Giới thiệu về Chubb tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Chubb hoạt động trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Đơn vị TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cung cấp những sản phẩm bảo hiểm chuyên ngành và linh hoạt bao gồm Bảo hiểm Tài sản, Thương vong, Hàng hải, Tài chính, Năng lượng & Dịch vụ công ích, cũng như Bảo hiểm Sức khỏe & Tai nạn. Hoạt động của Chubb tại Việt Nam được thừa hưởng kinh nghiệm toàn cầu và sự thông suốt địa phương, cung cấp cho khách hàng những giải pháp bảo hiểm thích hợp nhằm hạn chế rủi ro. Ngoài ra, tổ chức chú trọng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng thông qua việc cung cấp dịch vụ đáp ứng, phát triển những sản phẩm tân tiến và vai trò dẫn dắt thị trường dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh.

Chubb Life tại Việt Nam Chubb Life là phòng ban Bảo hiểm Nhân thọ toàn cầu của Chubb. Chubb Life Việt Nam cung cấp hầu hết những sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính và an sinh của nhiều đối tượng khách hàng phổ biến. Đơn vị chúng tôi đi đầu trong việc giới thiệu dòng sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời vào thị trường Việt Nam từ Tháng 3 năm 2006. Kể từ đó, tổ chức đã phát triển thêm nhiều sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời phong phú và phổ biến, giúp những nhóm và cá nhân lên tới 80 tuổi mang thể tìm những kế hoạch thích hợp với nhu cầu tài chính của mình. Với mạng lưới văn phòng rộng khắp trên toàn quốc, Chubb Life Việt Nam cung cấp những sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua hàng ngũ Đại diện Kinh doanh và một số nhà băng được lựa chọn. Hãy truy cập trang net của chúng tôi tại địa chỉ bloghong.com/vn để biết thêm thông tin.

Đơn vị Quản lý quỹ Chubb Life Đơn vị TNHH Quản lý Quỹ Chubb Life (hay Chubb Life FMC) là một tổ chức trực thuộc của Đơn vị TNHH Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam.

Sự ra đời của Chubb Life FMC càng làm tăng thêm trách nhiệm của Chubb Life Việt Nam đối với khách hàng và tối ưu hóa kết quả đầu tư trong những sản phẩm bảo hiểm ngày nay. Chubb Life FMC mang tới nhiều tiện lợi mới cho khách hàng và nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng của Việt Nam thông qua việc phát triển phổ biến những sản phẩm và dịch vụ mới.

Với hàng ngũ chuyên gia đầu tư mang giấy phép hành nghề, thông suốt chuyên môn quản lý nhiều loại hình tài sản, Chubb Life FMC mang tới cho khách hàng lợi thế khó khăn trong thị trường nội địa.