Thặng dư tiêu dùng là gì? Công thức tính thặng dư tiêu dùng

Thitruong.org – Trong chúng ta thường có thể đã ít nhất một lần trong đời đã sẵn sàng chi trả cho mình một dịch vụ hay một sản phẩm nào đó cao hơn so với mức giá thường chuẩn hay là mức giá cân bằng. Hành động này thường sẽ được gọi thặng dư tiêu dùng.

Vậy Thặng dư tiêu dùng ( là gì? Cách tính ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Thặng dư tiêu dùng là gì?

Thặng dư tiêu dùng (Consumer Surplus), còn được gọi là thặng dư của người mua, là thước đo kinh tế về lợi ích của người tiêu dùng. Nó được tính toán bằng cách phân tích sự khác biệt giữa mức độ sẵn sàng trả của người tiêu dùng cho một sản phẩm và giá thực tế mà họ phải trả, còn được gọi là giá cân bằng. Thặng dư xảy ra khi mức độ sẵn sàng trả của người tiêu dùng cho một sản phẩm lớn hơn giá thị trường của nó.

Thặng dư tiêu dùng là gì?Thặng dư tiêu dùng là gì?

Tham khảo thêm:

Thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức thỏa dụng cận biên, là sự thỏa mãn bổ sung mà một người thu được khi tiêu dùng thêm một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự hài lòng khác nhau tùy theo người tiêu dùng, sự khác biệt phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Theo lý thuyết, người tiêu dùng mua càng nhiều sản phẩm thì họ càng ít sẵn sàng trả nhiều hơn cho mỗi đơn vị tăng thêm do mức độ thỏa dụng cận biên thu được từ sản phẩm đó giảm dần.

Cơ sở lý thuyết của thặng dư tiêu dùng

Thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức thỏa dụng cận biên, là sự thỏa mãn bổ sung mà một người thu được khi tiêu dùng thêm một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự hài lòng khác nhau tùy theo người tiêu dùng, sự khác biệt phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Theo lý thuyết, người tiêu dùng mua càng nhiều sản phẩm thì họ càng ít sẵn sàng trả nhiều hơn cho mỗi đơn vị tăng thêm do mức độ thỏa dụng cận biên thu được từ sản phẩm đó giảm dần.

Công thức tính thặng dư tiêu dùng

Công thức tính thặng dư tiêu dùngCông thức tính thặng dư tiêu dùng

Điểm mà cung và cầu gặp nhau là giá cân bằng. Khu vực trên mức cung và dưới mức giá cân bằng được gọi là thặng dư sản phẩm (PS), và khu vực dưới mức cầu và trên mức giá cân bằng là thặng dư tiêu dùng (CS) – khu vực màu xanh lá cây.

Xem xét đường cầu và đường cung, ta có công thức tính thặng dư tiêu dùng như sau:

Thặng dư tiêu dùng (CS) = ½ (đáy) (chiều cao)

Áp dụng ví dụ trên thì CS = ½ (40) (70-50) = 400.

Ví dụ tính thặng dư tiêu dùng

Thặng dư của người tiêu dùng (CS) là phần diện tích dưới đường cầu và trên đường giá, được xác định bởi tam giác vuông có 3 cạnh gồm: đường cầu, đường giá CB và trục tung.

Ví dụ tính thặng dư tiêu dùngVí dụ tính thặng dư tiêu dùng

Dựa vào phương trình đường cầu, có thể xác định đường cầu cắt trục tung tại mức giá P=60 (thế Q=0 vào phương trình đường cầu)

Vậy:

CS = (60-30)*60/2 = 900 triệu USD

Ví dụ thực tế về thặng dư tiêu dùng (Consumer surplus)

Minh họa khái niệm về thặng dư tiêu dùng đối với một cá nhân đang sử dụng nước. Giả sử giá nước là 10.000 đồng/ m3. Khi tiêu dùng m3 nước đầu tiên, người tiêu dùng này sẵn sàng trả 20.000 đồng/m3 đầu tiên này vì mang lại cho người tiêu dùng độ thỏa mãn rất cao. Nhưng m3 nước đầu tiên này theo giá thị trường chỉ tốn có 10.000 đồng, cho nên người tiêu dùng này đã được một khoản thặng dư là 10.000 đồng.

Thặng dư tiêu dùng khác thặng dư nhà sản xuất như thế nào?

nhau ở chỗ cả hai đều thể hiện giá trị kinh tế đối với người sản xuất khi bán hàng hóa và dịch vụ đối với người tiêu dùng trong mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Tuy nhiên 2 thuật ngữ này thể hiện sự khác biệt về cơ bản và tính chất, cụ thể như sau:

Thặng dư tiêu dùng

Thặng dư nhà sản xuất

Xem xét lợi ích mà người tiêu dùng thu được

Hàng hóa được bán với giá cao hơn mức giá tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng trả (dẫn tới sự hài lòng của khách hàng)

Đề cập đến sự chênh lệch giữa số tiền tối đa mà một cá nhân sẵn sàng trả cho một hàng hóa hoặc dịch vụ và số tiền thực sự được trả

Nhìn vào lợi ích mà người sản xuất thu được

Hàng hóa được bán với giá cao hơn mức giá tối thiểu mà người sản xuất sẵn sàng chấp nhận cho sản phẩm của mình (doanh số cao hơn cho nhà sản xuất)

Cho thấy sự chênh lệch giữa số tiền tối thiểu mà một Nhà sản xuất sẵn sàng bán sản phẩm của mình và giá mà sản phẩm thực sự được bán

Kết luận

Trên đây là những thông tin về Thặng dư tiêu dùng là gì và cách tính được thặng dư tiêu dùng đơn giản dành cho các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công hơn nhé!

Đánh giá bài viết

5 / 5. Lượt đánh giá: 1