Làm thế nào để thay đổi nội dung thế chấp?

Thắc mắc:

Tôi tên là Đào Xuân Trường. Tôi sở hữu một nghi vấn tương quan tới yếu tố thế chấp quyền sử dụng đất muốn được tư vấn. Ba tháng trước, tôi thế chấp quyền sử dụng một mảnh đất tại Nhà băng. Lúc đó, tôi đã tới Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất để ĐK thế chấp. Nay tôi muốn bổ trợ thêm một tài sản thế chấp khác là tài sản gắn liền với đất để bảo vệ cho khoản vay Nhà băng. Vậy tôi phải làm thế nào để ĐK thế chấp thêm tài sản gắn liền với đất trên cùng một hồ sơ thế chấp với tài sản thế chấp trước đó ?

Trả lời:

Với nghi vấn của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau :

Thứ nhất: Bạn cần đăng ký thay đổi nội dung thế chấp:

Căn thứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

“ Hồ sơ ĐK thay đổi nội dung thế chấp đã ĐK

1.  Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký lúc sở hữu một trong những căn cứ sau đây:

a ) Rút bớt, bổ trợ hoặc thay thế sửa chữa bên thế chấp, bên nhận thế chấp ;
b ) Thay đổi tên hoặc thay đổi mô phỏng doanh nghiệp của một bên hoặc những bên ký kết hợp đồng thế chấp ;
c ) Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ;

d) Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

đ ) Lúc tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành. “

Tương tự, trường hợp của bạn thuộc một trong những căn cứ phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 14 TTLT 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT. Do đó, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 

“ – Hồ sơ ĐK thay đổi gồm :
+ Đơn nhu yếu ĐK thay đổi nội dung thế chấp đã ĐK ( 01 bản chính ) ;
+ Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp những bên thoả thuận bổ trợ, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ trợ, thay thế sửa chữa một trong những bên ký kết hợp đồng thế chấp ( 01 bản chính ) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi mô phỏng doanh nghiệp, thay đổi một trong những bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền ( 01 bản sao sở hữu xác nhận ), trừ trường hợp người nhu yếu ĐK xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để so sánh ;
+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( 01 bản chính ) ;
+ Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người nhu yếu ĐK là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản sao sở hữu xác nhận ), trừ trường hợp người nhu yếu ĐK xuất trình bản chính Văn bản chuyển nhượng ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để so sánh. ”

Thứ ba: Về thủ tục đăng ký thay đổi nội dung:

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 20 Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

“ Đối với trường hợp ĐK thay đổi nội dung thế chấp đã ĐK, Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung ĐK thế chấp vào Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi dịch chuyển đất đai theo lao lý của pháp lý ; “

Tương tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn sở hữu thể liên hệ với Trạng sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 19006557 để được tư vấn.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính