Hội đồng quản trị là gì? Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị là gì? Ko ít những Quý khách hàng lúc tham khảo văn bản pháp luật về doanh nghiệp gặp phải thuật ngữ này nhưng còn băn khoăn.

Do đó, Luật Hoàng Phi thực hiện bài viết này, với mong muốn đem Quý độc giả tới sắp hơn với những quy định pháp luật, từ đó hiểu đúng, vận dụng đúng. Ngoài ra, chúng tôi cũng san sớt thuật ngữ Hội đồng quản trị trong tiếng Anh, giúp Quý vị thuận tiện trong quá trình làm việc với những đối tác nước ngoài, mang vốn đầu tư nước ngoài, soạn những hợp đồng ngoại thương.

tu van luat doanh nghiep online

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là cơ quan cấp cao thứ hai trong cơ cấu tổ chức của đơn vị cổ phần, mang nhiệm vụ quản lý những hoạt động của đơn vị.

– Hội đồng quản trị mang thể nhân danh đơn vị để toàn quyền đưa ra những quyết định cũng như thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị mà ko thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội cổ đông.

– Hội đồng quản trị là cơ quan chỉ tồn tại trong cơ cấu tổ chức của đơn vị cổ phần.

– Đại hội cổ đông là cơ quan cấp cao nhất trong hệ thống tổ chức của đơn vị cổ phần, mang quyền quyết định vô thượng. Tiếp tới, thứ hai mới là Hội đồng quản trị.

– Thành viên trong Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành thì ko được ít hơn 03 thành viên và cũng ko được vượt quá 11 thành viên.

– Thông thường một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị sẽ kéo dài trong 5 năm.

Thành viên Hội đồng quản trị trong một nhiệm kỳ cũng ko được quá 5 năm, nhưng mang thể được bầu lại ở những nhiệm kỳ khác nhau (tức là với số nhiệm kỳ ko giới hạn).

tu van luat doanh nghiep online2

Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là Administrative Council hay Board of administration, Board of director.

Hội đồng quản trị mang thể được hiểu như sau trong tiếng Anh:

– The Board of Administrators is the second senior company liable for managing the actions of the corporate.

– The Board of Administrators can act on behalf of the corporate to make full rights to make selections in addition to carry out the rights and obligations of the corporate that aren’t inside the authority of the Basic Assembly of Shareholders.

– The Board of Administrators is the company that exists solely within the organizational construction of a joint inventory firm.

– The Basic Assembly of Shareholders is the highest-level physique within the organizational system of a joint-stock firm, having the last word proper. Subsequent, the second is the Board of Administrators.

– A member of the Board of Administrators in accordance with present regulation on enterprises will not be lower than 03 members and should not exceed 11 members.

– Usually, a time period of the Board of Administrators will final for five years.

A member of the Board of Administrators might not exceed 5 years for a time period, however could also be re-elected at totally different phrases (ie with an infinite variety of phrases).

Những cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Một số cụm từ tương ứng hội đồng quản trị tiếng Anh như là:

Thành viên hội đồng quản trị tiếng Anh là Member of administration Council (n)

Ban kiểm soát tiếng Anh là Management Board (n)

Ban tổng giám đốc tiếng Anh là Board of Basic Administrators (n)

Tổng giám đốc tiếng Anh là common supervisor (n)

Ban điều hành tiếng Anh là Govt Board (n)

Phó tổng giám đốc tiếng Anh là Deputy Basic Supervisor (n)

Chủ toạ hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board (n)

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là Basic Assembly of Shareholders (n).

Tu van thu tuc thanh lap doanh nghiep

Ví dụ về cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Một vài ví dụ về những cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh đó là:

– Chủ toạ hội đồng quản trị của đơn vị TNHH MTV Hà Trung Phương Anh là ông Nguyễn Phương Trung.

=> The chairman of the board of administrators of Ha Trung Phuong Anh Firm Restricted is Mr. Nguyen Phuong Trung.

– Ông Nguyễn Phương Trung sinh năm 1960, nguyên quán tại thành phố Ninh Bình, từng học khoa Quản trị kinh doanh tại trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, du học trò tại trường đại học Havard – Mỹ và đã là thành viên hội đồng quản trị hơn 10 năm qua.

=> Mr. Nguyen Phuong Trung was born in 1960, initially from Ninh Binh Metropolis, studied Enterprise Administration at Hanoi Nationwide Economics College, and worldwide college students at Harvard College – USA and was a member of the Affiliation. Board of Administrators over 10 years.

Leave a Reply