Vì Sao Có Sự Khác Nhau Giữa Cương Lĩnh Và Luận Cương Chính Trị ( Tháng 10

Điểm khác nhau chủ yếu của của Luận cương chính trị ( tháng 10 – 1930) trong việc sắp xếp lực lượng cách mệnh so với cương lĩnh chính trị (tháng 2 – 1930) là gì? Vì sao mang sự khác nhau đó?

Điểm khác nhau chủ yếu của của Luận cương chính trị ( tháng 10 – 1930) trong việc sắp xếp lực lượng cách mệnh so với cương lĩnh chính trị (tháng 2 – 1930)Về nhiệm vụ cách mệnh

+ Cương lĩnh tháng 2/1930 xác định: Đánh đổ đế quốc (nhiệm vụ dân tộc) và bọn phong kiến tư sản, tay sai phản cách mệnh (nhiêm vụ dân chủ); làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; nhân dân được tự do, dân chủ, đồng đẳng; tịch thu ruộng nương của bọn đế quốc Việt gian chia cho nông dân nghèo; thành lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông, thi hành chính sách tự do, dân chủ, đồng đẳng => Cương lĩnh tháng 2/1930 đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu, đó là đánh đổ đế quốc.+ Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định: Đánh đổ đế quốc phong kiến, thực hiện cách mệnh ruộng nương triệt để, đưa lại ruộng nương cho nông dân; đánh đổ thực dân Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, đặt vấn đề thổ địa là mẫu cốt. Như vậy, Luận cương tháng 10 chưa mang chiến lược đại kết đoàn dân tộc và đặt nhiệm vụ thổ địa ruộng nương là thiết yếu

Về lực lượng cách mệnh

+ Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930 xác định: lực lượng cách mệnh là giai cấp công nhân và nông dân nhưng ngoài đó cũng phải liên minh, kết đoàn với tiểu tư sản, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc chưa ra mặt phản cách mệnh. Như vậy, ngoài việc xác định lực lượng nòng cốt của cách mệnh là giai cấp công nhân thì Cương lĩnh cũng phát huy được sức mạnh của cả khối đại kết đoàn dân tộc, hướng vào nhiêm vụ hàng đầu là phóng thích dân tộc+ Luận cương tháng 10/1930 xác định: giai cấp vô sản là giai cấp chính tham gia và lãnh đạo cách mệnh. Nông dân là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh của cách mệnh. Tư sản thương nghiệp thì đứng về phe đế quốc và địa chủ chống lại cách mệnh, còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và lúc cách mệnh phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. Trong giai cấp tiểu tư sản, phòng ban thủ công nghiệp thì mang thái độ do dự; tiểu tư sản thương gia thì ko tán thành cách mệnh; tiểu tư sản trí thức thì mang xu thế quốc gia chủ nghĩa và chỉ mang thể tích cực tham gia chống đế quốc trong thời kì đầu. Chỉ mang phần tử lao khổ ở thị thành như những người bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, trí thức thất nghiệp mới đi theo cách mệnh mà thôi. => Luận cương chưa mang chủ trương đại kết đoàn dân tộc.

Vì sao mang sự khách nhau đó?

Điểm khác nhau thể hiện ở việc xác định mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ ở hai văn kiện là do:- Cách nhìn, tầm nhìn, tầm nhận thức của Nguyễn Ái Quốc và Trần Phú- Đặc điểm, tình hình xã hội Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung cũng như mâu thuẫn homosexual gắt trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ

Bạn đang xem: Vì sao mang sự khác nhau giữa cương lĩnh và luận cương

** Danh mục: Lý thuyết quản trị Tag: Đường nối cách mệnh của đảng cùng sản Việt Nam Viết bình luận

Điều hướng bài viết

Xem thêm: Hướng Dẫn Số 01 Của Ban Bí Thư, Hướng Dẫn Số 01

Bài cũ hơnPhân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ý kiến: Công nghiệp hóa, tiên tiến hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng Cùng sản Việt NamBài tiếp theoĐiểm khác nhau chủ yếu của của Luận cương chính trị (tháng 10 – 1930) trong việc sắp xếp lực lượng cách mệnh so với cương lĩnh chính trị (tháng 2 – 1930)? Vì sao chủ trương này là sự trở lại tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh về cách mệnh phóng thích dân tộc mà Người đã nêu lên ở hội nghị thành lập đảng

Trả lời Hủy

Electronic mail của bạn sẽ ko được hiển thị công khai. Những trường phải được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Electronic mail *

Trang internet

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mụcBàn Luận(30)Chuyên đề tốt nghiêp(8)Dịch Mẫu – Biên Dịch – Công Chứng(37)English(34)Giáo dục măng non(40)Khác(5)Lý thuyết quản trị(667)Tin học cơ bản(10)Đáp án trắc nghiệm(303)FTU(3)Ngành kế toán từ xa Neu(28)Ngành Luật Kinh Tế Từ Xa HOU(33)Ngành Ngôn Ngữ Anh từ xa HOU(37)Ngành QTKD Hệ Từ Xa Neu(40)TVU(2)Đề thi(62)THPT(16)