submitting tiếng Anh là gì? – Chick Golden

Thông tin thuật ngữ submitting tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

submitting tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng submitting trong tiếng Anh .

phát âm submitting tiếng Anh
submitting
(phát âm với thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ submitting

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc : submitting tiếng Anh là gì ?
Bạn đang đọc : submitting tiếng Anh là gì ?

Khái niệm – Khái niệm

submitting tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ submitting trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này kiên cố bạn sẽ biết từ submitting tiếng Anh tức là gì.

submit /səb’mit/

Xem thêm: submarines tiếng Anh là gì?

* ngoại động từ
– to submit oneself to… chịu phục tùng…
– đệ trình, đưa ra ý kiến là
=I should like to submit it to your inspection+ tôi xin đệ trình vấn đề này để ông rà soát

* nội động từ
– chịu, cam chịu, quy phục
=to submit to defeat+ cam chịu thất bại
=will never submit+ ko bao giờ chịu quy phục
– trịnh trọng trình bày
=that, I submit, is a false inference+ tôi xin trịnh trọng trình bày rằng đó là một sự suy luận sai trái

submit
– chịu phụ thuộc; chịu sự rà soát

Thuật ngữ liên quan tới submitting

Tóm lại nội dung ý nghĩa của submitting trong tiếng Anh

submitting với tức là: submit /səb’mit/* ngoại động từ- to submit oneself to… chịu phục tùng…- đệ trình, đưa ra ý kiến là=I should like to submit it to your inspection+ tôi xin đệ trình vấn đề này để ông rà soát* nội động từ- chịu, cam chịu, quy phục=to submit to defeat+ cam chịu thất bại=will never submit+ ko bao giờ chịu quy phục- trịnh trọng trình bày=that, I submit, is a false inference+ tôi xin trịnh trọng trình bày rằng đó là một sự suy luận sai lầmsubmit- chịu phụ thuộc; chịu sự rà soát

Xem thêm: Đúng giờ tiếng Anh là gì? Văn hóa đúng giờ đối với mỗi nước

Đây là cách tiêu dùng submitting tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ submitting tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

submit /səb’mit/* ngoại động từ- to submit oneself to… chịu phục tùng…- đệ trình tiếng Anh là gì?
đưa ra ý kiến là=I should like to submit it to your inspection+ tôi xin đệ trình vấn đề này để ông rà soát* nội động từ- chịu tiếng Anh là gì?
cam chịu tiếng Anh là gì?
quy phục=to submit to defeat+ cam chịu thất bại=will never submit+ ko bao giờ chịu quy phục- trịnh trọng trình bày=that tiếng Anh là gì?
I submit tiếng Anh là gì?
is a false inference+ tôi xin trịnh trọng trình bày rằng đó là một sự suy luận sai lầmsubmit- chịu phụ thuộc tiếng Anh là gì?
chịu sự rà soát

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì