Thặng dư tiêu dùng là gì? Lý thuyết thặng dư người tiêu dùng?

Thặng dư tiêu dùng là gì? Đo lường thặng dư của người tiêu dùng bằng đường cầu? Các giả định của lý thuyết thặng dư người tiêu dùng? Hạn chế trong thặng dư tiêu dùng?

Khái niệm thặng dư tiêu dùng bắt nguồn từ quy luật thỏa dụng biên giảm dần. Theo quy luật, khi chúng ta mua nhiều hàng hóa hơn, tiện ích cận biên của nó sẽ giảm đi. Vì giá cố định nên đối với tất cả các đơn vị hàng hóa chúng tôi mua, chúng tôi sẽ có thêm tiện ích. Tiện ích phụ này là thặng dư của người tiêu dùng.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Thặng dư tiêu dùng là gì?

Thặng dư tiêu dùng hay còn được gọi là thặng dư người tiêu dùng, tiếng Anh là Consumer Surplus

Thặng dư của người tiêu dùng, còn được gọi là thặng dư của người mua, là thước đo kinh tế của lợi ích vượt quá của khách hàng. Nó được tính toán bằng cách phân tích sự khác biệt giữa mức độ sẵn sàng trả của người tiêu dùng cho một sản phẩm và giá thực tế mà họ phải trả, còn được gọi là giá cân bằng. Thặng dư xảy ra khi mức độ sẵn sàng trả của người tiêu dùng cho một sản phẩm lớn hơn giá thị trường của sản phẩm đó.

Thặng dư của người tiêu dùng dựa trên lý thuyết kinh tế về mức thỏa dụng cận biên, là sự thỏa mãn bổ sung mà một người thu được khi tiêu dùng thêm một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự hài lòng khác nhau tùy theo người tiêu dùng, do sự khác biệt về sở thích cá nhân. Theo lý thuyết, người tiêu dùng càng mua nhiều sản phẩm thì họ càng ít sẵn sàng trả nhiều hơn cho mỗi đơn vị bổ sung do mức độ thỏa dụng cận biên thu được từ sản phẩm đó giảm dần.

Khái niệm thặng dư tiêu dùng được phát triển lần đầu tiên bởi Jules Dupuit, kỹ sư dân dụng và nhà kinh tế người Pháp, vào năm 1844 và được phổ biến bởi nhà kinh tế học người Anh Alfred Marshall, khái niệm này phụ thuộc vào giả định rằng mức độ hài lòng của người tiêu dùng (mức độ tiện ích) là có thể đo lường được. Bởi vì tiện ích mang lại cho mỗi đơn vị hàng hóa bổ sung thường giảm khi số lượng mua tăng lên và vì giá của hàng hóa chỉ phản ánh tiện ích của đơn vị mua cuối cùng chứ không phải tiện ích của tất cả các đơn vị, nên tổng tiện ích sẽ vượt quá tổng giá trị thị trường.

Tầm quan trọng của thặng dư của người tiêu dùng là nó cung cấp một thước đo tiền tệ về lợi ích mà người tiêu dùng thu được từ việc cung cấp một sản phẩm với các điều kiện mà nó được cung cấp. Do đó, dường như có thể đưa ra khả năng đánh giá tác động ròng lên phúc lợi của các chính sách làm thay đổi các điều khoản mà các sản phẩm khác nhau được cung cấp. Các nhà kinh tế đã sử dụng khái niệm này để lập luận rằng một số hệ thống thuế kém hơn những hệ thống khác vì chúng dẫn đến sự mất mát lớn hơn thặng dư của người tiêu dùng.

Người ta cũng đề xuất rằng trong các ngành chi phí giảm, trong đó chi tiêu của người tiêu dùng cho một sản phẩm sẽ không bao gồm tổng chi phí – nếu sản phẩm được bán trên thị trường với giá thống nhất hoặc, trong hầu hết các công thức hiện đại, với giá bằng chi phí cận biên – nhà nước nên tạo khả năng sản xuất sản phẩm thông qua trợ cấp khi lợi nhuận thặng dư của người tiêu dùng sẽ biện minh cho điều này. Trên thực tế, những gì người tiêu dùng sẵn sàng trả nhưng không (hoặc chính xác hơn, ước tính của nhà nước về điều này) nên được coi là một yếu tố phụ trợ bên cạnh những gì họ phải trả, trong việc xác định sản lượng, bởi vì nó chỉ ra càng nhiều những gì họ làm trả giá trị của sản phẩm cho họ.

2. Đo lường thặng dư của người tiêu dùng bằng đường cầu: 

Trong các thị trường cạnh tranh về hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, thường có nhiều nhà sản xuất bán các mặt hàng đó và nhiều người tiêu dùng mua chúng. Việc tham gia vào thị trường càng hấp dẫn đối với người sản xuất thì giá càng cao mà họ có thể bán được sản phẩm của mình. Do đó, số lượng của mặt hàng được cung cấp trên thị trường tăng lên khi giá tăng và đường cung nói chung là dốc lên. Ngược lại, việc tham gia vào thị trường càng hấp dẫn người tiêu dùng thì mức giá mà họ có thể mua được càng thấp. Do đó, lượng cầu tăng lên khi giá giảm và đường cầu nói chung là dốc xuống. Điểm cân bằng thị trường, bao gồm giá p * của mặt hàng và số lượng q * được mua và bán, được xác định khi cung gặp cầu, tức là nơi đường cung và đường cầu cắt nhau.

Đối với số lượng mặt hàng thấp hơn q *, người tiêu dùng trên thị trường sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn p *. Tuy nhiên, ở trạng thái cân bằng, họ có thể mua và tiêu thụ tất cả q * của mặt hàng với giá p * trên một đơn vị. Chênh lệch giữa mức giá cao hơn mà họ phải trả cho số lượng thấp hơn và số lượng thấp hơn có giá p * là thặng dư của người tiêu dùng. Đây là một lợi ích cho người tiêu dùng về giá trị mà họ gắn vào mặt hàng vượt quá giá mà họ phải trả cho nó. Thặng dư của người tiêu dùng được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây bằng diện tích bên dưới đường cầu D kéo dài đến mức giá p *.

Xem thêm: Giá trị thặng dư là gì? Nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của giá trị thặng dư?

Điểm mà cung và cầu gặp nhau là giá cân bằng. Khu vực trên mức cung và dưới mức giá cân bằng được gọi là thặng dư sản phẩm (PS), và khu vực dưới mức cầu và trên mức giá cân bằng là thặng dư tiêu dùng (CS).

Trong khi tính đến đường cầu và đường cung, công thức tính thặng dư của người tiêu dùng là CS = ½ (cơ sở) (chiều cao).

3. Các giả định của lý thuyết thặng dư người tiêu dùng: 

– Tiện ích là một thực thể có thể đo lường được: Lý thuyết thặng dư của người tiêu dùng cho rằng giá trị của mức độ thỏa dụng có thể được đo lường. Theo kinh tế học Marshall, mức độ hữu dụng có thể được biểu thị dưới dạng một con số. Ví dụ, tiện ích bắt nguồn từ một quả táo là 15 đơn vị.

– Không có sản phẩm thay thế: Không có sẵn sản phẩm thay thế cho bất kỳ hàng hóa nào đang được xem xét.

– Ceteris Paribus: Nó cho biết rằng thị hiếu, sở thích và thu nhập của khách hàng không thay đổi.

– Tiện ích biên của tiền không đổi: Nó nói rằng tiện ích thu được từ thu nhập của người tiêu dùng là không đổi. Có nghĩa là, bất kỳ sự thay đổi nào về lượng tiền mà người tiêu dùng có đều không làm thay đổi lượng tiện ích mà họ thu được từ nó. Nó là bắt buộc bởi vì không có nó, tiền không thể được sử dụng để đo lường mức độ tiện ích.

– Quy luật thỏa dụng cận biên giảm dần: Nó chỉ ra rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ được tiêu thụ càng nhiều, thì mức độ thỏa dụng cận biên thu được từ việc tiêu thụ thêm mỗi đơn vị càng thấp.

– Tiện ích biên độc lập: Tiện ích cận biên thu được từ sản phẩm đang được tiêu dùng không bị ảnh hưởng bởi tiện ích cận biên thu được từ việc tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự. Ví dụ, nếu bạn uống nước cam, công dụng có được từ nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi công dụng có được từ nước táo.

Xem thêm: Cung cầu là gì? Phân tích cung – cầu và giá cả thị trường của một mặt hàng tiêu dùng

4. Hạn chế trong thặng dư tiêu dùng: 

Nếu mức thỏa dụng biên của tiền được giả định là không đổi đối với người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập và tiền được chấp nhận là thước đo mức độ thỏa dụng, thặng dư của người tiêu dùng có thể được thể hiện dưới dạng vùng tô bóng dưới đường cầu tiêu dùng trong hình. Nếu người tiêu dùng mua MO của hàng hóa ở mức giá ON hoặc ME, thì tổng giá trị thị trường hoặc số tiền anh ta trả là MONE, nhưng tổng tiện ích là MONY. Sự khác biệt giữa chúng là khu vực bóng mờ NEY, thặng dư của người tiêu dùng.

Khái niệm này trở nên sai lệch khi nhiều nhà kinh tế thế kỷ 20 nhận ra rằng tiện ích thu được từ một mặt hàng này không độc lập với tính sẵn có và giá cả của các mặt hàng khác; Ngoài ra, có những khó khăn trong việc giả định rằng mức độ tiện ích có thể đo lường được.

Khái niệm này vẫn được các nhà kinh tế học giữ lại, bất chấp những khó khăn trong việc đo lường, để mô tả lợi ích của việc mua hàng hóa sản xuất hàng loạt với giá thấp. Nó được sử dụng trong các lĩnh vực kinh tế phúc lợi và thuế. Xem tiện ích và giá trị. Ngoài ra còn có một số hạn chế khác:

– Rất khó để đo lường các tiện ích biên của các đơn vị khác nhau của một loại hàng hóa mà một người tiêu dùng. Do đó, không thể đo lường chính xác thặng dư của người tiêu dùng.

– Đối với hàng hóa cần thiết, tiện ích biên của một vài đơn vị đầu tiên là vô cùng lớn. Do đó thặng dư của người tiêu dùng là vô hạn đối với hàng hóa đó.

– Sự sẵn có của các sản phẩm thay thế cũng ảnh hưởng đến thặng dư của người tiêu dùng.

– Việc xác định thang đo tiện ích cho hàng hóa danh giá như kim cương là rất khó.

– Chúng ta không thể đo lường thặng dư của người tiêu dùng bằng tiền. Điều này là do tiện ích biên của tiền thay đổi khi người tiêu dùng mua hàng và lượng tiền dự trữ của họ giảm đi.

Xem thêm: Thặng dư vốn cổ phần là gì? Cách tính thặng dư vốn cổ phần năm 2022?

– Khái niệm này chỉ được chấp nhận với giả định rằng chúng ta có thể đo lường mức độ tiện ích bằng tiền hoặc bằng cách khác. Nhiều nhà kinh tế học hiện đại chống lại khái niệm này.