Tăng Tốc Blog Bằng Cách Xóa JavaScript Mặc Định Trên Blogspot

Một số người không nhận ra rằng tập lệnh này có thể làm chậm quá trình tải blog của bạn. Trên thực tế phương pháp này không xóa mà thay thế bằng một tập lệnh mới.

Một số người đã áp dụng một số hướng dẫn để loại bỏ tập lệnh blogger mặc định và làm cho trang web của họ nhanh hơn. Nhưng khi bình luận trên web, nút trả lời và xóa bình luận không hoạt động, đó là tác động của việc loại bỏ tập lệnh mặc định.
Cách Tăng Tốc Độ Tải Blog Bằng Cách Xóa JavaScript Mặc Định Trên Blogspot

Vậy làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề này để bạn có thể trả lời các nhận xét và có thể xóa chúng? Vui lòng xem kỹ hướng dẫn bên dưới.
Cách Tăng Tốc Độ Tải Blog Bằng Cách Xóa JavaScript Mặc Định
Bước 1: Vào Blogger ➤ Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Tìm các thẻ bên dưới
<head>
</head>
Bước 3: Thay thế thẻ  <head>  bằng mã bên dưới.

&lt;head&gt;

Bước 4: Thay thế thẻ  </head>  bằng mã bên dưới.

&lt;/head&gt;&lt;!–<head/>–&gt;

   Bước tiếp theo là tìm đoạn mã dưới đây.
<body>
</body>
Bước 5: Thay thế mã  <body>  bằng mã bên dưới.

&lt;!–<body>–&gt;&lt;body&gt;

Bước 6: Sau đó thay thế mã  </body>  bằng mã bên dưới.

&lt;!–</body>–&gt;&lt;/body&gt;

Bước 7: Nhúng đoạn JavaScript treen thẻ </body>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script src=”https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1068551213-widgets.js” type=”text/javascript”/>
<script type=”text/javascript”> //<![CDATA[
_WidgetManager._Init(“//www.blogger.com/rearrange?blogID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXX“,””,”XXXXXXXXXXXXXXXXXXX“),_WidgetManager._SetDataContext([{data:{dynamicViewsCommentsSrc:”//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js”}}]),_WidgetManager._RegisterWidget(“_BlogView”,new _WidgetInfo(“Blog1″,”page_body”,document.getElementById(“Blog1″),{useNgc:!0},”displayModeFull”));
//]]> </script>
</b:if>
thay thế  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  bằng các blog ID của bạn.
Cuối cùng lưu chủ đề
Để xem phương pháp này có hoạt động hay không, bạn hãy ấn Ctrl + U lên xem nhé. Nếu hiển thị màu xanh là ok nhé.
Tham khảo từ blogxhtml

———————————–


Leave a Reply