033 1,015 0,928 1,047

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIP

1 Dự án sản xuất vật tư thiết kế xây dựng 0,928 0,958 0,999 1,072 1,043 1,019 0,930 1,050
2 Dự án nguồn năng lượng 0,973 0,988 0,984 1,051 1,022 1,004 0,957 1,021
Đường dây 0,990 1,000 0,968 1,042 1,015 1,010 0,962 1,013
Trạm biến áp 0,956 0,976 1,000 1,060 1,028 0,999 0,952 1,028
3 Dự án nhà máy sản xuất dệt, nhá máy sản xuất những mẫu sản phẩm may 0,930 0,953 1,041 1,082 1,024 1,028 0,919 1,023
4 Dự án xí nghiệp sản xuất sản xuất loại sản phẩm nhựa, sành sứ, thủy tinh .. 0,947 0,967 1,011 1,068 1,035 1,016 0,936 1,021
5 Nhà xưởng và kho chuyên được tiêu dùng 0,930 0,953 1,041 1,082 1,024 1,028 0,919 1,023

III

CÔNG TRÌNH H TNG KỸ THUẬT

1 Dự án cấp nước
Nhà máy nước 0,945 0,959 0,971 1,050 1,028 1,051 0,944 1,051
Tuyến ống cấp nước ( nước thô hoặc nước sạch ) 0,948 0,950 0,944 1,029 1,042 1,047 0,965 1,074
2 Dự án thoát nước
Tuyến cống thoát nước mưa, nước thải 0,898 0,923 0,982 1,097 1,046 1,076 0,898 1,081
Dự án khắc phục và xử lý nước thải 0,920 0,954 1,014 1,074 1,028 1,040 0,927 1,041
3 Hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp, khu tỉnh thành 0,898 0,923 0,982 1,097 1,046 1,076 0,898 1,081
4 Dự án cột thông tin, thu phát sóng, thông tin tiếp thị quảng cáo 0,930 0,957 0,965 1,062 1,057 1,012 0,936 1,079

IV

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 Dự án đường đi bộ
Đường bê tông xi-măng 0,923 0,932 0,925 1,100 1,091 1,055 0,900 1,073
Đường bê tông nhựa, thấm nhập nhựa, láng nhựa 0,977 0,930 0,922 1,066 1,044 1,093 0,896 1,073
2 Dự án cầu đường đi bộ 0,930 0,958 0,968 1,069 1,062 1,024 0,925 1,063

V

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN

1 Cống lấy nước 0,911 0,944 0,940 1,073 1,056 1,066 0,921 1,087
2 Kênh bê tông xi-măng 0,900 0,936 0,945 1,087 1,056 1,078 0,921 1,077
3 Trạm bơm tưới tiêu 0,912 0,939 0,997 1,090 1,042 1,061 0,905 1,053
4 Dự án đê, kè 0,904 0,940 0,956 1,087 1,062 1,065 0,908 1,078
5 Dự án thủy lợi khác 0,907 0,940 0,959 1,084 1,054 1,068 0,914 1,074

MỤC LỤC

PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

2 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

2.1 CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
2.1.1 Vườn trẻ, trường mẫu giáo
2.1.2 Trường đại trà phổ thông những cấp
2.1.3 Trường ĐH, học viện chuyên nghành, cao đẳng, trường trung học nhiều năm kinh nghiệm, trường nhiệm vụ .
2.2 CÔNG TRÌNH Y TẾ
2.2.1 Dự án bệnh viện đa khoa
2.2.2 Dự án bệnh viện trung tâm tuyến Trung ương
2.3 CÔNG TRÌNH THỂ THAO
2.3.1 Sân vận động
2.3.2 Nhà tranh tài, tập luyện
2.3.3 Dự án thể thao khác
2.4 CÔNG TRÌNH VĂN HÓA
2.4.1 Nhà hát, rạp chiếu phim
2.4.2 Bảo tồn, thư viện, triển lãm
2.5 CÔNG TRÌNH ĐA NĂNG
2.6 KHÁCH SẠN
2.7 TRỤ SỞ CƠ QUAN, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG
1.2 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ỐP
1.3 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI ĐẤT SÉT NUNG
1.4 NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH
1.5 NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH XÂY DỰNG
1.6 NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG
1.7 NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA

2 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

2.1 KHO XĂNG DẦU

3 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

3.1 NHÀ MÁY LUYỆN KIM

4 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

4.1 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
4.2 CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN
4.3 ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
4.3.1 Đường dây tải điện
4.3.2 Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV
4.3.3 Đường dây tải điện trên ko 220 KV
4.3.4 Dự án đường cáp điện ngầm khu vực thành thị trấn
4.3.5 Trạm biến áp
4.3.6 Dự án trạm biến áp ngoài trời 220KV

5 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

5.1 CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
5.1.1 Kho ướp đông
5.1.2 Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát
5.1.3 Nhà máy xay xát và những nhà máy sản xuất chế biến nông sản khác
5.2 CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ CÒN LẠI
5.2.1 Nhà máy sản xuất những loại sản phẩm may

6 CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

2 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

3 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

3.1 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN VI BA
3.2 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN QUANG
3.3 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY NHẬP DẪN QUANG
3.4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY NHẬP THOẠI VÀ INTERNET
3.5 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VSAT
3.6 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
3.7 CÔNG TRÌNH ĐÀI, TRẠM PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
3.8 CÔNG TRÌNH ĐÀI, TRẠM THU PHÁT SÓNG PHÁT THANH
3.9 CÔNG TRÌNH TRẠM BTS

CHƯƠNG IV: SUT VN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC
1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

2 ĐƯỜNG SẮT

3 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

3.1 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ, CẦU BỘ HÀNH
3.2 CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1.1 CÔNG TRÌNH THỂ THAO

CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1 CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

1.1 ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
1.1.1 Dự án trạm biến áp 220 kV
1.1.2 Dự án trạm biến áp 110 kV

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1 XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CP NƯỚC

2 XÂY DỰNG TUYẾN CNG THOÁT NƯỚC MƯA

3 XÂY DỰNG TUYẾN CNG THOÁT NƯỚC THẢI

4 CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYN THÔNG

4.1 XÂY DỰNG TUYẾN CÁP ĐỒNG
4.2 XÂY DỰNG TUYẾN CÁP QUANG
4.3 XÂY DỰNG TUYẾN CỘT ĐỂ TREO CÁP THÔNG TIN
4.4 XÂY DỰNG TUYẾN CỐNG, BỂ ĐỂ KÉO CÁP THÔNG TIN

CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

1.1 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

1.2 ĐƯỜNG Ô TÔ

CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

2 CÔNG TRÌNH SÂN BAY

PHẦN 4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH VÙNG KHI ÁP DỤNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính