Teppanyaki-Sushi Restaurant Koko | NVWA Inspectieresultaten

De NVWA-inspecteur beoordeelt of horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca werken en veilig met voedsel omgaan. Per inspectieonderwerp kijkt de NVWA-inspecteur naar de volgende zaken:

Juiste omgang met voedsel

  • Controleert de ondernemer het voedsel bij levering, bijvoorbeeld op houdbaarheidsdatum?
  • Slaat de ondernemer het voedsel veilig op, codeert hij het voedsel op datum en dekt hij het voedsel af?
  • Voldoet de ondernemer aan de regels voor temperatuurbeheersing?
  • Voert de ondernemer corrigerende acties uit en legt hij deze vast, als er bijvoorbeeld temperatuurafwijkingen zijn?

Hygiëne

  • Houdt de ondernemer alle bedrijfsruimten, materialen en apparatuur goed schoon, en zijn deze in goede staat van onderhoud?
  • Nemen de werknemers in het bedrijf de persoonlijke hygiëne in acht?
  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om het overbrengen van bacteriën door kruisbesmetting te voorkomen?

Ongediertewering

  • Neemt de ondernemer voldoende maatregelen om ongedierte uit de bedrijfsruimten te weren?
  • Controleert de ondernemer regelmatig op sporen van ongedierte?
  • Onderneemt de ondernemer actie om ongedierte te bestrijden als hij sporen van ongedierte aantreft?

Hulp bij het borgen van voedselveiligheid door geaccepteerde

controle- en adviesbureaus

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de inspectieresultaten van geaccepteerde controle- en adviesbureaus. Geaccepteerde controle- en adviesbureaus zorgen ervoor dat locaties aan de wettelijke eisen voldoen. Deze geaccepteerde controle- en adviesbureaus vervangen het toezicht door de NVWA niet. Wel past de NVWA haar toezicht bij aangemelde locaties aan.

Locaties die zijn aangemeld bij de NVWA, krijgen het oordeel ‘voldoet’ bij alle inspectieonderwerpen. Bij alle inspectieonderwerpen wordt de volgende tekst getoond: ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.

Via deze link vindt u meer informatie over het inhuren van geaccepteerde controle- en adviesbureaus

Formuleaanpak

De NVWA houdt in haar toezicht en bij openbaarmaking rekening met de resultaten van de formuleaanpak.

Veel levensmiddelenbedrijven in Nederland zijn onderdeel van een organisatie met meerdere filialen of franchisers. Denk bijvoorbeeld aan restaurant-, hotel- of supermarktformules. De locaties van deze bedrijven zijn voor consumenten duidelijk herkenbaar door onder andere logo en bedrijfsinrichting.

De NVWA beoordeelt of deze formules van levensmiddelenbedrijven voldoende voedselveilig werken. Dat doen we via steekproeven op de verschillende bedrijfslocaties.

Lees meer over de Formuleaanpak.